Содержание

124 правила надання комунальних послуг з останніми змінами

Sorry, the page you are looking for is currently unavailable.

Please try again later.

If you are the system administrator of this resource then you should check the error log for details.

Про правила, які є обов'язковими під час укладання договорів постачання комунальних ресурсами для цілей надання комунальних послуг

 • Затвердити Правила, обов'язкові при укладанні керуючої організацією або товариством власників житла або житловим кооперативом або іншим спеціалізованим споживчим кооперативом договорів з ресурсоснабжающими організаціями.

 • Встановити, що:
   підпункти "в", "г" і "е" пункту 21 Правил, затверджених цією постановою, вступають в силу з дати вступу в силу Правил надання комунальних послуг власникам і користувачам приміщень у багатоквартирних будинках і житлових будинків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2011 N 354;

  Правила, затверджені цією постановою, застосовуються до відносин, що випливають з договорів енергопостачання (купівлі-продажу, поставки електричної енергії (потужності)), теплопостачання і (або) гарячого водопостачання, холодного водопостачання, водовідведення, постачання газу (в тому числі постачання побутового газу в балонах), укладених до набрання чинності цих Правил керуючими організаціями, товариствами власників житла, житловими кооперативами та іншими спеціалізованими споживчими кооперативами з ресурсоснабжающими рганізаціі, в частині прав та обов'язків, які виникнуть після вступу в силу цих Правил.

 • До вступу в силу Правил надання комунальних послуг власникам і користувачам приміщень у багатоквартирних будинках і житлових будинків, затверджених постановою Уряду Російської Федерації від 6 травня 2011 N 354, положення Правил, затверджених цією постановою, застосовуються з урахуванням таких особливостей:

  а) документи, передбачені підпунктом "е" пункту 6 Правил, надаються виконавцем комунальних послуг при їх наявності;

  б) включається в договір ресурсоснабженія відповідно до підпункту "а" пункту 18 Правил положення про відповідальність виконавця за дії споживачів комунальних послуг, які призвели до порушення встановлених цим договором показників якості комунального ресурсу і обсягів поставок комунального ресурсу, застосовується з урахуванням пункту 53 Правил надання комунальних послуг громадянам, затверджених постановою Уряду Російської Федерації від 23 травня 2006 р N 307 (далі - Правила надання комунальних послуг г ражданам);

  в) у разі якщо включається в договір ресурсоснабженія відповідно до підпункту "г" пункту 18 Правил умова про розмежування зобов'язань сторін по обладнанню багатоквартирного будинку колективним (загальнобудинкових) приладом обліку передбачає зобов'язання по установці такого приладу обліку виконавцем, що вказується в цьому договорі термін установки приладу обчислюється з дня прийняття власниками приміщень в багатоквартирному будинку рішення про включення витрат на придбання і установку колективного (загальнобудинкового) приладу обліку в пла ту за утримання і ремонт житлового приміщення, якщо інший термін не встановлено таким рішенням. Зазначений строк не може перевищувати 3 місяці;

  г) включається в договір ресурсоснабженія відповідно до підпункту "д" пункту 18 Правил умова про строки надання виконавцем ресурсопостачальними організації інформації, необхідної для визначення обсягів поставок за цим договором комунального ресурсу, встановлюється з урахуванням строків передачі споживачами комунальних послуг показань індивідуальних (квартирних) приладів обліку комунальних послуг за договором надання комунальних послуг (якщо такі строки встановлені);

  д) при визначенні в договорі ресурсоснабженія відповідно до пункту 20 Правил умови щодо показників якості що поставляється комунального ресурсу слід виходити з того, що його обсяг і якість повинні дозволяти виконавцю комунальних послуг забезпечити надання комунальної послуги в обсязі та якості, показники яких встановлені в Правилах надання комунальних послуг громадянам;

  е) обсяг комунального ресурсу, що поставляється за договором ресурсоснабженія в багатоквартирний будинок, не обладнаний колективним (загальнобудинкових) приладом обліку, визначається за формулою згідно з додатком;

  ж) обсяг комунального ресурсу, що поставляється за договором ресурсоснабженія в житловий будинок, в частині споживання комунальних послуг при використанні земельної ділянки і надвірних будівель визначається в порядку, передбаченому для визначення обсягів комунального ресурсу за відсутності приладів обліку нормативними правовими актами в сфері електроенергетики, теплопостачання, газопостачання , обов'язковими вимогами у сфері проектування і використання систем водопостачання, якщо інше не встановлено договором ресурсоснабженія;

  з) в сукупному обсязі поставляється в багатоквартирний будинок комунального ресурсу виділяється обсяг комунального ресурсу, використаного для надання комунальної послуги відповідного виду власникам і користувачам нежитлових приміщень, в тому числі щодо кожного нежитлового приміщення обсяг споживання комунальних послуг, визначений за показниками приладів обліку або виходячи з розрахункових обсягів комунального ресурсу в порядку, встановленому угодою між ресурсопостачальними організацією і власником або користей вателем нежитлового приміщення з урахуванням Правил надання комунальних послуг громадянам;

  і) зміна розміру плати за комунальний ресурс в разі поставки ресурсопостачальними організацією комунального ресурсу неналежної якості або з перервами, що перевищують встановлену тривалість, передбачене підпунктом "д" пункту 22 Правил, здійснюється в порядку, встановленому Правилами надання комунальних послуг громадянам;

  к) порядок виявлення причин надання комунального ресурсу неналежної якості та (або) в неналежному обсязі у випадку, передбаченому пунктом 23 Правил, визначається з урахуванням розділу VIII Правил надання комунальних послуг громадянам;

  л) якщо в багатоквартирному будинку встановлений колективний (загальдомовий) прилад обліку, обсяг комунального ресурсу, що підлягає оплаті виконавцем, у разі, передбаченому абзацом третім пункту 25 Правил, визначається як різниця між обсягом комунального ресурсу, певним за розрахунковий період за показаннями такого приладу обліку, і:

  об'ємом комунальних послуг, визначеним за розрахунковий період в житлових і нежитлових приміщеннях за показаннями індивідуальних або загальних (квартирних) приладів обліку;

  об'ємом комунальних послуг, визначеним за розрахунковий період в житлових і нежитлових приміщеннях виходячи з обсягів середньомісячного споживання комунальних послуг і нормативів споживання комунальних послуг у випадках і в порядку, встановлених Правилами надання комунальних послуг громадянам;

  розрахунковим обсягом комунальних послуг в нежитлових приміщеннях, не обладнаних індивідуальними приладами обліку. При цьому розрахунковий обсяг комунальних послуг визначається в узгодженому сторонами порядку з урахуванням положень Правил надання комунальних послуг громадянам;

  м) порядок зупинення та обмеження подачі комунального ресурсу, передбачений пунктом 29 Правил, визначається в договорі ресурсоснабженія відповідно до нормативних правових актів у сфері ресурсоснабженія з урахуванням вимог, передбачених Правилами надання комунальних послуг громадянам.

 • Міністерству регіонального розвитку Російської Федерації за узгодженням з Федеральною антимонопольною службою в 6-місячний термін затвердити примірні договори енергопостачання (купівлі-продажу, поставки електричної енергії (потужності)), теплопостачання і (або) гарячого водопостачання, холодного водопостачання, водовідведення, постачання газу (в тому числі постачання побутового газу в балонах) з метою забезпечення надання власникам і користувачам приміщень у багатоквартирному будинку або житлового будинку комунальних послуг відповідного виду .

  Голова Уряду Російської Федерації

  Угоди з нерухомістю, вирішення земельних спорів.

  Внесення змін до Кадастр нерухомості та Росреестр.

  Правила укладення договорів на придбання ресурсів для надання комунальних послуг. Постанова Уряду № 124 від 14.02.2012

  Прийнято Постанову Уряду № 124 «ПРО ПРАВИЛА, ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПРИ УКЛАДАННІ ДОГОВОРІВ ПОСТАЧАННЯ комунальних ресурсів ДЛЯ ЦІЛЕЙ НАДАННЯ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ». Правилами досить докладно роз'яснено порядок визначення обсягу наданих ресурсів і їх вартості. У тексті Постанови Уряду приведені роз'яснення про порядок введення в дію прийнятих Правил. Текст Постанови Уряду наведено в додатку до замітці.

  Правила встановлюють обов'язкові вимоги при укладанні ТСЖ (ЖК, споживчими кооперативами), керуючими компаніями договорів на поставку електроенергії, тепла, води, газу, твердого палива для надання відповідних комунальних послуг власникам або користувачам приміщень у багатоквартирному або індивідуальному житловому будинку.

  Зокрема Правилами передбачено:

  • Регламент укладення / розірвання договорів з ресурсоснабжающими організаціями (РСО);

  • Склад документів, які заявник послуги надає в РСО;

  • Основні обов'язки сторін договору;

  • Умови розгляду, ухвалення, відхилення оферти РСО на ресурсоснабженія;

  • Умови розгляду, ухвалення, відхилення пропозиції споживача на ресурснабженіе для надання комунальних послуг.

  Істотними умовами договору ресурсоснабженія є:

  а) предмет договору (вид комунального ресурсу);

  б) дата початку поставки комунального ресурсу;

  в) показники якості що поставляється комунального ресурсу;

  г) порядок визначення обсягів поставок комунального ресурсу;

  д) порядок визначення ціни договору виходячи з встановлених на відповідний період регулювання тарифів;

  е) порядок оплати комунального ресурсу. При цьому розрахунковий період приймається рівним 1 календарному місяцю;

  ж) інші умови, що є істотними відповідно до нормативних правових актів у сфері ресурсоснабженія.

  У договорі ресурсоснабженія також передбачаються наступні умови:

  а) умова про розмежування відповідальності сторін за недотримання показників якості комунального ресурсу.

  • ресурсопостачальних організація несе відповідальність за якість поставленого комунального ресурсу на кордоні розділу внутрішньобудинкових інженерних систем

  • Виконавець несе відповідальність в тому числі за дії споживачів, які призвели до порушення встановлених договором ресурсоснабженія показників якості комунального ресурсу і обсягів поставок комунального ресурсу.

  б) порядок взаємодії сторін при надходженні скарг споживачів на якість і (або) обсяг наданої комунальної послуги;

  в) умова про розмежування зобов'язань сторін щодо забезпечення обслуговування внутрішньобудинкових інженерних систем;

  г) визначене з урахуванням вимог законодавства Російської Федерації про енергозбереження і про підвищення енергетичної ефективності умова про розмежування зобов'язань сторін по обладнанню багатоквартирного будинку колективним (загальнобудинкових) приладом обліку і його експлуатації;

  д) зобов'язання сторін щодо зняття та передачу показань приладів обліку і (або) іншої інформації, що використовуються для визначення обсягів поставок за договором ресурсоснабженія комунального ресурсу;

  е) обов'язок виконавця повідомляти ресурсопостачальних організацію про терміни проведення виконавцем перевірки достовірності поданих споживачем відомостей про показання кімнатних приладів обліку електричної енергії, індивідуальних, загальних (квартирних) приладів обліку і (або) перевірки їх стану і право представників ресурсопостачальними організації брати участь в таких перевірках;

  ж) обов'язок виконавця надати ресурсопостачальними організації можливість підключення колективного (загальнобудинкового) приладу обліку до автоматизованих інформаційно-вимірювальних систем обліку ресурсів і передачі показань приладів обліку, а також надати сприяння у погодженні можливості підключення до таких систем індивідуальних і (або) загальних (квартирних) приладів обліку;

  з) порядок взаємодії сторін при виявленні несправності колективного (загальнобудинкового) приладу обліку;

  і) інші умови, зазначені в нормативних правових актах у сфері ресурсоснабженія, а також умови, які сторони вважатимуть необхідними.

  При встановленні в договорі ресурсоснабженія порядку визначення обсягів поставок комунального ресурсу враховується:

  а) обсяг комунального ресурсу, що поставляється за договором ресурсоснабженія в багатоквартирний будинок, обладнаний колективним (загальнобудинкових) приладом обліку, визначається на підставі показань зазначеного приладу обліку за розрахунковий період (розрахунковий місяць) за вирахуванням обсягів поставки комунального ресурсу власникам нежитлових приміщень у цьому багатоквартирному будинку по договорами ресурсоснабженія, укладеними ними безпосередньо з ресурсоснабжающими організаціями (в разі, якщо обсяги поставок таким власникам фіксуються коллекти вим (загальнобудинкових) приладом обліку);

  б) обсяг комунального ресурсу, що поставляється за договором ресурсоснабженія в житловий будинок (домоволодіння), обладнаний індивідуальним приладом обліку, визначається на підставі показань індивідуального приладу обліку за розрахунковий період (розрахунковий місяць);

  в) обсяг комунального ресурсу, що поставляється за розрахунковий період (розрахунковий місяць) за договором ресурсоснабженія в багатоквартирний будинок, не обладнаний колективним (загальнобудинкових) приладом обліку, а також у разі виходу з ладу, втрати раніше введеного в експлуатацію колективного (загальнобудинкового) приладу обліку або закінчення терміну його експлуатації, визначається за формулою (див. в оригіналі документа в додатку):

  г) в сукупному обсязі комунального ресурсу, що поставляється в багатоквартирний будинок, виділяються обсяг комунального ресурсу, використаного для надання комунальної послуги відповідного виду власникам і користувачам нежитлових приміщень, і обсяг споживання комунальних послуг, наданої на загальнобудинкові потреби, які підлягають сплаті власниками і користувачами нежитлових приміщень;

  д) в сукупному обсязі комунального ресурсу, що поставляється в багатоквартирний будинок, не обладнаний колективним (загальнобудинкових) приладом обліку, виділяються диференційовані за часом доби або за іншими критеріями, що відображає ступінь використання комунального ресурсу, обсяги комунального ресурсу, використаного для надання комунальної послуги відповідного виду користувачам житлових і нежитлових приміщень, обладнаних кімнатними приладами обліку електричної енергії, індивідуальними або спільними (квартирними) приладами уч та, що дозволяють здійснювати такого роду диференційовані вимірювання обсягів комунального ресурсу;

  е) обсяг поставленого за договором ресурсоснабженія комунального ресурсу в житловий будинок, не обладнаний індивідуальним приладом обліку, визначається виходячи з нормативу споживання комунальних послуг, а в домоволодіння, не обладнаний індивідуальним приладом обліку.

  Порядок визначення вартості поставленого комунального ресурсу враховується наступне в договорі ресурсоснабженія:

  а) вартість комунального ресурсу розраховується за тарифами і за цінами, розрахованим відповідно до нормативних правових актів у сфері ресурсоснабженія;

  б) вартість комунального ресурсу, необхідного для забезпечення надання комунальної послуги користувачам нежитлових приміщень розраховується виходячи з тарифів для населення тільки в разі, якщо власники нежитлових приміщень відносяться до категорії споживачів, прирівняних до населення;

  в) у разі встановлення надбавок до тарифів (цін) вартість комунального ресурсу розраховується з урахуванням таких надбавок;

  г) вартість комунального ресурсу розраховується за тарифами (цінами), диференційованими за часом доби або за іншими критеріями, що відображає ступінь використання комунального ресурсу;

  д) у разі поставки ресурсопостачальними організацією комунального ресурсу неналежної якості або з перервами, що перевищують встановлену тривалість, розмір плати за комунальний ресурс змінюється в порядку, визначеному Правилами надання комунальних послуг.

  У разі якщо загальними зборами ТСЖ (ЖК, ПК) прийнято рішення про внесення плати за комунальні послуги безпосередньо РСО, в договорі ресурсоснабженія передбачаються:

  а) порядок, строки і форма подання ресурсопостачальними організацією виконавцю інформації про що надійшов від споживачів розмірі плати за комунальну послугу і про заборгованість виконавця по оплаті комунального ресурсу окремо по платежах споживачів і по платежах за комунальну послугу відповідного виду, споживану при використанні спільного майна в багатоквартирному будинку ;

  б) умова про те, що при здійсненні звірки розрахунків окремо вказуються нарахування, розміри платежів і заборгованості виконавця в частині внесення плати за комунальну послугу відповідного виду, споживану при використанні спільного майна в багатоквартирному будинку, і в частині внесення плати за відповідну комунальну послугу споживачами на 1-е число місяця, наступного за розрахунковим періодом;

  в) порядок взаємодії ресурсопостачальними організації і виконавця щодо зупинення або обмеження надання комунальних послуг споживачам, які не виконують! або неналежним чином виконують зобов'язання по оплаті комунальних послуг, який відповідає вимогам, передбаченим Правилами надання комунальних послуг;

  г) відповідальність виконавця за невиконання законних вимог ресурсопостачальними організації щодо призупинення або обмеження надання комунальної послуги споживачу, який має заборгованість по її оплаті (при наявності технічної можливості для виконання зазначених вимог), в тому числі у вигляді відшкодування виконавцем ресурсопостачальними організації збитків, понесених нею внаслідок невиконання виконавцем зазначених вимог, а також порядок застосування такої відповідальності;

  д) обов'язок виконавця передбачати в договорах із споживачами узгоджений з ресурсопостачальними організацією порядок внесення споживачами плати за комунальну послугу безпосередньо ресурсопостачальними організації.

  Правилами надано окремі роз'яснення щодо визначення обсягу надання комунальних послуг.

  У тексті Постанови Уряду приведені роз'яснення про порядок введення в дію прийнятих Правил.

  Постанова Уряду і Правила викладені досить докладно і складно. Тому більш детально з Постановою Уряду можна ознайомитися в додатку до даної статті.

  Правила надання комунальних послуг - ст. 354 зі змінами

  Правила надання комунальних послуг суворо регулюються державним законодавством Російської Федерації. До переліку регулюючих процес вказівок входить як федеральне законодавство, так і місцеві правові акти та службові положення. Той, хто володіє правовою інформацією громадянин може відстояти свої законні права споживача в кожній інстанції. Одним з основних правил буде дотримання мешканцем його прямих зобов'язань в сфері ЖКГ (житлово-комунального господарства). Іншими словами, до нього не повинно виникнути претензій.

  Оплата комунальних послуг становить значну частину коштів пересічного громадянина, і це не залежить від того, є він власником нерухомості або користується нею на правах квартиронаймача. Правила надання комунальних послуг власникам і користувачам приміщень однакові. Однак знизити розмір суми в квитанції по оплаті комунальних послуг можна і потрібно, якщо це того вимагає. Всі правила надання комунальних послуг громадянам будуть розглянуті нижче.

  Що входить до переліку комунальних послуг

  Визначає перелік комунальних послуг безпосередньо державне законодавство, а точніше, Уряд РФ, визначення якого діє по всій території Росії. Крім усього іншого, даний перелік послуг повинен надаватися виконавцем весь календарний рік. Винятком є ​​тільки опалення. Надання комунальних послуг з опалення проводиться сезонно.

  Однак в законодавстві також визначені проміжки часу на проведення ремонтних робіт, а також враховані непередбачені аварійні ситуації. У цих випадках передбачені тимчасові ліміти на ремонт і усунення аварії.

  Коли комунальні служби протягом року неякісно надають послуги, тобто кількість відключень перевищує передбачене законодавством значення, то мешканці мають законне право пред'явити офіційну претензію або скаргу на недобросовісних «комунальників». Про це свідчить закон про захист прав споживачів житлово-комунальних послуг.

  Обов'язковий перелік послуг, які повинні надавати комунальні структури, включає пункти:

  1. Подача холодної питної води повинна здійснюватися від центральної або загальдомовий мережі безперебійно і відповідати всім санітарним вимогам. Якщо відсутній водопровід, питна вода повинна доставлятися до водозабірної колонки.
  2. Постачання гарячої води проводиться від центрального водопроводу. Будинки, де встановлюється з'єднання з центральної мережі, обладнуються бойлерами і колонками.
  3. Відведення стічних вод проводиться в центральну каналізацію і монтується одночасно з водопроводом. Кожна точка подачі води повинна бути обладнана каналізаційним стоком.
  4. Електроенергія повинна надходити постійно і цілодобово. Даний пункт буде обов'язковим для житлових приміщень.
  5. Постачання газом здійснюється по центральному газопроводу. Коли магістрального газопроводу немає, допускається використання газу в балонах.
  6. Опалення приміщень всередині будинку, включаючи місця загального користування, має відбуватися постійно відповідно до законодавчих правилами і нормами.

  Комплекс надання комунальних послуг безпосередньо залежить від комфортності і забезпеченості певними інженерними мережами конкретного житлового будинку.

  У тому випадку, якщо в будинку немає деяких інженерних комунікацій, то і плата за них стягуватися не буде. Отже, вартість його утримання буде нижче за рахунок відсутності відповідного пункту вирахування.

  Постанова Уряду 354 з останніми коригуваннями

  ПП номер 354 про надання комунальних послуг, прийняте в 2011 році, є основним законодавчим актом, який регулює всю діяльність житлово-комунального господарства. Даний документ досить часто редагується, а, отже, актуальним будуть найновіші правила надання комунальних послуг, тобто їх останнє видання.

  Розділами, на які слід звернути свою увагу, є:

  1. Правила про порядок надання послуг мешканцям та власникам.
  2. Умови надання відповідних послуг.
  3. Монтування та порядок користування приладами обліку, розрахунок вартості витрачених ресурсів.
  4. Правила перерахунку комунальних платежів, обставини, які передбачають відрахування або перерахунок сум.
  5. Нормативні додатки, таблиці, формули і методи розрахунків.

  Дана постанова загальнодоступним, а отже, вивчити його і проконтролювати дотримання правил надання комунальних послуг та дії розрахунково-касових центрів в області нарахування оплати послуг може кожен цікавиться громадянин.

  В останній редакції постанови уряду РФ уточнено опис нежитлового приміщення. Щоб конкретизувати статус приміщення і оплату відповідної його категорії, потрібно звернутися до нової версії законодавства. Всі спірні ситуації між власниками житла і житловими господарствами з питань змісту та оплати за нежитлові приміщення можна вирішити в судовому порядку.

  Відповідно до ст. ст.80 і 81 постанови Уряду тепер комунальне підприємство зобов'язане перевіряти встановлені прилади обліку. Тобто після заяви споживача комунальна служба повинна в десятиденний термін зняти показання лічильника і перевірити його справність. Раніше законодавство передбачало перевірку лічильників 1 раз в 6 місяців. Тепер даний проміжок часу скоротився до кварталу, тобто 1 раз в 3 місяці.

  Коли співробітники комунальних служб з якої-небудь причини не мають доступу до приватних приладів обліку, то розраховуватися оплата буде виходячи з кількості прописаних мешканців в даному конкретному приміщенні.

  Правила, за якими повинна проводитися оплата комунальних послуг, описані в главі 6 ФЗ. Кожен власник житла повинен в повному обсязі оплатити надані йому комунальні послуги. Однак крім обов'язки, кожен громадянин також наділений правом на перевірку обґрунтованості нарахувань. Приймається в облік також і якість наданих послуг, і їх відповідність нормам. У разі якщо керуюча компанія завищує тарифи і неякісно виконує свої зобов'язання, мешканці мають право змінити її на іншу шляхом розірвання і переоформлення договору.

  Всі цифри, що входять в «жирування», розраховуються авторизованим персоналом контори щомісяця. У квартплату внесено безліч пунктів, за якими вони повинні бути обгрунтовані і відповідати тарифним одиницям, дійсним на поточну дату.

  Всі пункти квитанції можна розділити на 2 види витрат:

  • приватні;
  • загальнобудинкові.

  У пункті 54 нових Правил прописано розрахунок плати за послуги з опалення та гарячого водопостачання, якщо виконавець самостійно бажає провести розрахунок.

  При складанні договору з надання комунальних послуг слід врахувати всі умови, обов'язки та відповідальність сторін. У разі упущення будь-якої умови конфліктна ситуація буде вирішена на підставі законодавчих норм і правил. Основним документом по складанню договору на поставку послуг є пункт 124 Правил.

  При складанні типової форми договору про надання комунальних послуг слід провести ряд дій:

  • письмово заявити про бажання укласти договірні зобов'язання на надання послуг і прикласти весь обов'язковий пакет документів;
  • отримати попередній проект договору від оператора мережі та відкоригувати розбіжності по пунктам, якщо вони будуть;
  • оформити додаткову угоду про відсутність претензій і усунення розбіжностей;
  • завізувати контракт на надання послуг.

  Що ж стосується безпосередньо самого договору, то в ньому в обов'язковому порядку повинні бути вказані тарифи послуг, що надаються. Крім цього, передбачається відповідальність як надає послугу боку за неякісне її надання, так і споживача за порушення умов цього договору.

  Є ситуації, коли договір оформляється заднім числом. Законодавство передбачає, що надає послугу сторона може передати споживачеві проект договору протягом 20 днів з моменту початку надання цих самих послуг.

  Для оформлення описуваного договору постачальнику послуг слід передати наступний пакет обов'язкових документів:

  • якщо заявник є фізичною особою, документ, що підтверджує право власності на житло;
  • якщо на послуги заявляє юридична особа, то необхідно свідоцтво про реєстрацію ТСЖ (товариства власників житла);
  • документи на розташовані в будинку прилади обліку і термін їх повірки та установки пломби.

  У разі наявності неточностей в наданої документації або надання неповного пакета паперів постачальник послуг повинен поінформувати про цей факт споживача не пізніше 5 робочих днів

  Крім умов укладеного контракту, сторони повинні строго дотримуватися правила, прописані в главах 4 і 5 Федерального закону №354 і регулюють відносини між сторонами.

  Що стосується організації постачальника комунальних послуг, то її права і обов'язки наведені в статтях 31,32 ФЗ:

  1. Безперебійне постачання будинку комунальними послугами. Виняток становитимуть включені в угоду ресурси, зміст дворової площі, квартир і приміщень загального користування.
  2. Своєчасне реагування на пропозиції, що надійшли вимоги ремонту, ліквідацію аварій і ситуацій, пов'язаних з ними, а також утримання будинку в належному порядку.
  3. Вимога своєчасного розрахунку за поставлені користувачеві комунальні послуги, не порушення встановлених для оплати проміжків часу, можливість застосування штрафів у вигляді нарахувань пені за прострочену оплату. Проміжок часу, в який повинна бути проведена оплата, в обов'язковому порядку повинен бути зафіксований в квитанції.
  4. Ухвалення від державних органів засобів на пільгування послуг, що надаються деяким категоріям мешканців;
  5. Контроль правильного користування технічних засобів і комунальних мереж.
  6. Контроль стану лічильників, мереж, надання доступу в підсобні приміщення.

  Вибирати прямого постачальника послуг житлова компанія має право самостійно, так само як і укладати з ним договірні відносини. У разі планування ремонту, аварій та інших призводять до збою постачання послуг компанія повинна сповіщати мешканців за допомогою оголошення в спеціально відведених для нього місцях. Законодавство підтримує власників та квартиронаймачів в боротьбі з недобросовісними постачальниками послуг таким способом, як захист прав споживачів.

  У разі надання послуг незадовільної якості користувач має право зафіксувати свої претензії в книзі скарг і пропозицій. Остання, в свою чергу, повинна обов'язково бути в наявності у кожного постачальника послуг.

  Основні права і обов'язки споживача, статті 33, 34:

  • отримати потрібний обсяг якісних послуг, що відповідають нормам і правилами законодавства;
  • при утворенні сумнівів у правильності розрахунків мешканець наділений правом перевірити їх і вимагати коригування при наявності неточностей, тобто керуюча компанія повинна зробити перерахунок за комунальні послуги;
  • запросити оформлення відповідної документації, яка буде підтвердженням трапилися аварій, а також претендувати на відшкодування понесених витрат;
  • оповістити аварійні служби при виникненні відповідних ситуацій;
  • в установлений проміжок часу і в повному обсязі здійснювати щомісячні платежі по квартплаті.

  Згідно зі статтею 35 мешканець не має законних прав виробляти заборонені йому дії, за це держава передбачає великі штрафи.

  Згідно зі статтею 309 Цивільного кодексу Російської Федерації всі зобов'язання слід виконувати належним чином відповідно до договірних умов і чинним законодавством. Одноосібно змінювати умови договору сторони не мають права, так само як і не виконувати свої зобов'язання.

  Що загрожує за несплату комунальних платежів

  За одноразову несплату суми, по 354 з постановою, можуть вноситись поправки з 1 січня 2017 року з внесеними змінами, законодавство не передбачає будь-якої відповідальності.

  Раніше несплата в установлений термін загрожувала нарахуванням штрафів та пені. На сьогоднішній день дане покарання передбачається в разі, якщо громадянин запізнився з оплатою більш ніж на 30 днів.

  Причиною для внесення відповідних змін послужила кризова обстановка в країні, яка спричинила за собою затримку виплат заробітної плати громадянам.

  Однак паралельно були посилені санкції до тих громадян, які навмисне не здійснюють оплату комунальних послуг.

  До початку 2017 року розмір ставки пені дорівнював 1/300 від ставки рефінансування ЦБ РФ.

  На сьогоднішній день ставки розподілені наступним чином:

  • 1/300 за проміжок часу несплати 31-90 днів;
  • 1/130 за несплату 91 і більше днів.

  Користувач житла повинен знати наступне про порядок надання комунальних послуг.

  Основну відповідальність за несплату комунальних платежів несе безпосередньо сам власник квартири, на відміну від користувачів муніципального житла.

  Правила комунальних послуг полягають для власника житла в тому, щоб своєчасно оплачувати квитанції.

  При регулярному відсутності щомісячних платежів по наданим послугам представники сфери ЖКГ можуть:

  1. Письмово попередити і запропонувати оплатити заборгованість без накладення штрафних санкцій.
  2. Відвідати неплатника і усно роз'яснити загрожують наслідки і стягнення.
  3. Здійснити призупинення надання послуг.
  4. Почати судовий процес по стягненню заборгованості по платежах.

  Останній спосіб є найбільш незручним і витратним для обох сторін, отже по можливості комунальні служби намагаються врегулювати питання мирним шляхом.

  Що ж стосується безпосередньо самої заборгованості, то за час процесу за рахунок нарахування на неї штрафних санкцій дана сума може значно зрости.

  Якщо суд прийме рішення на користь комунальних служб погасити розмір заборгованості зобов'яжуть повною сумою.

  Постанова Уряду РФ від 14.02.2012 N 124 (ред. Від 27.02.2017) "Про правила, які є обов'язковими під час укладання договорів постачання комунальних ресурсами" (разом з "Правилами, обов'язковими при укладанні керуючої організацією або товариством власників житла або житловим кооперативом або іншим спеціалізованим споживчим кооперативом договорів з ресурсоснабжающими організаціями")

  УРЯД РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

  від 14 лютого 2012 р N 124

  ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПРИ УКЛАДАННІ ДОГОВОРІВ ПОСТАЧАННЯ

  Відповідно до статті 157 Житлового кодексу Російської Федерації Уряд Російської Федерації постановляє:

  1. Затвердити Правила, обов'язкові при укладанні керуючої організацією або товариством власників житла або житловим кооперативом або іншим спеціалізованим споживчим кооперативом договорів з ресурсоснабжающими організаціями.

  2. Встановити, що:

  підпункти "в", "г" і "е" пункту 21 Правил, затверджених цією постановою, вступають в силу з дати вступу в силу Правил надання комунальних послуг власникам і користувачам приміщень у багатоквартирних будинках і житлових будинків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2011 N 354;

  Правила, затверджені цією постановою, застосовуються до відносин, що випливають з договорів енергопостачання (купівлі-продажу, поставки електричної енергії (потужності)), теплопостачання і (або) гарячого водопостачання, холодного водопостачання, водовідведення, постачання газу (в тому числі постачання побутового газу в балонах), укладених до набрання чинності цих Правил керуючими організаціями, товариствами власників житла, житловими кооперативами та іншими спеціалізованими споживчими кооперативами з ресурсоснабжающими рганізаціі, в частині прав та обов'язків, які виникнуть після вступу в силу цих Правил.

  3. Втратив чинність з 1 січня 2017 року. - Постанова Уряду РФ від 26.12.2016 N 1498.

  4. Міністерству регіонального розвитку Російської Федерації за узгодженням з Федеральною антимонопольною службою в 6-місячний термін затвердити примірні договори енергопостачання (купівлі-продажу, поставки електричної енергії (потужності)), теплопостачання і (або) гарячого водопостачання, холодного водопостачання, водовідведення, постачання газу (в тому числі постачання побутового газу в балонах) з метою забезпечення надання власникам і користувачам приміщень у багатоквартирному будинку або житлового будинку комунальних послуг відповідного ві а.

  від 14 лютого 2012 р N 124

  ОБОВ'ЯЗКОВІ ПРИ УКЛАДАННІ під егідою Організації

  АБО товариств власників житла АБО ЖИТЛОВИМ

  Кооперативу АБО ІНШИМ ФАХІВЦІ споживчих

  Кооперативу ДОГОВОРІВ З ресурсопостачальних ОРГАНІЗАЦІЯМИ

  1. Ці Правила встановлюють обов'язкові вимоги при укладанні товариством власників житла або житловим кооперативом або іншим спеціалізованим споживчим кооперативом (далі - товариства і кооперативи) або керуючої організацією з ресурсоснабжающими організаціями договорів енергопостачання (купівлі-продажу, поставки електричної енергії (потужності)), теплопостачання і (або) гарячого водопостачання, холодного водопостачання, водовідведення, постачання газу (в тому числі постачання побутового газу в балонах) з метою про еспеченія надання власникам і користувачам приміщень у багатоквартирному будинку або житлового будинку (далі - споживачі) комунальної послуги відповідного виду і придбання комунальних ресурсів, споживаних при утриманні спільного майна в багатоквартирному будинку (далі - договір ресурсоснабженія).

  2. Поняття, що використовуються в цих Правилах, означають наступне:

  "Внутрішньобудинкові інженерні системи" - є спільним майном власників приміщень у багатоквартирному будинку інженерні комунікації (мережі), механічне, електричне, санітарно-технічне та інше обладнання, призначені для подачі комунальних ресурсів від централізованих мереж інженерно-технічного забезпечення до внутрішньоквартирного обладнання, а також для виробництва і надання виконавцем комунальної послуги з опалення та (або) гарячого водопостачання (при відсутності централізованих теплопостачання та (або) гарячого водопостачання);

  "Виконавець" - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми або індивідуальний підприємець, на яких покладено обов'язок щодо утримання спільного майна в багатоквартирному будинку і (або) надають споживачеві комунальні послуги у випадках, якщо договором управління багатоквартирним будинком, в тому числі укладеним товариством або кооперативом з керуючою організацією, або статутом товариства або кооперативу покладено обов'язок по наданню споживачам комунальних послуг;

  "Комунальні послуги" - здійснення виконавцем діяльності по подачі споживачам будь-якого комунального ресурсу окремо або 2 і більше з них в будь-якому поєднанні з метою забезпечення сприятливих і безпечних умов використання житлових і нежитлових приміщень, спільного майна в багатоквартирному будинку, а також земельних ділянок та розташованих на них житлових будинків (домоволодінь);

  "Комунальні ресурси" - холодна вода, гаряча вода, електрична енергія, природний газ, теплова енергія, побутовий газ в балонах, тверде паливо (при наявності пічного опалення), які використовуються для надання споживачам комунальних послуг, а також холодна вода, гаряча вода, електрична енергія, що споживаються при утриманні спільного майна в багатоквартирному будинку. До комунальних ресурсів прирівнюються також стічні води, що відводяться по централізованих мереж інженерно-технічного забезпечення, в тому числі з метою утримання загального майна в багатоквартирному будинку;

  "Ресурсопостачальних організація" - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми або індивідуальний підприємець, які здійснюють продаж комунальних ресурсів (відведення стічних вод);

  "Централізовані мережі інженерно-технічного забезпечення" - сукупність трубопроводів, комунікацій та інших споруд, призначених для подачі комунальних ресурсів до внутрішньобудинкових інженерних систем (відведення стічних вод з внутрішньобудинкових інженерних систем).

  3. Договори ресурсоснабженія полягають в порядку, встановленому цивільним законодавством Російської Федерації, з урахуванням передбачених цими Правилами особливостей.

  4. Керуюча організація, товариство або кооператив, на які відповідно до договору управління багатоквартирним будинком, в тому числі укладеним товариством або кооперативом з керуючою організацією, або статутом товариства або кооперативу покладено обов'язок щодо утримання спільного майна багатоквартирного будинку та (або) з надання споживачам комунальних послуг, звертаються в ресурсопостачальних організацію для укладення договору ресурсоснабженія з придбання відповідного комунального ресурсу з метою надання комунальної послуги та (або) споживаного при утриманні спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі у випадках, передбачених пунктом 21 (1) цих Правил.

  5. Виконавець направляє в ресурсопостачальних організацію заявку (оферту) про укладення договору ресурсоснабженія (далі - заявка (оферта)) в такі строки:

  виконавець в особі керуючої організації - не пізніше 7 днів з дня набрання чинності договору управління багатоквартирним будинком, але не раніше 10 робочих днів з дня прийняття рішення про вибір керуючої організації;

  виконавець в особі товариства - не пізніше 7 днів з дня державної реєстрації товариства, якщо товариство не уклало договір управління багатоквартирним будинком з керуючою організацією, або не пізніше 7 днів з дня розірвання такого договору управління;

  виконавець в особі кооперативу - не пізніше 7 днів з дня прийняття рішення власниками приміщень в багатоквартирному будинку про управління багатоквартирним будинком, якщо кооператив не уклав договір управління багатоквартирним будинком з керуючою організацією, або не пізніше 7 днів з дня розірвання договору управління з керуючою організацією.

  6. До заявки (оферті) додаються такі документи або їх копії, засвідчені керівником виконавця або уповноваженою ним особою:

  а) правовстановлюючі документи виконавця (свідоцтво про державну реєстрацію виконавця в якості юридичної особи або індивідуального підприємця, свідоцтво про постановку виконавця на облік в податковому органі, документи, що підтверджують повноваження особи, яка виступає від імені виконавця, а в разі, якщо виконавцем виступає індивідуальний підприємець, - копія паспорта громадянина Російської Федерації);

  а (1)) ліцензія на здійснення підприємницької діяльності з управління багатоквартирними будинками - для керівників організацій;

  (Пп. "А (1)" введений Постановою Уряду РФ від 26.12.2016 N 1498)

  б) документи, що підтверджують наявність у виконавця обов'язки щодо утримання спільного майна в багатоквартирному будинку і з надання відповідної комунальної послуги споживачам або обов'язки щодо утримання спільного майна в багатоквартирному будинку в разі укладення відповідно до цих Правил договору ресурсоснабженія з метою утримання загального майна в багатоквартирному будинку ;

  (Пп. "Б" в ред. Постанови Уряду РФ від 26.12.2016 N 1498)

  в) документи, що підтверджують факт підключення (технологічного приєднання) багатоквартирного будинку (житлового будинку) в установленому порядку до централізованих мереж інженерно-технічного забезпечення, за якими здійснюється подача відповідного виду комунального ресурсу, передбачені нормативними правовими актами, що регулюють відносини в сфері електроенергетики, теплопостачання, водопостачання та (або) водовідведення, постачання газу (в разі, якщо ресурс, для постачання яким направлена ​​заявка (оферта), подається по централиз ованним мереж інженерно-технічного забезпечення). Якщо підключення (технологічне приєднання) багатоквартирного будинку (житлового будинку) здійснено до набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2006 р N 83 "Про затвердження Правил визначення та надання технічних умов підключення об'єкта капітального будівництва до мереж інженерно-технічного забезпечення та Правил підключення об'єкта капітального будівництва до мереж інженерно-технічного забезпечення ", зазначені документи додаються до заявки (оферті) при їх наявності;

  г) документи про встановлення і прийняття в експлуатацію колективного (загальнобудинкового) приладу обліку (при наявності такого приладу обліку);

  д) протокол загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку, на якому прийнято рішення про внесення власниками і користувачами приміщень в багатоквартирному будинку плати за всі або деякі комунальні послуги безпосередньо ресурсопостачальних організаціям (якщо таке рішення прийнято);

  е) документи, що містять відомості про розмір площі кожного житлового і нежитлового приміщення в багатоквартирному будинку, а також про загальну площу приміщень в багатоквартирному будинку, включаючи приміщення, що входять до складу спільного майна в багатоквартирному будинку, або про розмір площі житлового будинку і опалювальних приміщень надвірних будівель, а також розмір площі земельної ділянки, що не зайнятий житловим будинком і надвірними будівлями;

  ж) інші документи, передбачені нормативними правовими актами, що регулюють відносини в сфері електроенергетики, теплопостачання, водопостачання та (або) водовідведення, постачання газу стосовно постачання комунальних ресурсів для цілей надання комунальних послуг користувачам житлових і нежитлових приміщень в багатоквартирних будинках і житлових будинків (далі - нормативні правові акти в сфері ресурсоснабженія).

  7. Документами, що підтверджують наявність у виконавця обов'язку надавати відповідну комунальну послугу, а також обов'язки щодо утримання спільного майна в багатоквартирному будинку, є:

  а) для керуючої організації:

  якщо власниками приміщень в багатоквартирному будинку в якості способу управління вибрано управління керуючої організацією, - протокол загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку, на якому прийнято рішення про вибір в якості способу управління багатоквартирним будинком управління керуючої організацією, і протокол загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку , на якому прийнято рішення про вибір керуючої організації в особі тієї керуючої організації, яка звертається із заявкою (оферта ), А також договір управління багатоквартирним будинком (якщо такий укладено);

  якщо керуюча організація обрана за конкурсом органом місцевого самоврядування у випадках, передбачених житловим законодавством Російської Федерації, - протокол відкритого конкурсу з вибору керуючої організації і (або) договір управління багатоквартирним будинком (якщо такий укладено);

  якщо керуюча організація залучена для управління багатоквартирним будинком товариством або кооперативом, - протокол загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку, на якому прийнято рішення про вибір керуючої організації, і (або) договір управління багатоквартирним будинком, укладений між товариством або кооперативом і керуючої організацією;

  б) для товариства або кооперативу:

  протокол загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку, в якому створено товариство, або протокол загальних зборів членів кооперативу, в яких зафіксовано (відображено) рішення про вибір в якості способу управління багатоквартирним будинком управління відповідно товариством або кооперативом;

  статут товариства або кооперативу.

  8. ресурсопостачальних організація не має права вимагати від виконавця подання документів, не передбачених цими Правилами.

  Документи, зазначені в пунктах 6 і 7 цих Правил, подаються у вигляді копій, які повинні бути завірені працівниками, які видали такі документи, або особою, уповноваженою відповідно до законодавства Російської Федерації на вчинення дій по засвідченню копій таких документів.

  Виконавець має право подати ресурсопостачальними організації одночасно оригінали і копії документів, зазначених у пунктах 6 і 7 цих Правил. Після звірки ідентичності копії і оригіналу документа оригінал повертається виконавцю.

  9. У разі звернення до ресурсопостачальних організацію 2 і більше осіб з заявками (офертами) щодо одного і того ж багатоквартирного будинку або житлового будинку або подання в ресурсопостачальних організацію заявок (оферт) в період дії раніше укладеного договору ресурсоснабженія щодо одного і того ж багатоквартирного будинку або житлового будинку ресурсопостачальних організація призупиняє розгляд таких заявок (оферт) до встановлення в порядку, передбаченому законодавством Російської Федерації, правочинів на укладений ие договору ресурсоснабженія осіб, які звернулися з заявками (офертами), в тому числі шляхом проведення перевірок дотримання вимог законодавства Російської Федерації до створення і діяльності юридичних осіб та діяльності індивідуальних підприємців, які здійснюють управління багатоквартирними будинками, які проводяться в установленому порядку органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації , що здійснює державний житловий нагляд, або до прийняття судом рішення (в разі розгляду судом питання про зако нности створення і діяльності юридичних осіб або індивідуальних підприємців, які здійснюють управління багатоквартирними будинками).

  10. ресурсопостачальних організація, що володіє комунальним ресурсом, подача якого здійснюється в відповідний багатоквартирний будинок або житловий будинок без укладення договору ресурсоснабженія в письмовій формі, має право направити виконавцю заявку (оферту) про укладення договору ресурсоснабженія на умовах доданого до заявки (оферті) проекту договору, підготовленого відповідно до цих Правил, підписаної з боку ресурсопостачальними організації.

  11. У разі неотримання стороною, яка направила заявку (оферту), протягом 30 днів з дня отримання заявки (оферти) іншою стороною відповіді про згоду укласти договір ресурсоснабженія на запропонованих умовах або на інших умовах, відповідних цивільному й житловому законодавству Російської Федерації, в тому числі цих Правил та нормативно-правовим актам у сфері ресурсоснабженія, або про відмову від укладення договору ресурсоснабженія з підстав, передбачених цими Правилами, а також в разі отримання відмови від з аключенія договору ресурсоснабженія з підстав, що не передбачені цими Правилами, сторона, що направила заявку (оферту), має право звернутися до суду з вимогою про спонукання іншого боку, для якої укладення такого договору є обов'язковим, до укладення договору ресурсоснабженія.

  При цьому у випадках, зазначених в пункті 21 (1) цих Правил, договір ресурсоснабженія щодо комунального ресурсу, споживаного при використанні спільного майна, при неотриманні стороною, яка направила заявку, протягом 30 днів з дня отримання заявки іншою стороною відповіді про згоду укласти договір ресурсоснабженія на запропонованих умовах або на інших умовах, відповідних цивільному й житловому законодавству Російської Федерації, в тому числі цих Правил та нормативно-правовим актам у сфері ресурсоснабженія я, визнається укладеним з дати направлення зазначеної заявки.

  12. Виконавець має право відмовитися від укладення договору ресурсоснабженія і не може бути примушуючи до його висновку щодо багатоквартирного будинку (житлового будинку) в разі, якщо їм укладено договір ресурсоснабженія відповідним видом ресурсу щодо такого багатоквартирного будинку (житлового будинку) з іншої ресурсопостачальними організацією, має відповідно до нормативних правових актів у сфері ресурсоснабженія право на розпорядження відповідним комунальним ресурсом, а також в разі, якщо виконавцем здійснюється самост ятельное виробництво комунальної послуги з опалення та (або) гарячого водопостачання з використанням обладнання, що входить до складу спільного майна власників приміщень у багатоквартирному будинку (в разі відсутності централізованого теплопостачання та (або) гарячого водопостачання), і в разі, якщо відсутня використання відповідного виду комунального ресурсу з централізованих мереж інженерно-технічного забезпечення.

  Виконавець зобов'язаний в письмовій формі повідомити ресурсопостачальних організацію про відмову від укладення договору ресурсоснабженія із зазначенням причин такої відмови протягом 30 днів з дня отримання заявки (оферти) ресурсопостачальними організації.

  13. Підставами для відмови ресурсопостачальними організацією від укладення договору ресурсоснабженія є:

  відсутність технологічного приєднання (підключення) багатоквартирного будинку (житлового будинку) або загальних мереж інженерно-технічного забезпечення, якими об'єднані житлові будинки, до відповідних централізованих мереж інженерно-технічного забезпечення;

  наявність передбаченого частиною 17 статті 12 Федерального закону від 29 червня 2015 р N 176-ФЗ "Про внесення змін до Житлового кодексу Російської Федерації і окремі законодавчі акти Російської Федерації" договору ресурсоснабженія;

  наявність передбаченого частиною 18 статті 12 зазначеного Закону рішення про збереження порядку надання комунальних послуг та розрахунків за комунальні послуги (ресурси, необхідні для надання комунальних послуг);

  відсутність у керуючої організації ліцензії на здійснення підприємницької діяльності з управління багатоквартирним будинком - для керуючої організації;

  відсутність обов'язки ресурсопостачальними організації укласти договір ресурсоснабженія з будь-яким звернулися до неї обличчям у випадках, передбачених нормативно-правовими актами у сфері ресурсоснабженія.

  У разі відмови від укладення договору ресурсоснабженія із зазначених підстав ресурсопостачальних організація зобов'язана в письмовій формі повідомити виконавця про відмову від укладення договору ресурсоснабженія із зазначенням причин такої відмови протягом 5 робочих днів з дня отримання заявки (оферти) виконавця і документів, передбачених пунктами 6 і 7 цих Правил.

  Передбачені абзацами третім і четвертим цього пункту підстави для відмови ресурсопостачальними організації від укладення договору ресурсоснабженія не поширюються на випадки укладення договору ресурсоснабженія щодо обсягу комунального ресурсу, що визначається відповідно до пункту 21 (1) цих Правил.

  14. Подання виконавцем документів, передбачених пунктами 6 і 7 цих Правил, не в повному обсязі або неправильне їх оформлення не є підставою для відмови в укладанні договору ресурсоснабженія. В цьому випадку ресурсопостачальних організація повідомляє виконавцю в письмовій формі протягом 5 робочих днів з дня отримання документів про допущені невідповідності і порядку їх усунення, після чого припиняє розгляд поданих документів без їх повернення виконавцю аж до отримання від нього відсутніх (правильно оформлених) документів, якщо сторони не домовилися про інше. У разі якщо відсутні (правильно оформлені) документи не будуть представлені виконавцем ресурсопостачальними організації протягом 30 днів з дня зупинення розгляду поданих документів, ресурсопостачальних організація має право припинити розгляд заявки (оферти) і повернути документи виконавцю. Виконавець має право направити заявку (оферту) цієї ж ресурсопостачальними організації повторно після усунення недоліків, що стали підставою для припинення розгляду заявки (оферти).

  15. Договір ресурсоснабженія вступає в силу з дня його підписання останньою із сторін договору. При цьому сторони мають право встановити, що умови договору ресурсоснабженія застосовуються до відносинам, що виникли до укладення договору, але не раніше дати початку поставки комунального ресурсу, певної з урахуванням положень пункту 19 цих Правил.

  16. Умови договору ресурсоснабженія визначаються відповідно до Цивільного кодексу Російської Федерації, цими Правилами, а в частині, що не врегульованою зазначеними нормативними правовими актами, - нормативними правовими актами у сфері ресурсоснабженія.

  17. Істотними умовами договору ресурсоснабженія є:

  а) предмет договору (вид комунального ресурсу);

  б) дата початку поставки комунального ресурсу;

  в) показники якості що поставляється комунального ресурсу;

  г) порядок визначення обсягів поставок комунального ресурсу;

  д) порядок визначення ціни договору виходячи з встановлених на відповідний період регулювання тарифів (які застосовуються у відповідному розрахунковому періоді цін) на відповідний комунальний ресурс, який використовується для надання комунальної послуги власникам (користувачам) житлових і нежитлових приміщень та (або) споживаний при утриманні спільного майна в багатоквартирному будинку, в тому числі в залежності від режиму його споживання, якщо встановлені прилади обліку дозволяють визначати обсяг споживання диференційовано по вр мени доби або за іншими критеріями, що відображає ступінь використання комунального ресурсу, і порядок визначення вартості поставленого комунального ресурсу;

  е) порядок оплати комунального ресурсу. При цьому розрахунковий період приймається рівним 1 календарному місяцю;

  ж) інші умови, що є істотними відповідно до нормативних правових актів у сфері ресурсоснабженія.

  18. У договорі ресурсоснабженія також передбачаються наступні умови:

  а) умова про розмежування відповідальності сторін за недотримання показників якості комунального ресурсу. Якщо інше не встановлено договором ресурсоснабженія, ресурсопостачальних організація несе відповідальність за якість поставленого комунального ресурсу на кордоні розділу внутрішньобудинкових інженерних систем, що є спільним майном власників приміщень у багатоквартирному будинку, або загальних мереж інженерно-технічного забезпечення, якими об'єднані житлові будинки і які підключені до централізованих мереж інженерно-технічного забезпечення, і централізованих мереж інженерно-технічного забезпечення, призначених для пода чи комунального ресурсу до внутрішньобудинкових інженерних систем (відведення стічних вод з внутрішньобудинкових систем). Зазначена межа розділу визначається відповідно до акта розмежування балансової належності мереж і актом експлуатаційної відповідальності сторін, копії яких додаються до договору ресурсоснабженія. Виконавець несе відповідальність в тому числі за дії споживачів, передбачені пунктом 35 Правил надання комунальних послуг власникам і користувачам приміщень у багатоквартирних будинках і житлових будинків, затверджених постановою Уряду Російської Федерації від 6 травня 2011 N 354 (далі - Правила надання комунальних послуг), які призвели до порушення встановлених договором ресурсоснабженія показників якості комунального ресурсу і обсягів поставок комунального ресурсу;

  б) порядок взаємодії сторін при надходженні скарг споживачів на якість і (або) обсяг наданої комунальної послуги;

  в) умова про розмежування зобов'язань сторін щодо забезпечення обслуговування внутрішньобудинкових інженерних систем, що є спільним майном власників приміщень у багатоквартирному будинку, або загальних мереж інженерно-технічного забезпечення, якими об'єднані житлові будинки і які підключені до централізованих мереж інженерно-технічного забезпечення, і централізованих мереж інженерно -технічного забезпечення, призначених для подачі комунального ресурсу до внутрішньобудинкових інженерних систем (відведення побутових стоків з внутрідомов х систем), а також обов'язок сторін щодо інформування про виявлення несанкціонованого підключення до внутрішньобудинкових інженерних систем і порядок взаємодії при виявленні такого підключення, в тому числі порядок здійснення перерахунків по оплаті комунальних ресурсів;

  г) визначене з урахуванням вимог законодавства Російської Федерації про енергозбереження і про підвищення енергетичної ефективності умова про розмежування зобов'язань сторін по обладнанню багатоквартирного будинку колективним (загальнобудинкових) приладом обліку і (або) прийнятих за угодою з власниками житлових і нежитлових приміщень багатоквартирного будинку зобов'язань по обладнанню індивідуальними і (або) загальними (квартирними) приладами обліку (житлового будинку - індивідуальним приладом обліку), включаючи забезпечення доступу до загальнобудинкового муществу для цілей установки таких приладів обліку, а також зобов'язання сторін щодо забезпечення працездатності та дотримання протягом всього терміну дії договору ресурсоснабженія вимог до експлуатації приладів обліку, встановлених відповідно до законодавства Російської Федерації;

  д) зобов'язання сторін щодо зняття та передачу показань приладів обліку і (або) іншої інформації, що використовуються для визначення обсягів поставок за договором ресурсоснабженія комунального ресурсу, в тому числі обсягів комунальних ресурсів, необхідних для забезпечення надання комунальних послуг власникам і користувачам нежитлових приміщень в багатоквартирному будинку , і обсягів комунальних ресурсів, споживаних при утриманні спільного майна в багатоквартирному будинку, терміни і порядок передачі зазначеної інформації, а також поряд ок перевірки ресурсопостачальними організацією показань колективного (загальнобудинкового) приладу обліку. Якщо інше не встановлено угодою сторін, виконавець надає ресурсопостачальними організації відповідну інформацію до 1-го числа місяця, наступного за розрахунковим;

  д (1)) зобов'язання сторін щодо підписання актів, які фіксують показання колективних (загальнобудинкових) приладів обліку на момент припинення зобов'язань керуючої організації, в тому числі в зв'язку з виключенням відомостей про багатоквартирному будинку з реєстру ліцензій суб'єкта Російської Федерації або в зв'язку з припиненням або анулюванням ліцензії керуючої організації на здійснення підприємницької діяльності з управління багатоквартирними будинками (далі - ліцензія);

  (Пп. "Д (1)" введений Постановою Уряду РФ від 25.12.2015 N 1434)

  е) обов'язок виконавця повідомляти ресурсопостачальних організацію про терміни проведення виконавцем перевірки достовірності поданих споживачами відомостей про показання кімнатних приладів обліку електричної енергії, індивідуальних, загальних (квартирних) приладів обліку і (або) перевірки їх стану і право представників ресурсопостачальними організації брати участь в таких перевірках;

  е (1)) зобов'язання ресурсопостачальними організації з передачі виконавцю показань індивідуальних, загальних (квартирних) приладів обліку і (або) іншої інформації, використовуваної для визначення обсягів споживання комунального ресурсу, терміни і порядок передачі зазначеної інформації, а також обов'язок ресурсопостачальними організації повідомляти виконавця про терміни проведення ресурсопостачальними організацією перевірки достовірності поданих споживачем відомостей про показання зазначених приладів обліку і (або) перевірки їх стану і прав про представників виконавця брати участь в таких перевірках у випадках, передбачених пунктом 21 (1) цих Правил;

  (Пп. "Е (1)" введений Постановою Уряду РФ від 29.06.2016 N 603)

  ж) обов'язок виконавця надати ресурсопостачальними організації можливість підключення колективного (загальнобудинкового) приладу обліку до автоматизованих інформаційно-вимірювальних систем обліку ресурсів і передачі показань приладів обліку, а також надати сприяння у погодженні можливості підключення до таких систем індивідуальних і (або) загальних (квартирних) приладів обліку в разі, якщо встановлені прилади обліку дозволяють здійснити їх підключення до зазначених систем. При цьому витрати на підключення до автоматизованих інформаційно-вимірювальних систем обліку ресурсів і передачі показань приладів обліку не повинні покладатися на споживачів і ресурсопостачальних організація не має права вимагати від виконавця компенсацію витрат на здійснення таких дій, за винятком випадку, коли власники приміщень в багатоквартирному будинку на загальному зборах прийняли рішення про включення зазначених витрат на оплату за утримання і ремонт житлового приміщення;

  з) порядок взаємодії сторін при виявленні несправності колективного (загальнобудинкового) приладу обліку, а також порядок розрахунку розміру плати за поставлений комунальний ресурс в зазначеному випадку (визначається з урахуванням вимог до розрахунку розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві, при виявленні несправності колективного (загальнобудинкового ) приладу обліку, встановлених Правилами надання комунальних послуг);

  з (1)) зобов'язання сторін по передачі інформації, передбаченої нормативними правовими актами, що регулюють порядок встановлення та застосування соціальної норми споживання електричної енергії (потужності), за формою і в строки, які встановлені такими актами, - в разі якщо в суб'єкті Російської Федерації прийняті рішення про встановлення такої соціальної норми;

  (Пп. "З (1)" введений Постановою Уряду РФ від 22.07.2013 N 614)

  і) інші умови, зазначені в нормативних правових актах у сфері ресурсоснабженія, а також умови, які сторони вважатимуть необхідними.

  19. При встановленні в договорі ресурсоснабженія умов, що стосуються початку поставки комунального ресурсу, враховується наступне:

  поставка комунального ресурсу за договором ресурсоснабженія, укладеним з керуючою організацією, здійснюється з дати, зазначеної в договорі ресурсоснабженія, яка не може бути раніше дати, з якої у керуючої організації виникає обов'язок надавати комунальні послуги споживачам, а також купувати комунальний ресурс, споживаний при вмісті загального майна в багатоквартирному будинку;

  поставка комунального ресурсу за договором ресурсоснабженія, укладеним з товариством або кооперативом, здійснюється з дати, зазначеної в договорі ресурсоснабженія, яка не може бути раніше дати державної реєстрації товариства або кооперативу.

  20. При встановленні в договорі ресурсоснабженія показників якості комунального ресурсу враховується, що його обсяг і якість повинні дозволяти виконавцю забезпечити належне утримання спільного майна в багатоквартирному будинку, а також надання комунальних послуг споживачам відповідно до вимог, передбачених Правилами надання комунальних послуг, і відповідати умовам підключення (технічних умов приєднання) багатоквартирних будинків, загальних мереж інженерно-технічного забезпечення, кото ими об'єднані житлові будинки, до централізованих мереж інженерно-технічного забезпечення.

  21. При встановленні порядку визначення обсягів комунального ресурсу, що поставляється за договором ресурсоснабженія, укладеним виконавцем з метою надання комунальних послуг та споживаного при утриманні спільного майна в багатоквартирному будинку, за винятком випадків, передбачених пунктом 21 (1) цих Правил, враховується наступне:

  а) обсяг комунального ресурсу, що поставляється в багатоквартирний будинок, обладнаний колективним (загальнобудинкових) приладом обліку, визначається на підставі показань зазначеного приладу обліку за розрахунковий період (розрахунковий місяць) за вирахуванням обсягів поставки комунального ресурсу власникам нежитлових приміщень у цьому багатоквартирному будинку за договорами ресурсоснабженія, укладеними ними безпосередньо з ресурсоснабжающими організаціями (в разі, якщо обсяги поставок таким власникам фіксуються колективним (загальнобудинкових) приладом уч та);

  б) обсяг комунального ресурсу, що поставляється за договором ресурсоснабженія в житловий будинок (домоволодіння), обладнаний індивідуальним приладом обліку, визначається на підставі показань індивідуального приладу обліку за розрахунковий період (розрахунковий місяць);

  в) обсяг комунального ресурсу, за винятком теплової енергії, використовуваної в цілях надання комунальної послуги з опалення, що поставляються за розрахунковий період (розрахунковий місяць) в багатоквартирний будинок, не обладнаний колективним (загальнобудинкових) приладом обліку, а також після закінчення 3 місяців після після виходу з ладу, втрати раніше введеного в експлуатацію колективного (загальнобудинкового) приладу обліку або закінчення терміну його експлуатації, визначається за формулою:

  - обсяг (кількість) комунального ресурсу, певний за розрахунковий період в житлових і нежитлових приміщеннях за показаннями кімнатних приладів обліку електричної енергії (при відсутності загальних (квартирних) приладів обліку електричної енергії), індивідуальних або загальних (квартирних) приладів обліку;

  - обсяг (кількість) комунального ресурсу, певний за розрахунковий період в житлових і нежитлових приміщеннях виходячи з обсягів середньомісячного споживання комунальних послуг у випадках, встановлених Правилами надання комунальних послуг;

  - обсяг (кількість) комунального ресурсу, певний за розрахунковий період в житлових приміщеннях виходячи з нормативу споживання комунальних послуг у випадках, передбачених Правилами надання комунальних послуг;

  - обсяг (кількість) комунального ресурсу, певний за розрахунковий період в нежитлових приміщеннях, не обладнаних індивідуальними приладами обліку, відповідно до Правил надання комунальних послуг виходячи з розрахункових обсягів комунального ресурсу;

  - обсяг (кількість) комунального ресурсу, використаного при виробництві та наданні комунальних послуг з опалення та (або) гарячого водопостачання з використанням обладнання, що входить до складу спільного майна власників приміщень у багатоквартирному будинку, певний за розрахунковий період відповідно до Правил надання комунальних послуг (в випадку відсутності централізованого теплопостачання та (або) гарячого водопостачання);

  абзац втратив чинність з 1 січня 2017 року. - Постанова Уряду РФ від 26.12.2016 N 148;

  - обсяг (кількість) комунального ресурсу, спожитого при утриманні спільного майна в багатоквартирному будинку в разі відсутності колективного (загальнобудинкового) приладу обліку, визначений за розрахунковий період виходячи з нормативів споживання відповідних видів комунальних ресурсів з метою утримання загального майна в багатоквартирному будинку, затверджених органами державної влади суб'єктів Російської Федерації.

  Величини,, не включають обсяги поставки комунального ресурсу власникам нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку за договорами ресурсоснабженія, укладеними ними безпосередньо з ресурсоснабжающими організаціями;

  в (1)) обсяг теплової енергії, що поставляється за розрахунковий період (розрахунковий місяць) в багатоквартирний будинок, не обладнаний колективним (загальнобудинкових) приладом обліку, а також після закінчення 3 місяців після виходу з ладу, втрати раніше введеного в експлуатацію колективного (загальнобудинкового) приладу обліку або закінчення терміну його експлуатації, визначається за формулою:

  NT - норматив споживання комунальних послуг з опалення;

  Si - загальна площа i-го житлового або нежитлового приміщення в багатоквартирному будинку;

  (Пп. "В (1)" введений Постановою Уряду РФ від 26.12.2016 N 1498)

  в (2)) обсяг комунального ресурсу, що поставляється за розрахунковий період (розрахунковий місяць) в багатоквартирний будинок, в разі виходу з ладу, втрати раніше введеного в експлуатацію колективного (загальнобудинкового) приладу обліку або закінчення терміну його експлуатації:

  якщо період роботи приладу обліку склав більше 3 місяців (для опалення - більше 3 місяців опалювального періоду) протягом 3 місяців після настання такої події визначається щодо комунальних ресурсів, за винятком теплової енергії, відповідно до підпункту "в" цього пункту, де визначається виходячи із середньомісячного обсягу споживання комунального ресурсу, розрахованого в порядку і випадках, які передбачені Правилами надання комунальних послуг, а щодо теплової енергії - виходячи з середньомісячно го обсягу теплової енергії, визначеного за показами колективного (загальнобудинкового) приладу обліку теплової енергії, спожитої за опалювальний період;

  якщо період роботи приладу обліку склав менше 3 місяців, (для опалення - менше 3 місяців опалювального періоду), то щодо комунальних ресурсів, за винятком теплової енергії, визначається відповідно до підпункту "в" цього пункту, а по відношенню до теплової енергії - в відповідно до підпункту "в (1)" цього пункту;

  (Пп. "В (2)" введений Постановою Уряду РФ від 26.12.2016 N 1498)

  в (3)) обсяг комунального ресурсу, що поставляється за розрахунковий період (розрахунковий місяць) в багатоквартирний будинок, при ненаданні виконавцем відомостей про показання колективного (загальнобудинкового) приладу обліку в терміни, встановлені законодавством або договором ресурсоснабженія, або при недопуск виконавцем 2 і більше разів представників ресурсопостачальними організації для перевірки стану встановленого і введеного в експлуатацію колективного (загальнобудинкового) приладу обліку (перевірки достовірності поданих відомостей про показу пах такого приладу обліку) визначається щодо комунальних ресурсів, за винятком теплової енергії, відповідно до підпункту "в" цього пункту, а по відношенню до теплової енергії - відповідно до підпункту "в (1)" цього пункту;

  (Пп. "В (3)" введений Постановою Уряду РФ від 26.12.2016 N 1498)

  г) в сукупному обсязі комунального ресурсу, що поставляється в багатоквартирний будинок, виділяються обсяг комунального ресурсу, використаного для надання комунальної послуги відповідного виду власникам і користувачам нежитлових приміщень, і обсяг комунального ресурсу, спожитого при утриманні спільного майна в багатоквартирному будинку, які підлягають сплаті виконавцем;

  д) в сукупному обсязі комунального ресурсу, що поставляється в багатоквартирний будинок, не обладнаний колективним (загальнобудинкових) приладом обліку, виділяються диференційовані за часом доби або за іншими критеріями, що відображає ступінь використання комунального ресурсу, обсяги комунального ресурсу, використаного для надання комунальної послуги відповідного виду користувачам житлових і нежитлових приміщень, обладнаних кімнатними приладами обліку електричної енергії, індивідуальними або спільними (квартирними) приладами уч та, що дозволяють здійснювати такого роду диференційовані вимірювання обсягів комунального ресурсу;

  е) обсяг поставленого за договором ресурсоснабженія комунального ресурсу в житловий будинок, не обладнаний індивідуальним приладом обліку, визначається виходячи з нормативу споживання комунальних послуг, а в домоволодіння, не обладнаний індивідуальним приладом обліку, - виходячи з нормативу споживання комунальних послуг, наданої в житловому приміщенні, і нормативу споживання комунальних послуг при використанні земельної ділянки і надвірних будівель, які встановлюються в порядку, передбаченому частиною 1 статті 157 Жіліщног про кодексу Російської Федерації;

  ж) у разі якщо в суб'єкті Російської Федерації прийнято рішення про встановлення соціальної норми споживання електричної енергії (потужності), то в сукупному обсязі електричної енергії, що поставляється в багатоквартирний будинок, виділяються обсяги електричної енергії, що поставляється власникам і користувачам житлових приміщень в межах і понад такий соціальної норми. На вимогу ресурсопостачальними організації виконавець комунальних послуг надає копії документів, що підтверджують дані про обсяги споживання електричної енергії в житлових приміщеннях (вибірково по 30 відсотків житлових приміщень, не частіше 1 разу на квартал).

  (Пп. "Ж" введений Постановою Уряду РФ від 22.07.2013 N 614)

  21 (1). При наявності передбаченого частиною 18 статті 12 Федерального закону від 29 червня 2015 р N 176-ФЗ "Про внесення змін до Житлового кодексу Російської Федерації і окремі законодавчі акти Російської Федерації" рішення про збереження порядку надання комунальних послуг та розрахунків за комунальні послуги, наявності договору ресурсоснабженія, передбаченого частиною 17 статті 12 зазначеного закону, а також у разі реалізації права, передбаченого пунктом 30 цих Правил, порядок визначення обсягів комунального ресурсу, по тавляются за договором ресурсоснабженія, укладеним виконавцем з метою утримання спільного майна багатоквартирного будинку, за винятком теплової енергії, встановлюється з урахуванням наступного:

  а) обсяг комунального ресурсу, що підлягає оплаті виконавцем за договором ресурсоснабженія щодо багатоквартирного будинку, обладнаного колективним (загальнобудинкових) приладом обліку, визначається на підставі показань зазначеного приладу обліку за розрахунковий період (розрахунковий місяць) за формулою:

  Vд = Vодпу - Vпотр,

  Vодпу - обсяг комунального ресурсу, визначений за показаннями колективного (загальнобудинкового) приладу обліку за розрахунковий період (розрахунковий місяць);

  Vпотр - обсяг комунального ресурсу, що підлягає оплаті споживачами в багатоквартирному будинку, певний за розрахунковий період (розрахунковий місяць) відповідно до Правил надання комунальних послуг. У разі якщо величина Vпотр перевищує або дорівнює величині Vодпу, то обсяг комунального ресурсу, що підлягає оплаті виконавцем за договором ресурсоснабженія щодо багатоквартирного будинку за розрахунковий період (розрахунковий місяць), приймається рівним 0;

  б) обсяг комунального ресурсу, що підлягає оплаті виконавцем за договором ресурсоснабженія щодо багатоквартирного будинку в разі виходу з ладу, втрати раніше введеного в експлуатацію колективного (загальнобудинкового) приладу обліку або закінчення терміну його експлуатації протягом 3 місяців після настання такої події (якщо період роботи приладу обліку склав більше 3 місяців) за розрахунковий період (розрахунковий місяць) визначається за формулою:

  Vодн 1 - обсяг (кількість) комунального ресурсу, спожитого при утриманні спільного майна в багатоквартирному будинку, певний за розрахунковий період виходячи із середньомісячного обсягу споживання комунального ресурсу, розрахованого у випадках і в порядку, які передбачені Правилами надання комунальних послуг;

  (Пп. "Б" в ред. Постанови Уряду РФ від 26.12.2016 N 1498)

  в) обсяг комунального ресурсу, що поставляється в багатоквартирний будинок, не обладнаний колективним (загальнобудинкових) приладом обліку, або після виходу з ладу, втрати раніше введеного в експлуатацію колективного (загальнобудинкового) приладу обліку або закінчення терміну його експлуатації, якщо період роботи приладу обліку склав менше 3 місяців, або після закінчення 3 місяців з моменту виходу з ладу, втрати раніше введеного в експлуатацію колективного (загальнобудинкового) приладу обліку або закінчення терміну його експлуатації, якщо період роботи приладу обліку склав більше 3 місяців, або при ненаданні виконавцем відомостей про показання колективного (загальнобудинкового) приладу обліку в терміни, встановлені законодавством або договором ресурсоснабженія, або при недопуск виконавцем 2 і більше разів представників ресурсопостачальними організації для перевірки стану встановленого і введеного в експлуатацію колективного (загальнобудинкового) приладу обліку (перевірки достовірності поданих відомостей про показання такого приладу обліку) визначається за розрахунковий період (розрахунковий місяць) про формулу:

  де визначається відповідно до пункту 21 цих Правил;

  (Пп. "В" в ред. Постанови Уряду РФ від 26.12.2016 N 1498)

  (П. 21 (1) введено Постановою Уряду РФ від 29.06.2016 N 603)

  21 (2). У багатоквартирних будинках, власники приміщень в яких мають встановлену законодавством Російської Федерації обов'язок по оснащенню багатоквартирних будинків колективними (загальнобудинковими) приладами обліку холодної води, гарячої води, електричної енергії, теплової енергії і які не оснащені такими приладами або в яких власники приміщень в багатоквартирному будинку не забезпечили в установленому порядку відновлення працездатності вийшло з ладу або заміну втраченого раніше і введеного в експлуатацію колектив ого (загальнобудинкового) приладу обліку, ведення обліку споживаних комунальних ресурсів, а також здійснення розрахунків за комунальні ресурси здійснюється виходячи зі свідчень колективних (загальнобудинкових) приладів обліку, встановлених виконавцем і введеним в експлуатацію в установленому порядку. У разі якщо після установки колективного (загальнобудинкового) приладу обліку виконавцем споживачами встановлено та введено в експлуатацію в установленому порядку інший прилад обліку, для обліку споживаних комунальних ресурсів та здійснення розрахунків за комунальні послуги та ресурси застосовуються свідчення встановленого споживачами колективного (загальнобудинкового) приладу обліку.

  (П. 21 (2) введено Постановою Уряду РФ від 26.12.2016 N 1498)

  22. При встановленні в договорі ресурсоснабженія порядку визначення вартості поставленого комунального ресурсу враховується наступне:

  а) вартість комунального ресурсу, необхідного для забезпечення надання комунальних послуг, розраховується за тарифами, встановленими в порядку, визначеному законодавством Російської Федерації про державне регулювання цін (тарифів), а щодо категорій споживачів, для яких державне регулювання цін (тарифів) не здійснюється, - за цінами, розрахованим відповідно до нормативних правових актів у сфері ресурсоснабженія. У разі якщо в суб'єкті Російської Федерації прийняті рішення про встановлення соціальної норми споживання електричної енергії (потужності), то вартість електричної енергії (потужності) стосовно обсягу (кількості), що підлягає оплаті за розрахунковий період власниками і наймачами житлових приміщень і включає обсяг електричної енергії, наданої на загальнобудинкові потреби в багатоквартирному будинку, розраховується з використанням цін (тарифів), встановлених для населення і прирівняних до нього категорій споживачів в межі х і понад соціальної норми споживання електричної енергії (потужності), з урахуванням особливостей, встановлених нормативними актами, що регулюють порядок встановлення та застосування соціальної норми споживання електричної енергії (потужності). Вартість електричної енергії (потужності) в частині перевищення обсягу електричної енергії (потужності), наданої на загальнобудинкові потреби, визначеного виходячи з показань колективного (загальнобудинкового) приладу обліку, над обсягом, розрахованим виходячи з нормативів споживання комунальних послуг, наданої на загальнобудинкові потреби, яка в відповідно до пункту 44 Правил надання комунальних послуг підлягає оплаті виконавцем комунальних послуг, розраховується з використанням цін (тарифів), встановлених для населення прирівняних до нього категорій споживачів понад соціальної норми споживання електричної енергії (потужності);

  б) вартість комунального ресурсу, необхідного для забезпечення надання комунальної послуги користувачам нежитлових приміщень, розраховується виходячи з тарифів для населення тільки в разі, якщо власники нежитлових приміщень відносяться до категорії споживачів, прирівняних до населення;

  б (1)) вартість комунального ресурсу, використовуваного в цілях утримання спільного майна в багатоквартирному будинку, розраховується з використанням цін (тарифів), встановлених для населення;

  (Пп. "Б (1)" введений Постановою Уряду РФ від 26.12.2016 N 1498)

  в) у разі встановлення надбавок до тарифів (цін) вартість комунального ресурсу розраховується з урахуванням таких надбавок;

  г) вартість комунального ресурсу розраховується за тарифами (цінами), диференційованими за часом доби або за іншими критеріями, що відображає ступінь використання комунального ресурсу, якщо індивідуальний прилад обліку в житловому будинку, а також кімнатний прилад обліку електричної енергії, індивідуальний або загальний (квартирний) прилад обліку в багатоквартирному будинку (в разі, передбаченому підпунктом "д" пункту 21 цих Правил) дозволяють здійснювати такого роду диференційовані вимірювання об'єму комунального ресурсу, споживаного в п омещеніях, а також споживаного при використанні спільного майна в багатоквартирному будинку в разі, якщо загальнобудинкових (колективний) і все індивідуальні (квартирні) прилади обліку мають однакові функціональні можливості за визначенням обсягів споживання комунальних послуг диференційовано за часом доби або за іншими критеріями, що відображає ступінь використання комунальних ресурсів. В інших випадках вартість обсягу комунального ресурсу, споживаного при використанні спільного майна в багатоквартирному будинку, розраховується за тарифами (цінами) без урахування зазначеної диференціації, якщо інше не встановлено договором, що містить положення про надання комунальних послуг;

  (Пп. "Г" в ред. Постанови Уряду РФ від 26.12.2016 N 1498)

  д) у разі поставки ресурсопостачальними організацією комунального ресурсу неналежної якості та (або) з перервами, що перевищують встановлену тривалість, розмір плати за комунальний ресурс змінюється в порядку, визначеному Правилами надання комунальних послуг;

  е) при наявності обов'язки і технічної можливості по установці колективного (загальнобудинкового) приладу обліку теплової енергії вартість теплової енергії, поставленої в багатоквартирний будинок, не обладнаний таким приладом обліку, а також поставленої в багатоквартирний будинок після закінчення 3 місяців після виходу з ладу, втрати раніше введеного в експлуатацію колективного (загальнобудинкового) приладу обліку теплової енергії (після закінчення терміну його експлуатації), а також вартість поставленої теплової енергії при ненаданні виконавцем св дений про показання колективного (загальнобудинкового) приладу обліку теплової енергії в терміни, встановлені законодавством або договором ресурсоснабженія, при недопуск виконавцем 2 і більше разів представників ресурсопостачальними організації для перевірки стану встановленого і введеного в експлуатацію колективного (загальнобудинкового) приладу обліку теплової енергії (перевірки достовірності поданих відомостей про показання такого приладу обліку) визначаються виходячи з нормативу споживання комунальних послуг з опалення та сума ної площі житлових та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку із застосуванням підвищуючого коефіцієнта, величина якого встановлюється в розмірі, що дорівнює 1,1. Цей коефіцієнт не застосовується при наявності акта обстеження на предмет встановлення наявності (відсутності) технічної можливості установки колективного (загальнобудинкового) приладу обліку комунальних ресурсів, що підтверджує відсутність технічної можливості установки такого приладу обліку, починаючи з розрахункового періоду, в якому складено такий акт;

  ж) при наявності обов'язки і технічної можливості установки колективного (загальнобудинкового) приладу обліку холодної води, гарячої води і (або) електричної енергії вартість комунального ресурсу, спожитого при утриманні спільного майна в багатоквартирному будинку в разі відсутності колективного (загальнобудинкового) приладу обліку, а також в разі виходу з ладу, втрати раніше введеного в експлуатацію колективного (загальнобудинкового) приладу обліку або закінчення терміну його експлуатації після закінчення 3 місяців після настання такої події, п ри ненаданні виконавцем відомостей про показання колективного (загальнобудинкового) приладу обліку в терміни, встановлені договором ресурсоснабженія, при недопуск виконавцем 2 і більше разів представників ресурсопостачальними організації для перевірки стану встановленого і введеного в експлуатацію колективного (загальнобудинкового) приладу обліку визначається виходячи з нормативів споживання відповідних видів комунальних ресурсів з метою утримання загального майна в багатоквартирному будинку з урахуванням підвищувального коефіцієнта, величи на якого встановлюється в розмірі, що дорівнює 1,5.

  (Пп. "Ж" введений Постановою Уряду РФ від 26.12.2016 N 1498)

  23. При визначенні в договорі ресурсоснабженія порядку взаємодії сторін при надходженні скарг споживачів на якість і (або) обсяг наданої комунальної послуги передбачається обов'язковість виявлення причин надання комунального ресурсу неналежної якості та (або) в неналежному обсязі і порядок виявлення цих причин, що встановлюється з урахуванням вимог , передбачених Правилами надання комунальних послуг.

  24. У договорі ресурсоснабженія передбачаються заходи відповідальності ресурсопостачальними організації за порушення показників якості та обсягу поставленого за договором комунального ресурсу, що стало причиною надання виконавцем комунальної послуги неналежної якості та (або) в неналежному обсязі, які застосовуються у відносинах між виконавцем і ресурсопостачальними організацією в якості додаткових заходів відповідальності (крім заходу, передбаченого підпунктом "д" пункту 22 цих Правил) і які устанавл іваются відповідно до цивільного законодавства Російської Федерації і нормативними правовими актами у сфері ресурсоснабженія.

  25. При визначенні в договорі ресурсоснабженія порядку оплати комунального ресурсу передбачається здійснення оплати:

  в разі відсутності рішення загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку або загальних зборів членів товариства або кооперативу про внесення плати за комунальні послуги безпосередньо ресурсопостачальних організаціям - шляхом перерахування виконавцем до 15-го числа місяця, що настає після закінчення розрахунковим періодом (розрахунковим місяцем), якщо договором ресурсоснабженія не передбачений більш пізній термін оплати комунального ресурсу, плати за комунальний ресурс на адресу ресурсопостачальними організації будь-якими способами, віді допускаються законодавством Російської Федерації;

  в разі прийняття загальними зборами власників приміщень у багатоквартирному будинку або загальними зборами членів товариства або кооперативу рішення про внесення плати за комунальні послуги безпосередньо ресурсопостачальних організаціям - шляхом внесення споживачами безпосередньо на адресу ресурсопостачальними організації в строки та у випадках, які встановлені житловим законодавством Російської Федерації, плати за відповідний вид комунальних послуг, споживаної в житлових і (або) нежилих приміщеннях в багатоквартирному будинку, за позов юченіем плати за відповідний вид комунального ресурсу, споживаного в цілях утримання спільного майна в багатоквартирному будинку, а також внесення виконавцем до 15-го числа місяця, що настає після закінчення розрахунковим періодом (розрахунковим місяцем), якщо договором ресурсоснабженія не передбачений більш пізній термін оплати комунального ресурсу , на адресу ресурсопостачальними організації плати за комунальний ресурс, споживаного в цілях утримання спільного майна в багатоквартирному будинку.

  У договорі ресурсоснабженія встановлюються порядок, терміни і форма подання ресурсопостачальними організацією виконавцю інформації про його заборгованості по оплаті комунального ресурсу на 1-е число місяця, наступного за розрахунковим періодом, а також порядок і терміни складання ресурсопостачальними організацією і виконавцем акту звірки розрахунків за договором ресурсоснабженія і форма такого акта. Акт звірки розрахунків складається не рідше 1 разу на квартал.

  25 (1). У разі прийняття органом державної влади суб'єкта Російської Федерації рішення про здійснення оплати комунальних послуг з опалення рівномірно протягом календарного року обсяг комунального ресурсу, що підлягає оплаті за договором ресурсоснабженія, визначається:

  а) у разі поставки комунального ресурсу в багатоквартирний будинок, обладнаний колективним (загальнобудинкових) приладом обліку теплової енергії, або в житловий будинок (домоволодіння), обладнаний індивідуальним приладом обліку, - виходячи із середньомісячного обсягу споживання теплової енергії за показниками колективного (загальнобудинкового) або індивідуального приладу обліку за попередній рік (а при відсутності таких показань - виходячи з нормативу споживання) з урахуванням коригування один раз на рік до вартості обсягу теплової енергії, спожитої за бавовняні едшій рік і виміряного колективним (загальнобудинкових) приладом обліку, визначеної в порядку, встановленому пунктом 22 цих Правил;

  (Пп. "А" в ред. Постанови Уряду РФ від 26.12.2016 N 1498)

  б) у разі поставки комунального ресурсу в багатоквартирний будинок, не обладнаний колективним (загальнобудинкових) приладом обліку теплової енергії, або в житловий будинок, не обладнаний індивідуальним приладом обліку, - виходячи з нормативу споживання комунальних послуг, в тому числі із застосуванням коефіцієнта періодичності внесення плати за теплову енергію;

  в) у разі поставки комунального ресурсу в домоволодіння, не обладнаний індивідуальним приладом обліку, - виходячи з нормативу споживання комунальних послуг, наданої в житловому приміщенні, і нормативу споживання комунальних послуг при використанні земельної ділянки і надвірних будівель, які встановлюються в порядку, передбаченому частиною 1 статті 157 Житлового кодексу Російської Федерації, в тому числі із застосуванням коефіцієнта періодичності внесення плати за теплову енергію.

  (П. 25 (1) введено Постановою Уряду РФ від 29.06.2016 N 603; в ред. Постанови Уряду РФ від 26.12.2016 N 1498)

  25 (2). Коефіцієнт періодичності внесення плати за теплову енергію визначається рівним відношенню кількості місяців опалювального періоду, в тому числі неповних, визначених органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації для встановлення відповідних нормативів споживання комунальних послуг з опалення, затверджених на опалювальний період відповідно до Правил встановлення і визначення нормативів споживання комунальних послуг та нормативів споживання комунальних ресурсів з метою утримання загального имущест а в багатоквартирному будинку, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2006 р N 306 "Про затвердження Правил встановлення і визначення нормативів споживання комунальних послуг і нормативів споживання комунальних ресурсів з метою утримання загального майна в багатоквартирному будинку".

  (П. 25 (2) в ред. Постанови Уряду РФ від 27.02.2017 N 232)

  26. У договорі ресурсоснабженія може бути передбачено, що виконання виконавцем зобов'язань по оплаті поставленого комунального ресурсу здійснюється шляхом уступки відповідно до цивільного законодавства Російської Федерації на користь ресурсопостачальними організації прав вимоги до споживачів, які мають заборгованість з оплати комунальних послуг.

  27. У разі якщо загальними зборами власників приміщень у багатоквартирному будинку або загальними зборами членів товариства або кооперативу прийнято рішення про внесення плати за комунальні послуги безпосередньо ресурсопостачальних організаціям, в договорі ресурсоснабженія передбачаються:

  а) порядок, строки і форма подання ресурсопостачальними організацією виконавцю інформації про що надійшов від споживачів розмірі плати за комунальну послугу і про заборгованість виконавця по оплаті комунального ресурсу окремо по платежах споживачів і по платежах за комунальну послугу відповідного виду, споживану при використанні спільного майна в багатоквартирному будинку ;

  б) умова про те, що при здійсненні звірки розрахунків окремо вказуються нарахування, розміри платежів і заборгованості виконавця в частині внесення плати за комунальну послугу відповідного виду, споживану при використанні спільного майна в багатоквартирному будинку, і в частині внесення плати за відповідну комунальну послугу споживачами на 1-е число місяця, наступного за розрахунковим періодом;

  в) порядок взаємодії ресурсопостачальними організації і виконавця щодо зупинення або обмеження надання комунальних послуг споживачам, які не виконують! або неналежним чином виконують зобов'язання по оплаті комунальних послуг, який відповідає вимогам, передбаченим Правилами надання комунальних послуг;

  г) відповідальність виконавця за невиконання законних вимог ресурсопостачальними організації щодо призупинення або обмеження надання комунальної послуги споживачу, який має заборгованість по її оплаті (при наявності технічної можливості для виконання зазначених вимог), в тому числі у вигляді відшкодування виконавцем ресурсопостачальними організації збитків, понесених нею внаслідок невиконання виконавцем зазначених вимог, а також порядок застосування такої відповідальності;

  д) обов'язок виконавця передбачати в договорах із споживачами узгоджений з ресурсопостачальними організацією порядок внесення споживачами плати за комунальну послугу безпосередньо ресурсопостачальними організації.

  28. У договорі ресурсоснабженія може бути передбачено, що ресурсопостачальних організація інформує споживачів про стан розрахунків виконавця за комунальний ресурс за відповідним договором ресурсоснабженія, але не частіше 1 разу на місяць.

  29. У договорі ресурсоснабженія передбачається порядок зупинення та обмеження подачі комунального ресурсу в аварійних ситуаціях, в період проведення планово-профілактичного ремонту централізованих мереж інженерно-технічного забезпечення та в разі наявності у виконавця заборгованості перед ресурсопостачальними організацією за поставлений комунальний ресурс в розмірі, що перевищує вартість відповідного комунального ресурсу за 1 розрахунковий період (розрахунковий місяць), а також відповідальність сторін за порушення цього порядку. Зазначений порядок визначається відповідно до нормативних правових актів у сфері ресурсоснабженія з урахуванням вимог, передбачених Правилами надання комунальних послуг, і повинен виключати можливість призупинення або обмеження надання комунальних послуг споживачам, сумлінно виконують свої зобов'язання по оплаті комунальних послуг.

  30. У договорі ресурсоснабженія передбачається право:

  а) для ресурсопостачальними організації - на односторонню відмову від договору ресурсоснабженія з виконавцем в частині постачання комунальних ресурсами з метою надання комунальної послуги в житлових і нежитлових приміщеннях багатоквартирного будинку - при наявності у виконавця визнаного ним по акту звірки розрахунків або підтвердженою рішенням суду заборгованості перед ресурсопостачальними організацією за поставлений комунальний ресурс в розмірі, що перевищує вартість відповідного комунального ресурсу за 3 розрахункових періоду (розрахункових м сяца). Дана умова має забезпечувати дотримання прав і законних інтересів споживачів, сумлінно виконують свої зобов'язання по оплаті відповідного виду комунальної послуги, в тому числі шляхом надання їм цього виду комунальної послуги ресурсопостачальними організацією аж до укладення договору ресурсоснабженія з іншим виконавцем або безпосередньо зі споживачами, а також шляхом повідомлення споживачів про наявність у виконавця такої заборгованості і можливості вибору власниками приміщень в багатоквартирному будинку ін ого способу управління багатоквартирним будинком, інший керуючої організації і укладення договору ресурсоснабженія безпосередньо з ресурсопостачальними організацією в разі вибору безпосереднього способу управління власниками приміщень в багатоквартирному будинку;

  б) для виконавця - на відмову від виконання договору ресурсоснабженія в разі припинення обов'язків щодо утримання спільного майна в багатоквартирному будинку і (або) надання відповідної комунальної послуги. Дана умова має передбачати оплату поставленого до моменту розірвання договору ресурсоснабженія комунального ресурсу в повному обсязі і виконання інших що виникли до моменту розірвання договору ресурсоснабженія зобов'язань, в тому числі зобов'язань, що виникли внаслідок застосування заходів відповідальності за порушення договору, або відмова від виконання договору ресурсоснабженія в частині придбання комунальних ресурсів з метою надання комунальної послуги - в разі припинення обов'язків з надання спо ветствующей комунальної послуги.

  (Пп. "Б" в ред. Постанови Уряду РФ від 29.06.2016 N 603)

  31. У договорі ресурсоснабженія передбачається порядок його розірвання в разі припинення зобов'язання виконавця щодо утримання спільного майна в багатоквартирному будинку і надання комунальних послуг, включаючи обов'язок виконавця проінформувати ресурсопостачальних організацію про настання зазначеної обставини в передбачені договором ресурсоснабженія терміни.

  (П. 31 в ред. Постанови Уряду РФ від 26.12.2016 N 1498)

  32. Договір ресурсоснабженія припиняється одночасно з припиненням договору управління багатоквартирним будинком у разі виключення відомостей про багатоквартирному будинку з реєстру ліцензій суб'єкта Російської Федерації, а також в разі, якщо дія ліцензії припинено або вона анульована.

  (П. 32 введений Постановою Уряду РФ від 25.12.2015 N 1434)

  до постанови Уряду

  від 14 лютого 2012 р N 124

  ВІДПОВІДНО ДО ЯКОЇ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ОБСЯГ

  КОМУНАЛЬНОГО ресурси, що постачаються ПО ДОГОВОРУ

  Ресурсоснабженія до багатоквартирного будинку, НЕ ОБЛАДНАНИЙ

  КОЛЕКТИВНИМ (загальнобудинкових) ПРИЛАДОМ ОБЛІКУ

  Втратила чинність з 1 січня 2017 року. - Постанова Уряду РФ від 26.12.2016 N 1498.