акт про надання послуг зразок

Зразок акту про надання послуг за договором.

про надання послуг за договором № 21 від 30.05.2018г.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Сучасні технології", В особі директора Іванцова Геннадія Петровича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і Товариство з обмеженою відповідальністю "НеоТехнологіі9quot ;, в особі директора Карасьова Дмитра Андрійовича, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, іменовані разом "Сторони9quot ;, склали цей акт про надання послуг про наступне:

здесь реклама 1

1. "309quot; травня 2018 року, між ТОВ "Сучасні технології" і ВАТ "НеоТехнологіі9quot; було укладено Договір №21" Про надання транспортних послуг"(Далі - Договір). Згідно п.2.2 Договору ТОВ"Сучасні технології"зобов'язана надати транспортні послуги для перевезення автомобільним транспортом учасників семінару "Сучасні засоби зв'язку"з боку ВАТ "НеоТехнологіі9quot ;, відповідно до поданої заявки.

2. Відповідно до умов Договору та рахунком №45 від 01.06.2018г ВАТ "НеоТехнологіі9quot; була перерахована сума вартості транспортних послуг в розмірі 58 345,70 (п'ятдесят вісім тисяч триста сорок п'ять карбованців 70 копійок).

3. У встановлені Договором терміни, ТОВ "Сучасні технології"надав транспортні послуги на суму в розмірі 52 384,20 (п'ятдесят і дві тисячі триста вісімдесят чотири рублі 20 копійок).

4. На підставі викладеного, Сторони заявляють, що надані транспортні послуги в обсязі 52 384,20 рублів, у тому числі ПДВ. Різниця між оплаченою ВАТ "НеоТехнологіі9quot; вартістю транспортних послуг та вартістю наданих послуг ТОВ "Сучасні технології" склала: 58345,70 - 52 384,20 = 5 961,50 (п'ять тисяч дев'ятсот шістдесят одну гривню 50 копійок), в тому числі ПДВ.

Вказану суму різниці в розмірі 5 961,50 рублів слід перерахувати ВАТ "НеоТехнологіі9quot; за наступними платіжними реквізитами: ІПН / КПП 2201864402/220101001, ВАТ"НеоТехнологіі9quot; , Бійське ОСБ№153 г.Бійск, р / рахунок № 40702 8104 0000 300 0345, БИК 040173604.

Сторінка оновлена: 29.09.2015

Мета даного документа - відображення факту надання будь-яких послуг, термінів їх виконання і загальної вартості.

здесь реклама 2

Підставою складання акта є договір про надання послуг. Документ двосторонній, складається у двох примірниках, які підписують обидві сторони (замовник і виконавець). Перший примірник залишається у виконавця, а другий передають замовнику послуг.

Законодавство РФ не передбачає уніфікованої форми для акту надання послуг. У зв'язку з цим кожна організація має право самостійно розробити зручний бланк акту. Однак він повинен містити такі обов'язкові реквізити:

 • найменування і дату складання документа;
 • найменування організації-замовника відповідно до установчих документів;
 • докладний опис послуг;
 • вимірювачі пропонованих послуг (натуральне і грошове вираження);
 • ПІБ посадових осіб, відповідальних за надання прописаних в договорі послуг, а також їх підписи;
 • відбитки печаток обох організацій (замовника і виконавця).

Акт надання послуг - документ первинного бухгалтерського обліку. На підставі його даних ведеться облік фінансових витрат, витрачених на надання послуги.

Слід враховувати, що акт, складений без попереднього укладення договору, помилковий і є приводом для залучення сторін до адміністративної і податкової відповідальності. Таке складання допустимо тільки в разі надання послуги в останній момент укладання угоди.

Існує безліч послуг, які оформляються цим актом. Тому виділяють: акти на виконання консультаційних, інформаційних, ремонтних, медичних, аудиторських, які обслуговують, банківських послуг, послуг транспортного характеру (наприклад, перевезення), послуг з репетиторства та навчання, щодо послуг зберігання та інші.

Завантажити бланк і зразок акта про надання послуг (Розмір: 35,0 KiB | Завантажень 35 723)

Підтвердженням факту надання послуг з відповідних видів цивільно-правових договорів є акт надання послуг. Як і акт приймання виконаних робіт, він підписується обома сторонами договору надання послуг і використовується в якості підстави для оплати, письмового доказу у цивільних справах або при складанні претензії, а також в економічній сфері.

Документ складається після укладення договорів возмездного надання послуг: правових, туристичних, готельних, медичних. Основна відмінність від акту приймання виконаних робіт полягає в тому, що послуга, як правило, не передбачає матеріального вираження. Тобто носить нематеріальний характер і споживається в процесі її надання.

Акт надання послуг (16,0 KiB, 3 479 hits)

08 червня 2017 р р Ростов-на-Дону

за договором надання юридичних послуг з ведення цивільної справи

від 22 березня 2017 р

Індивідуальний підприємець Юльченко Марина Станіславівна, ІН 464354335, ІПН 222184698686, адреса реєстрації: Росія, Ростовська область, Ростов-на-Дону, вул. Кірова, 55-17, іменований надалі Виконавець, і

громадянин РФ Рижаков Олексій Андрійович, паспорт серія 11 98 номер 84756455, виданий 08.05.2010 ОУФМС Росії по Ростовській області в Залізничному районі м Ростов-на-Дону, адреса реєстрації: Росія, Ростовська область, Ростов-на-Дону, вул . Тихомирова, 11, іменований надалі Замовник, а разом іменовані Сторони,

склали цей акт про те, що:

 1. Виконавець відповідно до укладеного між Сторонами договором надання юридичних послуг з ведення цивільної справи від 22 березня 2017 р надав наступні послуги
 • Аналіз наявних документів і визначення правової перспективи вирішення спору по визнанню права власності на самовільну споруду - 1, вартість 5 000 руб.
 • Підготовка та подання позовної заяви про визнання права власності на самовільну споруду в Ворошиловський районний суд м Ростова-на-Дону - 1, вартість 7 000 руб.
 • Участь в попередньому і основному судових засіданнях - 3, вартість 5000 руб. / 1, разом 15 000 руб.
 1. Послуги виконані повністю і в строк. Замовник претензій за обсягом, якості, термінів надання послуг не має.
 2. Цей Акт складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

Виконавець: ІП Юльченко М.С.

Замовник: Рижаков А.А.

Як і для чого складається акт надання послуг

Строго кажучи, законом обов'язковість складання акта надання послуг за відповідними договорами не встановлена. У той же час, з метою податкового обліку зроблених витрат на оплату послуг виконавця і, відповідно, зменшення податкової бази, такий акт повинен бути складений обов'язково. Обов'язковою він стає і в тому випадку, коли це прямо прописано в договорі. І в таких ситуаціях суд може відмовити в позові про стягнення грошових коштів за відсутності акту і відомостей про факт його напрямки Замовнику для підписання.

Підписаний сторонами акт свідчить про дотримання термінів при наданні послуг, їх кількості, якості. Складання такого документа вигідне обом сторонам. Замовник буде застрахований від пред'явлення претензій по оплаті послуг, фактично ненаданих, а Виконавцю простіше довести факт надання послуги.

Документ складається у довільній формі. У його зміст включаються відомості про:

 • дату і місце складання
 • найменуванні (допустимо використання словосполучень: акт приймання виконаних послуг, акт наданих послуг та ін.)
 • реквізитах договору і його сторони (дата, номер, предмет)
 • переліку, обсяг і вартість кожної послуги, що входить в предмет договору
 • підсумковій сумі оплати наданих послуг

Акт підписується Виконавцем та направляється Замовнику способом, що встановлений договором. Замовник зобов'язаний при відсутності претензій підписати такий акт упродовж розумного строку після закінчення процесу надання послуги. Якщо конкретний термін не прописаний в договорі.

Коли отримувачем послуги є третя особа, судова практика допускає як доказ факту надання послуги підписання акту між Виконавцем і такою третьою особою.

Особливості складання і підписання документа

У нашому прикладі акту надання послуг ми не використовували поняття витрачених годин. В більшості випадків досить складно визначити їх кількість. Якщо такий акт Ви плануєте використовувати в податковій сфері в якості первинного бухгалтерського документа, настійно рекомендуємо описувати послугу за наступною схемою: найменування послуги - кількість - одиниця виміру - ціна - сума.

Акт виконаних послуг важливий для Виконавця тим, що саме в ньому Замовник ставить свій підпис, що все нормально і прийнято без нарікань. Відправляючи акт, переконайтеся в можливості в разі подачі позову довести факт направлення документа. Крім того, обов'язково прикладіть письмове повідомлення, що послуги надані, і Замовник повинен прийняти їх і оплатити у визначений термін.

Факт, коли одна сторона замовляє певного виду послуги, закріплюється, згідно із законодавством, актом.

У ньому обумовлюються рядка виконання послуг, їх якість, обсяг і інші деталі, зазначені в основній угоді. Може бути навпаки, ці умови не обумовлені там, але їх виконання підтверджено в акті.

 • дані сторін, а також їх законних представників;
 • дані угоди, виконання якого закінчує складений акт;
 • зауваження замовника за фактом виконання послуг, їх якості, рядках виконання, якщо щось не влаштовує замовника, то вказуються санкції;
 • остаточні розцінки і рядки сплати за рахунками, рядки передачі додаткової документації при необхідності;
 • чи передбачені гарантії на виконані послуги, і якого роду ці гарантії;
 • підписи сторін або їх представників.

Повноваження представників сторін

За умови підписання акту не керівниками, їх представники повинні мати при собі доручення, які дають їм право діяти від імені інших осіб. Максимальний термін дійсності довіреності - три роки. Тому необхідно завжди перевіряти її легітимність. Довіреності оформляються відповідно до законодавства для юридичних і фізичних осіб окремо.

Складання акту про надання послуг є завершальним етапом оформлення будь-яких робіт і служить доказом того, що виконавець або підрядник виконав свої зобов'язання перед замовником в повному обсязі. Характер послуг значення не має - акт може бути складено по різним питанням, тому він має широке розповсюдження. Акт про надання послуг є додатком до договору підряду, тому його не можна назвати самостійним документом.

Навіщо потрібен акт про надання послуг

В першу чергу слід сказати, що в акті фіксується факт того, що всі необхідні послуги були виконані в строк і в належній якості. Також він підтверджує, що у замовника відсутні претензії до виконавця (список всіх наданих послуг вноситься в спеціальну таблицю, що міститься в документі).

Таким чином, акт є законною підставою для виробництва остаточних розрахунків за підрядним договором між зацікавленими сторонами.

Якщо говорити про замовника, то акт включається ще і в фінансову звітність, в тому числі з обліку понесених витрат і на його основі відбувається зниження бази податкових питань.

У тих випадках, якщо замовник залишається незадоволеним якістю наданих послуг, це також відображається в акті окремим пунктом. У ньому детально перераховуються виявлені недоліки, дефекти, помилки і вказується період, протягом якого необхідно їх усунути. Якщо ж роботи по усуненню порушень не проводяться, замовник має право подати на виконавця до суду. Точно також в суд може подати і виконавець, наприклад, при затримці або ухиленні замовника від оплати.

Тобто, акт про надання послуг може стати аргументом в судовій суперечці між контрагентами, причому як з однієї, так і з іншого боку.

В інших же ситуаціях документ, навпаки, може бути гарантією від необгрунтованих претензій і виникнення судових розглядів.

Варто відзначити, що якщо справа дійде до суду, а акту між сторонами не буде, його відсутність суддя може розцінити, як небажання дотримуватися законодавчо встановлену процедуру оформлення надання послуг. Це в свою чергу може призвести до накладення штрафних санкцій з боку наглядових органів.

Акт про надання послуг не має стандартного, уніфікованого зразка, обов'язкового до застосування, тому оформлятися він може в довільному вигляді, виходячи з потреб компанії, або за розробленим в фірмі шаблоном (якщо обраний другий варіант, то форма акту повинна бути закріплена в обліковій політиці організації ).

При оформленні документа потрібно дотримуватися певних правил і норм діловодства. Зокрема, акт повинен включати в себе:

 • інформацію про обидві сторони договору,
 • відомості про договір, за яким проводилися роботи,
 • найменування послуг,
 • дату проведення
 • вартість вироблених послуг.

Якщо до акта прикладаються будь-які додаткові документи (це можуть бути не тільки друковані папери, а й фотографії, чеки, квитанції тощо), їх необхідно вказати окремим пунктом.

Що робити, якщо в акті виявлені помилки

Найкращий спосіб виправлення помилок в акті надання послуг: знищення неправильного примірника і написання нового акту.

До складання акта слід ставитися уважно і скрупульозно, намагатися не допускати помарки і неточності (особливо в ціні). Якщо уникнути помилок не вдалося, їх потрібно виправляти шляхом акуратного закреслення невірних відомостей та внесення вірних (завірити підписами і написом «виправленому вірити»).

Документ можна оформляти на звичайному аркуші А4 формату або ж на фірмовому бланку підприємства, причому як від руки, так і на комп'ютері (це не має значення). Робити потрібно два примірника - по одному для кожної із сторін. При цьому обидві копії акту необхідно підписати керівниками обох організацій (або уповноваженими діяти від їх імені співробітників) і проштампувати печатками (тільки при їх наявності, тому що з 2016 року юридичні особи згідно із законом мають право не візувати свої папери за допомогою штампів і печаток ).

Після того, як послуга буде надана і співробітництво завершено, в тому числі проведена повна оплата, акт слід передати в архів компанії, де він повинен зберігатися протягом встановленого законом періоду.

Зразок складання акту про надання послуг (таблична форма)

 1. На початку документа пишеться
  • його найменування з коротким зазначенням сенсу (в даному випадку «про надання послуг»),
  • ставиться номер по внутрішньому документообігу підприємства,
  • і дата складання.
 2. Потім нижче вказуються сторони, між якими складено договір про надання послуг:
  • повні назви організацій (це може бути ІП або ТОВ)
  • і відомості про їх представників (вписати посади, прізвища-імена та по батькові).
 3. Далі йде таблиця, в яку вносяться
  • найменування послуг (робіт) по порядку,
  • їх вартість цифрами (якщо компанія використовує ПДВ, то з його виділенням).

Під таблицею фіксується остаточна ціна прописом.

У другій частині документа слід зафіксувати те, що всі послуги надані в належній якості, у встановлений термін і в повному обсязі. Також необхідно вписати те, що замовник претензій не має. Тут же потрібно вказати, до якого договору даний акт є додатком (його номер і дату складання).

Останнє, що слід внести в акт про надання послуг: реквізити сторін. Їх набір стандартний:

 • назва компаній,
 • ІПН,
 • КПП,
 • адреса (юридична та фактична),
 • інформацію про обслуговуючих банках: їх найменування, БИК, номер розрахункового і кор. рахунків підприємств,
 • номери контактних телефонів.

На завершення акт потрібно завірити підписами директорів організацій або інших осіб, що діють від імені компаній.