Содержание

довіреність на представлення інтересів юридичної особи

Довіреність на представлення інтересів юридичної особи

Затвердженого державою єдиного зразка щодо заповнення довіреності на представлення інтересів юридичної особи немає. Тому організації мають право самостійно розробляти форму такого документа або ж оформляти її у вільному вигляді. Великі компанії найчастіше пишуть довіреності на фірмових бланках, але це не є обов'язковою нормою.

На кого можна виписати довіреність

Юридична особа може видати довіреність як фізичній, так і іншій юридичній особі. Найчастіше організації воліють довіряти представлення своїх інтересів своїм співробітникам: керівникам підрозділів, головним бухгалтерам, юристам і т.д. Виписати довіреність можна як на одного представника, так і на кількох.

Буває, що підприємства включають рядок про можливість передоручення довіреності. У випадках, коли це право надається, першу довіреність потрібно в обов'язковому порядку засвідчити у нотаріуса.

здесь реклама 1

Довіреність може бути трьох видів:

 • генеральна (з максимально широким спектром повноважень);
 • спеціальна (для виконання будь-яких доручень в строго певний проміжок часу);
 • разова (на здійснення одного конкретного дії).

Пред'являти дану довіреність можна в будь-які установи: як комерційні (банки тощо. Структури), так і державні (суди, податкові інспекції, поштові відділення, позабюджетні фонди і т.д.).

Основні правила щодо заповнення довіреності

Чіткорозроблених норм на заповнення довіреності немає. Однак при її оформленні слід дотримуватися основних правил, рекомендованих в діловодстві при виписуванні подібного роду документів. Зокрема, довіреність на представлення інтересів юридичної особи обов'язково повинна включати в себе відомості про довірителя і персональну інформацію про довірену особу. У ній має бути прописаний детальний перелік доручень, які довіритель делегує свого представника, також тут повинен бути вказаний термін дії довіреності і підписи обох сторін. Причому, чим ширше коло повноважень у довіреної особи, тим більш детальну інформацію про сторони слід вносити в документ.

При пред'явленні доручення в деякі державні структури (наприклад суди), а також для виконання певних дій (наприклад, отримання документів в державних органах) довіреність слід засвідчувати у нотаріуса.

Писати довіреність можна на аркуші формату А4, як від руки, так і в друкованому вигляді. При цьому всі підписи, зрозуміло, повинні бути виконані вручну.

Оформлення основної частини документа

 • У «шапці» документа пишеться слово «Довіреність» з коротким позначенням того дії на яке вона видана. Тут же потрібно проставити номер довіреності по внутрішньому документообігу.
 • У рядку трохи нижче зазначається населений пункт, в якому оформляється документ, а також дата його заповнення (число, місяць (прописом), рік).
 • Далі слід вписати реквізити юридичної особи-довірителя інтересів: повне найменування підприємства (з зазначенням його організаційно-правової форми), ОГРН, ІПН, КПП (ці відомості можна знайти в реєстраційних документах підприємства), його юридична та фактична адреса.
 • Потім необхідно написати посаду співробітника, від імені якого складається даний документ (зазвичай це директор, генеральний директор організації або особа, уповноважена на підписання таких паперів), його прізвище, ім'я, по батькові (ім'я-по батькові може мати вигляд ініціалів), а також документ , на підставі якого діє довіритель (як правило, в цьому рядку пишуть «на підставі Статуту» або «Положення»).
 • Після цього вносяться персональні відомості, що стосуються представника. Тут вказується його прізвище, ім'я, по батькові та документ, що засвідчує особу (найменування, серія, номер, коли і ким виданий), місце постійної реєстрації (по паспорту).
 • Далі коротко вказується те, заради чого, документ оформлений.
 • Нижче довіреність містить докладний опис повноважень, які покладає на свого представника довіритель. Тут же вказується установа або підприємство, для пред'явлення в якому довіреність буде дійсна.

Строк довіреності і підписи сторін

У висновку документа вказують термін, на який видана довіреність.

здесь реклама 2

Тут можна вказати будь-який період, якщо ж конкретних цифр не буде, то довіреність автоматично буде вважатися дійсною протягом року з моменту видачі.

Потім довірена особа ставить під документом свій підпис, яку засвідчує керівник юридичної особи-довірителя. Останній також розписується під довіреністю і ставить печатку організації (з 2016 року юридичні особи не зобов'язані користуватися при роботі штампами і печатками, однак, багато державних і недержавних організації, як і раніше, вимагає наявності відбитка на документах).

Зразок довіреності на представлення інтересів юридичної та фізичної особи

В цьому випадку довіреність на представлення інтересів юридичної особи передає повноваження щодо тільки одного можливого дії. Це може бути право на отримання в банку грошей, обладнання або продукції у постачальника, отримання матеріальних цінностей, підписання договору і т.д.

3. Довіреність генеральна або загальна

така форма довіреності на представлення інтересів використовується для передачі права отримання матеріальних цінностей, що відпускаються на підставі певної документації. Інша довіреність складаються довільно. У них просто перераховуються дії, право здійснення який передаються довіреній особі на певний час на певних умовах.

• фактичне місце проживання, ПІБ довіряти, паспортні дані ,;

• підпис уповноваженої особи або керівника;

• дата складання документа;

• підпис головбуха, якщо довіреність регулює видачу матеріальних цінностей.

• підпис довіряє особи;

• фактичне місце проживання, ПІБ довіряти, паспортні дані;

• фактичне місце проживання, ПІБ довірителя, паспортні дані.

1. Для органів фонду соціального страхування

• юридична особа перестало існувати;

• Відмова від неї довіреної особи;

• Довіритель скасував її;

• терміни, на які діє документ;

• відомості, що стосуються представника юридичної особи;

• повна назва і відомості юридичну особу;

• паспортні дані, місце проживання, дати народження, ПІБ фізичних осіб;

Довіреність на представлення інтересів юридичної особи

Ведення справ від імені юридичної особи проводиться на підставі довіреності, оформленої в письмовому вигляді. Представляти інтереси організації, установи може як юридична, так і фізична особа. Документ видається особі на обмежений період часу. Правомочність паперу виникає при підтвердженні особистості або представництва організації, які виступають довіреною особою.

Оформляється довіреність на представлення інтересів юридичної особи в простій довільній формі. Для складання документа використання фірмового бланка не є обов'язковою умовою оформлення. Організації застосовують форму для разових потреб або багаторазового застосування.

У виняткових випадках застосовується нотаріальна форма документа. Прикладом нотаріального виду бланка служить генеральна довіреність на розпорядження коштами, майном довірителя. Рідкісне застосування форми обумовлено складністю оповіщення партнерів при відкликанні паперу до закінчення терміну дії. Безумовне право, яким наділяє особа генеральна форма, підтверджує лише нотаріально.

При відсутності довіреності особа може діяти тільки від свого імені. Для ведення справ підприємства буде потрібно довести повноваження. Зміст бланка має найбільш точно містити опис прав.

Підтвердження права на представлення інтересів потрібно у випадках:

 1. Отримання матеріальних цінностей (товарів, обладнання, матеріалів та інших) від постачальника.
 2. Приймання виконаних робіт або наданих послуг. Зразок тексту: «Особа має право прийняти об'єкт« Гараж9raquo ;, споруджений за договором № 3 від 18.03.2016г. і підписати акт приймання ».
 3. Укладення договорів і угод. Крім директора, який веде справи організації без довіреності, представляти інтереси і підписувати договори може будь-яка уповноважена керівником особа.
 4. Подачі і отриманні документів. Як зразок можна навести текст: «Довіреність видана для подання акту розбіжностей в ИФНС №6730».
 5. Ведення справ від імені організації в судовій чи іншої інстанції і установі.

Форма приймається для підтвердження повноважень у всіх установах або компаніях. Найбільш часто пред'явлення бланка здійснюється при отриманні товару. Документ є додатком до накладної на видачу ТМЦ і служить формою первинного бухгалтерського обліку.

Форма містить перелік обов'язкової інформації, необхідної для підтвердження повноважень (ст. 185, 186 ЦК України). Довіреність є дійсною при наявності даних:

 • організації, що видала форму. Зразок реквізитів: «ІПН, ОГРН, дані банку і розрахункового рахунку, адресу місця розташування»;
 • довіреної особи. Відомості про юридичну особу містять основні реєстраційні реквізити, інформація фізичної особи - дані паспорта;
 • особи, одержувача паперу;
 • дати створення документа;
 • підписів довірителя та довіреної особи.

Застосування печатки не є обов'язковою умовою, за винятком особливих випадків. Як приклад можна привести обов'язок засвідчення підпису відбитком печатки при зверненні до судових органів.

Довіреність на представлення інтересів юридичної особи

Довіреність на представлення інтересів юридичної особи

Підприємство бере участь у діловому житті за допомогою виконання обов'язків його керівником. Він може представляти організацію на підставі наказу про призначення на посаду та статуту, тому ніяких доручень йому не потрібно. Якщо ж директор захоче делегувати свої повноваження третій особі, то в цьому випадку складається спеціальний документ - довіреність. Отримати довіреність можуть будь-які громадяни - як працівники організації, так і особи, які не є службовцями підприємства.

Довіреність буває декількох видів:

 1. Загальна - містить весь спектр повноважень з представництва інтересів організації в усіх державних органах, судових інстанціях і цивільно-правовому обороті в цілому.
 2. Спеціальна - для виконання представником певних, чітко регламентованих дій протягом встановленого терміну (наприклад, для представництва в судових органах).
 3. Разова - на виконання певної дії одноразово.

Загальна довіреність на представлення інтересів юридичної особи

Генеральна (загальна) довіреність наділяє представника правами за сукупним обсягом повноважень, тому перелік дозволених дій може бути досить широким. Наприклад, представник може бути наділений повноваженнями представляти інтереси суспільства в усіх судових інстанціях по цивільним, адміністративним і кримінальним справам, укладати угоди і т. Д.

Характеризує загальну довіреність то, що в ній не конкретизуються дії, які можуть бути здійснені представником. Наприклад, вказується, що представник має право подавати позови до арбітражних судів, але не уточнюється, за яким суперечкам і які саме позови. Відсутність конкретизації дає представнику право здійснювати будь-які дії, обумовлені в довіреності (наприклад, подати будь-який позов в будь-який арбітражний суд).

Така довіреність може бути підписана керівником або, в силу вимог ст. 185.1 ГК РФ, завірена нотаріально. Про те, в яких випадках потрібно нотаріально завірити довіреність, розповімо нижче.

Форма і термін довіреності на представлення інтересів організації

Довіреність може бути видана без зазначення строку дії, однак якщо він не вказаний, то визнається рівним 1 року. У документі в обов'язковому порядку потрібно вказати дату його видачі, т. К. В іншому випадку він не матиме юридичної сили.

Форма документа - письмова. В кінці ставиться підпис керівника компанії і печатка організації (при наявності). Нотаріальному посвідченню довіреність підлягає тільки в 3 випадках (ст. 185.1 ГК РФ):

 1. Якщо для угоди, яку буде укладати представник від імені юрособи, передбачається виключно нотаріальна форма оформлення.
 2. Якщо подаються документи на держреєстрацію прав, угод.
 3. Якщо має бути розпоряджатися правами, які зареєстровані в держреєстрах (наприклад, правом власності на нерухомість).

ВАЖЛИВО! Якщо звільняється директор, який підписував документ, це не скасовує дії довіреності. При цьому новий керівник має право відкликати папір і переглянути її зміст або призначити нового представника.

Зміст доручення на представлення інтересів юридичної особи, зразок

Як правило, довіреність друкується на фірмовому бланку організації, на якому вже міститься інформація про ІПН, ОГРН, адресу (юридичному / фактичному) і контактні телефони.

Крім цього в документі повинні бути:

 • дата і місце складання;
 • порядковий номер;
 • відомості про представленої організації та представника;
 • перелік прав, які передаються за дорученням;
 • зразок підпису представника;
 • підпис і печатку керівника.

За бажанням в довіреність вносяться умови про передоручення і порядок здійснення повноважень при наявності декількох представників.

Таким чином, для доручення на представлення інтересів юридичної особи може використовуватися як письмова, так і нотаріальна форма. При цьому в будь-якому випадку при наявності в організації друку вона повинна проставлятися на документі. Зразок довіреності на представлення інтересів організації ви можете скачати на нашому сайті.

Довіреність на представлення інтересів юридичної особи (загальна)

Довіреність на право представляти інтереси - це письмове доручення, яким довіритель передає власні повноваження представнику. У цій статті ви знайдете довіреність на представлення інтересів юридичної особи (зразок) разом з порядком оформлення та відкликання цього документа.

Передача повноважень керівника

Юридична особа бере участь в цивільних, податкових та суспільних відносинах через затвердженого керівника. Він діє тільки на підставі статуту або наказу про призначення, якщо ж потрібно передати представнику деякі права директора, для цього оформляється спеціальний документ.

Представник компанії необов'язково повинен бути її працівником, але це правило діє не так давно. До 2012 року Інструкція Мінфіну СРСР від 14.01.1967 № 17 забороняла видавати доручення особам, які не працюють в даній організації. Зараз Інструкція скасована разом з цією вимогою, тому представником ТОВ вправі бути будь-який громадянин.

Цивільний кодекс не розділяє довіреності за видами, але в діловому обороті їх все-таки розрізняють:

 1. Генеральна або загальна - видається на максимально широкий спектр прав, не конкретизує види угод або третіх осіб, перед якими представник має право виступати від імені довірителя.
 2. Спеціальна - дає право здійснювати необмежену кількість однорідних дій або угод (наприклад, на представлення інтересів підприємства тільки в судових або податкових органах).
 3. Разова - на вчинення однієї конкретної угоди або дії (наприклад, на одноразове отримання товару у постачальника).

Детальніше: Довіреність в податкову на представлення інтересів юридичної особи

Далі ми розглянемо, як оформляється генеральна довіреність на представлення інтересів юридичної особи.

Правові підстави передачі повноважень вказані в статтях 185-189 ЦК України. Текст довіреності на представлення інтересів юридичної особи повинен містити такі відомості:

 • повне найменування та організаційно-правову форму довірителя (ТОВ, АТ);
 • дату видачі (при її відсутності документ визнається недійсним);
 • термін дії (якщо він не вказаний, то документ дійсний один рік з дати складання);
 • коди ІПН, КПП, ОГРН організації;
 • повне ім'я керівника;
 • повне ім'я та паспортні дані представника;
 • докладний опис переданих прав;
 • зразок підпису представника;
 • підпис керівника або іншої уповноваженої особи.

Додатково можна вказати умову про право передоручення і порядок здійснення повноважень, якщо таких осіб декілька.

Генеральна довіреність на представлення інтересів юридичної особи передає сукупний обсяг повноважень, тому їх описують загальними словами, не конкретизуючи, наприклад, так:

 • управляти і розпоряджатися майном компанії, за винятком угод, що знаходяться в компетенції загальних зборів учасників;
 • представляти суспільство в усіх державних і муніципальних органах, установах, організаціях, в організаціях будь-яких організаційно-правових форм і форм власності і перед будь-якими фізичними особами;
 • вести в інтересах і від імені суспільства будь-які адміністративні та цивільні справи у всіх судових органах з усіма процесуальними правами та діями;
 • від імені та в інтересах довірителя відправляти і отримувати будь-яку вхідну і вихідну кореспонденцію;
 • розпоряджатися грошовими готівкою і безготівковими коштами ТОВ;
 • здійснювати будь-які інші прямо не зазначені юридичні і фактичні дії щодо виконання цього доручення.

Довіреність на представлення інтересів юридичної особи (загальна) оформляється письмово і засвідчується підписом директора. Друк ТОВ вже не визнається обов'язковим атрибутом запевнення ділових паперів, але на практиці триває використовуватися.

Але, є ряд ситуацій, коли передача повноважень оформляється нотаріально. Усі вони були переписані в статті 185.1 ГК РФ:

 • укладення угод, для яких законом передбачена нотаріальна форма;
 • подача заяв на державну реєстрацію прав або угод;
 • розпорядження правами, зареєстрованими в державних реєстрах.

Таким чином, якщо за загальною довіреності відбуваються угоди або дії, не включені до цього переліку, то достатньо простої письмової форми.

Чи припиняється дія довіреності після звільнення директора

Часта ситуація - колишній керівник звільнений, а новий директор навіть не в курсі того, що інтереси фірми продовжують представляти невідомі йому особи. Важливо знати, що автоматично дія довіреності зі звільненням або смертю директора не припиняється. Справа в тому, що керівник видав документ не від себе особисто, а від імені юридичної особи, яка продовжує діяти.

Всі підстави припинення довіреності наводяться в статті 188 ГК РФ, і серед них немає такої причини, як втрата керівником службових повноважень. Щоб не потрапити в неприємну ситуацію укладення угод, які не схвалює діючий директор, довіреність можна відкликати. Для цього в організації обов'язково треба вести реєстр документів, виданих для підтвердження повноважень довірених осіб, із зазначенням терміну видачі та обсягу прав.

Зверніть увагу: якщо звільнений інший працівник, наприклад, бухгалтер, юрист, діловод, якому була видана довіреність, то вона теж продовжує діяти. Не забувайте при звільненні такого співробітника відкликати надані повноваження.

Якщо з якоїсь причини юридична особа відкликає представника, потрібно:

 1. Подати письмове повідомлення представника про припинення його повноважень і зажадати повернути виданий документ.
 2. Повідомити осіб, для представництва перед якими видана довіреність, про припинення повноважень представника.

На жаль, закон не дає тлумачення, як бути, якщо представник не повернув документ або він втрачений. У цьому випадку особливо важливо публічно повідомити третіх осіб про скасування повноважень довіреної особи. Для цього треба подати оголошення в газету «Коммерсант'9raquo ;. Після закінчення одного місяця треті особи вважаються сповіщений про цей факт.