100 податкового кодексу рф

Sorry, the page you are looking for is currently unavailable.

Please try again later.

If you are the system administrator of this resource then you should check the error log for details.

Стаття 100. Оформлення результатів податкової перевірки

здесь реклама 1

Ст. 100 НК РФ ч. 1 в останній чинній редакції від 1 січня 2017 року.

Нові не набрали чинності редакції статті відсутні.

Стаття 100. Оформлення результатів податкової перевірки

1. За результатами виїзної податкової перевірки протягом двох місяців з дня складання довідки про проведену виїзної податкової перевірки уповноваженими посадовими особами податкових органів повинен бути складений у встановленій формі акт податкової перевірки.

У разі виявлення порушень законодавства про податки і збори в ході проведення камеральної податкової перевірки посадовими особами податкового органу, які проводять зазначену перевірку, повинен бути складений акт податкової перевірки за встановленою формою протягом 10 днів після закінчення камеральної податкової перевірки.

За результатами виїзної податкової перевірки консолідованої групи платників податків протягом трьох місяців з дня складання довідки про проведену виїзної податкової перевірки уповноваженими посадовими особами податкових органів повинен бути складений у встановленій формі акт податкової перевірки.

2. Акт податкової перевірки підписується особами, які проводили відповідну перевірку, і особою, щодо якої проводилася ця перевірка (його представником). При проведенні податкової перевірки консолідованої групи платників податків акт податкової перевірки підписується особами, які проводили відповідну перевірку, і відповідальним учасником цієї групи (його представником).

Про відмову особи, щодо якої проводилася податкова перевірка, або його представника (відповідального учасника консолідованої групи платників податків) підписати акт робиться відповідний запис в акті податкової перевірки.

здесь реклама 2

3. В акті податкової перевірки вказуються:

 • 1) дата акту податкової перевірки. Під вказаною датою розуміється дата підписання акта особами, які проводили цю перевірку;
 • 2) повне та скорочене найменування або прізвище, ім'я, по батькові особи, що перевіряється (учасників консолідованої групи платників податків). У разі проведення перевірки організації за місцем знаходження її відокремленого підрозділу крім найменування організації вказуються повне та скорочене найменування перевіряється відокремленого підрозділу та місце його знаходження;
 • 3) прізвища, імена, по батькові осіб, які проводили перевірку, їх посади із зазначенням найменування податкового органу, який вони представляють;
 • 4) дата і номер рішення керівника (заступника керівника) податкового органу про проведення виїзної податкової перевірки (для виїзної податкової перевірки);
 • 5) дата подання до податкового органу податкової декларації (розрахунку) та інших документів (для камеральної податкової перевірки);
 • 6) перелік документів, представлених перевіряється особою в ході податкової перевірки;
 • 7) період, за який проведена перевірка;
 • 8) найменування податку, щодо якого проводилася податкова перевірка;
 • 9) дати початку і закінчення податкової перевірки;
 • 10) адреса місця знаходження організації (учасників консолідованої групи платників податків) або місця проживання фізичної особи;
 • 11) відомості про заходи податкового контролю, проведених під час здійснення податкової перевірки;
 • 12) документально підтверджені факти порушень законодавства про податки і збори, виявлені в ході перевірки, або запис про відсутність таких;
 • 13) висновки і пропозиції перевіряючих щодо усунення виявлених порушень і посилання на статті цього Кодексу, в разі якщо цим Кодексом передбачена відповідальність за дані порушення законодавства про податки і збори.

3.1. До акта податкової перевірки додаються документи, що підтверджують факти порушень законодавства про податки і збори, виявлені в ході перевірки. При цьому документи, отримані від особи, щодо якої проводилася перевірка, до акта перевірки не додаються. Документи, що містять не підлягають розголошенню податковим органом відомості, що становлять банківську, податкову або іншу охоронювану законом таємницю третіх осіб, а також персональні дані фізичних осіб, додаються у вигляді завірених податковим органом виписок.

4. Форма і вимоги до складання акту податкової перевірки встановлюються федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим з контролю та нагляду у сфері податків і зборів.

5. Акт податкової перевірки протягом п'яти днів з дати цього акта повинен бути вручений особі, щодо якої проводилася перевірка, або його представнику під розписку або переданий іншим способом, що свідчить про дату його отримання зазначеною особою (його представником), якщо інше не передбачено справжнім пунктом.

У разі, якщо особа, щодо якої проводилася перевірка, або його представник ухиляються від отримання акта податкової перевірки, цей факт відображається в акті податкової перевірки, і акт податкової перевірки надсилається поштою рекомендованим листом за місцем знаходження організації (відокремленого підрозділу) або місцем проживання фізичної особи. У разі направлення акту податкової перевірки поштою рекомендованим листом датою вручення цього акта вважається шостий день після відправлення рекомендованого листа.

При проведенні податкової перевірки консолідованої групи платників податків акт податкової перевірки протягом 10 днів з дати цього акта вручається відповідальному учаснику консолідованої групи платників податків в порядку, встановленому цим пунктом.

Акт податкової перевірки направляється іноземної організації (за винятком міжнародної організації, дипломатичного представництва, іноземної організації, яка підлягає постановці на облік в податковому органі відповідно до пункту 4.6 статті 83 цього Кодексу), які не здійснює діяльність на території Російської Федерації через відокремлений підрозділ, поштою рекомендованим листом за адресою, що міститься в Єдиному державному реєстрі платників податків. Датою вручення цього акта вважається двадцятий день, після відправлення рекомендованого листа.

6. Особа, щодо якої проводилася податкова перевірка (його представник), в разі незгоди з фактами, викладеними в акті податкової перевірки, а також з висновками і пропозиціями перевіряючих протягом одного місяця з дня отримання акта податкової перевірки має право подати до відповідного податкового органу письмові заперечення за вказаною акту в цілому або по його окремих положень. При цьому особа, щодо якої проводилася податкова перевірка (його представник), має право додати до письмових заперечень чи узгоджений термін передати до податкового органу документи (їх завірені копії), що підтверджують обгрунтованість своїх заперечень.

Письмові заперечення за актом податкової перевірки консолідованої групи платників податків видаються відповідальним учасником цієї групи протягом 30 днів з дня отримання зазначеного акта. При цьому відповідальний учасник консолідованої групи платників податків має право додати до письмових заперечень чи узгоджений термін передати до податкового органу документи (їх завірені копії), що підтверджують обгрунтованість своїх заперечень.

Стаття 100 НК РФ. Оформлення результатів податкової перевірки

Нова редакція ст. 100 НК РФ

1. За результатами виїзної податкової перевірки протягом двох місяців з дня складання довідки про проведену виїзної податкової перевірки уповноваженими посадовими особами податкових органів повинен бути складений у встановленій формі акт податкової перевірки.

У разі виявлення порушень законодавства про податки і збори в ході проведення камеральної податкової перевірки посадовими особами податкового органу, які проводять зазначену перевірку, повинен бути складений акт податкової перевірки за встановленою формою протягом 10 днів після закінчення камеральної податкової перевірки.

За результатами виїзної податкової перевірки консолідованої групи платників податків протягом трьох місяців з дня складання довідки про проведену виїзної податкової перевірки уповноваженими посадовими особами податкових органів повинен бути складений у встановленій формі акт податкової перевірки.

2. Акт податкової перевірки підписується особами, які проводили відповідну перевірку, і особою, щодо якої проводилася ця перевірка (його представником). При проведенні податкової перевірки консолідованої групи платників податків акт податкової перевірки підписується особами, які проводили відповідну перевірку, і відповідальним учасником цієї групи (його представником).

Про відмову особи, щодо якої проводилася податкова перевірка, або його представника (відповідального учасника консолідованої групи платників податків) підписати акт робиться відповідний запис в акті податкової перевірки.

3. В акті податкової перевірки вказуються:

1) дата акту податкової перевірки. Під вказаною датою розуміється дата підписання акта особами, які проводили цю перевірку;

2) повне та скорочене найменування або прізвище, ім'я, по батькові особи, що перевіряється (учасників консолідованої групи платників податків). У разі проведення перевірки організації за місцем знаходження її відокремленого підрозділу крім найменування організації вказуються повне та скорочене найменування перевіряється відокремленого підрозділу та місце його знаходження;

3) прізвища, імена, по батькові осіб, які проводили перевірку, їх посади із зазначенням найменування податкового органу, який вони представляють;

4) дата і номер рішення керівника (заступника керівника) податкового органу про проведення виїзної податкової перевірки (для виїзної податкової перевірки);

5) дата подання до податкового органу податкової декларації (розрахунку) та інших документів (для камеральної податкової перевірки);

6) перелік документів, представлених перевіряється особою в ході податкової перевірки;

7) період, за який проведена перевірка;

8) найменування податку, щодо якого проводилася податкова перевірка;

9) дати початку і закінчення податкової перевірки;

10) адреса місця знаходження організації (учасників консолідованої групи платників податків) або місця проживання фізичної особи;

11) відомості про заходи податкового контролю, проведених під час здійснення податкової перевірки;

12) документально підтверджені факти порушень законодавства про податки і збори, виявлені в ході перевірки, або запис про відсутність таких;

13) висновки і пропозиції перевіряючих щодо усунення виявлених порушень і посилання на статті цього Кодексу в разі, якщо цим Кодексом передбачена відповідальність за дані порушення законодавства про податки і збори.

3.1. До акта податкової перевірки додаються документи, що підтверджують факти порушень законодавства про податки і збори, виявлені в ході перевірки. При цьому документи, отримані від особи, щодо якої проводилася перевірка, до акта перевірки не додаються. Документи, що містять не підлягають розголошенню податковим органом відомості, що становлять банківську, податкову або іншу охоронювану законом таємницю третіх осіб, а також персональні дані фізичних осіб, додаються у вигляді завірених податковим органом виписок.

4. Форма і вимоги до складання акту податкової перевірки встановлюються федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим з контролю та нагляду у сфері податків і зборів.

5. Акт податкової перевірки протягом п'яти днів з дати цього акта повинен бути вручений особі, щодо якої проводилася перевірка, або його представнику під розписку або переданий іншим способом, що свідчить про дату його отримання зазначеною особою (його представником), якщо інше не передбачено справжнім пунктом.

У разі, якщо особа, щодо якої проводилася перевірка, або його представник ухиляються від отримання акта податкової перевірки, цей факт відображається в акті податкової перевірки, і акт податкової перевірки надсилається поштою рекомендованим листом за місцем знаходження організації (відокремленого підрозділу) або місцем проживання фізичної особи. У разі направлення акту податкової перевірки поштою рекомендованим листом датою вручення цього акта вважається шостий день після відправлення рекомендованого листа.

При проведенні податкової перевірки консолідованої групи платників податків акт податкової перевірки протягом 10 днів з дати цього акта вручається відповідальному учаснику консолідованої групи платників податків в порядку, встановленому цим пунктом.

Акт податкової перевірки направляється іноземної організації (за винятком міжнародної організації, дипломатичного представництва, іноземної організації, яка підлягає постановці на облік в податковому органі відповідно до пункту 4.6 статті 83 цього Кодексу), які не здійснює діяльність на території Російської Федерації через відокремлений підрозділ, поштою рекомендованим листом за адресою, що міститься в Єдиному державному реєстрі платників податків. Датою вручення цього акта вважається двадцятий день, після відправлення рекомендованого листа.

6. Особа, щодо якої проводилася податкова перевірка (його представник), в разі незгоди з фактами, викладеними в акті податкової перевірки, а також з висновками і пропозиціями перевіряючих протягом одного місяця з дня отримання акта податкової перевірки має право подати до відповідного податкового органу письмові заперечення за вказаною акту в цілому або по його окремих положень. При цьому особа, щодо якої проводилася податкова перевірка (його представник), має право додати до письмових заперечень чи узгоджений термін передати до податкового органу документи (їх завірені копії), що підтверджують обгрунтованість своїх заперечень.

Письмові заперечення за актом податкової перевірки консолідованої групи платників податків видаються відповідальним учасником цієї групи протягом 30 днів з дня отримання зазначеного акта. При цьому відповідальний учасник консолідованої групи платників податків має право додати до письмових заперечень чи узгоджений термін передати до податкового органу документи (їх завірені копії), що підтверджують обгрунтованість своїх заперечень.

Коментар до статті 100 НК РФ

Стаття 100 НК РФ регламентує порядок оформлення результатів податкової перевірки. Нагадаємо: в п. 5 ст. 88 НК РФ закріплена норма, згідно з якою за результатами камеральної податкової перевірки посадові особи податкового органу зобов'язані скласти Акт перевірки в порядку, передбаченому ст. 100 НК РФ. Таким чином, ст. 100 тепер застосовується для оформлення результатів як виїзних, так і камеральних податкових перевірок.

Пунктом 1 ст. 100 НК РФ встановлено, що за результатами виїзної податкової перевірки протягом двох місяців з дня складання довідки про проведену виїзної податкової перевірки уповноваженими посадовими особами податкових органів повинен бути складений у встановленій формі акт податкової перевірки.

У разі виявлення порушень законодавства про податки і збори в ході проведення камеральної податкової перевірки посадовими особами податкового органу, які проводять зазначену перевірку, повинен бути складений акт податкової перевірки за встановленою формою протягом 10 днів після закінчення камеральної податкової перевірки. Зауважимо, що терміни складання акта за результатами виїзної податкової перевірки не змінилися. Нововведенням є тільки встановлення терміну складання акта за результатами камеральної перевірки.

Згідно п. 2 ст. 100 НК РФ акт податкової перевірки підписується особами, які проводили відповідну перевірку, і особою, щодо якої проводилася ця перевірка (його представником).

Про відмову особи, щодо якої проводилася податкова перевірка, або його представника підписати акт робиться відповідний запис в акті податкової перевірки.

У п. 3 ст. 100 НК РФ закріплений перелік обов'язкових реквізитів, що відображаються в акті податкової перевірки, а саме:

1) дата акту податкової перевірки. Під вказаною датою розуміється дата підписання акта особами, які проводили цю перевірку;

2) повне та скорочене найменування або прізвище, ім'я, по батькові особи, що перевіряється. У разі проведення перевірки організації за місцем знаходження її відокремленого підрозділу крім найменування організації вказуються повне та скорочене найменування перевіряється відокремленого підрозділу та місце його знаходження;

3) прізвища, імена, по батькові осіб, які проводили перевірку, їх посади із зазначенням найменування податкового органу, який вони представляють;

4) дата і номер рішення керівника (заступника керівника) податкового органу про проведення виїзної податкової перевірки (для виїзної податкової перевірки);

5) дата подання до податкового органу податкової декларації та інших документів (для камеральної податкової перевірки);

6) перелік документів, представлених перевіряється особою в ході податкової перевірки;

7) період, за який проведена перевірка;

8) найменування податку, щодо якого проводилася податкова перевірка;

9) дати початку і закінчення податкової перевірки;

10) адреса місця знаходження організації або місця проживання фізичної особи;

11) відомості про заходи податкового контролю, проведених під час здійснення податкової перевірки;

12) документально підтверджені факти порушень законодавства про податки і збори, виявлені в ході перевірки, або запис про відсутність таких;

13) висновки і пропозиції перевіряючих щодо усунення виявлених порушень і посилання на статті НК РФ, у разі якщо Податковим кодексом РФ передбачена відповідальність за дані порушення законодавства про податки і збори.

Зауважимо, що редакція ст. 100 НК РФ не висувала вимог до структури акту податкової перевірки.

У п. 4 ст. 100 НК РФ встановлено, що форма і вимоги до складання акту податкової перевірки встановлюються федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим з контролю та нагляду у сфері податків і зборів.

Зауважимо, що в даний час діє Інструкція МНС Росії від 10 квітня 2000 р N 60 "Про порядок складання акта виїзної податкової перевірки та провадження у справі про порушення законодавства про податки і збори", затверджена Наказом МНС Росії від 10 квітня 2000 р N АП-3-16 / 138.

У п. 5 ст. 100 НК РФ встановлено, що акт податкової перевірки повинен бути вручений особі, щодо якої проводилася перевірка, або його представнику під розписку або переданий іншим способом, що свідчить про дату його отримання зазначеною особою (його представником).

Якщо особа, щодо якої проводилася перевірка, або його представник ухиляються від отримання акта податкової перевірки, цей факт відображається в акті податкової перевірки, і акт податкової перевірки надсилається поштою рекомендованим листом за місцем знаходження організації (відокремленого підрозділу) або місцем проживання фізичної особи. У разі направлення акту податкової перевірки поштою рекомендованим листом датою вручення цього акта вважається шостий день, після відправлення рекомендованого листа.

У п. 6 ст. 100 НК РФ закріплено, що особа, щодо якої проводилася податкова перевірка (його представник), в разі незгоди з фактами, викладеними в акті податкової перевірки, а також з висновками і пропозиціями перевіряючих протягом 15 днів з дня отримання акта податкової перевірки має право подати до відповідного податкового органу письмові заперечення за вказаною акту в цілому або по його окремих положень. При цьому платник податків має право додати до письмових заперечень чи узгоджений термін передати до податкового органу документи (їх завірені копії), що підтверджують обгрунтованість своїх заперечень.

Наведемо зразок складання заперечень на акт податкової перевірки.

В інспекцію ФНС Росії N 1

від ТОВ "Дзвіночок"

111111, г. Москва, ул. М'ясницька, д. 1

на акт N 001/1 виїзної податкової перевірки

ТОВ "Дзвіночок" від "25" жовтня 2006 р

м Москва "30" жовтня 2006 р

З 1 вересня 2006 р по 26 вересня 2006 р співробітниками інспекції ФНС Росії, а саме - нарцисову О.О. - державним податковому інспектором, радником податкової служби III рангу, ромашковий А.О.- фахівцем 1-ї категорії, референтом податкової служби I рангу, була проведена виїзна податкова перевірка ТОВ "Дзвіночок". За результатами даної перевірки "25" жовтня 2006 р складено акт N 001/1.

В порядку ст. 100 НК РФ ТОВ "Дзвіночок" представляє свої заперечення на вищевказаний акт перевірки.

Згідно з актом в ході перевірки правильності обчислення та своєчасної сплати податку на прибуток організацій за період з 01.01.2003 р - 31.12.2005 р було встановлено, що ТОВ "Дзвіночок" не втримало податок на прибуток організацій за вказаний період в сумі: 145 000 руб.

за 2003 р - 35 000 руб .;

за 2004 р - 90 000 руб .;

за 2005 рік - 20 000 руб.

За результатами даної виїзної податкової перевірки посадовими особами інспекції ФНС Росії пропонується стягнути з ТОВ "Дзвіночок" податок на прибуток організацій у розмірі 145 000 руб. і пені відповідно до ст. 75 НК РФ (за несвоєчасну сплату податку) в сумі 23 670 руб.

Крім того, пропонується:

залучити ТОВ "Дзвіночок" до податкової відповідальності;

стягнути за вчинення податкового правопорушення, передбаченого п. 1 ст. 122 НК РФ, штраф в розмірі 20% від суми, що підлягає перерахуванню податку на прибуток за 2003 - 2005 рр. в сумі 29 000 руб.

З висновками перевіряючих, зазначеними в акті, ТОВ "Дзвіночок" не погоджується з наступних підстав: ___________________________.

Таким чином, податкові органи безпідставно донарахували податок на прибуток організацій за період 2003 - 2005 рр.

Ми не бачимо підстав для ТОВ "Дзвіночок" до податкової відповідальності і стягнення з нього пені та штрафу.

На підставі вищевикладеного, а також відповідно до ст. ст. 100 і 101 НК РФ.

Винести рішення про відмову у притягненні до відповідальності за вчинення податкового правопорушення у зв'язку з відсутністю підстав для такого залучення.

Генеральний директор ТОВ "Дзвіночок" Ліліна С.С.

Інший коментар до ст. 100 Податкового кодексу Російської Федерації

1. Частиною 7 ст. 89 Кодексу встановлено, що після закінчення виїзної податкової перевірки перевіряючий складає довідку про проведену перевірку, в якій фіксуються предмет перевірки та строки її проведення (див. Коментар до ст. 89 Кодексу).

Не пізніше двох місяців після складання зазначеної довідки уповноважені посадові особи податкових органів відповідно до п. 1 ст. 100 Кодексу повинні скласти за результатами виїзної податкової перевірки акт податкової перевірки.

Акт виїзної податкової перевірки складається за встановленою формою (див. Нижче) і підписується посадовими особами податкових органів, їх складали, і керівником об'єкта аудиту або індивідуальним підприємцем, або їх представниками.

У разі відмови представників організації підписати акт виїзної податкової перевірки про це робиться відповідний запис у цьому ж акті.

2. Пункт 2 ст. 100 Кодексу встановлює вимоги до змісту акта виїзної податкової перевірки. Так, в акті зазначаються:

документально підтверджені факти податкових правопорушень, виявлені в ході перевірки, або відсутність таких;

висновки і пропозиції перевіряючих щодо усунення виявлених порушень;

посилання на статті Кодексу, що передбачають відповідальність за даний вид податкових правопорушень.

Види податкових правопорушень та відповідальність за їх вчинення встановлено відповідними статтями гл. 16 Кодексу.

3. У пункті 3 ст. 100 Кодексу передбачено, що форма і вимоги до складання акту податкової перевірки встановлюються федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим з контролю та нагляду у сфері податків і зборів.

Наказом МНС Росії від 10 квітня 2000 р N АП-3-16 / 138 затверджено Інструкцію МНС Росії від 10 квітня 2000 р N 60 "Про порядок складання акта виїзної податкової перевірки та провадження у справі про порушення законодавства про податки і збори" <* 9gt ;.

<* 9gt; Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади. 2000. N 26.

Інструкція МНС Росії від 10 квітня 2000 р N 60, як зазначено в її вступній частині, встановлює єдині вимоги до складання та формі акта виїзної податкової перевірки платників податків, платників зборів і податкових агентів, включаючи перевірки філій і представництв організацій-платників податків, порядку винесення рішення за результатами розгляду матеріалів перевірки, а також до порядку провадження у справі про порушення законодавства про податки і збори, скоєних особами, які не є платниками податків.

У розділі 1 Інструкції МНС Росії від 10 квітня 2000 р N 60 визначено порядок складання акта виїзної податкової перевірки:

за результатами виїзної податкової перевірки уповноваженими посадовими особами податкових органів складається акт податкової перевірки за формою, наведеною в додатку N 1 до Інструкції, що підписується цими особами та керівником об'єкта аудиту, або індивідуальним підприємцем, або їх представниками.

Акт виїзної податкової перевірки повинен містити систематизований виклад документально підтверджених фактів податкових правопорушень, виявлених в процесі перевірки, або вказівка ​​на відсутність таких, а також висновки і пропозиції перевіряючих щодо усунення виявлених порушень і посилання на статті частини першої Податкового кодексу РФ, що передбачають відповідальність за даний вид податкових правопорушень (п. 1.1);

в акті виїзної податкової перевірки підлягають відображенню всі виявлені в процесі податкової перевірки факти порушень законодавства про податки і збори і пов'язані з ними обставини, що мають значення для прийняття правильного рішення за результатами перевірки (п. 1.2);

акт виїзної податкової перевірки повинен бути складений на паперовому носії російською мовою і мати наскрізну нумерацію сторінок (п. 1.3);

в акті виїзної податкової перевірки не допускаються помарки, підчистки та інші виправлення, за винятком виправлень, обумовлених і завірених підписами осіб, які підписують акт (п. 1.4);

все вартісні показники, виражені в іноземній валюті, підлягають відображенню в акті виїзної податкової перевірки з одночасним зазначенням відповідно до діючого порядку їх рублевого еквівалента за курсом, котирується Банком Росії для відповідної іноземної валюти по відношенню до рубля (п. 1.5);

в разі необхідності використання в тексті акта скорочених найменувань і загальноприйнятих абревіатур при першому вживанні відповідне словосполучення наводиться повністю з одночасною вказівкою в дужках його скороченої назви або абревіатури, які використовуються далі по тексту (п. 1.6);

акт виїзної податкової перевірки складається у двох примірниках, один з яких залишається на зберіганні в податковому органі, другий - вручають керівнику об'єкта аудиту або індивідуальному підприємцю (їх представникам).

При виявленні податковим органом обставин, що дозволяють припускати вчинення порушення законодавства про податки і збори, яке містить ознаки злочину, акт перевірки складається в трьох примірниках. У зазначеному випадку третій примірник акта долучається до матеріалів, які направляються відповідно до п. 3 ст. 32 Кодексу в органи податкової поліції (в даний час - в органи внутрішніх справ) для вирішення питання про порушення кримінальної справи (п. 1.7);

містяться в акті виїзної податкової перевірки відомості, що відносяться до податкової таємниці, не підлягають розголошенню податковими органами і їх співробітниками, а також передачі в інші органи, за винятком випадків, передбачених федеральним законом (п. 1.8);

акт виїзної податкової перевірки повинен складатися з трьох частин: вступної, описової та підсумкової (п. 1.9).

Пунктом 1.12 Інструкції МНС Росії від 10 квітня 2000 р N 60 передбачено, що до акту виїзної податкової перевірки повинні бути прикладені:

рішення керівника (заступника керівника) податкового органу про проведення виїзної податкової перевірки (до акту, який вручається платнику податків (його представнику), додається копія зазначеного рішення). У разі проведення виїзної податкової перевірки вищестоящим податковим органом у порядку контролю за діяльністю податкового органу, який проводив перевірку, до акта виїзної податкової перевірки додається постанову про проведення повторної виїзний податкової перевірки (до акту, який вручається платнику податків (його представнику), додається копія зазначеної постанови);

копія вимоги платникові податків про подання необхідних для перевірки документів;

уточнені розрахунки за видами податків (зборів), складені перевіряючими у зв'язку з виявленням податкових правопорушень (за винятком випадків, коли зазначені розрахунки наведені в тексті акта). Розрахунки повинні бути підписані перевіряючим (и), керівником організації або індивідуальним підприємцем або їх представниками;

акти інвентаризації майна організації (індивідуального підприємця) (дане додаток наводиться, якщо при перевірці було проведено інвентаризацію);

матеріали зустрічних перевірок (у разі їх проведення);

висновок експерта (у разі проведення експертизи);

протоколи допиту свідків, огляду (обстеження) виробничих, складських та торгових та інших приміщень, що використовуються платником податку для отримання доходу або пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування і т.д., протоколи, складені при виробництві інших дій по здійсненню податкового контролю (в разі виробництва відповідних дій), а також постанови про призначення експертизи та проведення виїмки документів і предметів (у разі їх призначення (виробництва));

довідка про проведену перевірку, складена перевіряючими після закінчення перевірки.

У пункті 1.12 Інструкції МНС Росії від 10 квітня 2000 р N 60 також перераховані документи, які можуть додаватися до акта виїзної податкової перевірки.

Форма акта виїзної податкової перевірки наведена в додатку N 1 до Інструкції МНС Росії від 10 квітня 2000 р N 60.

4. Пункт 4 ст. 100 Кодексу передбачає, що акт податкової перевірки повинен бути вручений керівнику організації-платника податків або індивідуальному підприємцю (їх представникам) під розписку.

У разі, коли зазначені особи ухиляються від отримання акта податкової перевірки, це згідно п. 1 коментарів статті повинно бути відображено в акті податкової перевірки.

Акт податкової перевірки також може бути переданий керівнику організації-платника податків або індивідуальному підприємцю (їх представникам) іншим способом, але при цьому повинна бути підтверджена дата отримання акта зазначеними особами. При цьому для випадку напрямки акту податкової перевірки поштою рекомендованим листом п. 4 коментованої статті встановлено, що датою вручення акта вважається шостий день, починаючи з дати його відправлення.

Як пояснювалося в п. 17 Постанови Пленуму ЗС Росії і Пленуму ВАС Росії від 11 червня 1999 р N 41/9, при розгляді спорів між платниками податків і податковими органами з приводу стягнення недоїмок, пені та штрафів за результатами виїзних податкових перевірок необхідно враховувати положення п . 4 ст. 100 Кодексу, згідно з якими, якщо за результатами податкової перевірки не складено акт податкової перевірки, то вважається, що перевірка відбулася і правопорушень не виявлено. Тому при відсутності акту виїзної податкової перевірки рішення (постанова) податкового органу про притягнення платника податків до податкової відповідальності (п. 1 ст. 101 Кодексу) і вимога про сплату недоїмки, пені та штрафів (п. 3 ст. 101 Кодексу) повинні розглядатися як винесені без наявності законних підстав (п. 4 ст. 100 Кодексу).

Пунктом 1.7 Інструкції МНС Росії від 10 квітня 2000 р N 60 встановлено, що акт виїзної податкової перевірки складається у двох примірниках, один з яких залишається на зберіганні в податковому органі, другий - вручають керівнику об'єкта аудиту або індивідуальному підприємцю (їх представникам).

Відповідно до підп. 9 п. 1 ст. 21 Кодексу платники податків мають право отримувати копії акту податкової перевірки. Зазначеному праву кореспондує встановлена ​​подп. 7 п. 1 ст. 32 Кодексу обов'язок податкових органів направляти платнику податків або податковому агенту копії акту податкової перевірки (див. Коментарі до ст. 21 і 32 Кодексу).

ВАС Росії рішенням від 28 листопада 2003 р N 12906/03 <* 9gt; визнав п. 1.7 Інструкції відповідним Кодексу. Заявник у даній справі вважав, що оспорюване положення Інструкції порушує його права в сфері підприємницької діяльності, а також право на отримання копії акта виїзної податкової перевірки. Засновники підприємства вимагають завірені копії акту податкової перевірки. Через те, що підприємство отримало непідписаний "екземпляр", а що не відповідає вимогам Основ законодавства Російської Федерації про нотаріат копію, вимоги засновників не можуть бути виконані: нотаріус відмовив у вчиненні нотаріальної дії (засвідчення копії акту податкової перевірки).

<* 9gt; Вісник ВАС РФ. 2004. N 5.

Посилання заявника на подп. 7 п. 1 ст. 32 і подп. 9 п. 1 ст. 21 ВАС Росії порахував безпідставною, тому що в них передбачено право платника податків отримувати копію акту податкової перевірки і обов'язок податкового органу направляти її платнику податків. При зверненні платника податків до податкового органу за копією акту перевірки останній зобов'язаний її видати (надіслати).

5. Відповідно до п. 5 ст. 100 Кодексу платник податків у разі незгоди з фактами, викладеними в акті перевірки, а також з висновками і пропозиціями перевіряючих має право подати до відповідного податкового органу письмове пояснення мотивів відмови підписати акт або заперечення по акту в цілому або по його окремих положень.

Платник податків згідно п. 5 коментованої статті також має право додати до письмового пояснення (заперечення) або в узгоджений термін передати податковому органу документи (їх завірені копії), що підтверджують обгрунтованість заперечень або мотиви непідписання акта перевірки.

Термін, протягом якого платник податків має право подати письмові пояснення (заперечення) за актом виїзний податкової перевірки, як встановлено п. 5 коментованої статті, становить два тижні з дня отримання акта перевірки.

Пленум ВАС Росії в п. 29 Постанови від 28 лютого 2001 N 5 вказував, що суд зобов'язаний прийняти і оцінити документи та інші докази, надані платником податків як обгрунтування своїх заперечень по акту виїзної податкової перевірки, незалежно від того, представлялися ці документи платником податків податковому органу у строки, визначені п. 5 ст. 100 Кодексу.

6. У пункті 6 ст. 100 Кодексу встановлено термін розгляду керівником (заступником керівника) податкового органу матеріалів податкової перевірки, тобто акту податкової перевірки і додатків до нього, а також документів і матеріалів, поданих платником податків.

Матеріали податкової перевірки підлягають розгляду протягом не більше 14 днів після закінчення терміну, встановленого п. 5 коментованої статті для подання платником податків пояснень (заперечень) за актом перевірки.

Порядок винесення рішення за результатами розгляду матеріалів перевірки визначено ст. 101 Кодексу (див. Коментар до ст. 101 Кодексу).

Стаття 100 НК РФ - Оформлення результатів податкової перевірки

1. За результатами виїзної податкової перевірки протягом двох місяців з дня складання довідки про проведену виїзної податкової перевірки уповноваженими посадовими особами податкових органів повинен бути складений у встановленій формі акт податкової перевірки.

У разі виявлення порушень законодавства про податки і збори в ході проведення камеральної податкової перевірки посадовими особами податкового органу, які проводять зазначену перевірку, повинен бути складений акт податкової перевірки за встановленою формою протягом 10 днів після закінчення камеральної податкової перевірки.

За результатами виїзної податкової перевірки консолідованої групи платників податків протягом трьох місяців з дня складання довідки про проведену виїзної податкової перевірки уповноваженими посадовими особами податкових органів повинен бути складений у встановленій формі акт податкової перевірки.

2. Акт податкової перевірки підписується особами, які проводили відповідну перевірку, і особою, щодо якої проводилася ця перевірка (його представником). При проведенні податкової перевірки консолідованої групи платників податків акт податкової перевірки підписується особами, які проводили відповідну перевірку, і відповідальним учасником цієї групи (його представником).

Про відмову особи, щодо якої проводилася податкова перевірка, або його представника (відповідального учасника консолідованої групи платників податків) підписати акт робиться відповідний запис в акті податкової перевірки.

3. В акті податкової перевірки вказуються:

1) дата акту податкової перевірки. Під вказаною датою розуміється дата підписання акта особами, які проводили цю перевірку;

2) повне та скорочене найменування або прізвище, ім'я, по батькові особи, що перевіряється (учасників консолідованої групи платників податків). У разі проведення перевірки організації за місцем знаходження її відокремленого підрозділу крім найменування організації вказуються повне та скорочене найменування перевіряється відокремленого підрозділу та місце його знаходження;

3) прізвища, імена, по батькові осіб, які проводили перевірку, їх посади із зазначенням найменування податкового органу, який вони представляють;

4) дата і номер рішення керівника (заступника керівника) податкового органу про проведення виїзної податкової перевірки (для виїзної податкової перевірки);

5) дата подання до податкового органу податкової декларації (розрахунку) та інших документів (для камеральної податкової перевірки);

6) перелік документів, представлених перевіряється особою в ході податкової перевірки;

7) період, за який проведена перевірка;

8) найменування податку, щодо якого проводилася податкова перевірка;

9) дати початку і закінчення податкової перевірки;

10) адреса місця знаходження організації (учасників консолідованої групи платників податків) або місця проживання фізичної особи;

11) відомості про заходи податкового контролю, проведених під час здійснення податкової перевірки;

12) документально підтверджені факти порушень законодавства про податки і збори, виявлені в ході перевірки, або запис про відсутність таких;

13) висновки і пропозиції перевіряючих щодо усунення виявлених порушень і посилання на статті цього Кодексу, в разі якщо цим Кодексом передбачена відповідальність за дані порушення законодавства про податки і збори.

3.1. До акта податкової перевірки додаються документи, що підтверджують факти порушень законодавства про податки і збори, виявлені в ході перевірки. При цьому документи, отримані від особи, щодо якої проводилася перевірка, до акта перевірки не додаються. Документи, що містять не підлягають розголошенню податковим органом відомості, що становлять банківську, податкову або іншу охоронювану законом таємницю третіх осіб, а також персональні дані фізичних осіб, додаються у вигляді завірених податковим органом виписок.

4. Форма і вимоги до складання акту податкової перевірки встановлюються федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим з контролю та нагляду у сфері податків і зборів.

5. Акт податкової перевірки протягом п'яти днів з дати цього акта повинен бути вручений особі, щодо якої проводилася перевірка, або його представнику під розписку або переданий іншим способом, що свідчить про дату його отримання зазначеною особою (його представником), якщо інше не передбачено справжнім пунктом.

У разі, якщо особа, щодо якої проводилася перевірка, або його представник ухиляються від отримання акта податкової перевірки, цей факт відображається в акті податкової перевірки, і акт податкової перевірки надсилається поштою рекомендованим листом за місцем знаходження організації (відокремленого підрозділу) або місцем проживання фізичної особи. У разі направлення акту податкової перевірки поштою рекомендованим листом датою вручення цього акта вважається шостий день після відправлення рекомендованого листа.

При проведенні податкової перевірки консолідованої групи платників податків акт податкової перевірки протягом 10 днів з дати цього акта вручається відповідальному учаснику консолідованої групи платників податків в порядку, встановленому цим пунктом.

Акт податкової перевірки направляється іноземної організації (за винятком міжнародної організації, дипломатичного представництва, іноземної організації, яка підлягає постановці на облік в податковому органі відповідно до пункту 4.6 статті 83 цього Кодексу), які не здійснює діяльність на території Російської Федерації через відокремлений підрозділ, поштою рекомендованим листом за адресою, що міститься в Єдиному державному реєстрі платників податків. Датою вручення цього акта вважається двадцятий день, після відправлення рекомендованого листа.

6. Особа, щодо якої проводилася податкова перевірка (його представник), в разі незгоди з фактами, викладеними в акті податкової перевірки, а також з висновками і пропозиціями перевіряючих протягом одного місяця з дня отримання акта податкової перевірки має право подати до відповідного податкового органу письмові заперечення за вказаною акту в цілому або по його окремих положень. При цьому особа, щодо якої проводилася податкова перевірка (його представник), має право додати до письмових заперечень чи узгоджений термін передати до податкового органу документи (їх завірені копії), що підтверджують обгрунтованість своїх заперечень.

Письмові заперечення за актом податкової перевірки консолідованої групи платників податків видаються відповідальним учасником цієї групи протягом 30 днів з дня отримання зазначеного акта. При цьому відповідальний учасник консолідованої групи платників податків має право додати до письмових заперечень чи узгоджений термін передати до податкового органу документи (їх завірені копії), що підтверджують обгрунтованість своїх заперечень.

за телефонами Москва: (499) 346-72-95 Санкт-Петербург: (812) 429-73-11

Стаття 100. Оформлення результатів податкової перевірки

1. За результатами виїзної податкової перевірки протягом двох місяців з дня складання довідки про проведену виїзної податкової перевірки уповноваженими посадовими особами податкових органів повинен бути складений у встановленій формі акт податкової перевірки.

У разі виявлення порушень законодавства про податки і збори в ході проведення камеральної податкової перевірки посадовими особами податкового органу, які проводять зазначену перевірку, повинен бути складений акт податкової перевірки за встановленою формою протягом 10 днів після закінчення камеральної податкової перевірки.

За результатами виїзної податкової перевірки консолідованої групи платників податків протягом трьох місяців з дня складання довідки про проведену виїзної податкової перевірки уповноваженими посадовими особами податкових органів повинен бути складений у встановленій формі акт податкової перевірки.

2. Акт податкової перевірки підписується особами, які проводили відповідну перевірку, і особою, щодо якої проводилася ця перевірка (його представником). При проведенні податкової перевірки консолідованої групи платників податків акт податкової перевірки підписується особами, які проводили відповідну перевірку, і відповідальним учасником цієї групи (його представником).

Про відмову особи, щодо якої проводилася податкова перевірка, або його представника (відповідального учасника консолідованої групи платників податків) підписати акт робиться відповідний запис в акті податкової перевірки.

3. В акті податкової перевірки вказуються:

1) дата акту податкової перевірки. Під вказаною датою розуміється дата підписання акта особами, які проводили цю перевірку;

2) повне та скорочене найменування або прізвище, ім'я, по батькові особи, що перевіряється (учасників консолідованої групи платників податків). У разі проведення перевірки організації за місцем знаходження її відокремленого підрозділу крім найменування організації вказуються повне та скорочене найменування перевіряється відокремленого підрозділу та місце його знаходження;

3) прізвища, імена, по батькові осіб, які проводили перевірку, їх посади із зазначенням найменування податкового органу, який вони представляють;

4) дата і номер рішення керівника (заступника керівника) податкового органу про проведення виїзної податкової перевірки (для виїзної податкової перевірки);

5) дата подання до податкового органу податкової декларації (розрахунку) та інших документів (для камеральної податкової перевірки);

6) перелік документів, представлених перевіряється особою в ході податкової перевірки;

7) період, за який проведена перевірка;

8) найменування податку, щодо якого проводилася податкова перевірка;

9) дати початку і закінчення податкової перевірки;

10) адреса місця знаходження організації (учасників консолідованої групи платників податків) або місця проживання фізичної особи;

11) відомості про заходи податкового контролю, проведених під час здійснення податкової перевірки;

12) документально підтверджені факти порушень законодавства про податки і збори, виявлені в ході перевірки, або запис про відсутність таких;

13) висновки і пропозиції перевіряючих щодо усунення виявлених порушень і посилання на статті цього Кодексу в разі, якщо цим Кодексом передбачена відповідальність за дані порушення законодавства про податки і збори.

3.1. До акта податкової перевірки додаються документи, що підтверджують факти порушень законодавства про податки і збори, виявлені в ході перевірки. При цьому документи, отримані від особи, щодо якої проводилася перевірка, до акта перевірки не додаються. Документи, що містять не підлягають розголошенню податковим органом відомості, що становлять банківську, податкову або іншу охоронювану законом таємницю третіх осіб, а також персональні дані фізичних осіб, додаються у вигляді завірених податковим органом виписок.

4. Форма і вимоги до складання акту податкової перевірки встановлюються федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим з контролю та нагляду у сфері податків і зборів.

5. Акт податкової перевірки протягом п'яти днів з дати цього акта повинен бути вручений особі, щодо якої проводилася перевірка, або його представнику під розписку або переданий іншим способом, що свідчить про дату його отримання зазначеною особою (його представником), якщо інше не передбачено справжнім пунктом.

У разі, якщо особа, щодо якої проводилася перевірка, або його представник ухиляються від отримання акта податкової перевірки, цей факт відображається в акті податкової перевірки, і акт податкової перевірки надсилається поштою рекомендованим листом за місцем знаходження організації (відокремленого підрозділу) або місцем проживання фізичної особи. У разі направлення акту податкової перевірки поштою рекомендованим листом датою вручення цього акта вважається шостий день після відправлення рекомендованого листа.

При проведенні податкової перевірки консолідованої групи платників податків акт податкової перевірки протягом 10 днів з дати цього акта вручається відповідальному учаснику консолідованої групи платників податків в порядку, встановленому цим пунктом.

Акт податкової перевірки направляється іноземної організації (за винятком міжнародної організації, дипломатичного представництва, іноземної організації, яка підлягає постановці на облік в податковому органі відповідно до пункту 4.6 статті 83 цього Кодексу), які не здійснює діяльність на території Російської Федерації через відокремлений підрозділ, поштою рекомендованим листом за адресою, що міститься в Єдиному державному реєстрі платників податків. Датою вручення цього акта вважається двадцятий день, після відправлення рекомендованого листа.

6. Особа, щодо якої проводилася податкова перевірка (його представник), в разі незгоди з фактами, викладеними в акті податкової перевірки, а також з висновками і пропозиціями перевіряючих протягом одного місяця з дня отримання акта податкової перевірки має право подати до відповідного податкового органу письмові заперечення за вказаною акту в цілому або по його окремих положень. При цьому особа, щодо якої проводилася податкова перевірка (його представник), має право додати до письмових заперечень чи узгоджений термін передати до податкового органу документи (їх завірені копії), що підтверджують обгрунтованість своїх заперечень.

Письмові заперечення за актом податкової перевірки консолідованої групи платників податків видаються відповідальним учасником цієї групи протягом 30 днів з дня отримання зазначеного акта. При цьому відповідальний учасник консолідованої групи платників податків має право додати до письмових заперечень чи узгоджений термін передати до податкового органу документи (їх завірені копії), що підтверджують обгрунтованість своїх заперечень.

Стаття 100 НК РФ регламентує порядок оформлення результатів податкової перевірки. Нагадаємо: в п. 5 ст. 88 НК РФ закріплена норма, згідно з якою за результатами камеральної податкової перевірки посадові особи податкового органу зобов'язані скласти акт перевірки в порядку, передбаченому ст. 100 НК РФ. Таким чином, ст. 100 НК РФ застосовується для оформлення результатів як виїзних, так і камеральних податкових перевірок.

Пунктом 1 ст. 100 НК РФ встановлено, що за результатами виїзної податкової перевірки протягом 2 місяців з дня складання довідки про проведену виїзної податкової перевірки уповноваженими посадовими особами податкових органів повинен бути складений у встановленій формі акт податкової перевірки.

У разі виявлення порушень законодавства про податки і збори в ході проведення камеральної податкової перевірки посадовими особами податкового органу, які проводять зазначену перевірку, повинен бути складений акт податкової перевірки за встановленою формою протягом 10 днів після закінчення камеральної податкової перевірки.

Згідно п. 2 ст. 100 НК РФ акт податкової перевірки підписується особами, які проводили відповідну перевірку, і особою, щодо якої проводилася ця перевірка (його представником).

Про відмову особи, щодо якої проводилася податкова перевірка, або його представника підписати акт робиться відповідний запис в акті податкової перевірки.

У п. 3 ст. 100 НК РФ закріплений перелік обов'язкових реквізитів, що відображаються в акті податкової перевірки, а саме:

1) дата акту податкової перевірки. Під вказаною датою розуміється дата підписання акта особами, які проводили цю перевірку;

2) повне та скорочене найменування або прізвище, ім'я, по батькові особи, що перевіряється. У разі проведення перевірки організації за місцем знаходження її відокремленого підрозділу крім найменування організації вказуються повне та скорочене найменування перевіряється відокремленого підрозділу та місце його знаходження;

3) прізвища, імена, по батькові осіб, які проводили перевірку, їх посади із зазначенням найменування податкового органу, який вони представляють;

4) дата і номер рішення керівника (заступника керівника) податкового органу про проведення виїзної податкової перевірки (для виїзної податкової перевірки);

5) дата подання до податкового органу податкової декларації та інших документів (для камеральної податкової перевірки);

6) перелік документів, представлених перевіряється особою в ході податкової перевірки;

7) період, за який проведена перевірка;

8) найменування податку, щодо якого проводилася податкова перевірка;

9) дати початку і закінчення податкової перевірки;

10) адреса місця знаходження організації або місця проживання фізичної особи;

11) відомості про заходи податкового контролю, проведених під час здійснення податкової перевірки;

12) документально підтверджені факти порушень законодавства про податки і збори, виявлені в ході перевірки, або запис про відсутність таких;

13) висновки і пропозиції перевіряючих щодо усунення виявлених порушень і посилання на статті НК РФ, у разі якщо Податковим кодексом РФ передбачена відповідальність за дані порушення законодавства про податки і збори.

В акті виїзної (повторної виїзної) податкової перевірки можуть бути відображені факти і обставини наступних податкових правопорушень, передбачених Податковим кодексом РФ:

1) стаття 116 «Порушення порядку взяття на облік в податковому органі» НК РФ;

2) стаття 118 «Порушення строку подання відомостей про відкриття і закриття рахунку в банку» НК РФ;

3) пункт 1 ст. 119 «Ненадання податкової декларації» НК РФ;

4) стаття 119.2 «Подання до податкового органу керуючим товаришем, відповідальним за ведення податкового обліку, розрахунку фінансового результату інвестиційного товариства, що містить недостовірні відомості» НК РФ;

5) стаття 120 «Грубе порушення правил обліку доходів і витрат і об'єктів оподаткування» НК РФ;

6) стаття 122 «Несплата або неповна сплата сум податку (збору)» НК РФ;

7) стаття 122.1 «Повідомлення учасником консолідованої групи платників податків відповідальному учаснику цієї групи недостовірних даних (неповідомлення даних), що призвело до несплати або неповної сплати податку на прибуток організацій відповідальним учасником» НК РФ;

8) стаття 123 «Невиконання податковим агентом обов'язку з утримання та (або) перерахуванню податків» НК РФ;

9) пункт 1 ст. 126 «Неподання податковому органу відомостей, необхідних для здійснення податкового контролю» НК РФ;

10) стаття 129.2 «Порушення порядку реєстрації об'єктів грального бізнесу» НК РФ.

Податкові правопорушення, не передбачені зазначеними вище складами податкових правопорушень (ст. 125, п. 2 ст. 126, ст. Ст. 128, 129, 129.1, 129.3, 129.4 гл. 16 НК РФ, а також вчинені банком і передбачені гл. 18 НК РФ), оформляються в порядку, передбаченому ст. 101.4 НК РФ.

Податкові правопорушення, вчинені перевіряється платником податків і передбачені п. 1 ст. 126 НК РФ, можуть бути оформлені в порядку, передбаченому ст. 101 НК РФ в рамках проведення виїзної податкової перевірки (п. 6.5 Листа ФНС Росії від 25 липня 2013 р N АС-4-2 / ​​13622 «Про рекомендації по проведенню виїзних податкових перевірок»).

Порівняно недавно в коментованій статті з'явився п. 3.1 ст. 100 НК РФ, що встановлює правила, відповідно до яких до акту перевірки додається ряд документів, що підтверджують факти порушень законодавства про податки і збори, виявлені в ході перевірки. До цього ВАС РФ в Рішенні від 9 квітня 2009 р N ВАС-2199/09 вказував, що оскільки Податковий кодекс РФ не містить норм, що зобов'язують інспекції направляти платнику податків матеріали перевірки, в тому числі в якості додатків до акта, то надсилання платнику податків акта без документів, які обгрунтовують містяться в акті висновки, є правомірним.

Документи додаються в першу чергу для того, щоб платник податків міг переконатися в обґрунтованості висновків податкових органів і володів нарівні з податковим органом приблизно тим же об'ємом необхідної для цих висновків інформації. Це дасть йому також можливість оскаржити належним чином акт перевірки в тому випадку, якщо платник податків не буде згоден з містяться в ньому висновками. Все це випливає з того, що документи, представлені податковому органу самим платником податків, до акта не входять до комплекту.

Таким чином, в акті податкової перевірки:

а) вказуються всі додатки, на які в акті є посилання;

б) окремо вказуються додатки, які вручаються (направляються) особі, щодо якої проведена податкова перевірка, в тому числі у вигляді виписок;

в) окремо вказуються додатки, що не вручаються (не направляються) особі, щодо якої проведена податкова перевірка.

Стаття 102 НК РФ, регламентуючи оборот конфіденційної інформації, що містить відомості, що становлять податкову таємницю, не перешкоджає збору та використання податковими органами в якості доказів документів, що підтверджують факти порушень законодавства про податки і збори, виявлені в ході перевірки.

Зазначена регламентація, на думку ФНС Росії, не перешкоджає виконанню податковими органами положень п. 3.1 ст. 100 НК РФ, з огляду на, що п. 3 ст. 100 НК РФ вимагає, щоб факти порушень законодавства про податки і збори, виявлені в ході перевірки, вказувалися в акті як документально підтверджені.

Більш того, пп. 3 п. 1 ст. 102 НК РФ виключає зі складу відомостей, що становлять податкову таємницю, відомості про порушення законодавства про податки і збори.

ФНС Росії також вказала, що податковим органам при застосуванні п. 3.1 ст. 100 НК РФ необхідно враховувати, що конкретний документ поряд з відомостями про порушення (відомостями, що підтверджують факти порушень) законодавства про податки і збори, виявленими в ході перевірки, може містити інформацію, зміст якої не має доказового значення і при цьому одночасно становить банківську, податкову або іншу охоронювану законом таємницю третіх осіб або належить до персональних даних фізичних осіб. Саме такі документи додаються до акта податкової перевірки у вигляді завірених податковим органом виписок (п. 6.6 Листа ФНС Росії від 25 липня 2013 р N АС-4-2 / ​​13622 «Про рекомендації по проведенню виїзних податкових перевірок»).

Перелік інформації, яка відповідно до федеральним законом може становити ту чи іншу таємницю, досить великий, документи, що містять її, до акта не входять до комплекту, замість цього додаються виписки з них.

Відповідно до Листа ФНС Росії 22 травня 2012 р N АС-4-2 / ​​8356 @ «Про формування додатків до акту податкової перевірки» податковим органам при застосуванні п. 3.1 ст. 100 НК РФ необхідно враховувати, що конкретний документ поряд з відомостями про порушення (відомостями, що підтверджують факти порушень) законодавства про податки і збори, виявленими в ході перевірки, може містити інформацію, зміст якої не має доказового значення і при цьому одночасно становить банківську, податкову або іншу охоронювану законом таємницю третіх осіб або належить до персональних даних фізичних осіб. Саме такі документи додаються до акта податкової перевірки у вигляді завірених податковим органом виписок.

Крім того, виписка повинна містити технічну інформацію, що ідентифікує документ.

Тобто виписка з документа, складена за правилами п. 3.1 ст. 100 НК РФ:

містить відомості, що ідентифікують документ;

містить відомості про порушення (відомості, що підтверджують факти порушень) законодавства про податки і збори, виявлені в ході перевірки, які при цьому можуть одночасно становити банківську, податкову або іншу охоронювану законом таємницю третіх осіб або ставитися до персональних даних фізичних осіб;

не містить інформацію, яка не має відношення до справи про податкове правопорушення і яка при цьому одночасно становить банківську, податкову або іншу охоронювану законом таємницю третіх осіб або належить до персональних даних фізичних осіб.

У п. 4 ст. 100 НК РФ встановлено, що форма і вимоги до складання акту податкової перевірки встановлюються федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим з контролю та нагляду у сфері податків і зборів.

Зауважимо, що в даний час діє Наказ ФНС Росії від 25 грудня 2006 р N САЕ-3-06 / 892 @ «Про затвердження форм документів, що застосовуються при проведенні та оформленні податкових перевірок; Підстав і порядку продовження терміну проведення виїзної податкової перевірки; Порядку взаємодії податкових органів з виконання доручень про витребування документів; Вимог до складання акту податкової перевірки ». У Додатку 4 до цього документа як раз і приведена форма акта виїзної (повторної виїзної) податкової перевірки. Згаданим документом затверджені і Вимоги до заповнення акту.

Акт податкової перевірки підписується всіма перевіряючими, за винятком тих, хто вибув зі складу перевіряючих на підставі рішень про внесення змін до рішення про проведення виїзної податкової перевірки, а також тих, хто вибув з об'єктивних причин (наприклад, звільнення, відпустки по догляду за дитиною, тривалої хвороби, смерті). У разі якщо вибуття зі складу перевіряючих сталося не на підставі рішень про внесення змін до рішення про проведення виїзної податкової перевірки, в акті податкової перевірки замість підпису проставляється відмітка із зазначенням причини вибуття та завіряється підписом керівника перевіряє групи (бригади) (п. 6.2 Листа ФНС Росії від 25 липня 2013 р N АС-4-2 / ​​13622 «Про рекомендації по проведенню виїзних податкових перевірок»).

В абз. 1 п. 5 ст. 100 НК РФ встановлено, що акт податкової перевірки повинен бути вручений особі, щодо якої проводилася перевірка, або його представнику протягом 5 днів з дати цього акта під розписку або переданий іншим способом, що свідчить про дату його отримання зазначеною особою (його представником). Відзначимо, що з 1 січня 2015 року в абз. 1 п. 5 ст. 100 НК РФ уточнюється: «якщо інше не передбачено п. 5 ст. 100 НК РФ »(абз. 1 п. 5 ст. 100 НК РФ в редакції Федерального закону від 24 листопада 2014 р N 376-ФЗ« Про внесення змін до частини першу і другу НК Російської Федерації (в частині оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній і доходів іноземних організацій) »).

Якщо особа, щодо якої проводилася перевірка, або його представник ухиляються від отримання акта податкової перевірки, цей факт відображається в акті податкової перевірки, і акт податкової перевірки надсилається поштою рекомендованим листом за місцем знаходження організації (відокремленого підрозділу) або місцем проживання фізичної особи. У разі направлення акту податкової перевірки поштою рекомендованим листом датою вручення цього акта вважається 6 день після відправлення рекомендованого листа.

У тому випадку, якщо платник податків, щодо якого проводилася перевірка, або його представник якогось чи ухилялися від отримання акта, але акт був направлений поштою і при цьому не було отримано платником податків або був отриманий пізніше ніж через 5 днів з дати акта, рішення податкового органу підлягає скасуванню, оскільки податковий орган в цьому випадку не виконав обов'язок, покладену на нього абз. 1 п. 5 коментованої статті, а абз. 2 цього пункту не може застосовуватися до ситуації через відсутність необхідних для цього обставин.

З 1 січня 2015 р новим абз. 4 п. 5 ст. 100 НК РФ передбачається, що акт податкової перевірки направляється іноземної організації (за винятком міжнародної організації, дипломатичного представництва), що не здійснює діяльність на території Російської Федерації через відокремлений підрозділ, поштою рекомендованим листом за адресою, що міститься в Єдиному державному реєстрі платників податків. Датою вручення цього акта вважається 20-й день після відправлення рекомендованого листа.

У п. 6 ст. 100 НК РФ закріплено, що особа, щодо якої проводилася податкова перевірка (його представник), в разі незгоди з фактами, викладеними в акті податкової перевірки, а також з висновками і пропозиціями перевіряючих протягом 1 місяця (для консолідованої групи - протягом 30 днів) з дня отримання акта податкової перевірки має право подати до відповідного податкового органу письмові заперечення за вказаною акту в цілому або по його окремих положень. При цьому платник податків має право додати до письмових заперечень чи узгоджений термін передати до податкового органу документи (їх завірені копії), що підтверджують обгрунтованість своїх заперечень. Наведемо приклад складання заперечень на акт податкової перевірки.

ИФНС Росії 18 по м Москві N

Адреса юридична: 107140, г. Москва, ул. Русаковская д. 1

Адреса фактична: 107140, г. Москва, ул. Русаковская д. 1

Телефон: 8 (495) 268-20-30

на акт від 25 жовтня 2014 р N 001/1

виїзної податкової перевірки ТОВ «Дзвіночок»

м Москва «30» жовтня 2014 р

З 1 вересня 2014 р по 26 вересня 2014 р співробітниками ИФНС Росії N 18 по м Москві, а саме Нарцісовим О.О., державним податковому інспектором, радником податкової служби III рангу, ромашковий А.О., фахівцем 1-й категорії, референтом податкової служби I рангу, була проведена виїзна податкова перевірка ТОВ «Дзвіночок».

Предметом перевірки була перевірка правильності обчислення та своєчасності сплати податку на прибуток організацій за період 1 січня 2011 року - 31 грудня 2013 р

За результатами даної перевірки 25 жовтня 2014 р складено акт N 001/1.

В порядку ст. 100 НК РФ ТОВ «Дзвіночок» представляє свої заперечення на вищевказаний акт перевірки.

Згідно з актом в ході перевірки правильності обчислення та своєчасної сплати податку на прибуток організацій за період 1 січня 2011 року - 31 грудня 2013 року було встановлено, що ТОВ «Дзвіночок» не втримало податок на прибуток організацій за вказаний період в сумі 145 000 руб. :

за 2011 р - 35 000 руб .;

за 2012 р - 90 000 руб .;

за 2013 г. - 20 000 руб.

За результатами даної виїзної податкової перевірки посадовими особами інспекції ФНС Росії пропонується стягнути з ТОВ «Дзвіночок» податок на прибуток організацій у розмірі 145 000 руб. і пені відповідно до ст. 75 НК РФ (за несвоєчасну сплату податку) в сумі 23 670 руб.

Крім того, пропонується:

залучити ТОВ «Дзвіночок» до податкової відповідальності;

стягнути за вчинення податкового правопорушення, передбаченого п. 1 ст. 122 НК РФ, штраф в розмірі 20% від суми, що підлягає перерахуванню податку на прибуток за 2011 - 2014 рр., В сумі 29 000 руб.

Відповідно до п. 6 ст. 100 НК РФ особа, щодо якої проводилася податкова перевірка (його представник), в разі незгоди з фактами, викладеними в акті податкової перевірки, має право подати письмові заперечення за вказаною акту в цілому або по його окремих положень.

Керуючись викладеним, ТОВ «Дзвіночок» представляє свої заперечення до акта N 001/1 проведеної 25 жовтня 2014 р виїзної податкової перевірки:

(Вказати, в чому полягає суть заперечень, грунтуючись на фактах і підтверджуючи доводи посиланнями на документи)

Таким чином, податкові органи безпідставно донарахували податок на прибуток організацій за період 2011 - 2014 рр.

На підставі вищевикладеного, а також відповідно до ст. ст. 100 і 101 НК РФ ТОВ «Дзвіночок» просить ИФНС Росії N 18 по м Москві за результатами розгляду матеріалів виїзної податкової перевірки і представлених заперечень прийняти:

1) рішення про відмову в залученні ТОВ «Дзвіночок» до податкової відповідальності за вчинення правопорушення НК РФ.

Додатки (у вигляді завірених копій) на _____ аркушах: (перерахувати документи, завірені копії яких додаються до заперечення).

Генеральний директор ТОВ «Дзвіночок» Ліліна С.С.