акт на оплату бланк скачати безкоштовно

Акт на оплату бланк скачати безкоштовно

• дату його оформлення;

• повне найменування організації, що склала акт виконаних робіт, і організації, яка прийняла ці роботи;

• назва виконаних робіт або наданих послуг;

здесь реклама 1

• їх вираження в натуральному і грошовому вимірнику;

• найменування посад представників з обох сторін, відповідальних за здачу і приймання робіт або послуг;

Бланк Акта виконаних робіт, наданих послуг

як створити Акта онлайн? Спробуйте це зробити в сервісі Виставити-счет.рф, в ньому можна створити, роздрукувати і відправити Акт виконаних робіт (наданих послуг) по електронній пошті. Ще ви зможете створити свою база рахунків. А також зможете створювати Рахунки, ТОРГ-12, Рахунки-фактури та квитанції Ощадбанку. Спробуйте без реєстрації створити і заповнити Акт: Demo-вхід.

Що потрібно знати про Акт виконаних робіт

Що таке Акт виконаних робіт?

Акт виконаних робіт / наданих послуг - це документ від Виконавця до Замовника, є документальним підтвердженням того, що Виконавець виконав всі роботи, а Замовник прийняв і не має претензій до Виконавця.

 • В Акті вказуються такі дані:
 • повне найменування: Акт виконаних робіт / наданих послуг;
 • номер, дата і місце складання Акту;
 • найменування сторін (Виконавця, Замовника) і представників цих сторін, додатково вказується ІПН та КПП кожного боку;
 • номер і дата договору або іншого документа, на підставі якого склали Акт;
 • перелік робіт і послуг.

Преамбула Акту виконаних робіт / наданих послуг

Товариство з обмеженою відповідальністю "Покупець" ІПН / КПП 7700000001/77000000001, в особі Генерального директора Петрова Петра Петровича, що діє на підставі Статуту, іменоване в подальшому "Замовник" і Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія" ІПН / КПП 7700000002/77000000002, в особі генерального директора Іванова Петра Вікторовича, що діє на підставі Статуту, іменоване в подальшому "Виконавець", спільно іменовані "Сторони", склали і підписали цей Акт про те, що Виконавець виконав роботи (надав послуги) відповідно до Слово договору № 1-0404-1 від 01 травня 2014 р

 • Акт вважається дійсним, якщо підписаний (і завірений печаткою) з кожного боку, якщо інше не передбачено договором.
 • Акт може бути одностороннім, т. Е. Підписаний тільки Виконавцем, а Замовнику такий акт підписувати не потрібно. Але в цьому випадку в договорі, а саме в пункті про прийом виконаних робіт (наданих послуг) необхідно явно вказати: "Акт вважається підписаним, якщо Замовник протягом 5 робочих днів після отримання Акту не пред'явив Виконавцю претензії і (або) свою незгоду по роботах (послуг), перерахованим в Акті. Претензія і (або) незгоду надається Замовником в письмовій формі за адресою Виконавця. "

Також в Акті можна вказати умови:

 • Виконавець виконав всі зобов'язання в повному обсязі в термін з належною якістю.
 • Замовник претензій до Виконавця не має.
 • Оплата здійснюється відповідно до умов рахунку № 1-0404-1 від 01 травня 2014 р

Зразок Акта виконаних робіт / наданих послуг

Акт виконаних робіт / наданих послуг (зразок)

здесь реклама 2

Акт про здачу-приймання виконаних робіт

Нижче Ви можете безкоштовно заповнити Акт про здачу-приймання виконаних робіт та роздрукувати його, при цьому програма сама вирахує вартість товарів розрахує при необхідності ПДВ і заповнить всі графи бланка.

Зареєструйтеся та отримайте можливість зберігати форми (для їх автозаповнення) створених Вами бланків актів про здавання-приймання виконаних робіт.

Після реєстрації і збереження бланка, на цьому місці з'явиться список збережених Вами форм.

Код для вставки форми Акта виконаних робіт на Ваш сайт

Даний сайт є безкоштовним сервісом призначеним полегшити Вашу роботу. На сайті представлена ​​велика кількість бланків які зручно заповнювати і роздруковувати онлайн, сервісів по роботі з текстами і багато іншого.

Акт виконаних робіт, наданих послуг (форма, бланк)

Заповнити та роздрукувати Акт виконаних робіт, наданих послуг в програмах LS · Торгівля і LS · Рахунок-фактура

скачати бланк в форматі Adobe Acrobat, pdf

Акт виконаних робіт, наданих послуг - підписаний замовником і підрядником (виконавцем) документ, в якому фіксуються факт і результати приймання роботи. В акт виконаних робіт, наданих послуг включаються такі відомості: дата його складання; найменування замовника і підрядника (виконавця); реквізити договору, при виконанні якої складено акт; відомості про види, обсязі та ціною робіт; відомості про виявлені недоліки.

Співпраця Замовника і Виконавця націлене на отримання певного результату у вигляді виконаних робіт або наданих послуг. Для прийоми цього результату співпраці необхідний акт виконаних робіт або наданих послуг.

Що таке акт виконаних робіт

Акт виконаних робіт - це двосторонній бухгалтерський документ, який необхідний для підтвердження факту виконання робіт (надання послуг) Виконавцем і прийняття цих робіт (послуг) Замовником в рамках якогось договору між ними. Правильно оформлений акт виконаних робіт, який підписаний обома сторонами і завірений печатками організацій, доводить те, що всі роботи (або послуги) виконані в необхідному обсязі і Замовник не має претензій до якості цих робіт (послуг).

Акт виконаних робіт складається Виконавцем в 2-х примірниках, по одному для кожної із Сторін договору. У ньому відбиваються всі види виконаних робіт (наданих послуг) з термінами і їх загальною вартістю.

Виконані роботи або надані послуги

Відповідно до визначень в Податковому Кодексі, робота відрізняється від послуги тим, що має якесь матеріальне вираження, яке може бути реалізовано для задоволення фізичних осіб або потреб організації. Іншими словами, Виконавцю робіт є показати і представити, а Замовнику цих робіт є що взяти. В результаті виконання робіт складається Акт прийому-здачі робіт або Акт виконання робіт. У випадку з наданням послуг результат нематеріальний тому послуга споживається в процесі її надання, відповідно, Виконавцю нічого показати і представити Замовнику і в такому випадку складається Акт надання послуг, який підтверджує те, що послуга фактично була надана. Досить часто відмінності між послугами та роботами викликають багато суперечок і виявляються дуже умовними.

На даний момент немає затвердженої уніфікованої форми бланка акта виконаних робіт або зазначених послуг. Існує два види офіційних форм, які, максимально наближені до акту виконаних робіт і наданих послуг:

 • Форма КС-2, яка відображає факт виконання роботи
 • Форма КС-3, яка відображає загальну суму грошових коштів, витрачених на виконання робіт

З огляду на те, що всі організації можуть самостійно розробляти і використовувати форму документа про виконані роботи або надані послуги дані форми не знайшли масового застосування. Скажу чесно, я знаю про їх існування, але ніколи не використовував в роботі.

Форма акта приймання виконаних робіт

Типовий акт виконаних робіт або наданих послуг повинен містити наступну інформацію:

 1. Номер документа для його реєстрації в бухгалтерії
 2. Дату складання документа
 3. Повне найменування організації Виконавця
 4. Повне найменування організації Замовника
 5. Номер договору, згідно з яким складається акт виконаних робіт
 6. Номер рахунку, який надається Замовнику для оплати
 7. Назва і обсяг виконаних робіт або наданих послуг
 8. Терміни виконання робіт або надання послуг
 9. Загальна вартість виконаних робіт (наданих послуг) з урахуванням ПДВ
 10. Підпис і печатка уповноваженого представника Виконавця
 11. Підпис і печатка уповноваженого представника Замовника

Зразок акту виконаних робіт

Форму акта виконаних робіт можна сказати по цьому посиланню - Форма акта виконаних робіт (* .xls, 28 Kb).

Приклад правильно заповненого акту виконаних робіт представлений на зображенні нижче (клікабельно):

Завантажити приклад правильно заповненого акту виконаних робіт можна завантажити за цим посиланням - Зразок форми акта виконаних робіт (* .xls, 29 Kb)