Содержание

довіреність на представлення інтересів організації загальна

Довіреність на представлення інтересів організації загальна

Нижче представлений зразок довіреності на представлення інтересів організації в різних інстанціях, в тому числі в податковій, позабюджетних фондах, органах статистики, військкомат, Адміністрації.

Таку довіреність зазвичай видають представникам бухгалтерської та кадрової служби підприємства для виконання їх функціональних обов'язків в плані подання обов'язкової звітності зовнішнім користувачам.

ТОВ «Шляхи успіху»

здесь реклама 1

Адреса: м Санкт-Петербург,

вул. Ізмайлівська 6, оф.4

18 червня 2011 р м.Санкт-Петербург

ТОВ «Шляхи успіху» в особі директора Петрова Івана Івановича, який діє на підставі Статуту, цією довіреністю уповноважує бухгалтера ТОВ «Шляхи успіху» Кирилову Інну Василівну (паспорт серії 1301, № 775621, виданий ОВД Жовтневого району м Повітовий 16 січня 2003 року, код підрозділу 024-524), яка проживає за адресою: м Санкт-Петербург, вул. Петровська, д. 34, кв. 62, представляти інтереси Товариства в наступних інстанціях м Санкт-Петербурга:

- в податкових органах;

- у відділенні Пенсійного фонду РФ;

- у Фонді обов'язкового медичного страхування;

здесь реклама 2

- у Фонді соціального страхування;

- в органах Держкомстату;

- в банках м Санкт-Петрбурга;

- в Страхових медичних компаніях;

- в Адміністраціях різних рівнів,

з усіх питань, що стосуються ТОВ «Шляхи успіху».

На виконання доручення ТОВ «Шляхи успіху» Кирилова Інна Василівна має право отримувати інформацію, подавати від імені Товариства заяви, довідки та документи, в тому числі податкові декларації, отримувати всі необхідні документи, а також розписуватися і здійснювати всі інші дії, пов'язані з виконанням даного доручення.

Ця довіреність видана строком до 31 грудня 2011 року з правом передоручення іншій особі.

Підпис представника _____________________ І. В. Кириллова засвідчую

ТОВ «Шляхи успіху» _____________________ І. І. Петров

Якщо Ви даєте довіреністю право підписувати договори, то слід це прямо вказувати в довіреності з позначенням організації - контрагента. Довіреність може бути видана на будь-який термін у межах 3 років. Довіреність можна видавати з правом передоручення іншій особі і без такого права.

Довіреність на представлення інтересів організації

Додано в закладки: 0

Довіреність на представлення інтересів організації- бланк, видатний однією особою іншій для того щоб виступати в ролі представника перед третім і заповнений відповідно за формою. У згоді з російським законодавством довіреність може бути складена як у письмовій простій формі, так і засвідчена нотаріально. Існують шаблони оформлення різних видів довіреностей. Бланк довіреності на виконання дій, які вимагають нотаріального посвідчення, повинна бути нотаріально засвідчена. Довіреність на виконання дій, які не вимагають нотаріального посвідчення, має юридичну силу навіть без нотаріального посвідчення. Нижче представлений зразок, як приклад заповнення.

Зразок довіреності на представлення інтересів організації

Довіреність на представлення інтересів організації є затребуваною в ситуаціях, коли необхідно укласти уповноважити певного працівника даної організації на виконання певних юридичних дій від імені цієї організації.

Довіреність на представлення інтересів юридичної особи

Затвердженого державою єдиного зразка щодо заповнення довіреності на представлення інтересів юридичної особи немає. Тому організації мають право самостійно розробляти форму такого документа або ж оформляти її у вільному вигляді. Великі компанії найчастіше пишуть довіреності на фірмових бланках, але це не є обов'язковою нормою.

На кого можна виписати довіреність

Юридична особа може видати довіреність як фізичній, так і іншій юридичній особі. Найчастіше організації воліють довіряти представлення своїх інтересів своїм співробітникам: керівникам підрозділів, головним бухгалтерам, юристам і т.д. Виписати довіреність можна як на одного представника, так і на кількох.

Буває, що підприємства включають рядок про можливість передоручення довіреності. У випадках, коли це право надається, першу довіреність потрібно в обов'язковому порядку засвідчити у нотаріуса.

Довіреність може бути трьох видів:

 • генеральна (з максимально широким спектром повноважень);
 • спеціальна (для виконання будь-яких доручень в строго певний проміжок часу);
 • разова (на здійснення одного конкретного дії).

Пред'являти дану довіреність можна в будь-які установи: як комерційні (банки тощо. Структури), так і державні (суди, податкові інспекції, поштові відділення, позабюджетні фонди і т.д.).

Основні правила щодо заповнення довіреності

Чіткорозроблених норм на заповнення довіреності немає. Однак при її оформленні слід дотримуватися основних правил, рекомендованих в діловодстві при виписуванні подібного роду документів. Зокрема, довіреність на представлення інтересів юридичної особи обов'язково повинна включати в себе відомості про довірителя і персональну інформацію про довірену особу. У ній має бути прописаний детальний перелік доручень, які довіритель делегує свого представника, також тут повинен бути вказаний термін дії довіреності і підписи обох сторін. Причому, чим ширше коло повноважень у довіреної особи, тим більш детальну інформацію про сторони слід вносити в документ.

При пред'явленні доручення в деякі державні структури (наприклад суди), а також для виконання певних дій (наприклад, отримання документів в державних органах) довіреність слід засвідчувати у нотаріуса.

Писати довіреність можна на аркуші формату А4, як від руки, так і в друкованому вигляді. При цьому всі підписи, зрозуміло, повинні бути виконані вручну.

Оформлення основної частини документа

 • У «шапці» документа пишеться слово «Довіреність» з коротким позначенням того дії на яке вона видана. Тут же потрібно проставити номер довіреності по внутрішньому документообігу.
 • У рядку трохи нижче зазначається населений пункт, в якому оформляється документ, а також дата його заповнення (число, місяць (прописом), рік).
 • Далі слід вписати реквізити юридичної особи-довірителя інтересів: повне найменування підприємства (з зазначенням його організаційно-правової форми), ОГРН, ІПН, КПП (ці відомості можна знайти в реєстраційних документах підприємства), його юридична та фактична адреса.
 • Потім необхідно написати посаду співробітника, від імені якого складається даний документ (зазвичай це директор, генеральний директор організації або особа, уповноважена на підписання таких паперів), його прізвище, ім'я, по батькові (ім'я-по батькові може мати вигляд ініціалів), а також документ , на підставі якого діє довіритель (як правило, в цьому рядку пишуть «на підставі Статуту» або «Положення»).
 • Після цього вносяться персональні відомості, що стосуються представника. Тут вказується його прізвище, ім'я, по батькові та документ, що засвідчує особу (найменування, серія, номер, коли і ким виданий), місце постійної реєстрації (по паспорту).
 • Далі коротко вказується те, заради чого, документ оформлений.
 • Нижче довіреність містить докладний опис повноважень, які покладає на свого представника довіритель. Тут же вказується установа або підприємство, для пред'явлення в якому довіреність буде дійсна.

Строк довіреності і підписи сторін

У висновку документа вказують термін, на який видана довіреність.

Тут можна вказати будь-який період, якщо ж конкретних цифр не буде, то довіреність автоматично буде вважатися дійсною протягом року з моменту видачі.

Потім довірена особа ставить під документом свій підпис, яку засвідчує керівник юридичної особи-довірителя. Останній також розписується під довіреністю і ставить печатку організації (з 2016 року юридичні особи не зобов'язані користуватися при роботі штампами і печатками, однак, багато державних і недержавних організації, як і раніше, вимагає наявності відбитка на документах).

Довіреність на представлення інтересів юридичної особи

Довіреність на представлення інтересів юридичної особи

Підприємство бере участь у діловому житті за допомогою виконання обов'язків його керівником. Він може представляти організацію на підставі наказу про призначення на посаду та статуту, тому ніяких доручень йому не потрібно. Якщо ж директор захоче делегувати свої повноваження третій особі, то в цьому випадку складається спеціальний документ - довіреність. Отримати довіреність можуть будь-які громадяни - як працівники організації, так і особи, які не є службовцями підприємства.

Довіреність буває декількох видів:

 1. Загальна - містить весь спектр повноважень з представництва інтересів організації в усіх державних органах, судових інстанціях і цивільно-правовому обороті в цілому.
 2. Спеціальна - для виконання представником певних, чітко регламентованих дій протягом встановленого терміну (наприклад, для представництва в судових органах).
 3. Разова - на виконання певної дії одноразово.

Загальна довіреність на представлення інтересів юридичної особи

Генеральна (загальна) довіреність наділяє представника правами за сукупним обсягом повноважень, тому перелік дозволених дій може бути досить широким. Наприклад, представник може бути наділений повноваженнями представляти інтереси суспільства в усіх судових інстанціях по цивільним, адміністративним і кримінальним справам, укладати угоди і т. Д.

Характеризує загальну довіреність то, що в ній не конкретизуються дії, які можуть бути здійснені представником. Наприклад, вказується, що представник має право подавати позови до арбітражних судів, але не уточнюється, за яким суперечкам і які саме позови. Відсутність конкретизації дає представнику право здійснювати будь-які дії, обумовлені в довіреності (наприклад, подати будь-який позов в будь-який арбітражний суд).

Така довіреність може бути підписана керівником або, в силу вимог ст. 185.1 ГК РФ, завірена нотаріально. Про те, в яких випадках потрібно нотаріально завірити довіреність, розповімо нижче.

Форма і термін довіреності на представлення інтересів організації

Довіреність може бути видана без зазначення строку дії, однак якщо він не вказаний, то визнається рівним 1 року. У документі в обов'язковому порядку потрібно вказати дату його видачі, т. К. В іншому випадку він не матиме юридичної сили.

Форма документа - письмова. В кінці ставиться підпис керівника компанії і печатка організації (при наявності). Нотаріальному посвідченню довіреність підлягає тільки в 3 випадках (ст. 185.1 ГК РФ):

 1. Якщо для угоди, яку буде укладати представник від імені юрособи, передбачається виключно нотаріальна форма оформлення.
 2. Якщо подаються документи на держреєстрацію прав, угод.
 3. Якщо має бути розпоряджатися правами, які зареєстровані в держреєстрах (наприклад, правом власності на нерухомість).

ВАЖЛИВО! Якщо звільняється директор, який підписував документ, це не скасовує дії довіреності. При цьому новий керівник має право відкликати папір і переглянути її зміст або призначити нового представника.

Зміст доручення на представлення інтересів юридичної особи, зразок

Як правило, довіреність друкується на фірмовому бланку організації, на якому вже міститься інформація про ІПН, ОГРН, адресу (юридичному / фактичному) і контактні телефони.

Крім цього в документі повинні бути:

 • дата і місце складання;
 • порядковий номер;
 • відомості про представленої організації та представника;
 • перелік прав, які передаються за дорученням;
 • зразок підпису представника;
 • підпис і печатку керівника.

За бажанням в довіреність вносяться умови про передоручення і порядок здійснення повноважень при наявності декількох представників.

Таким чином, для доручення на представлення інтересів юридичної особи може використовуватися як письмова, так і нотаріальна форма. При цьому в будь-якому випадку при наявності в організації друку вона повинна проставлятися на документі. Зразок довіреності на представлення інтересів організації ви можете скачати на нашому сайті.

Довіреність на представлення інтересів організації

У багатьох випадках фірмі необхідно передати частину повноважень керівника іншому особі на певний час. У такій ситуації необхідно оформлення спеціального доручення, яка дозволяє представляти інтереси юридичної особи у взаємодії з іншими компаніями, громадянами та державними органами.

Всі питання, пов'язані з випадками застосування довіреності, яка дає право подання і дії в інтересах юридичної особи, описані в статтях 185-189 Цивільного кодексу Росії. Юридична суть документа - передача всіх або частини повноважень керівника (або іншої уповноваженої особи) співробітникові організації.

ВАЖЛИВО. Довірителем може виступати сам керівник або інша уповноважена особа, а довіреною особою - як співробітник компанії, так і будь-який інший громадянин.

У законодавстві не відображено поділ документа на будь-які види, проте фактично, на практиці склалася така класифікація:

 1. Генеральна довіреність (її ще називають загальною) видається практично на всі види дій - керівник довіряє співробітнику підписувати будь-які документи, що стосуються діяльності фірми, бухгалтерської звітності тощо Цей документ зручний тим, що не потрібно прописувати якісь окремі дії, оскільки не всі ситуації можна передбачити.
 2. Спеціальна довіреність видається для реалізації якихось певних завдань в необмежених масштабах. Наприклад, одному співробітнику видана довіреність представляти інтереси фірми в судових процесах, іншому - для роботи з податковою інспекцією. У цих випадках співробітники мають необмежені повноваження, але тільки в конкретній сфері.
 3. Нарешті, разова довіреність дається для тих ситуацій, коли співробітник повинен виконати конкретне завдання і тільки один раз. Зазвичай це непередбачені випадки, коли уповноважена особа, яка зазвичай виконує подібні обов'язки, знаходиться в незапланований відпустці, на лікарняному або у відрядженні і т.п.

Як документ довіреність на представлення інтересів фірми, компанії і будь-якого іншого юридичної особи має свої особливості застосування:

 1. Діє вона максимально рік, в разі необхідності продовжується. Якщо термін дії не зазначений, то за замовчуванням визнається, що документ дійсний протягом 12 місяців з дати підписання.
 2. Вона може бути видана одному або відразу декільком представникам. При цьому може матися на увазі, що кожен з них повинен виконувати тільки певне коло дій. Бувають випадки, коли одна довіреність дає право подання кільком особам в одних і тих же справах.
 3. Документ необов'язково завіряти у нотаріуса. Однак в деяких випадках це необхідно - вони детально описані у відповідному розділі.
 4. Довіреність власноруч повинна бути підписана керівником або іншою уповноваженою особою, яка має на це право відповідно до Статуту ТОВ або внутрішнім регламентуючих документів.
 5. У документі обов'язково потрібно відобразити, чи є у представника право передоручити свої повноваження, чи ні. Суть передоручення в тому, що співробітник в певних ситуаціях (наприклад, у зв'язку з відрядженням), може письмово передоручити певне завдання іншій особі без отримання згоди директора. Передбачити цю функцію необхідно заздалегідь.
 6. Копія документа не вимагає нотаріального посвідчення, якщо і сама довіреність не підписувати нотаріусом. У зворотному варіанті потрібно завірення і оригіналу, і копії. Однак в будь-якому випадку на копії директор ставить візу «копія вірна», свою рукописну підпис і печатку фірми.

На даний момент ставити печатку організації на довіреності необов'язково. Однак на практиці стара норма продовжує діяти - тому для надання документу повноцінного статусу краще поставити печатку.

Довіреність на представлення інтересів: зразок 2018 р

Зміст доручення не залежить від того, хто і на кого її оформляє. Не має значення також вид діяльності і форма власності організації. Тому довіреність на представлення інтересів ТОВ, ВАТ, громадського об'єднання, релігійної організації та інших юридичних осіб за видом нічим не відрізняється. Головне - це коректно оформити документ і конкретно прописати ті види діяльності, якими уповноважений займатися представник компанії.

У змісті довіреності повинні бути присутніми наступні пункти:

 1. Реквізити організації і обох сторін:
 • назва, ІПН, ОГРН організації, в якому податковому органі вона зареєстрована;
 • персональні дані довірителя і представника (повіреного): ПІБ, паспортні дані;
 1. Зміст доручення - тобто які саме повноваження може реалізовувати представник.
 2. Вказівка ​​на можливість або неможливість передоручення повноважень.
 3. Вказівка ​​терміну дії документа.
 4. При необхідності можна відобразити факт того, що довіреність безвідклична, а також прописати окремо підстави, за якими вона може бути анульована.
 5. Підпис директора та представника, печатка дата.

Текст документа безпосередньо залежить від цілей - наприклад, в разі оформлення генеральної довіреності наводяться загальні формулювання (без конкретних вказівок):

 • управляти майном, розпоряджатися їм;
 • отримувати і відправляти будь-яку кореспонденцію від імені компанії;
 • представляти компанію в податковій інспекції, будь-яких державних або муніципальних органах;
 • представляти інтереси в суді по будь-яким справам, в яких юрособа виступає позивачем або відповідачем і т.п.

Приклад генеральної довіреності представлений нижче.

А ось приклад довіреності, яка дозволяє представляти інтереси фірми в податкових органах - повноваження тут прописані набагато конкретніше: покроковий опис усіх дій, які громадянин може здійснювати від імені юрособи.

Коли необхідно нотаріальне завірення

Довіреність, яка дозволяє представляти законні інтереси компанії, ТОВ, громадського об'єднання і іншої юридичної особи, не завжди реєструється нотаріально. Однак є ряд ситуацій, які описані в статті 185.1 Цивільного кодексу, коли завірення необхідно (без цього документ буде визнаний недійсним):

 1. Якщо представник буде здійснювати операції від імені фірми, для договорів за якими вимагається нотаріальне завірення.
 2. У разі дії в рамках прав, які зафіксовані в держреєстрах - наприклад, вчинення продажу земельної ділянки (право власності зареєстровано в ЕГРН).
 3. Нарешті, завірення обов'язково, якщо представник отримає право подавати будь-які заяви на державну реєстрацію проведеної операції - особливо часто потрібне проведення угод з нерухомістю: купівля, продаж, міна, здача в оренду і т.п.

У разі нотаріальної реєстрації на процедурі зобов'язаний бути присутнім керівник особисто. Присутність майбутнього представника необов'язково - достатньо знати його паспортні дані. Для здійснення запевнення необхідно надати наступні документи:

 1. Паспорт довірителя і паспортні дані представника.
 2. Реквізити компанії: ІПН, ОГРН.
 3. Статут (оригінал або копія).
 4. Документ, в якому відображений факт призначення директора на посаду - це може бути письмове рішення самого директора або Протокол (або виписка) Загальних зборів.
 5. Зразок печатки організації.
 6. Виписка з ЕГРЮЛ - її потрібно взяти в самий останній момент, оскільки термін дії документа - 30 календарних днів.

Вартість послуги варіює від 1000 до 3000 рублів, але її слід уточнювати в кожному конкретному випадку.

Коли довіреність припиняє діяти

Поряд з природною причиною припинення дії довіреності, яка дозволяє представляти інтереси юридичної особи, в зв'язку із закінченням терміну є і ряд інших обставин:

 1. Документ може припинити дію по будь-якої підстави, яке буде вказано в ньому самому.
 2. У разі припинення діяльності організації (наприклад, фірма оголошує себе банкрутом).
 3. Документ припиняє діяти в разі відкликання довірителя або відмови представника від здійснення своїх дій. Факт відкликання відбивається в письмовому вигляді, на документі також ставиться підпис директора і печатка організації. Якщо спочатку довіреність реєструвалася у нотаріуса, то і відгук повинен пройти нотаріальне завірення. Відкликання та відмова від виконання зобов'язань може відбутися в будь-який час, крім випадку підписання безвідкличної довіреності (докладніше - нижче).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ. У деяких випадках в самому тексті доручення вказується, що вона не може бути відкликана директором (або іншим довірителем) раніше визначеного терміну. Це приклад так званої безвідкличної довіреності, визначення якої дається статтею 188.1 Цивільного кодексу. Вона складається в особливих випадках, коли принципово важливо створити умови неможливість відкликання повноважень.

На окрему увагу заслуговує цей випадок. Безпосередньо закон не відображає норму, згідно з якою звільнення керівника автоматично анулює дію довіреності. Причина в тому, що документ видається від імені самої організації, але не особисто директора як приватної особи.

Відповідно, новий директор повинен відразу відкликати довіреність, оформивши письмове розпорядження, яке при необхідності засвідчується у нотаріуса. Щоб не опинитися в ситуації, коли посаду займає новий керівник, а невідомі йому особи діють за розпорядженням попереднього, слід вести докладний реєстр документообігу, в якому будуть зафіксовані всі документи, випущені в організації.