Содержание

довіреність від фізичної особи на отримання товару

Довіреність на отримання товару

Довіреність на отримання товару виписується в тих випадках, коли довіритель не має можливості в силу зайнятості або з інших причин отримати товар особисто.

Довіреність на отримання товару всередині організації зазвичай виписується на співробітників, уповноважених отримувати товарно-матеріальні цінності від імені компанії: менеджерів із закупівель, керівників відділу поставок, логістів, експедиторів тощо

Така довіреність може бути оформлена з правом передоручення, але надається це право довірителями вкрай рідко. По-перше, оскільки проконтролювати особа, на яку оформляється передоручення значно складніше, а по-друге, довіреності, за якими представникам дається таке право, необхідно обов'язково завіряти у нотаріуса. Для довірителів набагато більш краще варіант оформлення відразу кілька доручень на різних осіб.

здесь реклама 1

При виписуванні довіреності слід знати про те, що вони діляться на три види:

 • генеральні (тобто по суті необмежені),
 • спеціальні (з певним терміном дії),
 • одноразові (для якогось одного конкретного справи).

У невеликих фірмах розробкою таких документів можуть займатися або самі керівники, або сторонні фахівці, в великих організаціях виконання обов'язки з оформлення довіреностей зазвичай покладається на юриста або секретаря. Після оформлення вони передають її підпис начальнику (директору). До 2016 року довіреність потрібно завіряти печаткою організації, але з січня 2016 року наявність печаток і штампів у юр. осіб, як раніше і у ІП, перестало бути обов'язковою нормою, тому документ можна і не проштамповувати.

Як скласти документ правильно

На доручення повинні бути два підписи: від того, хто довіряє товар і того, кому його довіряють.

Обов'язкового до застосування зразка щодо заповнення такої довіреності не існує. Організації можуть писати даний документ у вільному вигляді або на свій розсуд розробляти його шаблон. Довіреність можна оформляти як на фірмовому бланку компанії, так і на порожньому аркуші стандартного формату.

При складанні довіреності на отримання товару потрібно дотримуватися рекомендацій і норм, встановлених для написання таких паперів правилами юриспруденції і діловодства, щоб згодом документ не викликав сумнівів у зацікавленої сторони. Тут потрібно внести особисті дані представника (по паспорту), а також ретельно і детально прописати всі функції, які покладаються на представника і список документів, який він уповноважений підписувати.

Крім того, слід обов'язково вказати період дії довіреності, який за законом нічим не обмежений (тобто виписувати довіреність можна хоч на 10, хоч на 100 років). При відсутності такої інформації термін дії документа автоматично дорівнює одному року з моменту його підписання.

Інструкція щодо заповнення довіреності на отримання товару

 1. У «шапці» треба написати найменування документа з коротким позначенням його суті (в даному випадку «на отримання товару»). У рядок нижче вноситься місто, в якому зареєстрований довіритель, а також дата оформлення довіреності.
 2. Потім вписуються повна назва компанії-довірителя, його свідоцтво про Державну, ІПН (взяти можна з установчої документації), фактична адреса.
 3. Потім вноситься інформація про співробітника, від імені якого складається документ (це зазвичай один з керівників), його прізвище, ім'я, по батькові. Далі пишеться документ, на підставі якого діє довіритель ( «Положення», «Устав» і т.п.).
 4. Після цього вказуються службові та особисті дані представника: його посаду, прізвище, ім'я, по батькові, відомості з паспорта.
 5. Наступна частина є основною і стосується безпосередньо тих функцій і доручень, які має право виконувати представник від імені підприємства. Якщо доручень багато, то їх бажано вказувати чітко формулюючи, окремими пунктами. Якщо довіреність виконана на виконання зобов'язань по якомусь конкретному договору, то потрібно вказати його номер і дату укладення.
 6. На завершення треба внести термін дії довіреності (рік, два роки, три роки і т.д.) або конкретну дату, після якої вона перестане діяти.
 7. Після внесення всіх необхідних відомостей, довірена особа ставить під документом свій підпис з обов'язковою розшифровкою. Потім її засвідчує довіритель, про що і розписується нижче.

здесь реклама 2

Буває, що після оформлення довіреності, в період її дії, довіритель хоче анулювати її. Це можна зробити шляхом простого письмового повідомлення організації на надання в яку вона виписувалася про анулювання документа. При цьому оригінал довіреності бажано отримати назад на руки.

Довіреність на отримання товару - вимоги до оформлення

Довіреність на отримання товару та матеріальних цінностей (ТМЦ): основні поняття

Довіреність є основним документом, який регламентує особливі обов'язки двох сторін. Видається документ від одного суб'єкта до іншого для надання документа як підтвердження на право третім сторонам.

З усього сказаного можна підвести чітке визначення видається дозволу, яке необхідно для отримання ТМЦ (товарно-матеріальних цінностей).

Таке доручення є правильно заповнений документ, який може бути виданий великим підприємством працівникові для отримання будь-якого товару від постачальника згідно з договором. Крім цього, даний документ може видаватися від фізичної особи іншій фізичній або юридичній особі.

Все що видаються повноваження поділяються на три види:

 • генеральна (Документ, який надає найповніший коло дій і повноважень);
 • спеціальна (Документ, що уповноважує проведення різних дій з однорідними предметами);
 • разова (Видається при необхідності провести термінову дію).

З юридичної точки зору, даний документ необхідний для підтвердження повноважень, а також в ньому вказуються дії, які може здійснювати особистість, якій він виписаний.

Крім цього, бланк, який вказує на повноваження для отримання товарних цінностей відноситься до особливого виду документів, так як зобов'язує відповідальну особу здійснювати різного роду дії. При цьому надаються повноваження в таких випадках можуть видаватися як для покупця, так і для продавця.

Основні типові форми документа

В даний час існують тільки дві форми отримання довіреностей.

Вони видаються за формами М-2 і М-2а. Дані документи розрізняються між собою тільки тим, що на бланку М-2 є відривний корінець, а на М-2а корінця такого немає.

Документоване дозвіл, яке оформляється за формою М-2, може бути зареєстровано лише за відривний корінця. Далі, даний корінець повинен вшивається в книгу, де реєструються дані про всі видані дорученнях.

Крім цього, книга повинна бути оформлена за всіма правилами. Всі листи книги повинні бути пронумеровані і прошнуровані. На останньому аркуші як годиться в офіційних документах обліку, листи скріплюються, і ставиться печатка, яка вказує на кількість листів в даній книзі. Потім ставиться підпис бухгалтера.

Для отримання великої кількості цінностей на підприємствах має місце використовуються бланки, за формою М-2а. Такі бланки при видачі повинні реєструватися в журналі обліку. Журнал обліку видачі довіреностей повинен також бути пронумерований, зшитий і закріплений печаткою.

Крім цього, в журналі повинні бути розділені рядки і стовпці для вказівки:

 • номера по порядку;
 • точні дати видачі та терміну дії;
 • дані про особу, на яку вона видана;
 • дані про постачальника;
 • підпис особи, хто отримав довірчі особливості;
 • дата виконання доручення.

Слід пам'ятати, що всі бланки повинні зберігатися протягом 5 років постачальниками, покупці зберігають же бланки безпосередньо до терміну їх дії.

Довіреність на отримання ТМЦ від фізичної особи

Довіреність для отримання товарно-матеріальних цінностей може складатися або в друкованій формі, або заповнюється від руки.

У такій довіреності вказується:

 1. Назва документу.
 2. Місце складання.
 3. Дата складання.
 4. ПІБ довіреної особи.
 5. Чи є право передоручення чи ні.
 6. Підпис.
 7. Відбиток печатки або штампа.

Заповнювати документ повинен видає її чоловік. Якщо буде заповнюватися на юридичну особу необхідно вказати ІПН. В іншому довіреності між собою схожі.

Довіреність на отримання ТМЦ від юридичної особи

Великі підприємства мають повне право самостійно виготовляти і приймати форму своєї видається доручення. Головне при складанні такого бланка треба вказати всі необхідні дані про організацію у вигляді розрахункового рахунку, кодів класифікації, ІПН, ОГРН.

Крім цього, слід вказати в довіреності керівника, який має право видавати довіреність. Далі, слід в обов'язковому порядку внести в бланк дані представника у вигляді прізвища, імені, по батькові, точної дати народження, паспортні дані та адресу проживання. У документ, крім усього, цього вноситься додатково список товарів, а також доручення.

Вимоги до оформлення довіреності

До оформлення слід підійти з високою важливістю. Неприпустимо на бланку наявність виправлень, помарок, зафарбовування. В іншому випадку документ буде неправильно оформленою і в отриманні товару постачальник може відмовити.

При оформленні бланка слід уважно дотримуватися порядок внесення реквізитів. Якщо будуть порушені інструкції записи реквізитів в бланк, то постачальник має право не проводити відпуск товару.

Порядок заповнення полягає в чіткому дотриманні алгоритму дій. Заповнюється бланк довіреності зверху вниз:

 1. Повна назва організації. При цьому назва повинна бути вказана така ж, як і в установчих документах.
 2. Далі в правому кутку зверху у відповідному полі вводиться код ОКПО.
 3. Номер бланка.
 4. Дата видачі.
 5. Дата останнього дня дії.
 6. Назва організації постачальника і його адресу відповідно до документами.
 7. Назва організації платника і адреса.
 8. У родовому відмінку ПІБ особи, на якого була видана поточна довіреність.
 9. Дані паспорта особи, на якого проведена видача бланка.
 10. Повне найменування постачальника.
 11. Документ, на підставі якого відбувається видача ТМЦ, а також його номер і дата.
 12. Для форми М-2, яка містить додатково відривний корінець заповнення всіх полів відбувається за таким же принципом, всі дані вказуються, як і в основній частині.

На зворотному боці бланка міститься вся інформація про одержуваному товар. Бланк із зворотного боку має декілька стовпців. Перелік всіх товарно-матеріальних цінностей повинен проводитися за таким порядком:

 1. У перший вноситься порядковий номер.
 2. У другому стовпці вказується назва ТМЦ.
 3. Третій стовпець говорить про одиницю виміру цінностей.
 4. Останній четвертий стовпець вказує кількість одержуваних цінностей.
 5. Далі весь список ТМЦ підтверджується підписом головного бухгалтера і керівника підприємства.
 6. На кожну з підписів ставиться печатка.

Нюанси передачі товару і матеріальних цінностей з використанням довіреності

При передачі товару постачальник може у особи, на якого виписаний довірчий бланк запитати документ, що засвідчує його особу. Слід пам'ятати про те, що коли посилаєш людини за товаром, нагадати йому, захопити з собою паспорт.

Крім цього, представник сторони покупця має право вимагати від постачальника супровідні документи. Всі документи передаються після доставки ТМЦ в бухгалтерію.

Зразок довіреності на отримання товару

Тридцять перше січня дві тисячі шістнадцятого року.

Місто Саратов, Саратовська область.

Я, громадянин Російської Федерації Вікторов Ігор Володимирович 13.04.1988 року народження, зареєстрований в якості індивідуального підприємця, ІПН 123456789012, паспорт 12 34 123456, виданий 14 квітня 2009 року відділом УФМС Росії по Саратовської області, код підрозділу - 123-456, який проживає за адресою : місто Саратов, вулиця Волгоградська, будинок 1, квартира 2,

громадянину Російської Федерації Алексєєву Івану Семеновичу 31.03.1988 року народження, паспорт 43 21 654321, виданий 10 квітня 2008 року відділом УФМС Росії по Саратовської області, код підрозділу - 123-456, проживає за адресою: місто Саратов, вулиця Залізнична, будинок 2, квартира 1, від мого імені отримати від ТОВ «Офісна техніка» наступні товарно-матеріальні цінності:

 1. Принтер (параметри, його марка, додаткові відомості);
 2. Сканер (відомості про сканер).

У зв'язку з вищевикладеним, надаю право підпису всіх документів, а також вчинення дій, прямо не передбачених цією довіреністю, необхідних для виконання цього доручення.

Підпис: (особистий підпис представника) Вікторів І. В. засвідчую.

Довіреність видана без права передоручення строком на 1 місяць.

Підпис: (особистий підпис довірителя) Алексєєв Іван Семенович.

(Друк індивідуального підприємця).

На підставі всього сказаного слід зауважити, що необхідно ставитися з граничною акуратністю до заповнення бланка. Неприпустимо здійснювати помарки і помилки. Крім цього, слід зауважити, що необхідно чітко розраховувати термін видачі даної документації.

В основному в великих організаціях документовані повноваження видаються на один місяць або квартал, рідше зустрічаються видача таких бланків на один рік і більше. Пов'язано це з забезпеченням додаткової безпеки від керівника організації.

Довіреність на фізичну особу від фізичної особи

Більшості з нас хоч раз у житті доводилося мати справу з довіреністю. Якщо ви підприємець, то оформляти доручення доводиться часто. Зазвичай довіреності оформляють у нотаріуса, що тягне за собою матеріальні витрати, причому, іноді досить істотні. Багатьом бізнесменам доводиться так часто оформляти складні і дорогі довіреності у нотаріуса, що існує жарт «уклав угоду, виявилося, що на ній заробив тільки нотаріус і держреєстратор». При цьому підприємці і прості громадяни навіть не замислюються, що багато угод можуть бути здійснені без нотаріально завіреної довіреності, а на підставі простої довіреності на фізичну особу від фізичної особи та завіреної підпису. Розберемося в виникаючі проблеми докладніше.

Довіреність необхідна для виконання певних дій (представлення інтересів) однією особою (або суб'єктом підприємницької діяльності) в інтересах іншої особи. Часто її необхідність пов'язана з неможливістю або утрудненістю присутності людини при здійсненні тих або інших дій, які відбуваються в його інтересах або від його імені.

Дуже часто громадяни вважають, що довіреність завжди повинна бути нотаріальної. Це не так.

Документ, складений нотаріусом, необхідний, якщо довіряти дію вимагає нотаріального оформлення. Це, наприклад, угоди з нерухомістю або представлення інтересів довірителя в суді. В інших випадках закон не вимагає документа, який обов'язково складений нотаріусом. Але тут є нюанс. Наприклад, якщо вам потрібно отримати документи (товар) від імені індивідуального підприємця або просто знайомого, навіть близького родича, то довіреність на отримання документів фізичної особи фізичній особі може бути не оформлена нотаріально. Однак, як особа, яка передає документи (товар), буде знати, що підпис є дійсною? В цьому випадку потрібно завірити тільки підпис. Це може бути зроблено у нотаріуса, а індивідуальний підприємець може завірити підпис самостійно (своєю печаткою). Це істотно дешевше. Так, наприклад, при її складанні від імені фізичної особи, оформлена у нотаріуса коштує 1000 рублів (200 рублів нотаріальний тариф і 800 рублів правова і технічна робота), а просте завірення нотаріусом підписи фізичної особи коштує 700 рублів (100 рублів нотаріальний тариф і 600 рублів правова і технічна робота). Для індивідуального підприємця це дія коштує 1500 рублів і 700 рублів відповідно. Тому перед складанням документа визначте його статус і ознайомтеся з чинними тарифами нотаріальних послуг. Крім того, ваша підпис може бути завірена безкоштовно за місцем вашої роботи.

Існує три основних види цього документа. По перше, довіреність може бути видана для здійснення одного єдиного дії (разова) і, отже, втрачає силу після його скоєння. По-друге, вона може бути видана на певний термін для виконання дій, які перераховані в її тексті (спеціальна). По-третє, поширеним видом є генеральна довіреність, якій довіритель уповноважує довірену особу представляти його інтереси щодо розпорядження майном (продавати, дарувати, орендувати або здавати в оренду і т. д.). У такому документі повинні бути ясно окреслені межі його використання (вид майна, органи в яких представляються інтереси довірителя).

Якщо строк не зазначений, то за замовчуванням довірчий документ дійсний протягом одного року. Довіреність, видана «заднім числом», тобто після вчинення дії, недійсна.

Як правильно скласти довіреність

Невірно складена довіреність може поставити під сумнів досконалий або зовсім унеможливити його виконання. У тексті документа повинні бути достатні дані, що дозволяють ідентифікувати особу як довірителя, так і уповноваженої особи. Зазвичай достатньо повних паспортних даних. Як такої універсальної форми довіреності фізичної особи фізичній особі не існує. Нижче ми розглянемо, як оформити довіреність від фіз особи фіз особі. Цей зразок може бути використаний на практиці.

м Санкт Петербург 01 лютого 2017 р

Я, Пантелеймонов Сергій Володимирович, паспорт 2311 245901, виданий 11 вересня 2015 року ОВС ХХХХХХ р Челябінськ, код підрозділу ХХХХХ, зареєстрований за адресою м Челябінськ, вул. Радянська, д.18, кВ 15

Коломойцева Івана Петровича, паспорт 4563 467839, виданий 24 жовтня 2011 року ОВС ХХХХХХ р Санкт Петербург, код підрозділу ХХХХХ, зареєстрований за адресою м Санкт Петербург, вул. Східна, буд.11, кв 25

Отримувати документи і товари від будь-яких фізичних і юридичних осіб, розписуватися за мене і здійснювати всі необхідні дії для виконання цього доручення.

Довіреність видана на термін один рік і дійсна до 31 січня 2018 року (включно).

_______________ Пантелеймонов С.В.

Підпис Пантелеймонова Сергія Володимировича засвідчую, директор ТОВ «Енергомаш»

____________ Іванов В.В.

Друк 01.02.2017 р

Як уже було відзначено вище, підпис може бути завірена (засвідчена) також нотаріусом. Якщо довіритель знаходиться на лікуванні, то його підпис може запевнити головний лікар лікувального закладу. Звертаємо увагу, що поштові відділення та ЖЕКи (або інші аналогічні організації за місцем проживання) з 2013 року не можуть завіряти підпис довірителя. Якщо довіритель індивідуальний підприємець, то свій підпис він може запевнити сам власною печаткою. В цьому випадку в тексті документа повинні бути дані свідоцтва про державну реєстрацію індивідуального підприємця. Якщо ви складаєте довіреність у нотаріуса, то краще орієнтуватися на бланк довіреності від фізичної особи фізичній особі, який вже є у нотаріуса.

Будьте уважні! Не довіряйте зайвих повноважень і пам'ятайте, що дія виданого документа ви і уповноважена особа можете припинити в будь-який момент.

Довіреність від фізичної особи. Проста письмова форма

Довіреність в простій письмовій від фізичної особи на основі універсального шаблону в форматі Word. Доступний для скачування універсальний шаблон довіреності на представлення інтересів від фізичної особи фізичній особі. Інструкція щодо заповнення простої письмової форми довіреності зі зразком заповнення.

У більшості випадків довіреність на представлення інтересів фізичної особи може бути складена у простій письмовій формі, тобто ви можете самостійно написати таку довіреність від руки або завантажити на цій сторінці універсальний бланк довіреності між фізичними особами та заповнити його. Така доручення дійсне і довірена особа зможе використовувати таку довіреність для подання законних інтересів довірителя.

Потрібно враховувати, що проста письмова форма довіреності може використовуватися не завжди. У деяких встановлених законом випадках, потрібно нотаріальна форма довіреності, наприклад:

 • при здійсненні операцій з нерухомим майном;
 • при державній реєстрації прав на нерухоме майно в Росреестра;
 • в разі представлення інтересів іншої людини (довірителя) в суді, якщо його з вами не буде.

Тому в таких випадках для оформлення нотаріального доручення потрібно звертатися до нотаріуса.

Довіреність в простій письмовій формі може бути видана громадянином (фізичною особою). Довіреність може бути видана громадянину (одному або декільком) або організації (однієї або декількох).

Якщо ви як громадянин хочете видати комусь довіреність в простій письмовій формі, то для цього не обов'язково звертатися до нотаріуса або юриста. Текст такої довіреності можна скласти самостійно на основі універсального шаблону по посиланню нижче. Для цього вам знадобляться паспортні дані довірителя і паспортні дані довіреної особи (особи, якій ви ходите видати довіреність). Після того як ви підготуєте ці документи потрібно завантажити універсальний бланк доручення в простій письмовій формі і заповнити його використовуючи рекомендації нижче. В результаті у вас повинна вийти приблизно ось така довіреність:

Як заповнити бланк довіреності в простій письмовій формі

Якщо уважно розглянути зразок заповнення довіреності, то можна помітити, що шаблон довіреності складається з восьми стандартних розділів (блоків), які укладені в червоні прямокутники і пронумеровані червоними цифрами на малюнку нижче:

Давайте детально розглянемо кожен розділ довіреності і заповнимо його:

Розділ 1. Дата видачі довіреності

В цей розділ обов'язково потрібно вписати дату видачі довіреності. Зазвичай дата видачі пишеться великими літерами, щоб її не можна було виправити. Саме з цієї дати доручення почне діяти і довірена особа зможе здійснювати по ній необхідні дії. Зазвичай ставиться поточна дата, але в певних випадках можна поставити дату з минулого або з майбутнього. Минулу дату можна поставити, коли довірена особа, вже вчинила якісь дії в ваших інтересах і необхідно юридично закріпити, що такі дії були вчинені від вашого імені. Майбутню дату можна поставити, якщо необхідно, щоб у довіреної особи повноваження на здійснення зазначених у дорученні дій виникли не відразу, а через якийсь час в майбутньому. Якщо ви хочете поставити дату з минулого або з майбутнього, то обов'язково варто проконсультуватися з юристом, так як це може спричинити для вас юридичні ризики.

ВАЖЛИВО: Якщо ви не вкажете в довіреності дату її видачі, то така довіреність буде недійсною і їй не можна буде користуватися.

Розділ 2. Інформація про довірителя фізичну особу

В цей розділ довіреності вноситься інформація про довірителя фізичну особу, тобто про громадянина, який видає довіреність. Довіреність може видати дієздатний громадянин, який досяг 18 років. Довіреності від імені дітей які не досягли 14 років видаються їх батьками, усиновителями або опікунами. Неповнолітні у віці від 14 до 18 років видають довіреності самі, при цьому на такі дорученнях повинна бути підпис батька, усиновителя чи піклувальника про згоду з такою довіреністю.

Розділ 2 заповнюється інформацією з паспорта громадянина РФ.

В довіреність необхідно внести наступну інформацію з паспорта довірителя:

 1. Прізвище, ім'я та по батькові;
 2. Дата народження;
 3. Серія та номер паспорта;
 4. Найменування органу, що видав паспорт;
 5. Дата видачі паспорта;
 6. Код підрозділу, який видав паспорт;
 7. Місце проживання довірителя, так як воно зазначено в паспорті.

Цю інформацію ми беремо з паспорта:

Розділ 3. Інформація про довірену особу

В цей розділ довіреності вноситься інформація про довірену особу (його так само називають повіреним або представником), який є громадянином РФ. Довіреною особою, може бути повнолітній громадянин, тобто досяг віку 18 років.

При видачі довіреності слід враховувати, що довірена особа не має права здійснювати операції щодо себе особисто, а також по відношенню до іншої особи, представником якої він одночасно є.

В довіреність необхідно внести наступну інформацію з паспорта довіреної особи:

 1. Прізвище, ім'я та по батькові;
 2. Дата народження;
 3. Серія та номер паспорта;
 4. Найменування органу, що видав паспорт;
 5. Дата видачі паспорта;
 6. Код підрозділу, який видав паспорт;
 7. Місце проживання довіреної особи, так як воно зазначено в паспорті.

Розділ 3 заповнюється інформацією з паспорта громадянина РФ:

Рядок довіреності про місце проживання заповнюємо відповідно до розділу паспорта "Місце проживання":

В даний розділ вноситься перелік повноважень, які надаються довіреній особі. Це може бути одне або декілька повноважень, що мають бути сформульовані максимально конкретно. Можна вказати які саме дії має право здійснювати довірена особа і в якій організації.

Приклад повноважень: «отримати трудову книжку в ТОВ «ДОВЕРЕН.РУ»Або«отримати товарно-матеріальні цінності від ТОВ «ДОВЕРЕН.РУ»

Якщо в довіреності вказано кілька довірених осіб, то кожен з них буде мати повноваження, зазначені в довіреності.

Видача довіреності з правом передоручення надає довіреній особі можливість передати повноваження по даній довіреності іншій особі, яку він може вибрати на свій розсуд. Для передачі повноважень іншій особі, довірена особа повинна звернутися до нотаріуса, який засвідчить передачу повноважень іншій особі. У разі передоручення, довірена особа зобов'язана повідомити про це довірителя в найкоротші терміни, а якщо не повідомить, то буде саме відповідати за дії особи, якій були передоручення повноважень.

У більшості випадків довіреність видається без права передоручення, про що прямо вказується в довіреності. Якщо ви бажаєте видати довіреність з правом передоручення, то в блоці 5 потрібно вказати наступне: «Довіреність видана з правом передоручення повноважень іншим особам».

Розділ 6. Зразок підпису довіреної особи

Даний розділ не є обов'язковим, але на практиці його часто включають в довіреність. В цьому розділі довірена особа повинна проставити свій підпис у присутності довірителя.

Розділ 7. Термін дії довіреності

В даному розділі потрібно вказати дату, до якої буде діяти довіреність. Раніше діяло правило за яким максимальний термін дії довіреності не міг перевищувати три роки, але зараз це правило скасовано і можна вказати будь-який термін дії довіреності (хоч на 100 років). Якщо в цьому розділі не вказувати дату, то довіреність буде діяти протягом одного року.

В цьому розділі довіритель повинен власноруч поставити свій підпис. Накладна була видана в даному випадку не дозволяється. Якщо в дорученні не буде підпису довірителя або за довірителя підпише хтось інший, то така довіреність буде недійсною.

Довіреність можна зробити відразу в декількох оригінальних примірниках. Це потрібно для того, щоб в разі необхідності залишити один екземпляр в організації, в якій потрібно вчинити дії за дорученням. Часто довіреність вимагають залишити в державних органах при здійсненні юридично значимих дій.

Після того як довіреність заповнена, її необхідно віддати довіреній особі. При здійсненні дій від вашого імені представник пред'являє довіреність, а в документах вказує свій статус. Наприклад, в разі отримання трудової книжки представник може залишити такий запис: «Трудову книжку отримав. Представник Морозової Ю.С. за дорученням від 22.02.2017 Сорокін А.В. підпис»

Якщо у Вас залишилися питання щодо заповнення форми довіреності, то Ви можете задати їх в поле "Додати коментар".

Довіреність на отримання товару: нюанси заповнення та зразок документа

Якщо керівник підприємства змушений доручити іншій людині отримання товару за накладною, виписується довіреність. Вона може бути видана виключно фізособі, а не організації.

Законодавство не наказує користуватися для цього тільки встановленою формою бланка, тому можливо і вільне заповнення документа. Видача довіреності доступна як підприємцям (фізичним особам), так і компаніям-юрособам.

Що являє собою цей документ?

Документ на придбання або отримання у постачальника товару часто видається компанією власним співробітнику.

Стаття 185-я ГК РФ вказує на те, що довіреність - письмове повноваження громадянину представляти інтерес компанії в певній ситуації (отриманні товару). Передача товарно-матеріальних цінностей особі можлива тільки відповідно до умов договору або контракту.

Виписується цей документ бухгалтером або юристом підприємства.

Документ буває двох форм:

 • М2 - використовується для одноразового отримання ТМЦ (видається під розписку);
 • М2А - застосовується для регулярного отримання ТМЦ (у одного і того ж партнера компанії).

Видача документа за формою М2А заноситься в журнал Обліку таких довіреностей. Обов'язково вказується кількість сторінок документа.

Складається документ на стандартних бланках, істотно полегшує процес використання бухгалтерських комп'ютерних програм. Буває разової, генеральної або спеціальної.

Термін дії не обмежений (Зміни у Цивільному кодексі України, які вступили в силу від 01.09.2013).

Однак, видані раніше документи мають максимальний термін дії в 3 роки. У тексті ж можна прописати будь-який термін дії, аж до 1 дня.

Факт отримання товару підтверджує не тільки довіреність, а й товарна накладна, яка підписується довіреною особою.

Правильне заповнення довіреності на отримання товару

існує уніфікована і вільна форма заповнення документа. В обох випадках він має однакову юридичну силу. У бланку заповнюється лицьова, зворотна сторона і корінець.

На лицьовій стороні заповнюються такі графи:

 1. Вгорі справа проставляються коди організації за класифікаторами, дата складання.
 2. Вказується точний термін дії. На практиці довіреність частіше складається на місяць, а разовий варіант - на термін до 2 тижнів.
 3. Далі, треба заповнити графи про одержувача і платника. Чи вписується ІПН, найменування організації, адреса.
 4. Нижче заповнюються рядки з реквізитами фірми-платника.
 5. Прописуються всі дані про одержувача: паспортні дані (ф. І. О., Місце проживання, серія, номер) та посаду, яку він займає в компанії. При отриманні товару довірена особа пред'являє паспорт, а постачальник по ньому звіряє інформацію з дорученням.
 6. Внизу вказується перелік документів, згідно з якими відпускається товар - договір, контракт.

На звороті є таку інформацію:

 1. Графи для перерахування ТМЦ (кількість товару, номер по порядку, назва, одиниці виміру), які підлягає отримати довіреній.
 2. Рядок «Кількість» (заповнюється прописом).

У незаповнені рядки проставляється прочерк - вільних граф в довіреності бути не повинно.

Підписується документ довіреною - одержувачем, бухгалтером (юристом), керівником фірми. Проставляється печатка компанії. Співробітник зобов'язаний підтвердити отримання - розписатися на корінці або в журналі обліку.

Довіреність від фізичної особи

Документ одержувачу (довіреній) може бути виданий фізичною особою. Мається на увазі не громадянин, а ІП - індивідуальний підприємець.

Якщо ж ІП самостійно отримує товар, він пред'являє паспорт і договір, в якому прописані умови придбання та відпуску товару. Коли за нього це робить довірений, IP вправі видати документ, що дозволяє третій особі отримати ТМЦ (довіреність).

Можна застосовувати уніфіковану і вільну форму заповнення.

Якщо підприємець використовує форму М-2, корінці від бланка повинні зберігатися в журналі (Встановленої форми даного документа немає, в Інструкції №17 запропонована лише форма цієї книги).

У дорученні повинні знайти відображення такі дані:

 • дата і місце видачі документа;
 • ПІБ підприємця-довірителя;
 • номер свідоцтва, отриманого ІП при реєстрації в ФНС;
 • паспортні дані, в тому числі і адреса;
 • відомості про повноваження довіреної - отримання, перевезення, зберігання товару і т.д .;
 • термін дії - максимум 3 роки;
 • підпис ІП та довіреної;
 • відбиток печатки підприємця (якщо така є).

Довіреність може бути виписана у вільній формі, однак, бажано використовувати типовий бланк, куди внести всі реквізити, залишаючи місце для найменувань товару, дати і підписів.

Довіреність від юридичної особи

Організації в статусі юридичних осіб видають документи на отримання ТМЦ як своїм співробітникам, так і стороннім особам.

Важливо пам'ятати, що у всіх випадках довіреність видається тільки фізичним особам. Якщо, наприклад, ТМЦ отримує директор підприємства, то в бланку вносяться його паспортні дані, ПІБ, адреса як фізособи.

І юридичні особи та ВП можуть завіряти документ самостійно (через посадових осіб) або нотаріально.

У нотаріуса в обов'язковому порядку завіряється документ про передоручення, коли повірений передає свої права (в тому числі і на отримання товару) третім особам.

Обсяг повноважень повіреного також вибирається керівником. В іншому ж, заповнення однаково і для організацій, і для підприємців.

Якщо довірений змушений регулярно і протягом тривалого часу здійснювати широке коло правових і юридичних дій за довірителя, має сенс оформити генеральну довіреність.

Такий вид довіреності посвідчується лише нотаріально. Використовується найчастіше, коли власник підприємства перекладає частину своїх обов'язків на третю особу.

Згідно генеральному дорученню, особа, зазначена в ній, може здійснювати практично всі дії за власника - від реєстрації до закриття бізнесу (у випадку з ІП).

Для вас також може виявитися корисною інформація про те, як формується статутний капітал ТОВ в 2015-2016 році.

Про те як вибрати систему оподаткування при реєстрації ТОВ, читайте тут.

Зазначений документ не заборонено складати на звичайному аркуші паперу. Однак і в цьому випадку повинні бути дотримані всі умови:

 • внесення реквізитів одержувача - довіреної і довірителя;
 • місце, дата;
 • термін дії та коло повноважень;
 • підписи та печатки (якщо така є у ІП);
 • перелік товарів, які треба отримати.

Зразок бланка довіреності на отримання товару

м Калінінград «___» _________ 20_ року.

ТОВ «Еллада», свідоцтво про Державну _____________, ІПН _____________, КПП _____________, що знаходиться за адресою: м Калінінград, вул. Свердлова, 64, в особі генерального директора Іванцова І.І., який діє на підставі статуту ТОВ, цією довіреністю дає повноваження гр. Петрову П.Д., паспорт _________, який виданий ОВД № __ УВС м Калінінграда 01 березня 2001 року, код підрозділу ________, в тому, що йому доручено представляти інтереси ТОВ «Еллада» з приводу отримання товару (ТМЦ), згідно з товарно транспортної накладної; рахунком, товарною накладною або іншій вказаній документу у продавця-постачальника - ТОВ «Колізей» відповідно до пунктів договору про купівлю-продаж № 45А від 12 листопада 2014 року. Для виконання цього доручення йому надається законне право підписання документів, що відносяться до товару, а також здійснення всіх інших необхідних операцій.

Ця довіреність видана 11 грудня 2014 роки без права передоручення строком на 1 (один) рік. Дійсний документ до 11 грудня 2015 року включно. Додається перелік товарів.

ТОВ «Еллада» Іванцов І.І. /Ф.І.О./ (підпис)

Доцільніше для фірми надрукувати бланки з постійними даними - реквізитами, найменуванням, адресою. Це економить час і дозволить уникнути помилок при заповненні.

Відео: Нюанси, пов'язані з видачею довіреності від компанії працівникові. Складання бланка довіреності в програмі «1С бухгалтерія 8.2».

У відеосюжеті розповідається, що вдає із себе довіреність на отримання товару, в яких випадках і кому вона видається, який порядок її оформення.

Дається детальна інструкція, як оформити в програмі «1С бухгалтерія» довіреність на працівника організації.