Содержание

довіреність від ооо на физ лицо зразок на отримання товару

Довіреність на отримання товару

Довіреність на отримання товару виписується в тих випадках, коли довіритель не має можливості в силу зайнятості або з інших причин отримати товар особисто.

Довіреність на отримання товару всередині організації зазвичай виписується на співробітників, уповноважених отримувати товарно-матеріальні цінності від імені компанії: менеджерів із закупівель, керівників відділу поставок, логістів, експедиторів тощо

Така довіреність може бути оформлена з правом передоручення, але надається це право довірителями вкрай рідко. По-перше, оскільки проконтролювати особа, на яку оформляється передоручення значно складніше, а по-друге, довіреності, за якими представникам дається таке право, необхідно обов'язково завіряти у нотаріуса. Для довірителів набагато більш краще варіант оформлення відразу кілька доручень на різних осіб.

здесь реклама 1

При виписуванні довіреності слід знати про те, що вони діляться на три види:

 • генеральні (тобто по суті необмежені),
 • спеціальні (з певним терміном дії),
 • одноразові (для якогось одного конкретного справи).

У невеликих фірмах розробкою таких документів можуть займатися або самі керівники, або сторонні фахівці, в великих організаціях виконання обов'язки з оформлення довіреностей зазвичай покладається на юриста або секретаря. Після оформлення вони передають її підпис начальнику (директору). До 2016 року довіреність потрібно завіряти печаткою організації, але з січня 2016 року наявність печаток і штампів у юр. осіб, як раніше і у ІП, перестало бути обов'язковою нормою, тому документ можна і не проштамповувати.

Як скласти документ правильно

На доручення повинні бути два підписи: від того, хто довіряє товар і того, кому його довіряють.

Обов'язкового до застосування зразка щодо заповнення такої довіреності не існує. Організації можуть писати даний документ у вільному вигляді або на свій розсуд розробляти його шаблон. Довіреність можна оформляти як на фірмовому бланку компанії, так і на порожньому аркуші стандартного формату.

При складанні довіреності на отримання товару потрібно дотримуватися рекомендацій і норм, встановлених для написання таких паперів правилами юриспруденції і діловодства, щоб згодом документ не викликав сумнівів у зацікавленої сторони. Тут потрібно внести особисті дані представника (по паспорту), а також ретельно і детально прописати всі функції, які покладаються на представника і список документів, який він уповноважений підписувати.

Крім того, слід обов'язково вказати період дії довіреності, який за законом нічим не обмежений (тобто виписувати довіреність можна хоч на 10, хоч на 100 років). При відсутності такої інформації термін дії документа автоматично дорівнює одному року з моменту його підписання.

Інструкція щодо заповнення довіреності на отримання товару

 1. У «шапці» треба написати найменування документа з коротким позначенням його суті (в даному випадку «на отримання товару»). У рядок нижче вноситься місто, в якому зареєстрований довіритель, а також дата оформлення довіреності.
 2. Потім вписуються повна назва компанії-довірителя, його свідоцтво про Державну, ІПН (взяти можна з установчої документації), фактична адреса.
 3. Потім вноситься інформація про співробітника, від імені якого складається документ (це зазвичай один з керівників), його прізвище, ім'я, по батькові. Далі пишеться документ, на підставі якого діє довіритель ( «Положення», «Устав» і т.п.).
 4. Після цього вказуються службові та особисті дані представника: його посаду, прізвище, ім'я, по батькові, відомості з паспорта.
 5. Наступна частина є основною і стосується безпосередньо тих функцій і доручень, які має право виконувати представник від імені підприємства. Якщо доручень багато, то їх бажано вказувати чітко формулюючи, окремими пунктами. Якщо довіреність виконана на виконання зобов'язань по якомусь конкретному договору, то потрібно вказати його номер і дату укладення.
 6. На завершення треба внести термін дії довіреності (рік, два роки, три роки і т.д.) або конкретну дату, після якої вона перестане діяти.
 7. Після внесення всіх необхідних відомостей, довірена особа ставить під документом свій підпис з обов'язковою розшифровкою. Потім її засвідчує довіритель, про що і розписується нижче.

здесь реклама 2

Буває, що після оформлення довіреності, в період її дії, довіритель хоче анулювати її. Це можна зробити шляхом простого письмового повідомлення організації на надання в яку вона виписувалася про анулювання документа. При цьому оригінал довіреності бажано отримати назад на руки.

Довіреність на отримання товару - вимоги до оформлення

Довіреність на отримання товару та матеріальних цінностей (ТМЦ): основні поняття

Довіреність є основним документом, який регламентує особливі обов'язки двох сторін. Видається документ від одного суб'єкта до іншого для надання документа як підтвердження на право третім сторонам.

З усього сказаного можна підвести чітке визначення видається дозволу, яке необхідно для отримання ТМЦ (товарно-матеріальних цінностей).

Таке доручення є правильно заповнений документ, який може бути виданий великим підприємством працівникові для отримання будь-якого товару від постачальника згідно з договором. Крім цього, даний документ може видаватися від фізичної особи іншій фізичній або юридичній особі.

Все що видаються повноваження поділяються на три види:

 • генеральна (Документ, який надає найповніший коло дій і повноважень);
 • спеціальна (Документ, що уповноважує проведення різних дій з однорідними предметами);
 • разова (Видається при необхідності провести термінову дію).

З юридичної точки зору, даний документ необхідний для підтвердження повноважень, а також в ньому вказуються дії, які може здійснювати особистість, якій він виписаний.

Крім цього, бланк, який вказує на повноваження для отримання товарних цінностей відноситься до особливого виду документів, так як зобов'язує відповідальну особу здійснювати різного роду дії. При цьому надаються повноваження в таких випадках можуть видаватися як для покупця, так і для продавця.

Основні типові форми документа

В даний час існують тільки дві форми отримання довіреностей.

Вони видаються за формами М-2 і М-2а. Дані документи розрізняються між собою тільки тим, що на бланку М-2 є відривний корінець, а на М-2а корінця такого немає.

Документоване дозвіл, яке оформляється за формою М-2, може бути зареєстровано лише за відривний корінця. Далі, даний корінець повинен вшивається в книгу, де реєструються дані про всі видані дорученнях.

Крім цього, книга повинна бути оформлена за всіма правилами. Всі листи книги повинні бути пронумеровані і прошнуровані. На останньому аркуші як годиться в офіційних документах обліку, листи скріплюються, і ставиться печатка, яка вказує на кількість листів в даній книзі. Потім ставиться підпис бухгалтера.

Для отримання великої кількості цінностей на підприємствах має місце використовуються бланки, за формою М-2а. Такі бланки при видачі повинні реєструватися в журналі обліку. Журнал обліку видачі довіреностей повинен також бути пронумерований, зшитий і закріплений печаткою.

Крім цього, в журналі повинні бути розділені рядки і стовпці для вказівки:

 • номера по порядку;
 • точні дати видачі та терміну дії;
 • дані про особу, на яку вона видана;
 • дані про постачальника;
 • підпис особи, хто отримав довірчі особливості;
 • дата виконання доручення.

Слід пам'ятати, що всі бланки повинні зберігатися протягом 5 років постачальниками, покупці зберігають же бланки безпосередньо до терміну їх дії.

Довіреність на отримання ТМЦ від фізичної особи

Довіреність для отримання товарно-матеріальних цінностей може складатися або в друкованій формі, або заповнюється від руки.

У такій довіреності вказується:

 1. Назва документу.
 2. Місце складання.
 3. Дата складання.
 4. ПІБ довіреної особи.
 5. Чи є право передоручення чи ні.
 6. Підпис.
 7. Відбиток печатки або штампа.

Заповнювати документ повинен видає її чоловік. Якщо буде заповнюватися на юридичну особу необхідно вказати ІПН. В іншому довіреності між собою схожі.

Довіреність на отримання ТМЦ від юридичної особи

Великі підприємства мають повне право самостійно виготовляти і приймати форму своєї видається доручення. Головне при складанні такого бланка треба вказати всі необхідні дані про організацію у вигляді розрахункового рахунку, кодів класифікації, ІПН, ОГРН.

Крім цього, слід вказати в довіреності керівника, який має право видавати довіреність. Далі, слід в обов'язковому порядку внести в бланк дані представника у вигляді прізвища, імені, по батькові, точної дати народження, паспортні дані та адресу проживання. У документ, крім усього, цього вноситься додатково список товарів, а також доручення.

Вимоги до оформлення довіреності

До оформлення слід підійти з високою важливістю. Неприпустимо на бланку наявність виправлень, помарок, зафарбовування. В іншому випадку документ буде неправильно оформленою і в отриманні товару постачальник може відмовити.

При оформленні бланка слід уважно дотримуватися порядок внесення реквізитів. Якщо будуть порушені інструкції записи реквізитів в бланк, то постачальник має право не проводити відпуск товару.

Порядок заповнення полягає в чіткому дотриманні алгоритму дій. Заповнюється бланк довіреності зверху вниз:

 1. Повна назва організації. При цьому назва повинна бути вказана така ж, як і в установчих документах.
 2. Далі в правому кутку зверху у відповідному полі вводиться код ОКПО.
 3. Номер бланка.
 4. Дата видачі.
 5. Дата останнього дня дії.
 6. Назва організації постачальника і його адресу відповідно до документами.
 7. Назва організації платника і адреса.
 8. У родовому відмінку ПІБ особи, на якого була видана поточна довіреність.
 9. Дані паспорта особи, на якого проведена видача бланка.
 10. Повне найменування постачальника.
 11. Документ, на підставі якого відбувається видача ТМЦ, а також його номер і дата.
 12. Для форми М-2, яка містить додатково відривний корінець заповнення всіх полів відбувається за таким же принципом, всі дані вказуються, як і в основній частині.

На зворотному боці бланка міститься вся інформація про одержуваному товар. Бланк із зворотного боку має декілька стовпців. Перелік всіх товарно-матеріальних цінностей повинен проводитися за таким порядком:

 1. У перший вноситься порядковий номер.
 2. У другому стовпці вказується назва ТМЦ.
 3. Третій стовпець говорить про одиницю виміру цінностей.
 4. Останній четвертий стовпець вказує кількість одержуваних цінностей.
 5. Далі весь список ТМЦ підтверджується підписом головного бухгалтера і керівника підприємства.
 6. На кожну з підписів ставиться печатка.

Нюанси передачі товару і матеріальних цінностей з використанням довіреності

При передачі товару постачальник може у особи, на якого виписаний довірчий бланк запитати документ, що засвідчує його особу. Слід пам'ятати про те, що коли посилаєш людини за товаром, нагадати йому, захопити з собою паспорт.

Крім цього, представник сторони покупця має право вимагати від постачальника супровідні документи. Всі документи передаються після доставки ТМЦ в бухгалтерію.

Зразок довіреності на отримання товару

Тридцять перше січня дві тисячі шістнадцятого року.

Місто Саратов, Саратовська область.

Я, громадянин Російської Федерації Вікторов Ігор Володимирович 13.04.1988 року народження, зареєстрований в якості індивідуального підприємця, ІПН 123456789012, паспорт 12 34 123456, виданий 14 квітня 2009 року відділом УФМС Росії по Саратовської області, код підрозділу - 123-456, який проживає за адресою : місто Саратов, вулиця Волгоградська, будинок 1, квартира 2,

громадянину Російської Федерації Алексєєву Івану Семеновичу 31.03.1988 року народження, паспорт 43 21 654321, виданий 10 квітня 2008 року відділом УФМС Росії по Саратовської області, код підрозділу - 123-456, проживає за адресою: місто Саратов, вулиця Залізнична, будинок 2, квартира 1, від мого імені отримати від ТОВ «Офісна техніка» наступні товарно-матеріальні цінності:

 1. Принтер (параметри, його марка, додаткові відомості);
 2. Сканер (відомості про сканер).

У зв'язку з вищевикладеним, надаю право підпису всіх документів, а також вчинення дій, прямо не передбачених цією довіреністю, необхідних для виконання цього доручення.

Підпис: (особистий підпис представника) Вікторів І. В. засвідчую.

Довіреність видана без права передоручення строком на 1 місяць.

Підпис: (особистий підпис довірителя) Алексєєв Іван Семенович.

(Друк індивідуального підприємця).

На підставі всього сказаного слід зауважити, що необхідно ставитися з граничною акуратністю до заповнення бланка. Неприпустимо здійснювати помарки і помилки. Крім цього, слід зауважити, що необхідно чітко розраховувати термін видачі даної документації.

В основному в великих організаціях документовані повноваження видаються на один місяць або квартал, рідше зустрічаються видача таких бланків на один рік і більше. Пов'язано це з забезпеченням додаткової безпеки від керівника організації.

Довіреність на отримання матеріальних цінностей

Довіреність на отримання матеріальних цінностей

Представником інтересів компанії, який має право діяти без будь-яких додаткових документів, а просто на підставі положень, прописаних у статуті, є її генеральний директор. У великих компаніях керівник, хоч в кінцевому підсумку і відповідає за все, не може фізично брати участь в абсолютно всіх областях діяльності. В цьому випадку свою відповідальність він делегує підлеглим. Одна з таких областей діяльності, в якій повноваження передаються відповідальним співробітникам, пов'язана з товарообігом. Повноваження в даному випадку можуть бути передані на підставі довіреності на отримання ТМЦ.

Зразок довіреності на отримання товару

Існує два бланка довіреності на отримання матеріальних цінностей - форма №М-2 і форма №М-2а. Обидві вони затверджені наказом Мінстату від 30 жовтня 1997 року № 71а.

Перша форма №М-2 більше підходить для разових ситуацій, в яких отримання товару контролює відповідальний співробітник. Даний бланк довіреності на отримання ТМЦ має дві частини, одна з яких, з підписом працівника, на ім'я якого оформлена довіреність, залишається на зберігання в організації.

Друга форма №М-2а використовується компаніями, специфіка діяльності яких передбачає часте отримання товарно-матеріальних цінностей, і відповідно, регулярне оформлення подібних документів. У даної форми немає відривних частин, таким чином, при її використанні, щоб простежити кому і з якою метою довіреності видавалися, рекомендується вести спеціальний журнал обліку. Працівники, на чиє ім'я оформляється довіреність, повинні в цьому журналі розписуватися в одержанні документа.

З точки зору передачі повноважень і прав, які надаються на підставі цього документа співробітникові, обидва варіанти є ідентичними. Організація може просто завантажити бланк довіреності на отримання матеріальних цінностей, більш прийнятний саме для неї з точки зору специфіки діяльності, і дописати в ньому необхідні дані.

Генеральна довіреність на отримання ТМЦ

Потрібно відзначити, що вище наведені форми не є обов'язковими до застосування. З їх опису випливає, що такі бланки оформляються для разової передачі повноважень в рамках конкретної угоди або іншої ситуації.

Якийсь спеціальний зразок генеральної довіреності на отримання товару в законодавстві не передбачено, до того ж сама по собі генеральна довіреність передбачає широке коло повноважень, які передаються конкретному співробітнику організації, що в принципі не зовсім підходить під ситуацію отримання конкретних ТМЦ.

Однак, якщо відповідальним за отримання товарів в організації є конкретний співробітник, який здійснює взаємодію з усіма постачальниками, то йому може бути видана, наприклад, річна довіреність на отримання товару. Зразок такого документа у вільній формі повинен містити приблизно наступний текст:

ТОВ «Альфа» в особі генерального директора Петрова В.І., який діє на підставі статуту, цією довіреністю уповноважує Іванова П.А. (Паспортні дані, адреса прописки), який займає посаду начальника відділу постачання, представляти інтереси ТОВ «Альфа» при прийомі товарно-матеріальних цінностей, що закуповуються за договорами поставки та купівлі-продажу, здійснювати взаємодію з постачальниками в питаннях перевірки якості та кількості придбаних ТМЦ, підписувати товарні і товарно-транспортні накладні, виставлені на адресу ТОВ «Альфа».

Ця довіреність видана без права передоручення строком на 1 (один) рік і дійсна до 31 січня 2018 року включно.

Загальні правила оформлення довіреності

Довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей може бути оформлена на будь-якого співробітника організації. В принципі видати довіреність можна і сторонній особі, проте в цій ситуації у контролерів, в разі, якщо вони виявлять даний факт, можуть виникнуть питання, чому ця особа діє в інтересах компанії безоплатно. Простіше кажучи факт відсутності трудового договору з одночасним виконанням в інтересах компанії певної роботи швидше за все буде асоційований з виплатою зарплати в конверті.

Але повернемося до питання про самій довіреності. Даний документ може бути заповнений від руки або за допомогою комп'ютера - це не є принциповим. А ось підпис керівника організації, який власне і передає свої повноваження співробітнику - невід'ємний елемент даного документа. Без такого підпису, а також без печатки організації довіреність не буде дійсно.

Якщо по видаваних дорученнями необхідно вести журнал обліку, то він складається в довільній формі, зручній для конкретної організації. У ньому логічно буде вказувати яким співробітникам були видані доручення, коли це сталося, на який термін і для яких цілей.

Довіреність на отримання товару - бланк і зразок

Довіреність на отримання товару - документ, який дуже часто оформляється в процесі діяльності підприємства. Про загальні положення довіреності, в яких випадках допустимо її заповнення у вільній формі, як заповнити бланк довіреності, розповімо в нашій статті.

Бланк довіреності форми М2 на отримання ТМЦ.doc

Зразок вільної форми довіреності на отримання матценностей.doc

Зразок довіреності форми М2а.xls

Довіреність на отримання товару: заповнення у вільній формі або за формою М-2

Довіреність на отримання товару не підлягає нотаріальному посвідченню незалежно від того, написано її у вільній формі або ж використовується уніфікована.

допускається видача довіреності на отримання товару від імені фізичної особи у вільній формі. Для цього необхідно лише запевнити її підписом.

Від імені підприємств довіреність на отримання товару може складатися як у вільній формі, так і за уніфікованими - М-2 і М-2а.

Розрізняються вони за способом отримання товару:

 • для одноразового отримання товару застосовується форма М-2;
 • для систематичного отримання - М-2а.

Вимоги до змісту цих документів встановлені в постанові Держкомстату РФ від 30.10.1997 № 71а.

Незалежно від того, в якій формі оформляється довіреність на отримання товару, вона повинна відповідати вимогам ст. 185-186 ГК РФ, т. К. На законодавчому рівні встановлені вимоги до змісту довіреності, а не її формі (постанова 3-го ААС від 07.12.2009 у справі № А33-10558 / 2009).

Не можна видавати бланк довіреності на отримання товару цієї форми особам, які не працюють на підприємстві (постанова 10-го ААС від 19.08.2015 № 10АП-6195/2015 з справі № А41-21210 / 14).

Де скачати безкоштовно бланк довіреності на отримання товару

Юридичні особи дуже часто використовують в обороті довіреність за формою М-2. Зразок довіреності на отримання товару скачати можна на будь-якому спеціалізованому інтернет-порталі.

Відомості, які обов'язково вказуються в довіреності на отримання товару за вказаною формою:

 • коди підприємства відповідно до класифікатора, а також ІПН, ОГРН, адреса підприємства, яка видала довіреність;
 • найменування організації, звідки слід отримати товар, із зазначенням ІПН та адреси;
 • дата, місце, термін дії (на виконання положень ст. 185-186 ГК РФ);
 • паспортні дані довіреної особи;
 • найменування товару, який потрібно отримати, його кількість;
 • друк, якщо вона у організації є;
 • підпис довіреної особи (обов'язковий атрибут згідно судовій практиці, див., наприклад постанову 3-го ААС від 11.03.2012 у справі № А74-3431 / 2011).

Довіреність за формою М-2а містить відривний корінець, який зберігається на що видав її підприємстві. облік виданих довіреностей на одержання товару в організації ведеться за допомогою журналу.

Крім уніфікованих форм на підприємствах допускається використання довіреності у вільній формі. Ця ж форма довіреності на отримання товару використовується від імені фізичної особи. Нотаріальному посвідченню дані документи не підлягають.

Довіреність на отримання товару (між фізичними особами)

Довіреність на отримання товару між фізичними особами - це документ, який виду довірителем іншій особі і підтверджує надання права на отримання товарно-матеріальних цінностей за договором поставки, підряду і т.д.

Щоб після отримання товару не виникало ніяких складнощів, необхідно правильно заповнити форму довіреності на отримання ТМЦ:

 1. Спочатку вказується назва документа, місто і дата складання.
 2. Вказуються дані про довірителя і довірену особу (ПІБ, паспортні дані, адреса).
 3. Слід внести інформацію про товар, і за якою адресою він повинен бути отриманий.
 4. Термін дії довіреності. Згідно із законом її термін дії не може перевищувати 3-х років. Однак на практиці термін дії довіреності на отримання товару не перевищує одного місяця. Якщо ж отримувати товар потрібно тільки одноразово, то можна вказати невеликий обмежений термін.
 5. В кінці документа довіритель ставить свій підпис і дату складання довіреності.

Подається даний документ представнику, який буде передавати товар. Крім того, представник довірителя повинен розписатися в накладній про отримання товару. Щоб довірителя можна було ідентифікувати, він повинен разом з довіреністю показати і свій паспорт або інший документ, що підтверджує його особу.

Варто відзначити, що якщо складається довіреність від імені юридичної особи на співробітника фірми, то форма довіреності та її зміст буде відрізнятися від довіреності, складеної між фізичними особами.

Якщо товар буде отримувати особисто фізична особа, яка є підприємцем, то в оформленні довіреності немає потреби. У той же час деякі контрагенти іноді вимагають, щоб підприємець виписував довіреність сам на себе. Такі дії суперечать законодавству. Щоб отримати товарно-матеріальні цінності, підприємцю достатньо пред'явити паспорт і свідоцтво про державну реєстрацію.

Довіреність на отримання товару - офіційний документ за допомогою складання якого одна фізична особа уповноважує другий отримав товар від його імені. поняття "доверенность9quot; введено статтею 185 Цивільного Кодексу РФ.

Особливості складання документа

Форма довіреності на отримання товару

Даний документ складається письмово і є уніфікованим. Тобто порядок складання стандартний, встановлений Держкомстатом РФ, але інформація, зазначена в ньому є унікальною. Допускається можливість заповнення типового бланка, а також складання документа в довільній формі вручну.

Важливо! Довіреність від імені неповнолітніх або недієздатних осіб видається їх законними представниками.

Нотаріальне посвідчення документа в разі його складання фізичною особою не є обов'язковою, але зробити це все-таки бажано, так як дана вимога може бути висунута особою, якій довіреність буде пред'являтися.

При складанні документа необхідно стежити за правильністю вказуються даних. У випадку найменших розбіжність між текстом документа і, наприклад, паспортними даними довіреної особи, папір буде визнана недійсною. Також не допускаються перекреслення і виправлення.

Довіритель при складанні документа визначає коло повноважень особисто. У разі якщо документ складається на праві передоручення, він в обов'язковому порядку підлягає нотаріальному посвідченню

Важливо! Довіреність видається тільки фізичній особі навіть у випадку, якщо ця особа є директором якого-небудь підприємства. Його посаду тут не має ніякого значення.

 • найменування документа, місце його складання і підпис довірителя;
 • інформація про довірителя із зазначенням паспортних даних;
 • інформація про довірену особу із зазначенням паспортних даних;
 • інформація про товар, який підлягає отримати довіреній особі;
 • адреса, за якою товар знаходиться;
 • повний перелік наданих повноважень;
 • право передоручення;
 • термін дії документа із зазначенням його граничної дати;
 • дата і підпис.

Довіритель особисто вирішує, надавати право передоручення довіреній особі чи ні. По суті, передоручення (стаття 187 Цивільного Кодексу РФ) - це уповноваження третього отримати зазначений товар. Тут, в першу чергу, слід усвідомлювати наявність ризику того, що довірена особа зважаючи на непередбачені обставини виконати покладені на них зобов'язання може не встигнути.

Термін дії довіреності і порядок її припинення обговорений статтею 188 Цивільного Кодексу РФ.

Важливо! Якщо в документі не буде вказана дата його складання, він автоматично визнається недійсним.

Підстави для припинення довіреності на отримання товару від фізичної особи фізичній:

 • відбувся факт отримання товару;
 • закінчився термін довіреності, обумовлений в її тексті;
 • смерть однієї із сторін, визнання її недієздатною або безвісти зниклою.

Крім зазначених підстав, існує також імовірність відмови довіреної особи виконувати доручення, а також можливість відкликання документа довірителем. У будь-якому з цих випадків довірена особа / довіритель повинен оповістити про це другу сторону (стаття 189 Цивільного Кодексу РФ). Довірена особа повинна в обов'язковому порядку повинно виданий йому документ повернути довірителю.

Після припинення дії даного документа, втрачає силу і передоручення (якщо таке мало місце бути).

Заповнений зразок документа

Довіреність на отримання товару

м ________________ «____9raquo; ___________ 20___ р

(Прізвище, ім'я, по батькові повністю)

паспорт ____ № ___________, виданий _____________________________

(Поштовий індекс і адреса повністю)

довіряю гр. _____________________________________________________

(Прізвище, ім'я, по батькові повністю)

паспорт ____ № ___________, виданий ____________________________

(Поштовий індекс і адреса повністю)

отримати товар: ____________________________________________________

__________________________________________________________________ в приміщенні, розташованому за адресою: _______________________________ __________________________________________________________________

Для чого довіряється вести від мого імені справи, отримувати всі необхідні документи, розписуватися, оплачувати і здійснювати всі дії, пов'язані з виконанням цього доручення.

Повноваження за цією довіреністю не можуть бути передані іншим особам.

Довіреність дійсна по «___9raquo; _____________ 20___ р

Дата ______________ Підпис ___________________________

Залишити коментар до документа

Залиште коментар, і ми виправимо недоліки.

Без коментаря оцінка не буде врахована!

Від вашої активності якість документів буде зростати.

Тут ви можете залишити коментар до документа «Довіреність на отримання товару (між фізичними особами)», а також задати питання, пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ у верхній частині сторінки