договір підряду зразок заповнений

Договір підряду: зразок заповнення, бланк

2. Побутовий підряд;

3. Підряд на виробництво проектних та вишукувальних робіт;

4. Підряд на роботи виробничого характеру, які спрямовані на державні потреби.

здесь реклама 1

• Термін - дата початку робіт та їх закінчення, а також додаткові дати під час завершення деяких етапів роботи;

• Вартість - встановлюється за підсумками робіт (кошторис).

• Застосовувати будівельний матеріал у встановлені норми, після завершення роботи, необхідно замовнику надати звіт, про використані матеріали;

• Негайно зупинити роботу, поки не буде отримано дозвіл замовника, в зв'язку з виявленням неякісних наданих матеріалів або обладнання;

• Надати замовнику відомості про експлуатацію готового обладнання або об'єкта;

• Повідомляти замовника про необхідність провести додаткові роботи, які при оформленні договору підряду не були враховані;

• Виконувати вказівки замовника, які виникли під час робіт;

здесь реклама 2

• Здійснювати будівництво за правилами техніки безпеки і дотримуватись вимог охорони навколишнього середовища;

• Гарантувати відповідність здійсненого об'єкта нормам експлуатації протягом гарантійного терміну;

• Усувати дефекти, які були виявлені протягом гарантійного терміну.

• Вимагати перегляду оплати, в тому випадку якщо вартість робіт, буде вище 10% через не залежні від нього причин.

• В обумовлених в договорі підряді терміни, прийняти готову роботу, якщо виявиться недоробки, необхідно повідомити про це підрядника;

• Підряднику необхідно вчасно надати земельну ділянку для виконання будівельних робіт;

• Сприяти підряднику;

• Надавати необхідні будівлі для робіт і забезпечення підрядника електрикою, водопроводом і транспортуванням вантажу;

• У разі непередбаченої реконструкції оплатити виконані будівельні роботи;

• Виробляти приймання робіт за свій рахунок.

• Розірвати договір підряду в будь-який момент при цьому оплатити підряднику вже виконану роботу;

• Якщо будуть виявлені недоліки, замовник має право вимагати їх усунення;

• Пред'являти вимоги до підрядника, якщо будуть виявлені недоліки під час гарантійного терміну;

• Особисто вносити зміни до кошторису або технічну документацію, якщо вартість додаткових робіт не стане перевищувати 10%;

• При виявленні дефектів, які не підлягають усуненню, відмовитися від прийоми готової роботи.

Завантажити зразки і приклади договорів підряду

Предмет договору підряду - це результат виконаної роботи. Їм може бути виготовлення чого-небудь, обробка, ремонт або інша зміна речей, а також інша матеріальна форма (наприклад, зроблена зачіска).

Підрядник не може вимагати збільшення ціни, а замовник її зменшення. Якщо виникне ситуація, при якій замовник вважатиме, що вже немає необхідності в завершенні роботи, він може розірвати договір. У цьому випадку він зобов'язаний відшкодувати збитки (різниця між ціною за всю роботу, і частиною ціни, виплаченої за вже виконану роботу).

Договір підряду. Заповнений зразок | Види робіт - опалення, водопостачання, каналізація

Товариство з обмеженою відповідальністю «9raquo ;, іменоване надалі Замовник, в особі Генерального директора Петрова, який діє на підставі Статуту, з одного боку і

Товариство з обмеженою відповідальністю «9raquo ;, іменоване в подальшому підрядник,в особі Генерального директора Іванова, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ І ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

1.1. За цим Договором Підрядник зобов'язується виконати роботи по влаштуванню внутрішніх мереж опалення, водопостачання, каналізації, зливової каналізації і стояків пожежного водопостачання, відповідно до Додатку № 1 (Додаток № 1 є невід'ємною частиною цього договору) і здати їх результати Замовнику, а Замовник зобов'язується прийняти результати фактично виконаних робіт та оплатити.

1.2. Замовник здає, а Підрядник бере на себе поспіль розташований за адресою: Московська область, м Чільне, Московське шосе вл. 2, іменований в подальшому "Об'єкт".

1.3. Строки виконання робіт:

Початок: 06 мая 2015 р

Закінчення: 07 июля 2015 р

2. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

2.1. Загальна вартість робіт за договором підряду становить: 3 900 000 (три мільйони дев'ятсот тисяч) рублів.

2.2. Оплата виконаних робіт здійснюється поетапно за фактично виконані роботи, виходячи з обсягів, зазначених в Додатку № 1 та наданих Підрядником первинних документів у формі КС-2 і КС-3, підписаних Замовником.

2.3. Обсяг виконаних робіт уточнюється після підписання акту про приймання виконаних робіт.

3. ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙМАННЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ

3.1. Підрядник за п'ять днів сповіщає Замовника про готовність до здачі робіт, або до 25 числа кожного місяця про виконання етапу робіт.

3.2. Усуваються недоліки робіт, після чого підписується документ, який підтверджує їх усунення (якщо вони виявлені).

3.3. Проводиться безпосередньо здача і приймання результату робіт, після виконання сторонами всіх зобов'язань, передбачених цим договором, відповідно до встановленого порядку, що діяв на дату підписання договору.

3.4. Підрядником складається і Сторонами підписується акт про приймання виконаних робіт (форма № КС-2) і Довідка про вартість виконаних робіт і витрат (форма № КС-3).

4. Права та обов'язки сторін

4.1.1. Проводити розрахунки з Підрядником відповідно до умов цього договору.

4.1.2. Здійснювати приймання робіт в порядку і в строки, встановлені цим договором при обов'язковому підписання Акта про приймання виконаних робіт (КС №-2)

4.1.3. Надати гуртожиток з розрахунку 3000 руб. / Міс. / Чол., А також харчування з розрахунку 5000 руб. / Міс. / Чол., Яке оплачується Підрядником, проводячи взаєморозрахунки з Замовником.

4.1.4. Надавати будівельні матеріали Підряднику для проведення будівельно-оздоблювальних робіт.

4.2. Замовник має право:

4.2.1. Контролювати хід, терміни і якість виконання робіт Підрядником за цим договором.

4.2.2. Здійснювати контроль за цільовим використанням і технічним станом переданого обладнання і при виявленні порушень вимагати від Підрядника їх усунення або повернення обладнання.

4.2.3. При порушенні якості робіт, що виконуються Підрядником за цим договором, не виробляти оплату даних робіт до усунення Підрядником шлюбу (недоліків / невідповідностей /, дефектів).

4.2.4. Приймати рішення про допустимість виявлених незначних відхилень (недоліків / невідповідностей / дефектів) без їх усунення та притягнення Підрядника до відповідальності, передбаченої цим Договором.

4.2.5. Якщо Підрядчик немає приступає своєчасно до виконання договору підряду або виконує роботу настільки повільно, що закінчення її до строку стає явно неможливим, Замовник має право відмовитися від виконання договору і зажадати відшкодування збитків.

4.2.6. Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, Замовник має право призначити Підрядникові розумний строк для усунення недоліків і при невиконанні Підрядником в призначений термін цієї вимоги відмовитися від договору підряду або доручити виправлення робіт іншій особі за рахунок Підрядника, а також вимагати відшкодування збитків.

4.3.1. Виконати всі роботи, які є предметом цього договору, з належною якістю, в обсязі та в терміни, передбачені цим договором.

4.3.2. Самостійно визначати графік роботи свого персоналу для забезпечення виконання ремонту обладнання у встановлені терміни, передбачені цим договором, Технічним завданням (Зведеним технічним завданням), узгодженої Сторонами відомістю обсягів робіт.

4.3.3. Забезпечити повне збереження і працездатність майна відповідно до статті 714 ЦК України, переданого Замовником для виконання робіт за цим договором.

4.3.4. Своєчасно здійснювати технічне обслуговування, ремонт і перевезення, отриманого від Замовника майна і по закінченню дії цього договору або першу вимогу Замовника за актом прийому-передачі повернути отримане від нього майно.

4.3.5. Своєчасно сповістити Замовника, якщо передане майно загублене, пошкоджено або визнано непридатним для використання.

4.3.6. Перед проведенням робіт, що є предметом цього договору, довести до відома свого персоналу вимоги Робочої і Технологічної документації, а також вимоги якості і безпеки виконуваних робіт.

4.3.7. У разі якщо Замовником будуть виявлені роботи, якість виконання яких не відповідає умовам Договору, то Підрядник своїми силами і без збільшення вартості зобов'язаний упродовж розумного строку переробити ці роботи для забезпечення їх належної якості.

4.3.8. Підрядник своїми силами забезпечує належну охорону результатів робіт, будівельних матеріалів, обладнання, будівельної техніки та іншого майна на території будівельного майданчика від початку робіт і до завершення будівництва і приймання Замовником виконаних робіт.

4.3.9. Остаточна приймання завершеного будівництвом об'єкта здійснюється після виконання сторонами всіх зобов'язань, передбачених цим договором.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства РФ.

5.2. Сторони несуть відповідальність за порушення заходів по забезпеченню виконання вимог охорони праці та вимог охорони навколишнього середовища.

5.3. Підрядник несе відповідальність за такі порушення зобов'язань за цим договором:

5.3.1. За невиконання робіт у встановлені терміни.

5.3.2. За невідповідність кваліфікації свого персоналу і недотримання ним норм і правил з охорони праці, радіаційної, технічної, пожежної та екологічної безпеки.

5.4. У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством РФ.

5.5. Підрядник зобов'язується не залучати іноземних громадян з порушенням норм міграційного законодавства та забезпечити контроль допуску на території «Заказчіка9raquo; іноземних працівників.

5.6. У разі порушення норм міграційного законодавства Підрядник відшкодовує Замовнику завдані збитки.

5.7. Спори, пов'язані з виконанням цього договору, вирішуються шляхом переговорів. При недосягненні згоди в переговорах суперечки підлягають врегулюванню в претензійному порядку. Претензії розглядаються сторонами протягом 30 календарних днів з моменту їх отримання. Спори, не врегульовані в претензійному порядку, підлягають вирішенню в Арбітражному суді Московської області.

5.8. При порушенні Підрядником термінів закінчення етапу робіт, Підрядник сплачує Замовнику неустойку в розмірі 0,2% за кожен день прострочення.

6.1. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційність інформації, що відноситься до предмету договору, ходу його виконання та отриманих результатів.

6.2. Розголошення конфіденційної інформації (повне або часткове), а також ознайомлення з нею третіх осіб можливо тільки за згодою сторін.

6.3. Сторона договору, розголосив конфіденційну інформацію, що стала їй відома при виконанні умов цього договору, відшкодовує іншій стороні завдані їй цими діями збитки відповідно до чинного законодавства Російської Федерації.

6.4. Сторони не мають права передавати третім особам, так само як і використовувати не з метою цього договору інформацію обмеженого доступу, яка стала їм відома (доступною) в рамках укладення та виконання цього договору.

7.1. Поступка права (вимоги) за цим договором третім особам проводиться виключно з письмової згоди Замовника, отриманого на підставі письмового запиту від Підрядника.

8. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ.

8.1. Сторони мають право розірвати цей договір достроково, на будь-якому етапі, за обопільною згодою.

8.2. Замовник має право в будь-який час до здачі йому результату роботи відмовитися від виконання договору, сплативши Підряднику частину встановленої ціни пропорційно частини роботи, виконаної до отримання повідомлення про відмову Замовника від виконання договору.

8.3. Цей договір може бути змінений, доповнений або розірваний за згодою сторін. Будь-які зміни і доповнення до цього договору дійсні лише за умови, якщо вони вчинені в письмовій формі шляхом оформлення Додаткової угоди.

8.4. Цей договір може бути розірваний в односторонньому порядку за систематичне порушення і недотримання персоналом Підрядника правил з охорони праці, радіаційної та промислової безпеки.

8.5. У разі розірвання договору за рішенням суду або за згодою сторін в силу істотного порушення Підрядником умов цього договору.

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, а саме - пожежі, повені, землетруси, і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього договору.

При цьому термін виконання зобов'язань за цим договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діяли такі обставини, якщо ці обставини будуть тривати більше трьох місяців, то сторони мають право розірвати цей договір і, в цьому випадку, жодна сторона не буде мати право на відшкодування збитків.

10. Терміни дії договору

10.1. Цей договір вступає в силу з моменту підписання і діє до 07 липня 2015 р

11. Заключні положення

11.1. У всьому іншому, що не передбачено цим договором, сторони керуються діючими нормативними актами і нормами законодавства РФ.

11.2. Цей договір складено в 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, по 1 (одному) примірнику для кожної зі сторін.

Договір підряду: зразок заповнення, бланк скачати

  Сервіс бизнес.Ру призначений для роздрібної та оптової торгівлі, інтернет-магазинів і сфери послуг.
 • Торгівля, склад, постачальники
 • АРМ касира, онлайн-каса 54-ФЗ
 • CRM, робота з замовленнями, угоди
 • Інтеграція з інтернет-магазинами, більше 20 платформ
 • Онлайн-чеки для оплат з сайту і пунктів видачі
 • Від 0 рублів на місяць
 • Як відомо, договір підряду використовувався ще в стародавньому Римі, тому сьогодні його часто називають прабатьком сучасних цивільно-правових угод. У перекладі з латинської мови, від якого і пішов вислів «договір підряду» - locatio-conductio operis, дане поняття означає найм речей.

  Відповідно до сучасних тлумачних словників, договір підряду трактується як угода між двома сторонами, згідно з яким одна з них виконує роботи чи надає послуги іншій.

  Учасниками договору підряду є підрядник і замовник. Підрядник - юридична або фізична особа, яка виконує замовлення або надає послуги. Замовник - юридична або фізична особа, яка приймає товари, послуги або роботи з умовою обов'язкової оплати їх вартості, зазначеної в договорі підряду.

  Брати участь в договорі підряду можуть двоє або більше осіб. Традиційно в подібного роду угодах перераховуються права та обов'язки учасників угоди (ст. 420 цивільного кодексу Російської Федерації).

  Відмінності цивільного договору від договору підряду

  Основними відмінностями між трудовим договором (договором підряду) і традиційним цивільним угодою є:

  - предмет договору - виконання комерційної діяльності (надання робіт або послуг);

  - відрахування з вартості наданих послуг або виконаних робіт ЄСП (єдиного соціального податку).

  Існує кілька різновидів договору підряду:

  - договір транспортної експедиції;

  - договір надання послуг;

  - договір доручення майном.

  Крім того, підрядний договір з фізичною особою може мати змішаний характер. Т. е. В ньому будуть міститися одночасно елементи договору зберігання та транспортної експедиції. Це допускається 421 статтею Цивільного кодексу РФ. В такому випадку до учасників угоди застосовуються відповідні правила (до окремих пунктів договору). Т. е. До зберігання одні умови, до транспортування - інші.

  Предмет договору підряду

  Предметом договору між підрядником та фізичною особою є результат виконуваної комерційної діяльності. Традиційно в договорі підряду прописуються умови, терміни і вартість виконуваних робіт, а також бажані замовником результати зробленого підрядником замовлення (ст. 702 Цивільного кодексу РФ).

  Оплата за договором підряду здійснюється за фактом виконання робіт, про який свідчить акт прийому-здачі робіт або послуг.

  Складання даного акту може бути виконано в довільній формі. Хоча нерідко трапляється, коли підрядник або замовник використовує для цих цілей спеціальну форму для прийому робіт, складену за трудовим договором. Це форма N T-73, затверджена постановою Держкомітету РФ №1 «Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку праці та її оплати».

  Основні пункти договору підряду

  Стандартно в договорі підряду на надання юридичною особою робіт або послуг фізичним особам обговорюються наступні моменти:

  - терміни виконання робіт або надання послуг із зазначенням точної дати початку і закінчення співпраці;

  - терміни і порядок оплати замовлення;

  - список послуг або робіт, які буде виконувати підрядник;

  - порядок отримання і прийому робіт;

  - вимоги до якості послуг або робіт.

  - опис обов'язків сторін і відповідальності в разі невиконання обов'язків і порушення умов договору.

  На початку договору обов'язково повинні бути вказані основні дані обох сторін. У розділі договору № 1 сторони вказують предмет договору - об'єкт, який належить побудувати Підряднику. Також сторони вказують номери додатків, в яких прописують технічне завдання і кошторис робіт. Даний розділ договору також наводить перелік всієї супровідної технічної документації, терміни і порядок оплати робіт, і період дії угоди.

  Обов'язки і права сторін, що укладають договір

  У наступному розділі договору визначені основні права Підрядника і Замовника. В даному розділі підрядник має право вказати суму доплати за виконану роботу, якщо витрати Підрядника при виконанні робіт перевищують ті, що були закладені в кошторис. Також сторони можуть прописати в даному розділі всі додаткові послуги, які можуть знадобитися в процесі роботи.

  Інші особливості договору підряду на будівництво

  Договір передбачає опис порядку здачі робіт Підрядником. Приймання результатів робіт повинна відбуватися тільки за рахунок Замовника. Здача робіт замовнику в обов'язковому порядку повинна підкріплюватися актом прийому-передачі, в іншому випадку роботи по будівництву не будуть вважатися повністю виконаними.

  Підрядник зобов'язаний вказати в договорі гарантійний термін експлуатації об'єкта, який буде побудований.

  В останньому розділі боку вносять свої реквізити і підкріплюють дію договору підписами.

  Бланк договору будівельного підряду

  Зразок договору будівельного підряду (заповнений бланк)

  Завантажити Договір будівельного підряду

  1.1. Згідно з цим договором Підрядник зобов'язується побудувати, іменований надалі «Об'єкт», відповідно до Технічного завдання (Додаток №) і Кошторисом (Додаток №), а Замовник зобов'язується створити Підряднику необхідні для виконання робіт умови, прийняти їх результат і сплатити обумовлену ціну.

  1.2. Технічне завдання складається з наступної технічної документації:.

  1.3. Оплата виконаних робіт проводиться в розмірі, передбаченому Кошторисом, в наступному порядку і в такі строки:.

  1.4. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Підрядник.

  1.5. Термін дії договору: Початок робіт: «» року. Закінчення робіт: «» року.

  2.1. Підрядник зобов'язується:

  • застрахувати ризики випадкової загибелі або випадкового пошкодження об'єкта, матеріалів, устаткування та іншого майна;
  • здійснювати будівництво та пов'язані з ним роботи відповідно до Технічного завдання та Кошторисом;
  • повідомляти Замовника про необхідність проведення додаткових робіт і збільшення кошторисної вартості будівництва;
  • призупинити відповідні роботи з віднесенням збитків, викликаних простоєм, на рахунок Замовника при неотриманні від Замовника відповіді на своє повідомлення про додаткові роботи і збільшення кошторисної вартості протягом десяти днів;
  • забезпечити будівництво матеріалами, в тому числі деталями, конструкціями, або обладнанням;
  • виконувати отримані в ході будівництва вказівки Замовника, якщо такі вказівки не суперечать умовам цього договору і не являють собою втручання в оперативно-господарську діяльність Підрядника;
  • дотримуватися вимог закону та інших правових актів про охорону навколишнього середовища і про безпеку будівельних робіт.

  2.2. Підрядник має право:

  • вимагати відповідно до ст.450 ГК перегляду Кошториси, якщо з не залежних від нього причин вартість робіт перевищила Кошторис не менше ніж на%;
  • вимагати відшкодування поміркованих витрат, понесених ним у зв'язку з встановленням і усуненням дефектів у технічній документації.

  2.3. Замовник зобов'язується:

  • своєчасно надати для будівництва земельну ділянку (площа і стан наданого земельної ділянки повинні забезпечувати своєчасний початок робіт, нормальне їх ведення і завершення в строк);
  • передавати Підряднику в користування необхідні для здійснення робіт будівлі і споруди, забезпечувати транспортування вантажів на його адресу, тимчасову підведення мереж енергопостачання, водо- і паропроводу і надавати інші послуги:;
  • оплата наданих Замовником послуг, зазначених в попередньому підпункті цього пункту, здійснюється на наступних умовах:;
  • при виявленні в ході здійснення контролю і нагляду за виконанням робіт відступів від умов цього договору, які можуть погіршити якість робіт, або інші недоліки, негайно заявити про це Підряднику (Замовник, що не зробив такої заяви, втрачає право у подальшому посилатися на виявлені ним недоліки) .

  2.4. Замовник має право:

  • вносити зміни в технічну документацію за умови, якщо викликається цим додаткова робота за вартістю не перевищує десяти відсотків зазначеної в Кошторису загальної вартості будівництва і не змінює характеру передбачених цим договором робіт;
  • здійснювати контроль і нагляд за ходом і якістю виконуваних робіт, дотриманням термінів їх виконання (графіка), якістю наданих Підрядником матеріалів, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність Підрядника.

  3.1. Замовник, який одержав повідомлення підрядника про готовність до здачі результату виконаних за цим договором робіт, зобов'язаний негайно розпочати їх приймання.

  3.2. Замовник організовує та здійснює прийняття результату робіт за свій рахунок.

  3.3. Здача результату робіт Підрядником і їх приймання Замовником оформлюються актом, підписаним обома Сторонами. У разі відмови однієї із Сторін від підписання акта в ньому робиться відмітка про це, і акт підписується іншою Стороною.

  3.4. Замовник має право відмовитися від приймання результату робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість його використання для зазначеної в цьому договорі мети та не можуть бути усунені Підрядником або Замовником.

  4.1. Якщо при будівництві та виконанні пов'язаних з ним робіт виявляються перешкоди до належного виконання цього договору, кожна зі Сторін зобов'язана вжити усіх залежних від неї розумних заходів щодо усунення таких перешкод. Сторона, яка не виконала цього обов'язку, втрачає право на відшкодування збитків, завданих тим, що відповідні перешкоди не були усунені.

  4.2. Підрядник гарантує досягнення об'єктом будівництва зазначених у технічній документації показників і можливість експлуатації об'єкта протягом наступного гарантійного терміну:.

  4.3. У всьому іншому, не врегульованому в цьому договорі, Сторони будуть керуватися нормами чинного цивільного законодавства Росії.