довіреність на представлення інтересів юридичної особи в арбітражному суді зразок

Довіреність на представлення інтересів юридичної особи в арбітражному суді зразок

зразок довіреності для стороннього представника (не для штатного юриста) на ведення справ компанії в арбітражному суді .

Таку довіреність підписує і завіряє печаткою компанії керівник організації.

на ведення справи в арбітражному суді

(Місце та дата видачі довіреності прописом)

_______________________________________________ в обличчі _________________________________

(Повне найменування організації)

_______________________, действующ ____ на підставі _______________________________________,

цією довіреністю уповноважує громадянина (ку) _______________________________________

_____________________ ________ року народження, паспорт серії __________, N _____________________,

виданий ____________________ "__" _________ _____ р, код підрозділу ___________________________,

який проживає ____ за адресою: __________________________________________________________________,

представляти інтереси ____________________________________ при розгляді в арбітражному суді

на всіх стадіях судового процесу, в тому числі при розгляді справи по суті, в апеляційній, касаційній і наглядовій інстанціях.

В рамках цього доручення ___________________________________ має право здійснювати всі повноваження і здійснювати всі процесуальні дії від імені ___________________________, що надаються стороні у цивільному процесі, в тому числі право підписувати позовну заяву, пред'являти його в суд, передавати спір на розгляд третейського суду, пред'являти зустрічний позов, повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, зменшувати їх розмір, визнавати позов, змінювати предмет або підставу позову, укладати мирову угоду, оскаржувати судові посади лення, в тому числі визначення, рішення, оскаржити дії судового пристава виконавця, пред'являти і відкликати виконавчий лист і інші документи, отримувати присуджене майно або гроші.

Довіреність видана строком на ____________________ року с / без правом (а) передоручення і дійсна по ___________________________________________.

Скоєно в ______ примірниках.

Підпис гр. _________________________ ____________________ засвідчую.

Довіреність юридичної особи на ведення справи в арбітражному суді

Інформація до відома:

<19gt; Довіреність, в якій не вказана дата її вчинення, незначна (абз. 2 п. 1 ст. 186 Цивільного кодексу Російської Федерації).

<29gt; Про порядок передоручення см. Ст. 187 Цивільного кодексу Російської Федерації.

<39gt; Згідно п. 1 ст. 186 Цивільного кодексу Російської Федерації якщо в довіреності не зазначений термін її дії, вона зберігає силу протягом року з дня її вчинення.

Зразок Довіреності в арбітражний суд від юридичної особи

Розміщений Зразок довіреності в арбітражний суд від юридичної особи складено з урахуванням останніх змін законодавства РФ. Подивитися відомості адвоката який становив довіреність від юридичної особи в арбітражний суд можна в розділі цього сайту «Арбітражний адвокат».

Довіреність в арбітражний суд від юридичної особи № ______

Новосибірськ Перше березня дві тисячі шістнадцятого року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Найменування товариства» (ТОВ «Найменування товариства»), в особі генерального директора Прізвище Ім'я По батькові, який діє на підставі Статуту, уповноважує Прізвище Ім'я По батькові (паспорт серії ____ № ______ виданий _____________________ 01.02.2016) представляти інтереси довірителя і вести від його імені і в його інтересах всі справи з участю в якості позивача, заявника, відповідача, третьої особи в усіх арбітражних судах, в тому числі при розгляді справи по суті, а також в апеляційній, касаційній і наглядовій инстан иях і на стадії виконавчого провадження.

В рамках цього доручення повірений має право на підписання позовної заяви та відзиву на позовну заяву, заяви про забезпечення позову, передачу справи до третейського суду, повну або часткову відмову від позовних вимог і визнання позову, зміна підстави або предмета позову, укладення мирової угоди та угоди за фактичними обставинами, а також право на підписання заяви про перегляд судових актів за нововиявленими обставинами, оскарження судового акта арбітражного суду, право здійснювати всі по лномочія і здійснювати всі процесуальні дії від імені довірителя, що надаються особам, які беруть участь у справі, в тому числі: право знайомитися з матеріалами справи, робити виписки з них, знімати копії; заявляти відводи; подавати докази і ознайомлюватися з доказами, наданими іншими особами, які беруть участь у справі, до початку судового розгляду; брати участь в дослідженні доказів; заявляти клопотання, робити заяви, давати пояснення арбітражному суду, наводити свої доводи по всіх виникаючих в ході розгляду справи питань; отримувати копії судових актів, прийнятих у вигляді окремого документа; оскаржити судові акти; користуватися іншими правами і виконувати всі формальності, пов'язані з даними дорученням.

Довіреність дійсна до 31 грудня 2017 року (тридцять першого грудня дві тисячі сімнадцятого року) без права передоручення.

Підпис Прізвище І.О. _________________________________________ засвідчую.

Приклад довіреності на представлення інтересів підприємства в арбітражному суді

Завантажити приклад довіреності.

ФІРМОВИЙ БЛАНК ПІДПРИЄМСТВА

Товариство з обмеженою відповідальністю «...... ..», що знаходиться за адресою: ......., ІПН / КПП ...................... Свідоцтво про Державну ..............., в особі генерального директора ................ діючого на підставі Статуту (далі - Довіритель), цією довіреністю уповноважує ЧАКІНСКІ ОЛЕКСАНДРА Кирилович, паспорт: серія ...... номер ..............., виданий ......................... зареєстрованого за адресою: ............................, індивідуального підприємця, що діє без утворення юридичної особи, ІПН ..............., що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію ІН № 305616223400012 від 22 серпня 2005 р

1) представляти інтереси Довірителя в арбітражних судах всіх рівнів: першої, апеляційної, касаційної, наглядових інстанціях в ході розгляду всіх видів суперечок з правом здійснювати від імені Довірителя всі процесуальні дії, в тому числі:

- сплачувати всі офіційні мита і збори, включаючи, без обмежень, державне мито при подачі заяв;

- підписувати і подавати (пред'являти) в усі суди всіх рівнів заяви, відгуки на заяви, заяви (клопотання) про забезпечення позову, заявляти інші клопотання, подавати інші документи;

- відмовлятися від позову (заявлених вимог) повністю або в частині або зменшувати її розмір;

- змінювати предмет або підставу позову (вимог);

- оскаржити всі судові акти, включаючи, без обмежень, рішення, постанови та ухвали арбітражного суду;

- підписувати і подавати (пред'являти) заяви про перегляд судового акта в порядку нагляду і заяви про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами;

- отримувати будь-які судові акти і документи, включаючи, без обмежень, рішення, постанови та ухвали, виконавчі листи та / або інші документи.

2) здійснювати від імені Довірителя всі дії, пов'язані з виконавчим провадженням, в тому числі, без обмежень:

- вимагати примусового виконання судового акта;

- пред'являти виконавчі листи та / або інші виконавчі документи до стягнення, відкликати виконавчі листи та / або інші виконавчі документи;

- укладати мирові угоди;

- оскаржити постанови і дії (бездіяльність) судового пристава-виконавця;

- завіряти справжність копій документів;

- здійснювати інші дії, необхідні для захисту інтересів Довірителя в ході правового супроводу виконавчого провадження.

але без права отримання присуджених грошових коштів та іншого майна.

3) представляти інтереси Довірителя в усіх державних, муніципальних та інших установах, підприємствах, організаціях, в тому числі в правоохоронних органах, в органах прокуратури і слідства, в податкових органах, Пенсійному фонді, Фонді соціального страхування, Фонді обов'язкового медичного страхування, Федеральній службі державної статистики, в тому числі подавати і отримувати довідки, повідомлення, виписки, в тому числі виписки з ЕГРЮЛ, свідоцтва та інші документи, подавати від імені Довірителя заяви.

Довіреність видана без права передоручення. Термін дії цього доручення становить один рік з дня її видачі.

Довіреність на ведення справи в арбітражному суді

1 / Temp / moz-screenshot.jpg "/> Завантажити типовий зразок - Довіреність на ведення справи в арбітражному суді.

Довіреність на ведення справи в арбітражному суді

Відкрита сторінка з адресно-телефонними даними компанії Довіреність на ведення справи в арбітражному суді.

Довідкові дані організації Довіреність на ведення справи в арбітражному суді містять: адреса Довіреність на ведення справи в арбітражному суді (місто, район, вулиця, країна), телефон Довіреність на ведення справи в арбітражному суді і сайт Довіреність на ведення справи в арбітражному суді.

Фірма Довіреність на ведення справи в арбітражному суді розташована сайті ЮрПравовед в розділі Корисна інформація.

Довіреність на ведення справи в арбітражному суді