довіреність в мировий суд зразок

Загальні правила оформлення довіреності в мировий суд

Термін дії таких доручень не може бути більше 3-х років. У разі відсутності терміну дії або закінчення строку довіреності, вона дійсна протягом року з моменту видачі.

Зміст доручення до мирового суду

У довіреності в мировий суд в обов'язковому порядку повинні міститися відомості:

 • про місце вчинення довіреності (село, селище, місто, край, район, область, республіка);
 • про дату скоєння;
 • П.І.Б. фізичних осіб (представника і довірителя), їх дати народження, паспортні дані;
 • про повне найменування юридичної особи (представника та довірителя), про інформацію про його державну реєстрацію, включаючи ІПН, юридична та фактична адреси, для іноземних юридичних осіб - відомостей про акредитацію;
 • про представника організації (підстава повноважень, П.І.Б., паспортні дані);
 • про обсяг повноважень представника;
 • про термін видачі довіреності;
 • підпис керівника та головного бухгалтера, скріплені печаткою організації, при видачі довіреності від імені організації.

Процесуальні дії у довіреності в мировий суд

здесь реклама 1

Представник має право здійснювати від імені свого довірителя всі дії процесуального характеру. Однак, існують і так звані спеціальні процесуальні дії, обсяг прав на які спеціально обмовляється в довіреності, яка видається акредитуючою особою, це:

 • підпис позовної заяви та його безпосереднє пред'явлення в суд,
 • передача спору для розгляду в третейському суді,
 • право пред'явити зустрічний позов,
 • право повної або часткової відмови від позову, зменшення розміру позову,
 • право визнання позову,
 • право змінити предмет або підставу позову,
 • право укласти мирову угоду,
 • передоручення,
 • оскарження судових постанов,
 • пред'явлення до стягнення виконавчих документів,
 • право отримати присуджене майно або гроші.

Посвідчення довіреності в мировий суд. Довіреність в мировий суд представляється у вигляді простого письмового документа, але краще завірити її нотаріально. Також довіреність можна засвідчити:

 • в ТСЖ або керуючої організації за місцем проживання довірителя;
 • в організації, де навчається або працює довіритель;
 • в адміністрації установи соцзахисту населення, де знаходиться довіритель;
 • в стаціонарному лікувальному закладі, де довіритель проходить лікування;
 • у військовій частині, з'єднанні, установі, військово-навчальному закладі, якщо довіреність видається військовослужбовцю, працівнику цих місць або членам їх сімей;
 • у відповідному місці позбавлення волі, при видачі довіреності особі, яка перебуває в місці позбавлення волі.

Довіреність на представлення інтересів в суді - документ, що дозволяє фізичній або юридичній особі передати право виконувати доручення в суді іншій особі.

Особа, чиї інтереси повинні представлятися в суді, називається довірителем. Особа, якій переходить право виступати в суді і здійснювати інші дії від імені довірителя, іменується повіреним.

Довіритель оформляється довіреність в письмовій формі, в якій вказує, кого він призначає своїм повіреним особою, а також вказує перелік повноважень, переданих повіреному особі.

На замітку! Можливо, вам також знадобляться наступні зразки довіреностей: в банк - завантажити, в ПФР - завантажити зразок, в ФСС - завантажити зразок, в ИФНС - завантажити.

здесь реклама 2

Інструкція з оформлення:

Перш за все, треба зазначити, що в разі, якщо бланк довіреності виписується від імені юридичної особи, то обов'язково присутність підпису керівника та печатки організації.

Якщо довіреність виписується від імені фізичної особи, то необхідно завірення підпису довірителя у нотаріуса.

Довіреність оформляється на аркуші формату А4, в «шапці» бланка вказується назва, населений пункт, а також дата оформлення довіреності.

Далі в тексті вказується:

 • чиї інтереси, будуть представлятися в суді - назва організації, її основні реквізити, в тому числі юридична адреса або ПІБ фізичної особи, паспортні дані, адреса реєстрації;
 • кому передається право представляти інтереси в суді - ПІБ фізичної особи, паспортні дані, адреса реєстрації;
 • повноваження - дії, які зможе виконувати повірена особа, представляючи інтереси довірителя в суді;
 • найменування суду, в якому повірена особа зможе виступати від імені довірителя і здійснювати прописані в бланку довіреності дії;
 • термін дії - не обмежений, якщо реквізит не прописується, то термін дії приймається рівним одному року;
 • підписи сторін;
 • завірення нотаріуса або печатка організації.

Завантажити зразок довіреності в суд - посилання.

ДОРУЧЕННЯ НА ПРЕДСТАВНИЦТВО В СВІТОВОМУ СУДІ (СУДАХ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ)

Товариство з обмеженою відповідальністю «РОМАШКА9raquo; (Свідоцтво про Державну 0027009699200), в особі Генерального директора Пєтухова Романа Георгійовича який діє на підставі Статуту, іменоване надалі «Доверітель9raquo ;, справжнім уповноважує Петрова Артура Андрійовича, який має паспорт Серія 44 13 184 648, виданий ТП № 9 міжрайонного ОУФМС Росії по Московській області, виданий 15.09. 2013 р код підрозділу 510-106, зареєстрованого за адресою: Московська область, Одинцовський район, місто Кубинка, вулиця Армійська, будинок 22, квартира 28, вести справи в арбітражних судах всіх інстанцій, з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом на подачу і підписання позовної заяви, відзиву і заперечення на позовну заяву, заяви про забезпечення позову, передачу справи до третейського суду, пред'явлення зустрічного позову, повну або часткову відмову від позовних вимог, зменшення їх розміру , визнання позову, зміна предмета чи підстави позову, укладення мирової угоди або угоди по фактичним обставинам, підписання заяви про перегляд судових актів за нововиявленими обставинами, оскарження судового кта, оскарження судового постанови, пред'явлення виконавчого документа до стягнення.

Довіреність видана строком на три роки без права передоручення

Генеральний директор _______________ Пєтухов Роман Георгійович

З усіх юридичних питань звертайтеся до кваліфікованих юристів по тел. - 8 (919) 722-05-32

Юридична допомога www.mashenkof.ru - якісні послуги за розумну ціну.

Абонентське обслуговування фізичних та юридичних осіб.

Довіреність в мировий суд зразок

Зразок повної судової довіреності для представництва інтересів громадянина в судах загальної юрисдикції, включаючи повноваження представника брати участь у виконавчому провадженні.

Така довіреність повинна бути завірена нотаріально або за місцем роботи довірителя (керівником компанії).

(Судова повна - для представництва

в судах загальної юрисдикції, включаючи повноваження

на участь у виконавчому провадженні)

Місто _______________, __________________________________________ року.

Я, гр. _________________ _____ року народження, прожівающ__ за адресою: ______________, паспорт _____________, цією довіреністю уповноважую

гр. _______________ ______ року народження, зарегістрірованн__ за адресою: _________________, паспорт _________________________;

гр. ______________ _____ року народження, зарегістрірованн__ за адресою: _________________, паспорт ___________________________,

вести від мого імені будь-які цивільні справи у всіх судах загальної юрисдикції, в тому числі при розгляді справ по суті, а також в касаційній і наглядовій інстанціях з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі і потерпілому, в тому числі з правом визнання або відмови повністю або частково від позовних вимог, зменшення їх розміру, підписання та пред'явлення позову, передачі спору на розгляд третейського суду, пред'явлення зустрічного позову, визнання позову, зміни предмета або підстави позову, укладений ия мирової угоди, оскарження рішення суду та інших судових актів, з правом подачі і підписання касаційної скарги, підписання заяви про принесення протесту, з правом отримання рішення суду, виконавчого листа, пред'явлення до стягнення і відкликання виконавчого листа і інших документів, без права отримання присудженого майна і грошей, з правом оскарження дій судового пристава - виконавця, для чого надаю право подавати від мого імені заяви та інші документи, збирати необхідні довідки та документ , Розписуватися за мене і здійснювати всі інші дії, пов'язані з виконанням даного доручення.

Довіреність видана строком до "__" ___________ 201__ р з правом (без права) передоручення іншим особам.

Довіреність на представництво інтересів в суді

Докладаємо Вашій увазі зразок довіреності на ведення справ в суді у сімейних справах.

м Москва «_____9raquo; _____________________201__ р

Я, гр. __________________________________________, _________ року народження, паспорт серії _________ № __________, виданий ____________ міста Москви _________ __.____.___ року, код підрозділу ____-____, зареєстрований за адресою: __________________________ __________________________________________, цією довіреністю уповноважую Адвоката Західної колегії адвокатів м Москви Інютін Олександра Михайловича , реєстраційний номер в реєстрі адвокатів міста Москви 77/856, посвідчення адвоката №1655 видано Головним управлінням Міністерства Юстиції Російської Федерації по місту Москві 18 лютого 2003 року і знаходиться п про адресою: 119192, г. Москва, Мічурінський проспект, д. 21, корп. 1, бути моїм представником в усіх державних, муніципальних, комерційних і некомерційних установах, організаціях і підприємствах, в тому числі республіканських, крайових, обласних, районних, міських, сільських адміністраціях та в органах місцевого самоврядування, в органах опіки та піклування, патронажу, в органах внутрішніх справ (поліції), органах прокуратури, архівах, органах РАГС, житлово-експлуатаційних організаціях, бюро технічної інвентаризації, інспекціях Федеральної податкової служби, управліннях Федеральної регістр ної служби (Росреестра), Федеральній міграційній службі, державних нотаріальних конторах, перед нотаріусами, які займаються приватною практикою, в земельних комітетах і Управлінні федерального агентства кадастру нерухомості, а також перед фізичними особами для чого надаю йому право:

отримувати від них будь-які довідки, документи, виписки з документів, дублікати і копії довідок і документів, свідоцтва про власність на земельні ділянки, будівлі, квартири та інше нерухоме майно; подавати від мого імені заяви, клопотання, скарги, претензії та інші документи правового характеру, вести від мого імені переговори з посадовими особами та громадянами;

вести мої справи у всіх судових установах, в тому числі в судах загальної юрисдикції, перед світовими суддями, в арбітражних і третейських судах, в службах судових приставів, на стадії досудового, судового та виконавчого провадження, з усіма правами, наданими законодавством позивачу, відповідачу, третій особі, потерпілому, особі, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, в тому числі з правом знайомитися з матеріалами справи, робити виписки з нього, знімати копії, фотографувати і произв одіть аудіо запис, заявляти відводи, представляти докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам і експертам, заявляти клопотання, давати усні та письмові пояснення, подавати свої доводи і міркування з усіх виникаючих питань, заперечувати проти клопотань , доводів і міркувань інших осіб, які беруть участь у справі, підписувати і пред'являти до суду позовну заяву, відзив на позовну заяву і заяву про забезпечення позову, пред'являти зустрічний позов, відмови аться повністю або частково від позовних вимог, змінювати предмет або підставу позову, збільшувати або зменшувати розмір позовних вимог, визнавати позов, підписувати мирову угоду, укладати угоди по фактичним обставинам, передавати спір на розгляд третейського суду, оскаржити рішення, ухвала, постанова суду, підписувати і подавати заяву про принесення протесту, касаційні скарги, апеляційні скарги і скарги в порядку нагляду, приватні скарги, підписувати та подавати заяву про перегляд суді ного акта за нововиявленими обставинами, отримувати вступили в силу рішення, ухвали і постанови суду, отримувати виконавчий документ (виконавчий лист), пред'являти виконавчий документ до стягнення, відкликати виконавчий документ, вимагати примусового виконання судового акта, оскаржувати дії (бездіяльність) судового пристава виконавця.

Довіреність видана без права отримання присудженого майна або грошей.

Довіреність видана строком на три роки, повноваження по цій довіреності можуть бути передоручення іншим особам.

Представлений зразок довіреності на ведення справ в судах є найбільш підходящим варіантом, однак не є обов'язковим для всіх категорій справ. Даний вид довіреності ми пропонуємо нашим Довірителям при веденні сімейних справ.

Інформація актуальна станом на 08.09.2017 р