акт виконаних робіт за договором підряду з ип зразок

Акт приймання-здачі виконаних робіт (додаток до договору підряду)

Додаток N 3 до Договору підряду

м _____________ "__" ________ ____ р

______________, іменуємо ___ надалі "Підрядник", в особі __________, действующ ___ на підставі ____________, з одного боку, і ______________, іменоване надалі "Замовник", в особі ____________, действующ ___ на підставі ________, з іншого боку, склали цей Акт приймання- здачі виконаних робіт (далі - Акт) за Договором підряду N ___ від "___" _________ _____ р (далі - Договір) про наступне.

здесь реклама 1

1. На виконання п. 1.1 Договору з "__" ________ ____ р по "__" ________ ____ р Підрядник виконав за завданням Замовника ___________________________ (вказується найменування робіт, наприклад, виготовлення або переробку (обробку) певної речі, здійснив демонтаж обладнання і т.д.) (далі - Роботи).

2. Відомості про виконання робіт:

- Справжнім Підрядник передає, а Замовник приймає результат вищевказаних робіт за таким переліком (включається в Акт, якщо результатом робіт стало виготовлення або переробка певної речі):

- Справжнім Підрядник передає, а Замовник приймає результат вищевказаних робіт (включається в Акт, якщо результатом робіт стала обробка речі, наданої Замовником (наприклад, фарбування речі), або виконання іншої Роботи).

3. Зазначені Роботи виконані повністю і в строк. Замовник претензій за обсягом, якістю результату Робіт і термінів виконання робіт не має.

(П. 4 включається в Акт, якщо Роботи виконувалися з використанням матеріалів Замовника / в іншому випадку п. 4 слід видалити і подальшу нумерацію пунктів змінити)

4. Роботи виконані Підрядником з використанням матеріалів Замовника, переданих за накладною на відпуск матеріалів на сторону N ___ від "___" _____ ____ р Звіт про використання матеріалів, переданих Замовником, додається. Претензій за фактичним використанням матеріалів з боку Замовника немає.

здесь реклама 2

(П. 5 включається в Акт, якщо Роботи виконувалися з використанням обладнання Замовника / в іншому випадку п. 5 слід видалити і подальшу нумерацію пунктів змінити)

5. Роботи виконані Підрядником з використанням обладнання Замовника, переданого за актом приймання-передачі обладнання N ____ від "___" ________ ____ р

На виконання п. 2.1 Договору "___" ________ ____ р Підрядник повернув, а Замовник прийняв обладнання за актом приймання-передачі обладнання N ____ від "___" ________ ____ р

6. Згідно з Угодою загальна вартість виконаних робіт становить ___ (______) грн., В тому числі ПДВ __% в розмірі ___ (______) гривень.

Загальна сума перерахованого авансу склала ____ (_______) руб., В тому числі ПДВ __% в розмірі ____ (_______) руб.

За цього Акта належить до отримання ____ (_______) руб., В тому числі ПДВ ___% в розмірі ____ (_______) руб.

7. Цей Акт складено в 2 (Двох) примірниках, по одному для Підрядника і Замовника.

1) Звіт про використання матеріалів, переданих Замовником (якщо п. 2.1 Договору передбачено надання Замовником матеріалів для виконання робіт);

2) Акт приймання-передачі обладнання, що надається Замовником (якщо п. 2.1 Договору передбачено надання Замовником устаткування для виконання робіт);

3) Акт повернення обладнання, яке надається Замовником (якщо п. 2.1 Договору передбачено надання Замовником устаткування для виконання робіт).

Як формується акт виконаних робіт за договором підряду

Порядок оплати реалізованих підрядником робіт регламентується договором. При цьому факт здійснення робіт підтверджується актом. Як правильно сформувати акт прийняття робіт за договором підряду?

Угода, що стосується підряду, не володіє строгою формою, але при цьому потрібно дотримуватися певних норм. Неодмінно закриває підрядний договір акт прийняття робіт. Як сформувати за договором підряду акт виконання робіт?

Договір підряду на увазі, що один з учасників виконає зумовлений обсяг робіт для іншої сторони. Сам по собі цей документ має чимало особливостей.

Так всі положення його повинні відповідати ГК РФ і іншим нормативам. Завчасно визначається, чи вважається договір неподільним. Максимальної точності вимагає відображення цілей, поставлених перед підрядником.

Також встановлюється період виконання робіт і їх вартість. Неодмінно обмовляється відповідальність сторін. Основна умова дійсності договору підряду це відповідність законодавству.

При істотні розбіжності документ визнається нікчемним. Найчастіше до договору додається технічне завдання, що позначає терміни і величину оплати.

Але навіть правильно складений договір не може бути доказом виконання робіт. Його мета постановка задачі і визначення умов взаємодії сторін.

Підставою для прийняття підсумків роботи підрядника стає акт виконання робіт. Головне призначення документа це доказ початку здійснення робіт і закінчення якогось етапу.

Іноді за одним договором підряду може складатися відразу кілька приймальних актів.

Це доцільно, коли умови передбачають виконання роботи в кілька етапів. При цьому завершення кожного окремого етапу супроводжується складанням акта приймання робіт.

Договором підряду виступає документ, отоварюються взаємини сторін щодо виконання певного обсягу роботи. Сторонами в цьому випадку виступає замовник і безпосередній виконавець чи підрядник.

У деяких випадках залучається субпідрядник - виконавець, який виконує роботи або частина робіт і залучений генеральним (основним) підрядником.

Предметом договору стає підсумковий результат діяльності генерального підрядника. Виконані роботи приймаються замовником після того як буде перевірено дотримання всіх умов договору з боку виконавця.

При цьому створюється акт здачі-приймання здійснених робіт. Акт виконаних робіт за договором підряду виступає завершальним документом. Цим актом затверджується закінчення робіт.

Спеціальна форма документа не передбачена, крім окремих видів діяльності. На етапі укладення угоди сторони розробляють і узгоджують форму акта.

Акт приймання робіт один з найбільш важливих бухгалтерських документів при виконанні робіт підрядним способом.

Для кожної сторони він має важливе значення:

З економічної точки зору акт виконаних робіт за договором підряду стає підставою отримання оплати. Замовник, підписуючи документ, приймає на себе зобов'язання виплатити обумовлену в договорі суму в установлений термін.

Відсутність оплати при підписаному акті дозволяє підряднику звернутися в Арбітражний суд. Акт разом з підтверджує документацією дозволить з легкістю виграти справу.

З бухгалтерської точки зору особливо важливим є наявність в акті обов'язкових первинних реквізитів, наведених в ст.9 ФЗ №402 від 6.12.2011.

Акт про виконання робіт за договором підряду повинен містити в собі:

Крім того, що акт підтверджує виконання робіт і їх прийняття, у нього є важлива роль в податковій сфері. Без оформлення акта витрати організації не будуть враховуватися в розрахунку податку на прибуток.

Більш того за відсутність акту передбачена відповідальність у вигляді штрафних санкцій з боку податкової інспекції.

Включені до складу витрат витрати можуть визнаватися неправомірними, що загрожує донарахуванням податків. Штраф загрожує і за оформлення акту з помилками.

Зразок акту виконаних робіт за договором підряду ↑

Процес створення акта прийому результату робіт за підрядним договором шаблонів. Створювати документ може як замовник, так і підрядник, що вирішується заздалегідь.

Неухильно в акті зазначаються:

 • повні назви сторін-учасниць і їх докладні реквізити;
 • дата початку та закінчення виконання робіт;
 • обсяг робіт.

Число примірників акту не регламентовано. Але в обов'язковому порядку по одному зразку має залишитися у підрядника і замовника.

Що таке акт про приймання виконаних робіт КС-3, читайте тут.

Ще одним незаперечним умовою є наявність на акті підписів сторін і печаток. Тільки після підписання документ стане дійсним.

Акт прийому роботи підрядника складається з основної частини і вступної.

Введення охоплює такі аспекти:

В основному змісті належить вказати:

 • опис - назви робіт, які використовуються для вимірювання параметри, вартісні значення, розрахунок ПДВ;
 • загальні суми вартості і ПДВ;
 • підтвердження замовником відсутності претензій;
 • підставу для оплати;
 • найменування уповноважених представників, підписи, печатки.

До недавніх пір в сфері будівництва для складання акта приймання застосовувалася форма КС-2. На основі її створювалася довідка про вартість замовлення за формою КС-3.

Обов'язок щодо формування подібного документа на основі єдиного зразка анульована з 1.01.2013. Зараз форма КС-2 числиться рекомендованої.

Якщо укладається договір будівельного підряду і акт виконаних робіт формується за формою КС-2, окремо вказуються замовник, інвестор, підрядник, місце проведення робіт.

Таблиця по виконаним роботам в цій формі передбачає специфікацію для кожного пункту. Також вказується термін виконання замовлення і код діяльності за КВЕД.

Якщо договір підряду укладається з фізичною особою в простій письмовій формі, то в аналогічному форматі створюється і акт приймання. Алгоритм складання не змінюється.

Вказуються всі необхідні відомості щодо ідентифікації сторін. Прописуються види робіт, термін їх виконання. Вартість, порядок прийняття і оплати.

Нюанс виникає при підписанні документа. Якщо акт підписується представником фізособи, то звичайною письмовою довіреністю як у випадку з юрособами недостатньо.

Довіреність обов'язково повинна оформлятися в нотаріальній формі. Оформляючи акт приймання між юридичним і фізичним особами враховувати потрібно такі моменти:

Якщо обидві сторони договору підряду представлені індивідуальними підприємцями, то підсумковий документ це акт виконаних робіт за договором підряду між фізичними особами.

За чинним російським законодавством юридичні особи зобов'язані укладати між собою договори в разі виконання робіт. Форма їх може бути простій письмовій чи нотаріально завіреної.

Відповідальний представник юрособи при підписанні акту приймання може діяти на підставі простої письмової довіреності.

Що стосується нюансів договору підряду з юрособою і формування акту, то їх кілька. Так зайва стислість договору може стати причиною визнання його невідповідним реальному стану справ.

Важливо розписати максимально докладно всі аспекти виконання робіт, не тільки їх вартість і обсяг, а й умови прийняття готової роботи. Особливу увагу слід приділити порядку оплати та відповідальності сторін.

Відео: акти виконаних робіт за існуючими кошторисами

При складанні акта про виконання робіт, замовлених юрособою за договором підряду, також не бажано скорочувати і надмірно спрощувати документообіг.

За наявності кількох договором, то по кожному повинен складатися окремий акт. При цьому в акті максимально докладно слід описувати всі відомості, що дозволяють віднести його до належного договору.

При постійній співпраці з юрособою допускається створити річний договір підряду, розписавши в ньому окремі етапи робіт. Згодом по кожному виконаному етапу можна підписувати проміжний акт приймання.

Наприклад, тривалі договори укладаються підрядниками за держконтракти, по 44-ФЗ виконавці мали право до 1.01.2016 домовлятися про зміну терміну виконання робіт.

Причому значення мав обсяг реалізованих робіт, засвідчував якою проміжний акт.

Проміжний акт виконаних робіт за договором підряду

На стадії укладення угоди підряду обговорюються терміни виконання робіт. Позначаються початковий і кінцевий терміни.

За п.1 ст.708 ГК може передбачатися наявність проміжних дат, відповідних закінчення окремих етапів.

Після виконання всього обсягу робіт формується підсумковий акт приймання, при часткової здачі створюються проміжні акти.

Вони свідчать про виконання частини робіт і прийомі замовником її результату. Ще одним призначенням формування проміжного акту може ставати реалізація попередніх розрахунків.

У такій ситуації підписання акту не підтверджує здачу роботи, а використовується лише для здійснення часткової оплати.

Форма проміжного акту може бути вільною, але доцільніше визначити її при укладанні договору підряду. Бланк акта зазвичай додається до договору після узгодження сторонами.

Інформація, яку містить проміжний акт, така:

 • дата підписання;
 • назви сторін;
 • характеристики робіт;
 • підписи приймаючого і здає осіб.

Виявлених недоліків підрядних робіт

У ситуації, коли виконані роботи не володіють належною якістю і не відповідають умовам договору, може складатися один з таких документів, як акт:

 • приймання робіт із зауваженнями;
 • про недоліки;
 • про суттєві недоліки.

Двосторонній акт, що фіксує недоліки і визначає термін їх усунення, зазвичай не стає підставою передачі підсумку робіт замовнику невідкладно.

Тому більш правильно назву документа звучить як акт про недоліки, протокол зауважень і подібне.

З точки зору цивільного законодавства акт приймання вважає передачу підсумку замовнику. Акт прийому з зауваженнями має місце, коли в розпорядження замовника надходить результат робіт.

Як заповнити зразок акта на списання спецодягу, читайте тут.

Як оформити списання матеріальних запасів в бюджетних установах в 2018 році, дивіться тут.

Але при цьому замовник має намір вимагати зменшення вартості замовлення пропорційно виявлених недоліків або бажає усунути недоліки самостійно за рахунок підрядника.

При складанні акта про недоліки підрядник в певний термін зобов'язаний усунути такі. Після чого складається новий приймальний акт, і замовник запрошується для прийняття робіт з виправленими недоліками.

При ухиленні замовника від прийому робіт і підписання акту підрядник сам підписує документ. Односторонній акт направляється замовнику.

Складати акт виконаних робіт піт договором підряду не складно, якщо враховувати законодавчі норми і умови договору.

Але все ж готовий акт слід ретельно перевірити на відсутність помилкових відомостей і вказівка ​​необхідної інформації.

Потрібно пам'ятати, що найменша помилка в документі може стати приводом для визнання акта недійсним.

Акт виконаних робіт фіксує результати виконання договору підряду. Акт виконаних робіт може містити перелік виконаних робіт, терміни і вартість їх виконання, наявність або відсутність недоліків робіт, терміни їх усунення, а також інші фактичні обставини виконання робіт. Нижче наведені зразки актів виконаних робіт для ІП і організацій. Нижче ви також зможете ознайомитися зі зразком заповнення акту виконаних робіт.

Завантажити бланк акту виконаних робіт.

Зразок договору підряду ви можете подивитися тут.

Акт виконаних робіт (зразок заповнення)

У цьому відео ви можете подивитися, в чому різниця між товарною накладною і актом виконаних робіт, послуг.

Зверніть увагу! Замість акта виконаних робіт у підприємницькій діяльності можна використовувати новий документ - універсальний передавальний документ, який замінює собою рахунок-фактуру, товарні накладні, акти виконаних робіт (наданих послуг). Форма цього документа була розроблена ФНС Росії і доведена в кінці 2013 року. Ознайомитися з УПД, роз'ясненнями щодо його застосування і зразком заповнення, а також завантажити бланк УПД, ви можете в цій статті.

Що робити, якщо в отриманому від контрагента акті виконаних робіт допущені помилки? Дивіться в наступному відео.

І ще одна відеоконсультацій про те, навіщо потрібно зберігати документи по угоді.

Наша організація надає транспортні послуги. Виконання послуг оформляється актом виконаних робіт і надсилається поштою замовнику для підтвердження виконаних послуг, але як правило акти не возвращяются і акти не підписані. Може бути можна зробити про це якусь запис в акті, і яку?

Записи з цього приводу можна зробити в договорі, прописавши порядок передачі (отримання) цих документів. Крім того, потрібно фіксувати факт передачі актів замовнику. Наприклад, направляти акти рекомендованим з повідомленням і описом вкладення, кур'єром, або передавати їх під розпис уповноваженим співробітникам замовника.

Акт приймання виконаних робіт за договором підряду з фізичною особою

Призначенням акту виконаних робіт за договором підряду є фіксування факту виконання певних робіт, перелік яких був попередньо зазначений в договорі підряду.

Дані роботи, в більшості випадків, виконуються в рамках укладеного письмової угоди, однак, іноді буває так, що вони виконуються в рамках інших зобов'язань, обумовлених вже по ходу виконання договору.

Ст. 434 ГК РФ говорить про те, що даний договір може бути укладений в простій письмовій формі, або завірений нотаріусом згідно з установленим порядком.

Тут існує певна залежність, яка полягає в тому, що договір підряду з фізичною особою і акт здачі-приймання робіт повинні бути складені в однаковій формі.

Акт здачі-приймання робіт підписується тими ж сторонами, які підписували договір підряду. Замінити їх можуть лише особи, які мають відповідні повноваження. Даними повноваженнями вони можуть бути наділені лише за допомогою довіреності.

Юридичні особи та організації можуть складати довіреність в простій письмовій формі. Це прописано в ст. 185 ГК РФ. А фізичним особам потрібно оформляти спеціальні нотаріальні форми довіреностей. Це ж стосується і індивідуальних підприємців.

Акт здачі-приймання виконаних робіт здатний виступити достатньою підставою для проведення фінансового розрахунку між замовником і виконавцем (але тільки якщо документ був скріплений підписами обох сторін).

Якщо це не прописано в тексті договору підряду, процедуру порядок і строки внесення платежів можна прописати безпосередньо в акті здачі-приймання.

Що стосується кількості копій акта приймання-здачі виконаних робіт, їх повинно бути не менше двох (по одному для замовника і виконавця). Важливо, щоб на кожній з них були підписи сторін.

Якщо ви хочете дізнатися, як вирішити саме Вашу проблему - звертайтеся в форму онлайн-консультанта справа. Це швидко і безкоштовно! Або зателефонуйте нам по телефонами:

Москва, Московська область

Санкт-Петербург, Ленінградська область

Федеральний номер (дзвінок безкоштовний для всіх регіонів Росії)!

Акт про виконані роботи за договором підряду (підрядник і замовник - індивідуальні підприємці)

 • Складемо якісно юридичний документ
 • Спеціалізуємося у всіх областях права
 • Задайте питання і отримаєте відповідь протягом 10 хвилин

Сайт-помічник по складанню різних договорів. Шаблони і бланки. Все готово, від вас - вставити в редакторі свої дані і роздрукувати. Якщо у вас є шаблон, який би ви хотіли розмістити тут, скористайтеся зворотним зв'язком.