інвентаризаційний опис нематеріальних активів зразок заповнення

Інвентаризаційний опис нематеріальних активів (зразок)

Оновлення: 9 лютого 2017 р

Зразок заповнення форми інв-1а

Нематеріальні активи (далі - також НМА) належить правильно і своєчасно відображати в обліку. Для цієї мети необхідно періодично проводити їх інвентаризацію. Об'єкти НМА, наявність яких встановлено комісією в ході інвентаризації, підлягають включенню до опису за формою інв-1а. Це документ, уніфікована форма якого передбачена Держкомстатом Російської Федерації. Починаючи з 2013 року вона не є обов'язковою до застосування в разі, якщо організація затвердила свою форму інвентаризаційного опису. Чим регулюється порядок такої інвентаризації та як правильно заповнювати уніфіковану форму, розглянемо нижче.

Форма інв-1а (зразок заповнення)

здесь реклама 1

Для початку зазначимо, що облік об'єктів НМА регулюється ПБО 14/2007 (затверджено Мінфіном 27 грудня 2007 року).

Відповідь на питання, що саме є предметом для проведення інвентаризації НМА, відображений в пункті 3.8 Вказівки Мінфіну від 13 червня 1995 року № 49. Це:

 • факт документального підтвердження прав суб'єкта на застосування відповідного НМА;
 • питання про те, відбито чи НМА в балансі підприємства вірно і в необхідний для цього термін.

Державою передбачені уніфіковані форми для обліку процесу і результатів інвентаризації. Не є винятком і інвентаризація НМА. Бланк для обліку об'єктів такої інвентаризації затверджений Держкомстатом.

Завантажити бланк форми інв-1а

Нагадуємо, що раніше ця форма була обов'язковою. Зараз ситуація змінилася і організація має право затвердити свою форму (див. Інформацію Міністерства фінансів РФ N ПЗ-10/2012).

Інвентаризаційний опис нематеріальних активів (зміст)

Вже згадана форма включає в себе три сторінки:

 • на першій сторінці заповнення підлягає інформація про організацію, реквізити документа, підстава для проведення інвентаризації та розписка осіб, які несуть відповідальність за збереження підтверджуючих документів на НМА;
 • на другій сторінці відображаються всі нематеріальні активи, факт наявності яких встановлено комісією;
 • на третій сторінці підводиться підсумок і проставляються підписи членів комісії та відповідальних осіб.

Підписання інвентаризаційного опису нематеріальних активів здійснюється кожним членом інвентаризаційної комісії.

здесь реклама 2

Уніфікована форма № інв-1а - бланк і зразок

Інв-1а - унікальний первинний документ, який використовується для обліку нематеріальних активів (НМА) при проведенні інвентаризації. Розглянемо, в чому специфіка цієї форми і де можна отримати її бланк і заповнений зразок.

Що являє собою форма інв-1а

Форма інв-1а, введена в діловий обіг наказом Мінстату «Про затвердження форм обліку результатів інвентаризації» від 18.08.1998 № 88, задіюється в процесі інвентаризації документації, що відбиває факт наявності нематеріальних активів. Мова тут йде про такі документи, як, наприклад, патенти, креслення, технічна документація по розробках, свідоцтва і т. Д.

Опис формою інв-1а складається в 2 примірниках. Кожен з них повинен бути підписаний представниками інвентаризаційної комісії, а також співробітником, відповідальним за зберігання документів, що підтверджують наявність нематеріальних активів. Один екземпляр інв-1а передається в бухгалтерію, другий залишається у співробітника, що відповідає за зберігання відповідних документів.

До проведення інвентаризації співробітники, що відповідають за зберігання документів по НМА, повинні в розписці, яка входить в структуру форми інв-1а, запевнити той факт, що, по-перше, всі видаткові і прибуткові джерела, що мають відношення до НМА, передані в бухгалтерію, а по-друге, всі подібні активи оприбутковані (або списані - в разі вибуття).

Завантажити бланк форми інв-1а ви можете прямо зараз на нашому порталі.

Також вам доступний підготовлений нашими експертами заповнений зразок даної форми.

Опис, що складається за формою інв-1а, призначена для обліку результатів інвентаризації нематеріальних активів. Використовується вона власниками відповідних активів.

Дізнавайтесь першими про важливі податкові зміни

Є питання? Отримайте швидкі відповіді на нашому форумі!

Форма інв-1а. Інвентаризаційний опис нематеріальних активів

Інвентаризація - це перевірка, під яку може потрапити абсолютно будь-яка компанія. Під інвентаризацію потрапляє все майно, що належить організації, а також його зобов'язання, включаючи нематеріальні активи. Коли організація піддається перевірці нематеріальних активів, то обов'язково заповненi підлягає інвентаризаційний опис (форма ИВН-1а).

При проведенні інвентаризації нематеріальних активів інспектуються документи, що підтверджують ексклюзивне право підприємства на власність і користування активами в процесі його функціонування, коректність заповнення цих паперів. Крім цього вивіряється точність наведених даних про НМА в документах обліку організації.

В ході інвентаризації комісія заповнює даний документ. Склад інвентаризаційної комісії підтверджується спеціальним наказом на проведення інвентаризації (форма інв-22).

Інвентаризаційний опис нематеріальних активів форма інв-1а. заповнення бланка

 • Готується дві копії даного документа. З самого початку співробітники, заявлені як матеріально-відповідальні особи, проставляють в опису (форма інв-1а) свої підписи, підтверджуючи, що всі згадані в документі НМА зафіксовані і враховані, присутні і правильно заповнені всі необхідні документи.
 • На першому аркуші перераховується, які конкретно НМА будуть піддані перевірці і де ці НМА розміщуються.
 • В процесі роботи інвентаризаційної комісії її члени фіксують в таблицю дані про кожного з активів, даючи коротку інформацію про його призначення та найменування. Також вносяться відомості, що стосуються документа, який засвідчує право користуватися НМА. Прикладом такого докази може стати свідоцтво про державну реєстрацію. Крім цього вказуються дані про дату постановки організації на облік. Рядки 7-8 призначені для інформації про вартісних показниках за первинними документами і за інформацією з бухгалтерського обліку.
 • Після заповнення всієї таблиці в документі відзначаються підсумкові показники за наявними фактичними даними та інформації з обліку.
 • У самій нижній частині документа під таблицею вказується кількість рядків, в яких є інформація, а також фактична сума.
 • На основі отриманих даних, зафіксованих в інвентаризаційного опису інв-1а, перевіряється наявність невідповідностей між даними за фактом і представленими раніше обліковими даними. Ця інформація фіксується в порівнювальної відомості (форма інв-18). Цей же бланк документа використовується в разі виявлення будь-яких розбіжностей в показниках по основних засобів.

Бланки, обов'язкові для заповнення при проведенні інших видів інвентаризації:

- Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей - опис форма інв-3.

- Інформація про відвантажених, але не оплачених товарно-матеріальних цінностях - акт форма інв-4.

 • Правильно оформлену опис форма інв-1а візує своїми підписами вся комісія, а також матеріально-відповідальні особи. І цей документ відправляється в бухгалтерію.
 • У бухгалтерії цей документ перевіряється. Якщо є невідповідність, то також заповнюється порівняльна відомість.
 • Бухгалтер, який проводив звірку опису, підписується внизу документа і фіксує дату.
 • Підсумкові дані по інвентаризації всього наявного у підприємства майна, включаючи і нематеріальні активи, вносяться у відомість обліку (форма інв-26).

Бланк форми № інв-1а. Інвентаризаційний опис нематеріальних активів

Застосовується для оформлення даних інвентаризації нематеріальних активів, які надійшли для застосування в організацію. Порядок віднесення об'єктів до нематеріальних активів і їх склад регулюються законодавчими та іншими нормативними актами. При інвентаризації нематеріальних активів необхідно перевірити:

наявність документів, що підтверджують права організації на його застосування;

правильність і своєчасність відображення нематеріальних активів у балансі.

Інвентаризаційний опис складається у двох примірниках і підписується відповідальними особами комісії та особою, відповідальною за збереження документів, що засвідчують право організації на нематеріальні активи. Один примірник передається в бухгалтерію, а другий - залишається у відповідального (их) за збереження документів особи (осіб).

До початку інвентаризації від кожної особи або групи осіб, що відповідають за збереження документів, що засвідчують право організації на нематеріальні активи, береться розписка. Розписка включена в заголовну частину форми.

При виявленні нематеріальних активів, які не відображені в бухгалтерському обліку, комісія повинна включати їх в інвентаризаційний опис.

Як оформити інвентаризаційний опис по НМА інв-1а

Інвентаризація періодично проводиться на будь-якому підприємстві, перевірці піддається будь-яке майно або зобов'язання підприємства, в тому числі і нематеріальні активи. При інвентаризації нематеріальних активів заповнюється інвентаризаційний опис форма інв-1а, бланк даної форми і її заповнений зразок можна скачати в кінці статті.

У процесі інвентаризації НМА перевіряється наявність документів, які підтверджують виняткове право організації на володіння і використання активів в процесі діяльності, правильність оформлення цих документів. Також перевіряється правильність відображення відомостей про нематеріальних активів в обліку підприємства.

В ході перевірки інвентаризаційна комісія заповнюється опис за формою інв-1а. Склад комісії затверджується наказом на інвентаризацію інв-22, тут можна скачати бланк наказу і зразок заповнення.

Зразок заповнення інвентаризаційного опису нематеріальних активів

Бланк опису оформляється в двох примірниках. Спочатку матеріально-відповідальні особи ставлять на бланку інв-1а свої підписи в знак того, що все нематеріальні активи враховані, документи всі оформлені і є в наявності.

На першій сторінці опису вказується, які саме нематеріальні активи піддаються перевірці і де вони знаходяться.

В ході проведення інвентаризації комісія заносить в таблицю відомості про кожного перевіряється активі, коротко відображає його найменування і призначення, вказує відомості про документ, що підтверджує право на використання нематеріального активу, наприклад, свідоцтво про державну реєстрацію. Вказується дата постановки на облік. У графах 7-8 вказуються вартісні показники за первинними документами і за даними бухгалтерського обліку.

За підсумками заповненої таблиці виводяться підсумкові значення фактичних і облікових даних.

Під таблицею словами прописується кількість заповнених рядків і фактична сума.

На підставі заповненої інвентаризаційного опису інв-1а виявляються розбіжності між фактичними й обліковими даними і відображаються в порівнювальної відомості форма інв-18. Завантажити зразок заповнення форми інв-18 можна тут. Ця ж відомість використовується для відображення розбіжностей по основних засобів.

При інвентаризації об'єктів основних засобів заповнюється інвентаризаційний опис інв-1. При інвентаризації товарно-матеріальних цінностей - опис інв-3, зразок якої можна скачати тут. Відомості про відвантажені, але не оплачених ТМЦ вносяться в акт форма інв-4, зразок якого можна скачати тут.

Оформлений бланк опису по нематеріальних активів інв-1а підписується всіма членами інвентаризаційної комісії і матеріально-відповідальними особами і передається в бухгалтерію. Бухгалтерія, в свою чергу, перевіряє правильність заповнення бланка опису і оформляє слічітельнуювідомість при наявності розбіжностей.

Бухгалтер, який перевірив дані опису, ставить свій підпис внизу бланка і вказує поточну дату.

Остаточні результати інвентаризації всього майна, в тому числі і нематеріальних активів, зводяться у відомість обліку форма інв-26.

Завантажити бланк інвентаризаційного опису нематеріальних активів форма інв-1а - посилання.

Завантажити зразок опису НМА форма інв-1а - посилання.