журнал обліку виконаних робіт форма кс 6а зразок заповнення

Журнал обліку виконаних робіт

Журнал обліку виконаних робіт - документ, заповнення якого необхідно для ведення обліку вже виконаних робіт. Даний документ заповнюється після кожної виконаної роботи і, таким чином, і є накопичувальним.

Законодавством Російської Федерації передбачена уніфікована форма КС-6а. Відповідно до класифікатора ОКУД код даного документа 0322006.

Журнал обліку веде особа, яка безпосередньо займається виконанням робіт. Облік ведеться по кожному об'єкту будівництва окремо. Підставою є розцінки, заміри та норми кожного виду роботи.

здесь реклама 1

Даний документ складається з вступної частини, а так же таблиці з нанесеними на ній постійними реквізитами, всі з яких є обов'язковими до заповнення.

Вступна частина передбачає відображення інформації, що стосується замовника (найменування його організації, адреса місця розташування, а також номери телефонів і факсу). Далі слід відобразити інформацію про підрядника, яка включає в себе так само повне найменування організації, її адреса та номери контактних телефонів. Так само необхідно записати найменування і точна адреса будівництва, а так само назва будівельного об'єкта. Необхідною так само є внесення в документ реєстраційного номера договору підряду чи субпідряду, на підставі якого відбуваються дані будівельні роботи.

Таблична частина передбачає заповнення таких реквізитів:

 • період, за який представлені дані в журналі обліку;
 • кошторисна вартість, згідно з договором підряду чи субпідряду (виражена в рублях);
 • інформація про особу, яка склала даний документ (посада, прізвище, ім'я та по батькові, а так само його підпис);
 • інформація про особу, яка перевірило цей документ (займана посада, прізвище, ім'я, по батькові та підпис, що свідчить про проведену перевірку).

Далі документ поділяється на 12 частин (згідно з календарними місяцями), які, в свою чергу, поділяються на такі графи:

 • кількість виконаних робіт;
 • загальна вартість робіт (в рублях);
 • вартість фактично виконаних робіт, які були проведені з початку будівництва (в рублях).

На підставі даних Журналу обліку виконаних робіт складається документ за формою КС-2 (акт приймання виконаних робіт), а так же документ за формою КС-3 (довідка про вартість виконаних робіт).

Журнал обліку виконаних робіт за формою КС-6а

Уніфікований бланк КС-6а - це один з основних документів, який створюється для контролю за процесом будівництва, як з боку керівництва підрядної організації, так і з боку замовника і контролюючих органів. Іншими словами, КС-6а - спеціальний накопичувальний журнал, документ первинного обліку, який оформляється після того, як закінчується який-небудь вид будівельно-монтажних робіт на будь-якому окремому ділянці будівельного об'єкта. У ньому послідовно відображаються етапи, умови і терміни виконання тих чи інших будівельних робіт.

Хто займається заповненням форми КС-6а

Оформленням даного журналу займається відповідальна особа з боку підрядної організації, яка безпосередньо займається виконанням будівельно-монтажних робіт. Журнал повинен почати заповнюватися з того самого моменту, як тільки будівельники приступили до фактичного виконання своїх обов'язків.

здесь реклама 2

На підставі форми КС-6а надалі складається Акт приймання виконаних робіт і витрат (бланк КС-3).

Основні моменти заповнення бланка КС-6а

Для внесення відомостей в журнал для кожного виду робіт попередньо робляться спеціальні виміри, норми і розцінки. Сам журнал складається з двох частин: титульної, куди включається інформація про замовника і виконавця робіт і таблиці, в якій і перераховуються всі основні параметри по витраченим матеріалами, сумам і виконаним роботам.

Форма КС-6а - заповнення титульної сторінки

На першу сторінку КС-6а вносяться дані про організації, що беруть участь в будівництві об'єкту (замовник, підрядник). Тут необхідно вказати їх повне найменування та контактні дані - адресу і телефон. Поруч, у відповідні комірки вписати коди ОКПО (містяться вони в державних реєстраційних документах)

Трохи нижче вказується назва та місцезнаходження будівельного об'єкта. Далі вписується дата і номер договору підряду, який послужив підставою для виробництва будівельних робіт, а також номер документа і дата його заповнення. Потім слід вписати рік, протягом якого заповнювався даний журнал, а також договірну вартість вироблених за договором підряду робіт (цифрами, розшифровувати письмово суму не потрібно).

В останню чергу вказується ПІБ і посада укладача журналу, ПІБ та посада керівника фірми-забудовника і ставляться їхні підписи.

Друга частина журналу стосується основної інформації по об'єкту будівництва. Отже, почнемо по порядку.

 • графа 1. Тут вказується порядковий номер в даному документі того чи іншого виду робіт, виконаного на об'єкті будівництва;
 • графа 2. Сюди вписується позиція роботи за кошторисом;
 • графа 3. Відображає найменування виду робіт (прописувати потрібно досить детально і чітко, щоб не могло виникнути різних тлумачень);
 • графа 4. Тут можна поставити прочерк (якщо в договорі вже прописана чітка вартість будівельних робіт);
 • графа 5. Тут вписується одиниця виміру по виду робіт. Наприклад, якщо це асфальтування земельної ділянки, то можна вказати квадратні метри і т.п .;
 • графа 6. Сюди вноситься вартість виконання одиничної роботи, наприклад, скільки буде коштувати те ж саме асфальтування одного квадратного метра;
 • графа 7. Кількість робіт - скільки всього кв.м. асфальтується.
 • графа 8 містить кошторисну вартість робіт. Вираховується це значення шляхом множення показників з двох попередніх граф (№№ 6,7);

 • графи з 9-44 містять кількість і вартість робіт, вироблених помісячно, а також кількість робіт вироблених з початку будівництва на момент того чи іншого конкретного місяця (ця цифра - наростаючий підсумок, який є результатом підсумовування з початку року).

  Необхідно відзначити, що всі місяці розбиті на три стовпці, і в кожен з них треба вносити потрібні відомості.

 • графа 45. Тут фіксується загальна кількість робіт по кожному виду за весь час;
 • графа 46. Сюди включається загальна вартість робіт за всі місяці року;
 • Слід зазначити, що всі значення з граф, що містять грошові значення повинні обчислюватися і фіксуватися в кінцевій рядку «Разом», а якщо в будь-якому місяці за кошторисом не було ні витрат, ні накладних, то цифри в графі «Разом» треба скопіювати в графу «Всього». У тому випадку, якщо накладні та інші витрати були, їх треба додати до цифр в «Разом» і вписати в графу «Всього» вже цей кінцевий підсумок.

  Журнал обліку за формою КС-6а повинен бути прошнурований товстою ниткою, пронумерований і скріплений підписом відповідальної за його заповнення особи та печаткою органу його підприємства.

  Після того, як будівельно-монтажні роботи будуть закінчені, загальний журнал треба передати замовнику на зберігання. Другий варіант - віддати даний документ на зберігання експлуатаційної компанії, яка згодом несе відповідальність за готове споруда.

  Більше 1000 актів виконаних робіт на одному сайті!

  КС-6а - журнал обліку виконаних робіт, порядок заповнення

  КС-6а або Журнал обліку виконаних робіт - спеціалізований формалізований журнал, що відноситься до первинних документів, обов'язковий для заповнення по завершенню будь-яких будівельно-монтажних робіт на будь-якій ділянці будівництва. Він ведеться по об'єктно. Усередині журналу повинні відображатися етапи виконання робіт, умови та терміни.

  Оформлювачем даного журналу виступає виконавець в особі свого відповідального представника. Журнал починає заповнюватися в той же число, в яке фактично почалися роботи.

  Зверніть увагу: на підставі журналу КС-6а складається - Акт приймання-здачі робіт.

  Журнал включає в себе дві складові:

  В першу заносяться вичерпні дані про наймача і виконавця, а в табличній - головні параметри щодо використаних матеріалів та їх вартість.

  Заповнення титульної частини передбачає внесення в відведені для цього рядка даних про учасників угоди: найменування, розташування, номери телефонів і електронну пошту. Нижче позначається найменування будівельного об'єкта і його локальна прихильність. Далі необхідно вказати календарний рік, протягом якого будуть виконуватися роботи і, отже, заповнюватися журнал. Також повинна значитися загальна вартість робіт, виходячи з договору. В останньому рядку вказується ПІБ і посада особи, що становить КС-6а, і директора фірми, їх візи.

  Таблична частина є головною інформаційною базою щодо будівельного об'єкту.

  • У графі №1 вказується порядковий номер виконуваних робіт.
  • У графі №2 відображаються найменування робіт відповідно до кошторису.
  • У графу №3 вписується вид робіт, який необхідно дуже детально сформулювати, щоб не було можливості двоїстої трактування однієї і тієї ж графи.
  • У графі №4 вказуються одиниці виміру за видами робіт. Наприклад, якщо це укладання бітумом дороги, то в даному випадку можна вказувати квадратні метри.
  • У графу №5 вноситься ціна виконання одиниці роботи, наприклад, скільки буде коштувати укласти бітумом один квадратний метр.
  • У графі №6 відображається загальна кількість робіт.
  • У графі №7 прописується вартість: чиста, виділений ПДВ, загальна.
  • Далі йде необхідну кількість граф для відображення помісячно вироблених обсягів робіт. Найчастіше, це графи №8-№44.
  • У 45 графі підраховується загальна підсумкова кількість робіт за кожен місяць, в 46 виводиться загальна вартість вироблених за весь термін дії договору робіт.

  Всі показники граф, які мають фінансовий вимірювач, повинні сходитися в колонці «Разом».

  Далі журнал КС-6а прошивається товстою мотузкою, його сторінки нумеруються і скріплюються підписом особи, що заповнює журнал, і штампом підприємства.

  По завершенню робіт журнал передається на зберігання замовнику. Також можна віддати його виконавцю на зберігання.

  КС-6а. Журнал обліку виконаних робіт

  КС-6а. Журнал обліку виконаних робіт - це документ, службовець для обліку виконаних будівельних робіт. Записи в журнал вносяться після закінчення кожного окремо взятого виду робіт, тому документ носить накопичувальний характер. Форма документа - уніфікована, затверджена наказом Мінстату України від 11.11.99 р №100. Код форми по ОКУД 0322006.

  Відповідальним за ведення журналу є особа, яка безпосередньо виконує будівельні роботи. На відміну від форми КС-6, облік робіт в журналі за формою КС-6а ведеться по кожному окремо взятому об'єкту. Підставою для внесення даних є розцінки, заміри, а також норми кожного виду робіт. Бланк документа складається з вступної частини і таблиці, реквізити яких є обов'язковими для заповнення. Вступна частина відображає інформацію про замовника і підрядника: повне найменування, адреса, контактні дані, а також адреса будівельного об'єкта і його назва. Вступна частина журналу за формою КС-6а передбачає внесення реєстраційного номера договору підряду чи субпідряду, який є підставою для виконання робіт.

  У табличній частині документа відображаються такі дані:

  • часовий період, за який вносяться дані;
  • кошторисна вартість об'єкта згідно з раніше укладеним договором підряду чи субпідряду;
  • посаду, прізвище, ім'я, по батькові, підпис особи, яка склала документ; дані особи, який перевірив журнал.

  Таблична частина журналу розділена на 12 частин, кожна з яких відповідає календарному місяцю. Графи цих частин відображають інформацію про кількість виконаних робіт, їх загальної вартості, а також вартості фактичних виконаних робіт, здійснених з початку будівництва. Дані журналу обліку виконаних робіт в подальшому використовуються при складанні акта приймання виконаних робіт за формою КС-2 і довідки про вартість виконаних робіт за формою КС-3.

  Уніфікована форма КС-6а зразок на 2018 (журнал обліку виконаних робіт)

  Форма КС-6а «Журнал обліку виконаних робіт» затверджена Постановою Держкомстату Росії від 11.11.1999 р №100.

  Журнал застосовується при здійсненні будівельно-монтажних робіт і використовується як підрядником, так і організацією, що здійснює будівництво для власних потреб господарським способом. По суті, це основний документ первинного обліку етапів і видів будівельних робіт, в якому відображаються підрядником послідовність, терміни виконання і умови виробництва будівельних робіт, і який створюється для контролю етапів будівництва керівництвом підрядної організації, замовником, а також контролюючими органами (податковими, органами будівельного нагляду). Читайте також статтю ⇒ Складаємо правильно акт здачі-приймання виконаних робіт, послуг в 2018 році.

  Відповідно до вимог Закону про бухгалтерський облік навіть уніфікована форма журналу повинна бути затверджена для застосування в обліку організації облікової політики підприємства. організація може внести доповнення в цей журнал у вигляді розширення або звуження граф (рядків), включення додаткових рядків, вкладних аркушів для зручності розміщення і обробки інформації, не допустивши виключення обов'язкових реквізитів первинних документів.

  У Журналі ведуться записи з обліку вже вироблених будівельних робіт по кожному об'єкту будівництва на підставі вимірів кількості виконаних (закінчених) робіт по найменуванню і єдиних нормативів і цін по кожному елементу робіт, закладеному в кошторисі.

  Журнал містить титульний лист і табличну частину.

  на титульному аркуші, вказуються:

  • інформація про замовника,
  • інформація про виконавця,
  • місцезнаходження об'єкта,
  • коротка характеристика об'єкта і стислий зміст будівельних робіт,
  • реквізити договору будівельного підряду,
  • кошторисна або контрактна вартість будівельно-монтажних робіт,
  • посада та ПІБ відповідального за складання журналу з підписом,
  • посада та ПІБ керівника компанії-підрядника з підписом.

  В табличній частині в графах з 1 по 8 вказується наступна інформація:

  1 - вказується порядковий номер в поточному журналі виду робіт, виконаного на об'єкті будівництва;

  2 - вписується позиція роботи, зазначена в кошторисі;

  3 - відображає найменування виду робіт (Прописується точне визначення виконаного елемента);

  4 - ставиться прочерк, якщо в договорі підряду сторони вже узгодили точну вартість будівельних робіт;

  5 - вписується одиниця виміру (Кв. Метри, штуки, куб. Метри та інші);

  Далі таблична частина форми розділена на дванадцять частин для внесення даних помісячно за кожен календарний місяць.

  У кожній графі відображається інформація про те, скільки в поточному місяці виконано робіт, їх вартість, а також вартість вже закінчених робіт даного виду, які проводилися з самого початку будівництва.

  Усе значення з граф, що містять грошовий вираз, підраховуються і фіксуються в рядку «Разом». І, якщо в будь-якому місяці не було вироблено робіт, то в графах обсягів робіт та їх вартості поточного місяця ставляться прочерки, а дані з графи «Вартість робіт з початку будівництва» з минулого місяця ставляться в поточний місяць.

  У графах 45-46 вказуються загальна кількість і вартість робіт за весь період.

  Дані рядка «Накладні та інші витрати»Беруться виконавцем на підставі затверджених при укладенні договору будівельного підряду кошторисів, взятих за певний період часу (місяць) в розмірах, визначених відповідно до методиками розрахунку, прийнятими в будівельній організації (пропорційно часу, площі, вартості).

  Виконавець починає заповнювати з моменту, як тільки будівельники приступили до фактичного виконання своїх обов'язків до повного завершення зобов'язань підрядника по даному об'єкту будівництва.

  При цьому замовник не тільки приймає виконані роботи, але і може контролювати процес виконання замовлення.

  По завершенні будівництва об'єкта і приймання замовником робіт Журнал прошивається міцною ниткою (сторінки Журналу нумеруються) і завіряється підписом особи, що заповнює журнал, і печаткою підприємства.

  По завершенню робіт екземпляр журналу передається на зберігання замовнику.

  В даний час у зв'язку з бажанням багатьох будівельних організацій полегшити ведення господарського обліку форма N КС-6а складається вкрай рідко, а розрахунок вартості незавершеного будівництва та суми витрат, що відносяться до виконаних робіт, проводиться на підставі форми N КС-2.

  У організацій, у яких немає необхідних облікових документів або ці документи оформлені з порушенням вимог законодавства, можуть виникнути малоприємні податкові спори. Податкові органи мають право пред'явити наступні претензії:

  - грубе порушення правил обліку доходів, витрат, об'єктів оподаткування,

  - відсутність права врахувати витрати щодо податку на прибуток (п. 1 ст. 252 НК РФ). При перевірці витрати на будівельно-монтажні роботи, які не підтверджуються формами N N КС-2, КС-3 і КС-6а, будуть «зняті»,

  - відсутність права на податкові відрахування, оскільки відрахуванням підлягають суми податку, що пред'являються платнику податків, тільки після прийняття на облік цих товарів і при наявності супровідних первинних документів (п. 1 ст. 172 НК РФ).

  Якісне оформлення Журналу дозволить будівельної організації уникнути необґрунтованих претензій з боку податкових органів.

  Журнал може формуватися співробітником автоматично за допомогою спеціальних програм.

  Конфігурація «1С: Кошторис 3»Призначена для складання, розрахунку, зберігання і друку будівельної кошторисної документації для всіх суб'єктів будівництва - інвесторів, девелоперів, замовників, підрядників. Користувачам конфігурації надаються можливості зозданіе власних шаблонів документів, в тому числі і Журналу.

  Журнал, як і всі первинні документи бухгалтерського обліку, підлягає зберіганню протягом термінів, встановлених організацією, але не менше 5 років після звітного року.

  Форма журналу з прикладом заповнення знаходиться в додатку.

  Хто несе відповідальність за оформлення цього Журналу?

  Первинний обліковий документ відповідно до Закону про бухгалтерський облік повинен бути складений особою, відповідальною за оформлення факту господарського життя і підписали документ, при здійсненні факту господарського життя.

  В організації повинен бути затверджений графік документообігу, відповідно до якого за співробітником закріплюються первинні документи, які він оформляє, періодичність оформлення і терміни їх передачі за призначенням.

  Увага! Кожному відповідальній особі після затвердження графіка документообігу видається виписка з графіка з ознайомленням під розпис.

  Веденням і складанням Журналу займається співробітник організації, безпосередньо відповідальний за виконання будівельних робіт з боку організації-підрядника, наприклад, головний інженер.

  Слід звернути увагу на необхідність коректного ведення цього журналу, так як на підставі його даних складаються такі первинні документи, як Акт приймання виконаних робіт за формою № КС-2 і Довідка про вартість виконаних робіт і витрат за формою КС-3. Саме ці документи підписує замовник при прийманні будівельних робіт, а, значить, не має претензій до обсягу і якості виконаних робіт.

  Отримавши від виконавця пакет первинних документів, бухгалтер перевіряє відповідність форм вимогам Облікової політики організації, правильність заповнення обов'язкових реквізитів, а також вірність перенесення даних з Журналу в інші форми.

  Шляхом порівняння форм № КС-6а і № КС-2 можна визначити, які роботи замовник прийняв, а які немає.

  Такі дані стають необхідні для бухгалтерії, якщо щомісячне підписання акта за формою № КС-2 договором не передбачено, а визнання виручки з виробництва робіт з тривалим циклом з метою податку на прибуток в звітні (податкові) періоди стає обов'язковим.

  Бухгалтеру досить зажадати від співробітника (головного інженера), який курирує проведення робіт по даному об'єкту, скласти довідку про кошторисну вартість виконаних робіт, не прийнятих після закінчення звітного періоду замовником. Дані цього журналу, де відображаються обсяги виконаних робіт в натуральному і вартісному вираженні наростаючим підсумком з самого початку будівництва і до його закінчення, допоможуть співробітнику своєчасно підготувати необхідну інформацію.

  Москва, Московська область телефонуйте: +7 (499) 703-47-98

  Санкт-Петербург, Ленінградська область телефонуйте: +7 (812) 309-13-76