акт здачі приймання виконаних робіт

Акт здачі-приймання виконаних робіт

Акт здачі-приймання виконаних робіт - це первинний документ, що оформляється при здачі підрядником робіт і приймання їх замовником, який підписується обома сторонами і є фактом підтвердження виконання робіт.

Перш за все, необхідно розрізняти різницю між роботами і послугами. Підсумок виконаних робіт - відчутний, він речові, а надання послуг - немає.

здесь реклама 1

Стандартної (уніфікованої) форми акту не існує, а тому цей документ організація складає самостійно.

 • Акт здачі-приймання робіт
 • Спрощений варіант акту здачі-приймання.
 • Акт приймання за договором підряду
 • Акт здачі-приймання наданих послуг.
 • Акт-звіт про продаж товарів, прийнятих на комісію.

Акт, який підписується учасниками посередницьких угод, є також звітом комісіонера про виконання доручення комітента. Тому в ньому необхідно вказати інформацію про виконання комісійного доручення, комісійна винагорода, витрати, які комітент зобов'язаний відшкодувати. Заперечення комітента приймаються протягом 30 днів з моменту отримання звіту.

Акт здачі-приймання виконаних робіт

Акт по здачі-приймання виконаних робіт складається після виконання підрядником своїх зобов'язань. Акт не є самостійним документів, а служить додатком до роботи за договором підряду. Він є частиною процедури прийому результатів роботи і служить підставою для остаточних розрахунків за підрядним договором між замовником і виконавцем.

Правила складання акту приймання-здачі виконаних робіт

Даний документ не має стандартного, затвердженого на законодавчому рівні, єдиного зразка, тому оформлятися він може у вільному вигляді або за розробленим на підприємстві шаблоном. Друкується акт на звичайному аркуші А4 формату в двох примірниках - по одному для кожної із сторін. Після того, як всі роботи будуть закінчені і співробітництво по об'єкту завершено, акт передається в бухгалтерію підприємства-замовника для складання на його основі фінансової звітності, в тому числі з обліку понесених витрат і зменшення податку на прибуток.

При оформленні акта слід дотримуватися правил і норм діловодства розроблених для подібного роду документів. Зокрема, типовий акт в обов'язковому порядку повинен містити в собі

 • відомості про обидві сторони договору,
 • коротку інформацію про самому договорі, за яким проводилися роботи,
 • Найменування робіт,
 • дату проведення робіт,
 • якість і вартість виконаних робіт.

Акт повинен бути підписаний керівниками обох організацій і проштампований печатками (з 2016 року наявність печаток і штампів у юридичних осіб не є вимогою закону, тому відсутність відбитка не є суворої необхідністю)

У разі великого обсягу або особливої ​​складності виконаних робіт, для оцінки їх якості, а також оформлення акта може залучатися спеціально створена комісія, до якої входять представники підрядної організації і компанії - замовника.

здесь реклама 2

При крайній необхідності може бути залучена і третя сторона у вигляді експертів чи представників контролюючих державних інстанцій. Їх робота обов'язково повинна бути зафіксована в акті, кожен експерт також повинен поставити під документом свій підпис.

Акт приймання робіт - свого роду гарантія від виникнення судових спорів та розбіжностей. Якщо ж подібний розгляд все ж виникає, акт стає доказовим документом. Відсутність акту суд може розцінити, як зневага до законодавчо встановленої процедури здачі-приймання робіт, що в свою чергу може спричинити накладення штрафних санкцій з боку контролюючих структур.

З переліку виконаних робіт складають таблицю. У документі фіксують і те, що роботи виконані належним чином і у замовника відсутні претензії до виконавця.

У випадках, якщо замовник залишився незадоволений якістю виконаних робіт, це слід також відобразити в акті з докладним перерахуванням виявлених недоліків, а також зазначенням термінів щодо їх усунення.

Інструкція з оформлення акту здачі-приймання виконаних робіт

 • В першу частину акта включаються відомості про те, до якого саме документу він є додатком (номер додатка, дата, номер договору). Потім посередині пишеться слово «акт» і коротко позначається його суть (в даному випадку, «здача-приймання робіт»).
 • Друга частина включає в себе таблицю, але спочатку фіксується сам факт здачі-приймання робіт, а також той документ, на підставі якого він відбувся (його найменування, наприклад, «Договір», номер і дата його складання).
 • Потім в таблицю по порядку вносяться всі види виконаних робіт, із зазначенням термінів здачі, вартості, якості, і зауважень замовника.

Колонки про найменування робіт, якості та зауважень слід заповнювати особливо ретельно, оскільки саме ці відомості в разі виникнення судових спорів будуть основними аргументами в суді.

 • Далі необхідно внести пункт про те, що виконані роботи були перевірені і претензії у замовника відсутні. Якщо це не так - то в пункті нижче потрібно детально описати виявлені недоліки, а також внести терміни і порядок щодо їх усунення.
 • Внизу документа слід вказати найменування організацій-сторін договору підряду (відповідно до установчих документів).
 • І на завершення акт по здачі-приймання робіт повинен бути завірений підписами керівників організацій або ж уповноважених на проведення даної процедури осіб.
 • При необхідності акт можна запевнити печатками.
 • Після підписання акту по здачі-приймання виконаних робіт, всі претензії можуть розглядатися тільки в судовому порядку.

  Акт здачі приймання виконаних робіт

  Коли одна сторона приймає на себе зобов'язання виконати будь-які роботи, а інша сторона бере і оплачує ці роботи, результат даної угоди фіксується актом.

  Між сторонами цивільного права, полягають різного роду угоди. Угоди оформляються:

  • в письмовій формі, без нотаріального засвідчення;
  • в письмовій формі, завірені нотаріусом відповідно до законодавства.

  Угода, оформлене з фізичною особою в письмовій формі, передбачає і акт здачі-приймання теж в письмовому порядку.

  Умови складання акта

  Підписується вказаний акт усіма сторонами договору. Право підпису є і у представників сторін, але з деякими застереженнями. Якщо представники юридичної особи, то вони повинні мати при підписанні акту довіреність в простій письмовій формі. Якщо ж представники підписують документ від імені фізичної особи, то довіреність обов'язково повинна бути завірена нотаріусом.

  Підписаний зацікавленими особами акт, являє собою необхідний документ в тому плані, що відповідно до нього проводяться фінансові розрахунки. Рядки і вся процедура проведення платежів можуть бути вказані в основній угоді. Якщо ж в ньому це не обумовлено, то обов'язково детально прописується в акті здачі-приймання.

  Обов'язковою є пункт в акті про те, чи є претензії у сторін, що стосується якості виконання робіт за угодою.

  Підписується кілька примірників актів для обов'язкової передачі сторонам і при необхідності - іншим зацікавленим особам. Дані про кількість примірників документа вказуються в його тексті.

  Акт є обов'язковим для виконання після його підписання всіма сторонами.

  Як правильно оформити акт здачі - приймання виконаних робіт

  Виконання будь-яких робіт можливо тільки при наявності підрядного договору, де закріплюються влаштували обидві сторони угоди умови. Однак, щоб прийняти результат робіт і визнати для цілей оподаткування витрати, пов'язані з цими роботами, буде потрібно акт. Підписання цього документа означає визнання договору підряду виконаним в повному обсязі.

  На підставі чого потрібен такий документ

  Щоб підтвердити приймання всіх робіт замовником, необхідний документ! Це чітко обумовлено в Цивільному кодексі РФ в багатьох його статтях. наприклад:

  • стаття 720. У ній відразу обмовляється обов'язкова наявність документа, яким засвідчується приймання роботи;
  • в статті 753, що регулює будівельний підряд, також чітко сказано про оформлення процесу приймання і здачі виконавцем і замовником результату виконаного підряду актом. Цей акт повинен бути підписаний обома сторонами угоди. У разі якщо одна зі сторін не бажає підписувати документ, такий акт може бути визнаний судом недійсним. Але тільки при наявності обґрунтованого мотиву у відмові поставити на акті підпис.

  Крім того, приймально-здавальний акт - це той документ, на підставі якого в податковому та бухгалтерському обліку:

  • визнаються і приймаються до обліку всі витрати, які пов'язані з виконанням підрядного договору;
  • ставиться на облік результат, отриманий в ході виконання робіт;
  • забезпечується подальше списання (економічно обгрунтоване) витрат, пов'язаних з обслуговуванням новоствореного активу, і т.д.

  Однак у даного документа є ще одна мета - виправлення дефектів! Справа в тому, що приймання у виконавця закінчених робіт - це законний обов'язок замовника. Але при цьому сам акт замовником може бути підписаний, як з проведенням огляду здається йому результату роботи, так і без такого. Якщо огляд буде проведено, то в разі виявлення замовником недоліків у нього з'являється законне право:

  • відмовитися від прийняття робіт;
  • вимагати за неякісно виконану роботу компенсацію;
  • або зобов'язати виконавця до усунення за його рахунок усіх дефектів.

  Але це все можливо тільки за умови, що всі виявлені недоліки можуть бути виправлені; вони були названі замовником в акті після приймання ним робіт; і в самому акті зазначено обов'язок виконавця виправити виявлені дефекти.

  Якщо дані відомості не відобразити в акті, а сама приймання робіт буде здійснена формально, то замовник ризикує втратити можливість пред'явлення претензій з приводу якості роботи виконавця.

  Зазначений акт зазвичай складається виконавцем робіт. Для цієї мети він може:

  • самостійно розробити документ;
  • використовувати форми документів, раніше обов'язкові до застосування. Так надходять багато підприємств - і це не є порушенням чинного законодавства.

  Якщо підприємство застосовує документи власної розробки, то при їх складанні повинні бути враховані вимоги закону «Про бухгалтерський облік» №402-ФЗ щодо змісту первинної документації, в якій обов'язково вказується:

  • назва виконавця, затверджене ще при реєстрації юридичної особи або підприємця. У цьому випадку назва організації може бути, як повним, так і скороченим, але з обов'язковим зазначенням на правову форму - ПАТ, ТОВ і т.д. При вказівці найменування підприємця обов'язково повністю прописується його П.І.Б. густо ставиться «індивідуальний підприємець»;
  • назва документу. Наприклад, «Акт про виконані роботи», «Акт прийому - здачі робіт», і т.д.
  • дата його складання. Для бухгалтерських цілей будь-якої первинний документ складається або в момент здійснення операції, або по її закінченні, якщо немає можливості підготувати документ раніше. При складанні акта на передачу робіт це може бути дата остаточного завершення робіт або дати її поетапної здачі, яка оформлюється окремими актами;
  • господарська операція (її зміст);
  • оцінка цієї операції в грошовому і (або) натуральному вираженні;
  • одиниці виміру, використовувані при оцінці. Для виконаних робіт такої одиниці виміру може і не бути передбачено, тому використання тільки вартісного показника не є порушенням;
  • підписи і їх розшифровки, і посади тих співробітників, які мають право на підписання і здійснення угоди від імені замовника і виконавця, включаючи і реквізити документів, що дають їм право підпису.

  Дані реквізити є обов'язковими. Але закон №402-ФЗ не забороняє доповнювати первинний документ іншими даними. Зокрема, Цивільним кодексом РФ передбачена необхідність відображення в акті:

  • даних про наявність недоліків робіт або про їх відсутність;
  • обов'язки виконавця в разі виявлення дефектів по їх усуненню.

  Але розроблений первинний документ (тобто акт) повинен не тільки містити всі вищевказані реквізити, а й бути затверджений в Облікової політиці підприємства-виконавця. Тому багато малих компанії, щоб уникнути тривалого процесу розробки вдаються до вже діючих форм документів, зокрема:

  • акт КС-2 (Держкомстат РФ, Постанова №100 від 11.11.99г.). Його використовують для оформлення приймання замовником будівельно-ремонтних, монтажних та інших аналогічних видів робіт. На його підставі додатково складається довідка про вартість даних робіт за формою № КС-3;
  • акт Т-73 (Постанова Держкомстату РФ, №1 від 05.01.04г.). Даний документ оформляється на підставі трудового договору, укладеного тільки з метою виконання робіт і тільки на термін їх виконання; і інші документи.

  Порядок оформлення акту здачі - приймання виконаних робіт

  Незважаючи на те, що даний акт може бути підготовлений в самій різній формі, залишається ряд загальних вимог при його оформленні, які необхідно дотримати:

  • готується документ, як правило, виконавцем роботи;
  • підписання відбувається або після закінчення всіх робіт, або при поетапній їх здачі, якщо це передбачено договором;
  • підписання акта повинно проводитися тільки після приймання робіт замовником. Як тільки підпис замовника поставлена ​​на акті, то роботи вважаються виконаними на тих умовах і в тій якості, які позначені в договорі;
  • якщо замовник відмовляється підписувати документ, то виконавець робить на акті відповідний запис і підписує його в односторонньому порядку. Визнати такий документ не має сили можна тільки в суді. Однак суд визнає недійсність акта тільки в тому випадку, якщо у замовника були серйозні й істотні підстави не ставити свій підпис на документі;
  • опис виконаних робіт в акті має в точності відповідати предмету договору підряду;
  • підписувати документ мають право або особи, що діють від імені організації або підприємця без довіреності (це можуть бути директор підприємства і сам підприємець відповідно). Або ставлять свій підпис особи, уповноважені прийняти результат виконаного підряду і підписати про це документ. В цьому випадку в тексті акта після підписів необхідно вказати документ, що дає право підпису і здійснення інших дій, і його реквізити (дата, № і т.д.). Крім того, оригінал цього документа, який пред'являється представником замовника, або його завірена копія повинні бути обов'язково включені до акту - до примірника виконавця;
  • навіть при наявності серйозних підстав до замовника, щоб не приймати роботи і не підписувати з ним приймально-здавальний акт, необхідно буде все одно або скласти про це окремий документ, або підписати підготовлений виконавцем акт із зазначенням всіх виявлених претензій за якістю робіт або про неможливість використовувати за призначенням результат цих робіт;
  • акт по виконаним роботам оформляється в кількості не менше 2-х рівнозначних за силою примірників;
  • актом оформляється здача будь-яких видів робіт - будівельних, монтажних, вишукувальних, проектних, і інших, - для здійснення яких укладається договір підряду.

  При підготовці документа в разі здачі результату капітального будівництва, ремонтних і інших подібних робіт, необхідно враховувати наступне:

  • якщо використовується уніфікований акт, то він обов'язково доповнюється довідкою КС-3;
  • сам акт готується з урахуванням відомостей, викладених про виконувану роботу в Журналі № КС-6а;
  • в акті обов'язково повинен вказуватися № підрядного договору, адреса будівництва, назва об'єкту, що будується;
  • в акті вказуються не тільки підрядник (виконавець) і замовник, а й інвестор, яким може бути третя особа. Якщо інвестором є сам замовник, то в акті це повинно знайти своє відображення - не допускається ставити в цьому рядку прочерк;
  • кошторисна вартість робіт не повинна суперечити тій вартості, яка затверджена в договорі підряду;
  • всі види виконаних робіт вказуються окремо по позиціях;
  • варто відзначити, що акт №КС2 служить для прийняття робіт, а ось для розрахунків за роботи використовується довідка про їх вартості №КС3.

  Дуже часто акт про надані послуги багато хто плутає з актом виконаних робіт. Однак ці види діяльності мають істотну різницю, яка знаходить своє відображення в процесі оформлення приймально - здавальних документів:

  • послуга - це саме заходів, яких треба зробити. Матеріального вираження послуга на відміну від робіт не має - і прийняти її за допомогою огляду можна;
  • акт при наданні послуг оформляється після вчинення дії і, як правило, не передбачає поетапну їх здачу;
  • якщо в договорі на надання послуг передбачено вчинення різних дій, то в цьому випадку оформляється або один акт (якщо терміни здійснення зазначених дій однакові), або - окремі документи на кожен вид послуги;
  • в назві самого документа повинно бути обов'язково вказано слово «послуга». Наприклад, «Акт про надання послуг».

  При оформленні приймально-здавального акту між юридичним і фізичним особами, слід мати на увазі, що:

  • якщо роботу виконує підприємець, це повинно бути чітко позначено в акті (в тому числі вказані реквізити свідоцтва про його державну реєстрацію);
  • якщо робота виконується звичайним громадянином, то акт її приймання готує замовник. Якщо ж громадянин виступає замовником (за договором побутового підряду), то акт готує виконавець;
  • але якщо замовником виступає підприємець, а виконавцем організація, то в разі виконання роботи, призначеної для побутового або особистого споживання, діють положення побутового підряду. В іншому випадку, якщо роботи виконуються для професійної діяльності підприємця, то між замовником і виконавцем полягає простий договір підряду.

  Які терміни забезпечення виконання контракту по 44-ФЗ.

  Відео - коли складається акт при виконання робіт (послуг):

  Акт здачі-приймання виконаних робіт - форма за 2017 рік

  Ряд юридичних сайтів пропонує користувачам інформацію про те, як правильно заповнити акт здачі-приймання виконаних робіт, який безумовно є важливим документом. Але при заповненні акту також необхідно знати вимоги, прописані в чинному законодавстві. Недотримання нюансів, пов'язаних з цими вимогами, може стати причиною неприємностей і проблем.

  В офіційних джерелах Акт приймання виконаних робіт носить назву «Акт здачі-приймання виконаних робіт». Відповідно до юридично грамотно складеним договором підряду, даний документ вважається підтвердженням результату співпраці між двома сторонами. Крім того, цей же акт є підставою для виплати прописаного договором винагороди за успішно виконані дії. Тому при складанні подібних актів слід бути гранично уважними.

  У яких випадках складається акт здачі-приймання виконаних робіт

  Після виконання договірних зобов'язань формується фінансова звітність, в процесі якої один примірник акта приймання передається в бухгалтерію. Не полінуйтеся витратити трохи часу, проаналізувати викладену на спеціальних сайтах інформацію і завантажити зразок бланка, щоб мати чітке уявлення про те, як правильно заповнити документ.

  Зразок заповнення акту здачі-приймання виконаних робіт

  Багато користувачів стикаються з необхідністю заповнення подібної документації вперше. В цьому випадку переглянути зразок того, як заповнюється акт здачі-приймання виконаних робіт можна, використовуючи один з наступних методів:

  • Аналіз інформації з друкованих видань. Найчастіше сучасні компанії з метою інформування співробітників виписують спеціалізовану пресу.
  • Звернення за допомогою до більш кваліфікованим колегам, підлеглим або партнеру, з яким підписується Акт виконаних робіт.
  • Вибір перевірених інтернет-ресурсів з достовірними і актуальними на сьогоднішній день відомостями.

  Використовуємо шаблон акту здачі-приймання робіт

  Більшість фахівців рекомендує при заповненні акту користуватися готовим шаблоном. Це дозволить грамотно підійти до питання оформлення, уникаючи вивчення великої кількості фінансово-правової інформації, яка регламентує підприємницьку діяльність. Таким чином будуть дотримані необхідні формальності, а документ отримає юридичну силу.

  Важливо і те, що конкретні вимоги пред'являються державними службами не тільки до вмісту, а й до форми заповнення акту здачі - приймання виконаних робіт. Використання шаблону здатне заощадити і нерви, і час, спростивши процедуру заповнення документа.

  Нюанси заповнення акту здачі-приймання

  З огляду на той факт, що грамотно заповнений документ буде для замовника основою для скорочення розміру податку на прибуток і обліку витрат, він повинен складатися в повній відповідності з нормативами чинного законодавства.

  Основними пунктами, які повинні бути включені в стандартний бланк, є:

  1. Вказівка ​​найменувань сторін
  2. Реквізити укладеного договору підряду
  3. Точні відомості про заснування співпраці
  4. Узгоджені терміни виконання робіт, їх обсяг
  5. Виробничі витрати - обгрунтування і рівень
  6. Співвідношення виконаних робіт до прийнятим зобов'язанням
  7. Остаточна сума оплати

  Завантажуючи бланк акту здачі-приймання виконаних робіт з інтернет-ресурсу, перевіряйте наявність перерахованих вище пунктів в обов'язковому порядку.

  Приклад акту здачі-приймання виконаних робіт

  Якщо на юридичному сайті користувачі мають можливість завантажити бланк, то необхідно перевірити наявність усіх необхідних пунктів в наданому шаблоні.

  Якщо ж завантажити більш ранній варіант бланка (наприклад, за 2013 рік), можна переконатися в тому, що особливих відмінностей немає між сучасними актами і їх аналогами минулих років.