Содержание

договір підряду з фізичною особою на будівельні роботи

Зразок договору підряду на виконання будівельних робіт

Досить часто договір підряду на виконання будівельних робіт ототожнюють з трудовим договором, за яким працівником виробляються аналогічного роду роботи. Але будівельний підряд має свої особливості, і співпраця з нього регулюється нормами Цивільного кодексу, про що ви зможете дізнатися нижче.

Коли укладають договір будівельного підряду з фізичною особою

Країни, що розвиваються фірми і компанії, які в даний момент часу ще не досягли свого розквіту, вважають за краще укладати з фізичною особою саме підрядний договір, предметом якого виступає будівництво. Це пояснюється тим, що в такому випадку замовник сплачує тільки за роботу, не беручи на себе зобов'язань щодо забезпечення соціальними пільгами і гарантіями, як це відбувається при укладанні трудової угоди.

Проте, така угода може викликати питання в ході перевірки фахівцями податкової служби. Тому, якщо за фактом фізособа складається з вами трудових відносинах, то краще постаратися оформити угоду про працю, щоб потім не виникало зайвих питань.

здесь реклама 1

Угода про виконання будівельних робіт складається письмово в двох ідентичних примірниках і повинно відповідати основним вимогам, які пред'являються до договорів підряду Цивільним кодексом.

Обов'язковою умовою легітимності будь-якого договору (в тому числі підрядного) є наявність його істотних умов.

Більш докладно про такі умови ви дізнаєтеся з таблиці, наведеної нижче.

Договір підряду з фізичною особою

Договір підряду є одним з найбільш поширених видів договорів, що укладаються між господарюючими суб'єктами. У зв'язку з цим, умови даного договору, в цілому, досить докладно конкретизовані не тільки в законі, а й в судовій практиці.

Разом з тим, законодавство виділяє кілька різновидів договору підряду (побутової поспіль, будівельний поспіль, поспіль виконання проектних та вишукувальних робіт та підрядні роботи для державних і муніципальних потреб), які обумовлені певними особливостями, облік яких необхідний для виключення юридичних ризиків і негативних наслідків при виборі того чи іншого підвиду договору підряду.

Крім того, справа ускладнюється наявністю великого різноманіття судової практики (в т.ч. суперечливою). Але про все по порядку.

здесь реклама 2

Відповідно до чинного законодавства (ст. 702 ЦК України) «За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу і здати її результат замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результат роботи і сплатити його».

1. Істотні умови договору підряду

1.1. Першим істотним умовою договору підряду, без визначення якого будь-який договір між сторонами вважається неукладеним (п. 1 ст. 432 ЦК України), є предмет, під яким судова практика стосовно договору підряду розуміє зміст (вид, найменування) і обсяг робіт (наприклад, якщо мова йде про обробку речі) і (або) кінцевий результат робіт або предмет, стосовно якого повинні бути проведені роботи (якщо мова йде про виготовлення речі). Тому, у міру можливості, необхідно детально описувати зазначені умови при укладенні договору у вигляді таблиць, схем, технічних завдань, технічної документації (для будівельного підряду) і т.п. Для зручності сприйняття такі відомості краще виносити в додатки до договору.

У ряді випадків суди визнають умова про предмет договору узгодженим, якщо він недостатньо конкретно позначений по тексту договору підряду, але фактично роботи виконані підрядником і прийняті замовником без зауважень (фактичне узгодження предмета договору).

Фактичне виконання робіт і наявність належним чином оформлених документальних доказів прийняття цих робіт замовником без зауважень (акти приймання робіт, листи, претензії і відповіді на них і т.п.) також можуть бути підставами для стягнення вартості виконаних робіт, навіть якщо сторонами не узгоджені істотні умови договору підряду, і він визнаний судом неукладеним. У більшості випадків суд обґрунтовує даний висновок нормами про безпідставне збагачення.

1.2. Другим істотним умовою є терміни початку і закінчення виконання робіт. За даним умові суди єдині в думці, що це істотна умова договору підряду. Існують різні позиції судів щодо визначення термінів початку робіт (терміни початку робіт можуть бути визначені датою укладення договору / такі строки не можуть визначатися таким чином), а також щодо визначення кінцевих термінів робіт (досить вказати орієнтовну дату або визначити термін моментом завершення робіт / необхідно вказувати точну дату закінчення робіт).

З огляду на, що визначати вищевказані терміни через ст. 314 ГК РФ (що містить норму про розумний строк) не допускається, і, беручи до уваги неоднозначну судову практику, краще не ризикувати і чітко прописувати терміни початку і закінчення робіт у договорі підряду або в доданому графіку. Проміжні терміни робіт прописуються в договорі підряду для зручності сторін і істотною умовою не є.

1.3. Є позиція судів про те, що ще однією істотною умовою договору підряду є ціна договору. Але це не відповідає дійсності, оскільки в п.1 ст.709 ГК РФ прямо вказано, що при відсутності в договорі підряду ціни або порядку її визначення, ціна підлягає визначенню в порядку, зазначеному в п.3 ст.424 ГК РФ, тобто договір буде вважатися укладеним і без зазначення в ньому ціни. Винятком з цього правила є договір будівельного підряду. У ньому ціна повинна бути обов'язково визначена в поданій до договору кошторисі (ст.743 ГК РФ).

2. Відмежування договору підряду з фізичною особою від інших видів договорів

2.1. Важливою особливістю договору підряду з фізичною особою слід визнати наявність проблеми розмежування названого цивільно-правового договору та трудового договору, укладання якого може бути визнано судом за наявності певних умов в договорі підряду.

У зв'язку з цим важливо розуміти, які умови, погоджені сторонами договору підряду, трактується судами в якості ознак трудового договору.

Загальний висновок судів полягає в тому, що договори є договорами підряду, а не трудовими, якщо:

 • фізичними особами виконується конкретна робота (а не робота, визначена родовими ознаками, тобто як «трудова функція»);
 • договори не містили будь-яких умов щодо трудового розпорядку, соціальних гарантій (або посилань на трудове законодавство);
 • фізичні особи при виконанні роботи керуються тільки якістю цих робіт і терміном їх виконання;
 • виконані за договорами роботи приймаються за актами приймання і оплачуються в розмірі, узгодженому сторонами в договорах або в порядку, визначеному цивільним законодавством.

В даному випадку (виходячи з положень ст.7 Федерального закону від 24.07.2009 № 212-ФЗ), страхові внески підлягають сплаті на підставі і в порядку, визначеному в зазначеному законі. ПДВ за таким договором підлягає сплаті відповідно до податкового законодавства.

2.2. Також досить часто суб'єктами цивільно-правових відносин плутаються договір підряду і договір надання відплатних послуг. Важливо усвідомити, що останній відрізняється від договору підряду тим, що в ньому регулюються діяльність осіб (як процес), що володіють будь-якими спеціальними знаннями, щодо виконання ними особливого виду робіт, що не носять упредметнені характер. Ряд таких робіт перераховано в ст.779 ГК РФ. При цьому, будь-якого матеріалізованої результату може і не виникнути при наданні послуг.

У свою чергу, необхідно мати на увазі, що норми підряду все ж можуть застосовуватися до того чи іншого договору надання послуг, якщо це не суперечить суті зобов'язання або нормам глави 39 ЦК РФ.

Решта види цивільно-правових договорів досить чітко відмежовані чинним цивільним законодавством від договору підряду, в зв'язку з чим окремих коментарів на цю тему не потрібно.

3. Рекомендації щодо укладання договору підряду з фізичною особою

Крім вищевказаних рекомендацій щодо укладення договору з фізичною особою, рекомендується прописувати в договорі підряду такі основні умови:

 • умова про проведення робіт коштом підрядника (його матеріалами і силами) з включенням в ціну договору (якщо є довіра по професійності підбору матеріалів). Дана умова дозволить уникнути ризиків, пов'язаних з втратою / пошкодженням матеріалів (ст.705 ГК РФ). Ця умова також вигідно підряднику, тому що включає механізм дії норми про економію підрядника (ст.710 ГК РФ);
 • умова про заборону залучення субпідрядників з метою спрощення відносин сторін (в т.ч. в частині норм про розподіл відповідальності підрядника);
 • умови з докладним описом вимог (параметрів, показників) за якістю виконуваних робіт (можливі посилання на спеціалізовані документи, в яких чітко описані відповідні вимоги);
 • умова про гарантії на виконані роботи, в т.ч. на будь-які її складові;
 • умова про конфіденційність переданої / отриманої інформації (при необхідності).

Договір підряду з фізичною особою має ряд особливостей, в зв'язку з цим клієнту краще звернутися до професійних юристів мають досвід в розробці та складанні договору підряду з фізичною особою.

Витративши не велика кількість грошових коштів клієнт гарантує себе від того, що:

 • договір підряду з фізичною особою буде визнаний неукладеним
 • договір підряду з фізичною особою буде визнаний недійсним
 • в договорі підряду з фізичною особою будуть міститися положення, що несуть для Вас несподівані ризики.

Приклад договору підряду з фізичною особою:

ДОГОВІР ПІДРЯДУ N. ____

м ___________ "___" ___________ ____ р.

______________, в особі ____________________________, що діє на підставі _____________, іменований в подальшому "Замовник", з одногобоку, і громадянин / громадянка РФ _________________________, іменований надалі "Підрядник", з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:

1.1. Замовник доручає, а Підрядник бере на себе

зобов'язання виконати наступні роботи: _________________________________________________

(Точне і детальний опис робіт)

в термін з "___" _________ 200_ р до "___" __________ 200_ р (Після закінчення зазначеного строку дія Договору припиняється.)

1.2. Робота повинна відповідати наступним вимогам: __________________________________________

1.3. Замовник зобов'язаний своєчасно прийняти та оплатити виконану роботу.

1.4. Цей Договір є цивільно-правовим договором, до якого застосовуються норми цивільного законодавства РФ.

2.1. Цей Договір, інформація та документація, одержані в ході реалізації Договору, будуть вважатися конфіденційними, і Підрядник зобов'язується не розголошувати їх без згоди Компанії. Підрядник не буде коли б то не було без попередньої письмової згоди Компанії розкривати прямо або побічно будь-якій третій особі будь-яку конфіденційну інформацію про Компанію, включаючи інформацію про ________________________________ Компанії, фінансових та інших умов постачальників, замовників, клієнтів, орендодавців і орендарів, джерелах і методах отримання нових видів діяльності або методів ведення та управління відповідною діяльністю Компанії та її дочірніх підприємств. Для цілей цього Договору термін "конфіденційна інформація" включає без обмеження будь-яку інформацію, прямо або побічно зачіпає Компанію, отриману або розроблену Підрядником в ході виконання своїх зобов'язань за Договором.

2.2. Вся конфіденційна інформація залишається власністю Компанії. Підрядник на вимогу Компанії негайно повертає Компанії всі документи (включаючи без обмеження друковані, рукописні, комп'ютерні та інші програмні носії), надані Компанією або будь-яким з її представників Підряднику або розроблені Підрядником в ході виконання своїх зобов'язань за Договором, і не залишає у себе ніяких копій , витягів або інших повністю або частково відтворених примірників конфіденційної інформації. У разі отримання такої вимоги всі документи, службові записки, замітки, комп'ютерні дискети, диски CD ROM або інші матеріали, складені Підрядником на основі конфіденційної інформації, повинні бути негайно передані Компанії.

2.3. Незважаючи на повернення конфіденційної інформації та матеріалів, підготовлених на її основі, зобов'язання Підрядника щодо дотримання конфіденційності, а також інші зобов'язання за цим Договором зберігають силу і після припинення дії Договору.

3.1. За виконану роботу Замовник сплачує Підряднику винагороду ___________________________ щомісяця на підставі акту здачі-приймання робіт.

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов'язань згідно з чинним законодавством.

5.1. У разі порушення однією із сторін зобов'язань за Договором інша сторона має право розірвати його в односторонньому порядку.

5.2. Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку на свій розсуд в будь-який час. При цьому Замовник виплатить Підряднику суму винагороди, пропорційну фактично виконаними роботами на момент розірвання.

Особливості укладення договору підряду з фізичною особою на виконання будівельних робіт

Якщо організація не займається будівельною діяльністю, однак необхідно:

 • побудувати нову споруду;
 • зробити ремонт або перепланування будівель, використовуваних підприємством у виробничому процесі;
 • провести будь-які будівельні роботи,

керівнику простіше, ніж вводити в штат співробітників нові посади, причому роботи матимуть разовий характер, і після виконаного обсягу будівельники виявляться не при справах, укласти цивільно-правовий договір.

Аналогічно якщо фізична особа вирішила зробити капітальний ремонт свого житла або побудувати нове, найзручніший спосіб оформити домовленість з найнятим працівником або будівельною організацією у формі цивільно-правового документа, що має юридичну силу в разі виникнення будь-яких претензій.

Однією з форм, який звикли користуватися, при документальному оформленні подібних угод є договір підряду.

Поняття про договори, коли виконавець зобов'язується виконати певний обсяг робіт в якості «Підрядника», дано в ст. 702 ТК РФ.

Суть договору підряду полягає в тому, що за його умовами «Підрядник» виготовляє або переробляє конкретну матеріальну річ, в результаті передану «Замовнику».

У разі необхідності будівництва або ремонту будівель і споруд, цілком підходить складання саме договору будівельного підряду, про яке докладніше законодавець зупиняється в ст.740 ТК РФ.

Закон не забороняє досягнутої між сторонами усної домовленості про виконання роботи та форми її прийому, проведення оплати, якщо:

 • сторонами договірних відносин виступають фізичні особи (незареєстровані індивідуальними підприємцями);
 • загальна сума, про яку домовилися сторони, визначаючи обсяг замовлення, менше 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з вимогами ст.161 ГК РФ, в простій письмовій формі (не завіряється нотаріально) складаються договірні зобов'язання:

 1. між організаціями, що мають статус юридичних осіб;
 2. між юридичною та фізичною особою;
 3. між громадянами, коли сума перевищує 10 тисяч рублів.

Письмовий договір повинен виражати основний його зміст і підписуватися в двосторонньому порядку особами, його укладають.

Законодавець захищає права «Підрядника», якщо фізична особа в силу хвороби, неграмотності, інших причин, не в змозі власноруч підписати договір зі свого боку.

Дозволяється на особисте прохання громадянина ставити розпис його довіреній особі.

У таких ситуаціях документ засвідчується нотаріально, або особою, яка має право засвідчувати подібні угоди (наприклад, головний лікар лікувального закладу, в якому перебуває на стаціонарному лікуванні пацієнт).

Навіщо оформляти письмово договір підряду на будівництво з фізичною особою?

Домовляючись з фізичною особою (людиною, яка не зареєстрована індивідуальним підприємцем) про будівництво будівлі, або виконанні інших будівельних робіт, обмовляється термін здачі об'єкта в експлуатацію та умови, які підрядник зобов'язується виконати, в результаті чого після прийому виконаного доручення отримає обумовлену оплату.

Погодьтеся, в разі усної домовленості, коли «Підрядник» затягує будівництво або виконала не всі роботи, які йому доручали, досить важко пред'явити до нього претензії, крім як з'ясовувати стосунки, що ні до чого не приведе, якщо людина опинилася безвідповідальним працівником.

Складаючи договір підряду на проведення будівельних робіт, в його умови обов'язково включають:

 1. дату початку та закінчення будівництва (реконструкції, ремонту будівлі або споруди);
 2. суму грошової винагороди (з урахуванням кошторисної вартості робіт) і порядок, терміни виплати;
 3. вимоги, що пред'являються «Замовником» до якості виконаної роботи та порядок прийому-передачі об'єкта;
 4. порядок врегулювання спірних питань і відповідальність за порушення умов.

Маючи відповідним чином оформлений такий документ, як «Замовнику», так і «Підряднику» набагато простіше буде врегулювати можливі спірні ситуації навіть на досудовому рівні.

За досягнутою між сторонами угоди обумовлюються умови, коли настає відповідальність за порушення договору і самі санкції, які можна застосувати.

 1. За завдану шкоду, винна сторона в порушенні умов договору підряду відшкодовує потерпілій шкоди стороні реальний збиток в повному обсязі і можливо втрачений прибуток. Сума може бути виражена граничними розмірами або встановлений відсоток від загальної вартості проведених робіт.
 2. Можливо, нарахування відсотків за несвоєчасно виконане завдання і затримку здачі об'єкта в користування «Замовнику», згідно з нормами ст. 395 ГК РФ. За несвоєчасну оплату виконаної роботи у встановлений термін, «Підрядник» також має право вимагати нарахування відсотків за користування його заробленими коштами.
 3. Передбачається виплата неустойки, якщо одна зі сторін договору в односторонньому порядку раніше терміну припиняє договірні відносини.

Зазвичай сторони домовляються про розмір штрафу (пені).

Однак, при доведенні спору до судового розгляду, суд має право змінити розмір штрафу, виходячи з реальних наслідків порушення договору.

Нюанси договірних відносин з фізичною особою, яка не є індивідуальним підприємцем

Домовляючись з фізичною особою про підряді на виконання будівельних (ремонтних) робіт, важливо розуміти, що регламентуються ці відносини тими ж законодавчими нормами, що і укладаючи договір з організацією, яка є юридичною особою або індивідуальним підприємцем.

При цьому законодавець допускає не оформляти письмово договір, якщо загальна вартість запланованих робіт не перевищує 10 тисяч рублів.

Укласти договір підряду з громадянином можливо, тільки якщо доручена робота буде носити одноразовий характер.

В іншому випадку, фізичній особі необхідно зареєструватися в якості індивідуального підприємця і отримати ліцензію на ведення будівельних і ремонтних робіт, або «Замовнику» оформляти з ним трудові відносини, укладаючи трудовий договір.

Цивільно-правовий договір підряду не покладає на «Замовника» зобов'язань:

 • страхування «Підрядника» на випадок хвороби або отримання травми, навіть при виконанні роботи;
 • відрахування внесків до Пенсійного фонду для нарахування страхового стажу, що дає право на оформлення пенсійних виплат.

У той же час, «Підрядник» не зобов'язаний дотримуватися трудової режим, встановлений в організації, з якою уклав договір і підкорятися нормам локальної документації або безпосереднім розпорядженням керівника.

Робочий час він може планувати на свій розсуд, головним залишається результат - у встановлений термін здати об'єкт «Замовнику».

Як скласти договір підряду на будівельні роботи з людиною, які не займаються підприємницькою діяльністю, зразок

Для оформлення договірних зобов'язань не обов'язково звертатися за допомогою до професійних юристів, чия консультація зазвичай платна.

Досить скачати типовий бланк договору підряду з інтернету і при необхідності відкоригувати текст згідно з досягнутими угодами при отговаріваніі умов оплати, відповідальність сторін і необхідного «Замовником» якості виконаної роботи.

 1. Обов'язково вказується дата і місце складання документа.
 2. Реквізити сторін договірних відносин, в тому числі особисті дані «Підрядника» і адреса його фактичного проживання, якщо договір укладається з фізичною особою, яка не є індивідуальним підприємцем.
 3. У предметі договору обумовлюються конкретні обсяги доручених робіт і терміни здачі об'єкта.
 4. Для можливості пред'являти претензії з приводу невиконання домовленостей потрібно вказати обов'язки обох сторін.
 5. За бажанням сторін прописуються умови відповідальності сторін.
 6. Вказавши адреси сторін, які уклали подібним чином складена угода, ставиться їх підпис.
 7. Документ готується у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу для «Замовника» і «Підрядника» будівельних робіт.

Умови договірних зобов'язань не повинні порушувати вимог ГК РФ.

Порядок оформлення і зразок договору підряду з фізособою

Договір підряду з фізичною особою є досить поширене угода, яка укладається між громадянином і іншим суб'єктом (фізичною або юридичною особою).

Згідно з положеннями ГК РФ, предметом договору підряду виступає виконання конкретної роботи і отримання безпосереднього продукту праці. Дана умова є істотним, тобто без його погодження угода буде вважатися неукладеним, в зв'язку з чим варто позначити в тексті детальну інформацію про склад робіт, виклавши технічне завдання.

Неможливо вважати угоду що відбулася, якщо не погоджено умову про початкових і кінцевих датах виконання підрядною роботи. При цьому практика з цього приводу різноманітна. У ряді випадків суду визнають, що початок терміну не може, наприклад, визначатися датою укладення угоди між особами, не можна вказувати орієнтовну дату, проте є і протилежні правові висновки, що містяться в рішеннях арбітражних судів. Для зручності сторін, щоб уникнути подальших суперечок, застосовується графік робіт, в якому, як правило, фігурують проміжні терміни.

При цьому закон розрізняє кілька видів договору підряду:

 1. Побутовий - призначений для задоволення побутових потреб;
 2. Будівельний - пов'язаний з виконанням робіт по зведенню і монтажу будівель;
 3. Угода, предметом якого виступають вишукувальні роботи;
 4. Роботи з виконання замовлень державних та муніципальних органів.

Стосовно другого виду угоди обов'язковою умовою виступає ціна, що прямо обумовлено в спеціалізованих статтях ГК РФ.

Відмінність договору підряду від інших видів угод

Відмінною рисою угоди про підряді з громадянином виступає суміжність зазначеного цивільно-правового договору та угоди про виконання трудової функції. У деяких випадках суди визнають договори підряду трудовими, укладаючи які роботодавець прагнути скоротити витрати.

Відмінними ознаками громадянської угоди є:

 1. Виконання громадянином роботи, яка багато в чому визначена видовими ознаками, а не родовими (наприклад - ремонт конкретного об'єкта, а не просто - ремонт);
 2. Текст Угоди не відсилає до положень Трудового кодексу і не має вказівок на різного роду пільги і гарантії, їм надаються;
 3. При виконанні умов договору слід орієнтуватися на два пункти - якість і терміни;
 4. Прийом результатів відбувається за актами прийому-передачі, при цьому вартість послуг визначається угодою;
 5. Чи підлягає оплаті податок на додану вартість.

Суміжних з підрядом є також договір надання послуг, основною відмінністю яких слід вважати те, що, на відміну від надання послуг (наприклад, освітніх, клірингових, юридичних), підряд завжди має матеріалізований результат.

Як вже було сказано, в угоді про проведення підрядних робіт необхідно прописати два істотних умови - це предмет (сама робота) і термін, протягом якого повинні будуть виконуватися зобов'язання.

Крім того, в договорі бажано обумовити ряд інших положень:

 1. Розподіл витрат на придбання матеріалів, оскільки підрядні роботи можуть бути проведені утриманням самого виконавця, так і замовника. Узгодження їх дозволить останньому не турбуватися про пошкодження матеріалу, а підряднику - отримати вигоду, кілька заощадивши;
 2. Можливість передачі частини або в цілому робіт третім особам - субпідрядникам, а також вирішення питань про відповідальність.
 3. Розгорнуті вимоги до якості виконуваних робіт з урахуванням різних положень технічних норм.
 4. Термін гарантії на результат.

За виконання підписується відповідний акт, який оформляється в суворій відповідності з початковими даними. Акт підписується з двох сторін.

Зразок структури розглянутого виду договору:

 • Преамбула із зазначенням осіб, які укладають договір, правовою основою їх дій (Статут, довіреність).
 • Предмет угоди - зміст виконуваних робіт, їх кінцевий результат і обсяги.
 • Терміни (дата початку та закінчення) виконання підрядником своїх обов'язків.
 • Ціна договору і порядок її оплати.
 • Якість результату.
 • Термін гарантії.
 • Приймання і здача виконаної роботи.
 • Відповідальність учасників.
 • Терміни дії угоди.
 • Заключні положення.

Які права та обов'язки сторін?

Крім істотних умов, важливо узгодити повноваження і обов'язки кожного учасника договору.

До числа дій, які виконуються підрядником, в умовах можна передбачити:

 1. Виконання роботи зі своїх матеріалів, гарантуючи їх якість;
 2. Зобов'язання надавати інформацію про збільшення термінів, якості матеріалу, необхідність призупинити роботу.

Серед ризиків виконавця слід назвати:

 1. Можлива відмова іншого боку від результату і невиплата компенсації;
 2. Неможливість стягнення додаткових витрат підрядника;

До числа обов'язків замовника відносяться:

 • Надати забезпечення робіт;
 • Своєчасно видати технічне завдання;
 • Прийняти результати роботи і оплатити її.

Ризики цього боку:

 • Чи не були виявлені недоліки при здачі;
 • Підвищення витрат на виконання законів.

Неузгодженість предмета угоди:

 • При відсутності доказів фактичного виконання умов договору, підрядник не має права вимагати оплати і буде зобов'язаний повернути аванс, який є в даному випадку марна збагаченням;
 • Якщо в процесі виконання угоди у сторін не виникало питань про невизначеність предмета, то суд може визнати його укладеним;
 • Якщо замовник фактично прийняв роботу, то умови визнаються погодженими.

Сторони не відобразили характеристики оброблюваного предмета:

 • Визнання договору неукладеним не звільняє замовника від оплати.

Якщо немає матеріалізованої результату:

 • Договір може бути визнаний угодою про надання послуг, тоді у підрядника не буде можливості відсудити кошти, фактично витрачені на виконання роботи.

Якщо обумовлено складання завдання від замовника, яке не узгоджене в подальшому:

 • Угода визнається неукладеним;
 • Підрядник не може вимагати оплати, якщо не буде доказів фактичного виконання договору.

Таким чином, договір підряду з фізособою укладається, якщо необхідно виконати конкретні види робіт, при цьому угоди такого типу часто перевіряються податковими інстанціями, а в разі порушення прав працівників вони мають право оштрафувати замовника. Будь-зразок договору підряду повинен містити узгоджені умови про предмет - тобто повний опис обсягу і характеру виконуваних виконавцем робіт.

Договір підряду на виконання будівельних робіт - зразок

Договір підряду на виконання будівельних робіт - зразок Основних напрямів, представленого в статті, широко поширений в цивільному обороті. Ми розповімо про юридичні особливості цього підвиду договору підряду.

Зразок договору будівельного підряду з фізичною ліцом.doc

Договір будівельного підряду. Основні положення

Договір будівельного підряду безпосередньо регулюється § 3 гл. 37 ГК. Оскільки даний договір є різновидом договору підряду, на нього поширюється загальне регулювання договору підряду, що міститься в § 1 гл. 37 ГК. У договорі будівельного підряду дві сторони - підрядник і замовник. За цим договором підрядник повинен провести будівельні роботи (наприклад, побудувати об'єкт), а замовник - створити підряднику необхідні умови, прийняти та оплатити його роботу.

Сфера застосування договору будівельного підряду вельми широка і поширюється на всі види будівельних робіт. В її коло входять:

 • роботи з будівництва об'єкта (будівлі, підприємства, іншої споруди);
 • роботи з реконструкції об'єкта;
 • роботи з капітального ремонту об'єкта;
 • монтажні роботи;
 • пуско-налагоджувальні роботи;
 • інші будівельні роботи, безпосередньо пов'язані зі зведенням об'єкта.

Договір будівельного підряду з фізичною особою

Якщо замовником є ​​фізична особа і роботи ведуться для задоволення його особистих побутових потреб, на такий договір будівельного підряду також поширюється регулювання договору побутового підряду, що міститься в § 2 гл. 37 ГК.

Зразок договору будівельного підряду з фізичною особою можна скачати за посиланням. Договір будівельного підряду з фізичною особою (зразок).

На стороні підрядника також може виступати фізична особа (кілька фізичних осіб). Такий договір підряду на виконання будівельних робіт схожий на трудовий договір. Відмінностям цих договорів присвячений п. 3 листа МНС РФ від 19.06.2001 № СА-6-07 / 463 @. За договором будівельного підряду виконується конкретне завдання, його предметом є кінцевий результат (наприклад, відремонтовану будівлю). За трудовим договором працівник здійснює трудову функцію, виконуючи роботу по своїй спеціальності, підкоряючись трудовому розпорядку, роботодавець виплачує працівникові заробітну плату, забезпечує умови праці.

Технічна документація і кошторис

Обов'язком підрядника за договором є твір обумовлених договором будівельних робіт. Будівельні роботи ведуться на підставі технічної документації (далі ТД) і кошторису. У ТД визначаються:

У кошторисі деталізується вартість робіт.

Договором визначається, яка зі сторін і коли повинна надати ТД. Відсутність затвердженої ТД не є підставою для визнання договору будівельного підряду неукладеним, якщо зміст робіт визначено безпосередньо в договорі (п. 5 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 24.01.2000 № 51).

Внесення змін до ТД та кошторис

У разі виявлення необхідності проведення робіт, яких немає в ТД і кошторисі, підрядник повинен відразу повідомити про це замовника. Якщо підрядник не повідомив замовника і виконав додаткові роботи своїми силами, він позбавляється права вимагати оплати цих робіт.

З даного правила є винятки. Чи не узгоджені з замовником додаткові роботи оплачуються їм, якщо підрядник доведе, що:

 • негайне проведення робіт без узгодження було в інтересах замовника;
 • затримка при проведенні додаткових робіт могла привести до серйозного пошкодження об'єкта.

Підрядник позбавляється права оплати за зроблені додаткові роботи при неповідомлення про них замовника, навіть якщо ці роботи були внесені в акт приймання робіт, підписаний замовником (п. 10 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 24.01.2000 № 51).

При відсутності реакції замовника на повідомлення протягом 10 днів (законом або договором може бути визначено інший термін) підрядник має право призупинити роботи і віднести свої збитки від простою на рахунок замовника. Замовник не відшкодовує збитки, якщо доведе, що у проведенні додаткових робіт не було потреби. Підрядник зобов'язаний провести додаткові роботи після узгодження їх із замовником своїми силами, за винятком випадків, коли роботи не є його професійною діяльністю або при неможливості їх проведення силами підрядника з незалежних від нього причин.

Замовник має право вносити зміни в ТД без узгодження з підрядником, якщо при цьому:

 • не змінюється характер обумовлених у договорі робіт;
 • вартість кошторису при включенні в неї додаткових робіт збільшується не більше ніж на 10% її вартості.

Підрядник має право:

 • перегляду кошторису, якщо її вартість перевищена на 10% з незалежних від нього причин;
 • оплати розумних витрат, викликаних визначенням і усуненням їм недоліків ТД.

Забезпечення будівельних робіт і додаткові обов'язки замовника

ГК встановлена ​​презумпція забезпечення будівництва підрядником. Договором обов'язок забезпечення може бути покладена на замовника або розподілена між підрядником і замовником. Ненадання замовником, зобов'язаним забезпечити будівництво матеріалами (або обладнанням), матеріалів (обладнання) належної якості в разі ризику неминучого зниження якості будівництва дає підряднику право відмовитися від виконання договору і вимагати оплати раніше виконаних робіт.

Законом або договором на замовника можуть бути покладені такі додаткові обов'язки:

 • надати земельну ділянку для будівельних робіт;
 • передати підряднику необхідні для проведення робіт будівлі і споруди;
 • забезпечити доставку вантажів для будівництва;
 • забезпечити будівництво енергопостачанням, водо- і пароснабжения;
 • інші обов'язки.

Контроль замовника за проведенням робіт

Замовник, відповідно до ст. 748 ГК, має право (не заважаючи оперативно-господарської діяльності підрядника):

 • контролювати хід робіт і дотримання їх графіка;
 • контролювати якість наданих підрядником матеріалів і правильність їх використання;
 • укласти договір з інженером (інженерної організацією) і делегувати йому свої права по контролю і нагляду за будівельними роботами.

Підрядник не має права відхилятися від проекту: виявив таке відхилення замовник зобов'язаний повідомити про порушення в об'єкті підряднику. Чи не відправив в такій ситуації повідомлення підряднику замовник не має права посилатися на вказані порушення. Підрядник повинен виконувати вказівки замовника, якщо вони не суперечать закону та договору і не є вторгненням в його оперативну діяльність.

Відносно об'єктів капітального будівництва, згідно з п. 2 ст. 53 ГК РФ, на замовника покладено обов'язок здійснювати будівельний контроль. Функції будівельного контролю конкретизовані в постанові Уряду РФ «Про порядок проведення будівельного контролю» від 21.06.2010 № 48.

Замовник, отримавши повідомлення підрядника про закінчення робіт (повністю або проміжний етап, якщо це визначено договором), повинен негайно приступити до приймання робіт. Приймання проводиться за рахунок замовника (інше може бути встановлено договором). У випадках, визначених законом, в даній процедурі також беруть участь представники державної (або муніципальної) влади. Прийняття будівельних робіт оформляється актом і підписується обома сторонами.

Замовник має право відмовитися від приймання, якщо результат робіт має непереборні недоліки, що не дозволяють використовувати його в цілях, визначених договором. При відмові від підписання акта приймання однієї зі сторін договору акт підписується іншою стороною. Односторонній акт приймання може бути визнаний судом недійсним лише при визнанні доводів сторони, яка не підписала акт, обґрунтованими.

Підписання акту приймання робіт не позбавляє замовника права пред'являти в суді заперечення щодо якості робіт (п. 13 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 24.01.2000 № 51).

Підрядник несе відповідальність за:

 • відхід від вимог, встановлених ТД;
 • відхід від обов'язкових будівельних норм і правил;
 • недосягнення показників об'єкту, що будується, встановлених в ТД;
 • зниження міцності, надійності, стійкості при реконструкції будівлі або споруди;
 • відхід від вимог законодавства про охорону навколишнього середовища при проведенні робіт;
 • відхід від вимог законодавства про безпеку будівельних робіт.

Підрядник не відповідає за незначні відступи від вимог ТД, якщо вони не впливають на якість будівництва.

Гарантії якості робіт і відповідальність за якість

Законом або договором на результат будівництва може бути встановлено гарантійний строк, протягом якого підрядник гарантує якість об'єкта будівництва і його експлуатацію на рівні показників, визначених в ТД і договорі.

Ст. 756 ГК встановлено граничний термін виявлення недоліків будівництва, що становить 5 років. Якщо встановлений гарантійний термін на будівельні роботи менше граничного терміну виявлення недоліків, замовник має право вимагати усунення дефектів будівництва після закінчення гарантійного терміну до закінчення граничного терміну (постанова Президії ВАС від 16.01.2007 № 12354/06). При цьому замовник повинен довести, що дефекти були або виникли внаслідок причин, які існували до приймання робіт.

Підрядник не відповідає за недоліки, якщо доведе, що вони виникли в результаті:

 • нормального зносу;
 • невірної експлуатації;
 • невірної інструкції по експлуатації, за розробку якої відповідав замовник;
 • неякісного ремонту об'єкта, за який відповідав замовник.

При розірванні договору гарантійні зобов'язання підрядника зберігаються, якщо інше правило не встановлено угодою сторін. Такий висновок зроблено Пленумом ВАС у Постанові від 6.06.2014 № 35 і закріпився в судовій практиці, см. Постанову АС Центрального округу від 22.08.2016 у справі № А09-11788 / 2015.

Усунення виявлених недоліків

Замовник при виявленні недоліків будівництва має право вимагати від підрядника:

 • безкоштовного їх усунення в розумний строк;
 • пропорційного зниження ціни робіт;
 • оплати витрат на їх усунення, якщо таке право дано йому договором.

Замовник може також відмовитися від договору і вимагати виплати збитків, якщо недоліки не були виправлені підрядником упродовж розумного строку або є невід'ємними і суттєвими. Підрядник має право замість усунення дефектів зробити безкоштовно роботи заново зі сплатою замовнику збитків від прострочення, при цьому замовник повинен повернути результат робіт підряднику, якщо це можливо.

Доведення наявності дефектів, їх суттєвості і непереборності в суді проводиться за допомогою експертизи, що здійснюється організацією, яка має відповідну ліцензію (наприклад, постанова ФАС СЗО від 05.10.2007 у справі № А26-4518 / 2006-110). Витрати на проведення експертизи входять до складу збитків і стягуються в суді.

Підсумовуючи сказане вище, можна зробити висновок:

 • зміст робіт, виконуваних за договором будівельного підряду, зазвичай визначається ТД, а їх ціна - кошторисом;
 • замовник має право постійно контролювати хід робіт, не втручаючись в оперативну діяльність підрядника, якщо характер робіт відрізняється технічною складністю, замовник може найняти професіонала для здійснення функцій нагляду за будівництвом;
 • при відмові однієї із сторін від підписання акта приймання робіт складається односторонній акт;
 • до закінчення граничного терміну виявлення недоліків навіть після закінчення гарантійного терміну будівництва (у разі коли гарантійний термін менше граничного терміну) підрядник відповідає за виявлені дефекти робіт, якщо замовник доведе, що дефекти або причини, що їх викликали, були до приймання робіт.