довіреність м2 і М2А відміну

ЯК НАДАТИ ДОВІРЕНІСТЬ (ФОРМА М-2 АБО М-2А) НА ОТРИМАННЯ ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ТМЦ

Видати довіреність на отримання товарів та інших ТМЦ у постачальників ви можете по будь-якій формі, використовуваної вашою організацією. Для цього підходить форма N М-2 або N М-2а.

Довіреність можна видати кому завгодно (в т.ч. працівникові організації) і на будь-який термін (п. 1 ст. 186 ЦК України).

У довіреності вкажіть, кому, коли, на який термін вона видана, перелік ТМЦ, що підлягають отриманню, і підстави для отримання ТМЦ (наприклад, договір). Працівник розписується в довіреності, а керівник і головний бухгалтер організації цей підпис запевняють.

здесь реклама 1

Важливо! Підпис керівника організації на довіреності обов'язкове.

Форма N М-2 використовується, якщо ваша організація рідко видає довіреності на отримання товару. Особливість цієї форми в тому, що у неї є відривна частина, яка зберігається в організації. У відривній частині коротко повторюються відомості самої довіреності, а працівник, якому ви видали довіреність, розписується в її отриманні.

Форма N М-2а використовується, якщо ваша організація видає багато довіреностей на отримання товару. У цієї форми немає відривній частині, яка залишається в організації, тому одночасно рекомендується вести журнал обліку виданих довіреностей, де працівники розписуються за них.

Журнал обліку виданих довіреностей складається в довільній формі, в нього вносяться відомості про те, яким працівникам вони видані, коли, для чого і на який термін.

Приклад. Зразок журналу обліку виданих довіреностей

ЖУРНАЛ обліку виданих довіреностей за 2016 р

від 30 жовтня 1997 р N 71а

здесь реклама 2

(Форми N М-2 і N М-2а)

Довіреність в одному екземплярі оформляє бухгалтерія організації та видає під розписку одержувачу.

Форму N М-2а застосовують організації, у яких отримання матеріальних цінностей за дорученням носить масовий характер. Видачу цих доручень реєструють в заздалегідь пронумерованому і прошнурованому журналі обліку виданих довіреностей.

Видача довіреностей особам, які не працюють в організації, не допускається. Довіреність повинна бути повністю заповнена і мати зразок підпису особи, на ім'я якого виписана. Термін видачі - як правило, 15 днів. Довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей в порядку планових платежів може бути видана на календарний місяць.

Перш за все, на довіреності вказується термін її дії. Уповноваженому представнику покупця, який має прострочену довіреність, товар не видається. Далі, в довіреності записуються ІПН, повне найменування та поштову адресу споживача товару, а потім платника. Якщо споживач і платник є однією особою, то в рядку «найменування платника і його адреса» пишеться «Він же». На наступному рядку заповнюються реквізити розрахункового рахунку, найменування та місцезнаходження банку платника. Довіреність завжди має номер і дату видачі із зазначенням числа, місяця і року. Вона видається конкретній фізичній особі, яка має право на отримання товару. Вказуються дані паспорта особи, якій видається довіреність. Представник разом з довіреністю пред'являє паспорт. В довіреність вписуються повне найменування постачальника і найменування, номера, дати видачі документів, за якими отримують товар.

Зворотний бік бланка довіреності представляє собою перелік товарно-матеріальних цінностей, які отримує представник покупця, з їх нумерацією по порядку, повним найменуванням кожного товару (вироби), відображенням одиниць вимірювання одержуваного товару і їх кількості прописом. Довіреність підписується особою, яка одержала її. Підпис цієї особи завіряється першим і другим підписами від підприємства покупця та відбитком печатки.

Корінець довіреності дозволяє врахувати всі основні моменти з видачі та використання довіреності: номер, дату видачі та строк дії довіреності, посаду і прізвище особи, яка отримала доручення під розписку в корінці документа, найменування постачальника, реквізити сповіщення від постачальника про необхідність отримання товару, завершальну запис про отриманні товару із зазначенням номера накладної (квитанції) і дати її видачі.

Як правило, довіреність видається на 15 днів тільки особі, яка працює в організації, що видала довіреність.

Якщо отримання матеріальних цінностей носить у будь-якої організації плановий і масовий характер, то застосовується бланк довіреності за формою № М-2а. Довіреності за вказаною формою реєструються бухгалтерією у спеціальному журналі виданих довіреностей. Цей журнал заздалегідь пронумеровується і прошнуровується. Довіреності за формою № М-2а можуть мати термін дії до одного календарного місяця.

Журнал обліку виданих довіреностей

Журнал ведуть для реєстрації довіреностей, виписаних за формою N М-2а. Цей журнал, перш за все, необхідний для того, щоб двічі не виписати довіреність на отримання одних і тих же матеріальних цінностей.

Журнал складають за формою, наведеною в Інструкції Мінфіну СРСР від 14 січня 1967 р N 17. Всі листи журналу заздалегідь нумеруються і прошнуровуються.

Якщо працівник не отримав матеріальні цінності і повернув довіреність в бухгалтерію, то в графі "Відмітки про виконання доручення по виданої довіреності" журналу роблять запис: "Не використана".

Журнал обліку виданих довіреностей зберігають в архіві організації 5 років.

Оприбуткування надходять в організацію матеріалів і товарів оформляють різними первинними документами.

Якщо кількість і якість матеріалів, що надійшли збігаються з даними, зазначеними у товаросупровідних документах постачальника, оформляють прибутковий ордер (форма № М-4), якщо немає - акт про приймання матеріалів (форма № М-7).

Типова довіреність за формою М-2

Форма М-2 - це доручення керівника організації на кого-небудь із співробітників для отримання товарно-матеріальних цінностей, що надійшли від постачальника.

Для чого потрібна довіреність за формою М-2

Зазвичай до складання такого документа вдаються представники тих компаній, в яких отримання якихось товарів або матеріалів за дорученням відбувається з високою періодичністю і в масовому порядку.

Однак при цьому довіреність формується найчастіше для одноразового прийняття товару і на строго обмежений період.

Підставою для складання довіреності є договір, укладений між підприємствами: про постачання, купівлі-продажу тощо, а також пріходнікі, накладні, акти, рахунки-фактури та інші подібного роду паперу.

На кого можна виписувати довіреність за формою М-2

На відміну від довіреностей, які пишуться у вільній формі і які можна виписувати на будь-яка фізична особа і навіть сторонню організацію, типову довіреність М-2 можна видавати тільки працівникам підприємства, які значаться в її штаті.

Зазвичай функцію з оформлення довіреності лягає на спеціаліста бухгалтерського відділу, який контролює фінансову частину операції, що проводиться, а також процес отримання та оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, але вона також в обов'язковому порядку повинна бути завізована директором компанії.

На який термін видається довіреність

Як правило, довіреність за формою М-2 на отримання якихось конкретних товарів або матеріалів видається на термін, що не перевищує двох тижнів, проте в деяких випадках, цей період може бути продовжений до одного місяця (наприклад, якщо отримання товарно-матеріальних цінностей відбувається у одного і того ж постачальника).

Після закінчення строку довіреності ніхто не має права ні отримувати, ні видавати на її основі які б то не було товари і матеріали.

Чи треба реєструвати документ

Кожну видане доручення секретар компанії, діловод або інший співробітник, в обов'язки якого входить облік вихідної документації, зобов'язаний вносити в спеціальний журнал.

Як правильно скласти і оформити довіреність М-2

Уже з назви довіреності ясно, що вона має стандартний вид, тому оформлення її строго регламентовано законом.

Всі осередки потрібно заповнювати обов'язково, не допускаючи ніяких помилок і коригувань - якщо такі все ж будуть, краще не вносити в бланк виправлення, а створити новий документ.

При заповненні міжгалузевої форми М-2 слід використовувати дані з паспорта довіреної особи чи іншого документа, що засвідчує його особу. Підпис довірителя також має бути присутня на бланку і повинна бути завірена керівником підприємства або особою, уповноваженою діяти від його імені.

Одну довіреність можна видавати на отримання товару від одного постачальника відразу за кількома супровідними документами - у формі М-2 треба тільки вказати всі їх реквізити. Але якщо постачальники різні, то в кожному разі буде потрібно створення індивідуального документа.

Доручення складається в єдиному оригінальному примірнику.

Вона складається з двох частин:

 1. одна, після заповнення, відривається і залишається у бухгалтера,
 2. друга ж - основна, передається довіреній особі. Він, в свою чергу, віддає її постачальнику, який додає її до свого пакету документів на відвантаження.

Всі корінці довіреностей, видані співробітникам організації, після втрати їх актуальності, повинні зберігатися в архіві протягом періоду, встановленого законодавством РФ або внутрішніми нормативно-правовими актами підприємстві, після чого їх можна утилізувати.

Зразок заповнення типової міжгалузевої форми М-2

 1. На початку документа потрібно заповнити таблицю, в яку слід вписати:
  • номер форми (по внутрішньому документообігу фірми), дату її видачі та строк дії,
  • відомості про особу, якій вона видана: посада співробітника і його ПІБ - навпаки цих даних працівник повинен поставити свій підпис.
 2. Нижче вказується організація, в яку треба пред'явити документ (тобто постачальник).
 3. Далі слід внести відомості про номер і дату наряду, а також документа, що підтверджує виконання довіреної дії. Ця частина після оформлення залишається у бухгалтера.

Оформлення другій частині форми М-2

Друга частина бланка - основна.

 1. Насамперед в неї вписується найменування організації-довірителя.
 2. Тут же вказуємо номер довіреності, дата її видачі і термін дії.
 3. Після цього вносяться дані про підприємство-споживача (тобто знову ж тієї компанії, яка видає довіреність), його назва та адреса, а також номер розрахункового рахунку і відомості про банк, в якому він обслуговується.
 4. Заповнюємо посаду, прізвище-ім'я-по батькові представника організації, який буде діяти на підставі цієї довіреності і його паспортні дані: серія, номер, дата і місце видачі (при отриманні товару представник організації разом з бланком довіреності повинен пред'являти і свій паспорт).
 5. Трохи нижче вписується назва організації-постачальника і посилання на документ, за яким відбувається видача товарно-матеріальних цінностей (в даному випадку це договір).

Оформлення третій частині форми М-2

Третя частина міжгалузевої форми М-2 включає в себе таблицю, в яку вносяться всі товари і матеріали, які уповноважений отримати довірена людина. Тут вказується їх номер (по порядку), найменування, одиниця виміру і кількість. Вартість в даному документі до вказівки не передбачена.

На завершення під документом підписується представник організації, потім керівник засвідчує його підпис своїм автографом, після чого бланк довіреності візує головний бухгалтер підприємства.

По-перше, тому що з цього року крайній термін сплати таких внесків перенесено з 1 квітня на 1 липня. Відповідно, 1% -ві внески за 2017 рік потрібно перерахувати до бюджету не пізніше 02.07.2018 (1 липня - неділя).

Якщо співробітник регулярно залишається після роботи, щоб доробити незакінчені протягом робочого дня справи, це ще не означає, що йому потрібно оплачувати понаднормові години.

У разі, коли в організації планується скорочення штату і серед інших під це скорочення потрапив працівник, який є батьком дитини-інваліда, можливо дату його звільнення доведеться перенести або взагалі зберегти за ним робоче місце.

Якщо організація виявила, що в одному з попередніх звітних (податкових) періодів при обчисленні податку на прибуток була допущена помилка, виправити її поточним періодом можна, тільки якщо дотримані дві умови.

Щоб прокинутися вчасно і не запізнитися на роботу, потрібно завести будильник. А щоб, прийшовши на своє робоче місце, не виявити, що ви забули здати звітність або розрахуватися з бюджетом в строк, потрібно щотижня читати наші бухгалтерські нагадування.

Висока частка ПДВ-відрахувань може привести до пильної уваги перевіряючих. Як розраховується безпечна частка відрахувань по ПДВ, де знайти її значення і як вона застосовується?

ФНС повідомляє, що деклараційна кампанія за поданням розрахунку за страховими внесками за I квартал 2018 року стартує 1 квітня.

Як видати довіреність (форма М-2 або М-2а) на отримання товарів та інших ТМЦ

Видати довіреність на отримання товарів та інших ТМЦ у постачальників ви можете по будь-якій формі, використовуваної вашою організацією. Для цього підходить форма N М-2 або N М-2а.

Довіреність можна видати кому завгодно (в т.ч. працівникові організації) і на будь-який термін п. 1 ст. 186 ГК РФ.

У довіреності вкажіть, кому, коли, на який термін вона видана, перелік ТМЦ, що підлягають отриманню, і підстави для отримання ТМЦ (наприклад, договір). Працівник розписується в довіреності, а керівник і головний бухгалтер організації цей підпис запевняють.

Форма N М-2 використовується, якщо ваша організація рідко видає довіреності на отримання товару. Особливість цієї форми в тому, що у неї є відривна частина, яка зберігається в організації. У відривній частині коротко повторюються відомості самої довіреності, а працівник, якому ви видали довіреність, розписується в її отриманні.

Форма N М-2а використовується, якщо ваша організація видає багато довіреностей на отримання товару. У цієї форми немає відривній частині, яка залишається в організації, тому одночасно рекомендується вести журнал обліку виданих довіреностей, де працівники розписуються за них.

Журнал обліку виданих довіреностей складається в довільній формі, в нього вносяться відомості про те, яким працівникам вони видані, коли, для чого і на який термін.